פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 תאריך ושעה
 

מונה:

מפות מיוחדות שנראות כמפות רגילות
מאת: זהר אהליאב

לפני מספר ימים, התקשר אלי בחור יליד 1968 לצורך ייעוץ באסטרולוגיה סינית (ארבעת עמודי הגורל). לאחרניתוח המפה הסתבר שהיא מוגדרת כמפה מיוחדת ויוצאת דופן בעלת קטגוריה בפני עצמה.

הבחור נולד ב- 23.9.1968 בשעה 19:00 בירושלים, ישראל.
בדיקה של מפתוהסינית והמערבית מגלה ללא ספק שזוהי מפה יוצאת דופן על פי כל קנה מידה (מערבי אוסיני).
אדמה +
אש+
מתכת-
אדמה +
 
כלב
קוף
תרנגול
קוף
 
אדמה +
מתכת +
מתכת -
מתכת +
 
מתכת -
מים +
X
מים+
 
אש-
אדמה +
X
אדמה+


חמשת הפרמטרים בכימות :
מחזקים :
עצמי/מקבילים אש - 10
משאבים/ תומכים עץ - 0

מנטרלים :
ביטויאדמה - 150
שפע מתכת - 350
כוח מים - 20

מחזקים 10 + מנטרלים 357 -

לכאורה ניתן לחשוב שלבחור יש מפה "חלשה" וכדי לחזק את עצמו הוא זקוק ליסודוהעץ והאש ולכן בעשורים, שנים וחודשים בהם יש יסודות וחיות של עץ ואש , יכולה להיותלו הצלחה מקצועית, ולכן, השנים 2004- 2005 שנות הקוף והתרנגול, אינן מתאימותלנישואין, לזוגיות, לעשיית שינויים בחייו בתחום העבודה, ואילו החל משנת 2013 כשהואיכנס לעשור של טיגריס (עץ) ולאחר מכן בשנת 2023 לעשור של ארנבת (עץ) מובטחים לו שניעשורים מאוד חיוביים בעוד 8 שנים.

אולם חשוב לשים לב שזוהי מפה יוצאת דופןשמשתייכת לקטגוריה של "FOLLOW THE LEADER" לך בעקבות המנהיג, במקרה שלו המנהיג הואהיסוד החזק ביותר (מתכת) שמייצג את השפע.

למפה מהסוג הזה יש קריטריונים מאודברורים :
1.
אלמנט ה- DAY MASTER אינו זמין , יסוד האש נמצא בשלב 8 (מוות) אצלאנשים שנולדו בחודש התרנגול, ואין לו שורשים.
2.
היסוד החזק ביותר מתכת המייצגאת פרמטר השפע עצום בגודלו 350 ובעל זמינות גבוהה ביותר שלב 5 (שיא).
3.
איןבכלל משאבים/תומכים (מותר שיהיו קצת בתנאים מסוימים) - במפתו של הבחור יש 0משאבים/תומכים.
4.
אין הרבה מקבילים.
5.
הענפים (החיות) יוצרות או משולשמתכת (נחש, תרנגול, שור) או חברות מאותו כיוון המוכרת גם בשם חברות גיאוגרפית (קוף, תרנגול, כלב) כלומר שלושת הענפים משתייכים לאותו כיוון (מערב). במקרה של הבחור הזהיש במפתו שלוש חיות מאותו כיוון.

כל התנאים של מפה מיוחדת מתמלאים ולכן מפתושייכת לקטגוריית המפות יוצאות הדופן " THE EXTREMELY WEAK DAY MASTER "
ובקטגוריה הגדולה הזאת שהיא מורכבת בפני עצמה הוא משתייך לתת קטגוריה המוכרתבשם המקצועי FOLLOW THE LEADER או בתרגום עברי " לך בעקבות המנהיג "
במקרההפרטי של הבחור הזה מפתו מוגדרת כ- "FOLLOW WEALTH TYPE " ." לך בעקבות המנהיג" , והמנהיג במקרה זה הוא המתכת,
זה אומר שיסוד העץ והאש לא טובים עבורו ויסוד האדמהוהמתכת כן טובים עבורו ויסוד המים ניטרלי עבורו.

כך שבפועל ניתן לומר: שמתכתהיא היסוד השימושי שלו (שנת 2004 ו- 2005 הם שנות מתכת שמתאימות לו לעשייה שלשינויים)
האדמה היא היסוד המסייע
האש היא היסוד עוין
העץ הוא היסודהמטריד
והמים הם יסוד ניטרלי

הסברתי לבחור הזה את תנועת הצ'י במפתווייעצתי לו לגבי היסודות המתאימים לו בבחירת מקצוע, שימוש בצבעים וכן ייעוץ לגביתקופות בחייו.
הוא נמצא כעת בעשור שהחל ביוני 2003 , בעשור זה יש לו עץ – בגזעושור בענף, מאחר והגזע שולט בענף, אין זה מצב אידיאלי עבור האדם, אבל עדיין הואיוכל להצליח ולהתקדם בתוכניותיו. בגלל שהשור מייצג אדמה, אבל הוא גם משתייך ליסודהמים (חורף , צפון) ולמשולש המתכת (נחש, תרנגול, שור), שלושה יסודות שאין לו בעיהמיוחדת איתם.

מקרה נוסף שהיה בטיפולי לפני כחודש נוגע באישה בשם איילתשנולדה ב- 14.8.1969 בשעה 19:26 בתל אביב.
המפה של איילת היא :
אדמה +
מתכת-
מים+
אדמה -
 
כלב
תרנגול
קוף
תרנגול
 
אדמה +
מתכת -
מתכת +
מתכת -
 
מתכת -
X
מים+
X
 
אש-
X
אדמה+
X


מקבילים מתכת 280
משאבים/תומכים 140
סה"כ מחזקים : 420

ביטוי מים 95
שפע עץ 0
כוח אש 10
סה"כמנטרלים 75

המפה חזקה מאוד. לכאורה ניתן לחשוב שהיסודות השימושייםוהחיוביים של איילת הם עץ ואש. זה היה נכון אם היה מדובר במפה רגילה, אבל כשבודקיםאת המפה בצורה יסודית יותר מגלים שגם מפה זאת מוגדרת ומשתייכת לקטגוריה של מפותמיוחדות: "THE EXTREMELY STRONG DAY MASTER " קטגוריה הפוכה מהמפה הקודמת. במקרההפרטי הזה המפה מכונה בשמה הסיני " ZONG GE GE ".

במידה והפרמטרים הבאיםמתקיימים במפה, היא אכן שייכת לקטגוריה של מפה חזקה בצורה יוצאת דופן (בהגדרה חזקה, אין הכוונה לאישיות חזקה אלא למפה בעלת מבנה מיוחד ההגדרה הזאת היא כמותית ולאאיכותית) .

1.
ה – DAY MASTER חייב להיות מתכת – או מתכת +
2.
חודשהלידה חייב להיות נחש, או קוף, או תרנגול, או כלב או שור, כלומר יסוד ה- DAY MASTER בזמינות גדולה.
3.
הענפים (החיות) מקובצות או כמשולש מתכת (נחש, תרנגול, שור) אוכחברים מאותו כיוון במקרה זה המערב (חברות גיאוגרפית) קוף, תרנגול, כלב.
4.
אסור שיהיה אש – או אש + באחד הגזעים
5.
אסור שיהיה כבשה או סוס באחד הענפים

במידה וכל התנאים האלה מתקיימים ואכן הם מתקיימים במפתה של איילת, אזי מפתהמוגדרת כמפה חזקה יוצאת דופן, ואז היסוד (האל) השימושי הוא היסוד הגבוה ביותר במפה. במקרה של איילת זה המתכת. יסוד האדמה המזין את המתכת נחשב ליסוד המסייע, ואילו האשמוגדר כיסוד עוין. מים ועץ מוגדרים כיסודות ניטרליים רק במידה והם באים ביחד.
כלומר לאיילת יש יכולת תנועה, עשייה והגשמה עצמית טובה יותר כשהיא נמצאת תחתהשפעה של מתכת ואדמה, והשפעה פחות טובה תחת השפעה של אש שלכאורה נראית כיסוד רצוי.


DA GUA 

לייבסיטי - בניית אתרים