פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
מודל ארבע החיות
מודל ארבעת החיות המיתולוגיות נחשב בפנג שואי למודל הבסיסיוהראשוני, וקיימת תמימות דעים בכל האסכולות הקיימות בתחום הפנג שואי לגבי מהותווחשיבותו.

על פי מודל זה קיימות ארבע אנרגיות בסיסיות הטבועות בתת המודע שלהאדם, המשותפות לו ולבעלי חיים. אנרגיות אלה קשורות למכניזם ההישרדות הטבוע עמוקבכולנו.

הסינים תיארו את ארבעת האנרגיות האלה בתיאור סימבולי-ציורי כחיותכדי להמחיש את המהות של כל אחת מהאנרגיות, זאת כיון שהמוח האנושי מטמיע בקלות רבהיותר סמלים מאשר מילים, וגם כיון שיכולת ההתבוננות של הסינים אפשרה להם לזהות אתהמאפיינים של כל אנרגיה בעולם החי והצומח. סמלים אלה טבועים עמוק בתת המודעהקולקטיבי.

כל אנרגיה מיוצגת על ידי חיה בעלת מספר מאפיינים: כיוון, צבע, צורה וכו'. מודל זה מיושם הן בטבע, כלומר בסביבה כפרית- הררית, והן בסביבה אורבנית. כלומר, כל אותם חוקי פנג שואי המצויים בסביבה בה התפתחו המודלים הראשוניים של מדעקוסמי זה מיושמים כעת בסביבה עירונית.

ארבע החיות הן:
הצב השחורבצפון
הפניקס האדום בדרום
הטיגריס הלבן במערב
הדרקון הירוקבמזרח

על פי מודל זה כל מבנה חייב להיות מותאם למערכת היחסים בין ארבעתהאנרגיות האלה. על מנת לקבוע את מיקום ארבעת החיות ביחס לבית או לדירה הנבדקת ישלמצוא קודם את חזית ועורף הבית.
חזית הבית מוגדרת כ"עיניים של הבית". הכוונה היאשכאשר עומדים בתוך הבית ומביטים החוצה, אנו רואים מרחב פתוח, מואר ומלא תנועה. בדרךכלל, חזית הבית היא החדר בו נמצאים הכי הרבה חלונות והוא פונה למרחב פתוח ומואר. במרבית הבתים בארץ חזית הבית היא למעשה הסלון או חדר האירוח. והצד המנוגד לחזית הואהעורף – הצב. רק כאשר זיהינו את מיקום החזית והעורף, ניתן לקבוע איך מודל ארבעתהחיות מיושם בסביבת המגורים שלנו.

צב
החיה החשובה ביותר להגנת הבית היאהצב. חיה זו מייצגת את האנרגיה החשובה ביותר של כל מבנה בכדור הארץ. הצב מסמלביטחון ותמיכה של בני הבית או העסק. היציבות וההגנה מאחור הוא שריד לתקופה שבההתגורר האדם במערות והשקיע מאמץ רב בהתגוננות מחיות טרף ואויבים אחרים. בחירתהמגורים בתוך מערה אפשרה לו לחוש מוגן בתוך המערה, בגלל הקיר התומך מאחור, ולהשקיעיותר אנרגיה בהתגוננות ושליטה על מה שקורה בחזית המערה.

הכוונה היא להמצאותקיר גבוה, עצים גבוהים, חומה, גבעה בצד האחורי של הבית או המבנה. כך שהבית מוגן "מפולשים" מצידו האחורי. במצב האידיאלי, הצב אמור להיות גבוה יותר מהמבנה שעליו הואאמור להגן. לדוגמא, בתוך שכונת מגורים עירונית, רצוי שיהיה בניין גבוה יותר בצדהאחורי של בניין המגורים שלך. אם אתה גר באיזור שאינו עירוני כמו מושב וכו', אזחשוב שתהיה חומה גדולה מאחור, גבעה, או הר, או לפחות עצים גבוהים עשירי עלווה. גםבמשרד או בבית כולל חדר שינה , חובה שיהיה קיר תמיכה מאחור. אין זה נכון לשבתכשחלון גדול נשקף מאחוריך. בפנג שואי נוהגים לתלות תמונה של הר גבוה בקיר הנמצאמאחורי מקום הישיבה שלך בעסק\משרד וכו' ובכך לסמל מרכיב חזק של תמיכהמאחור.

פניקס
בחזית הבית או העסק יש לנו את הפניקס אותו עוף חול אגדי הקםלתחייה מהעפר. הפניקס מסמל את העתיד, התקווה, המרחבים, הזדמנויות חדשות, היכולתלהתקדם ולשאוף קדימה. מבחינה מעשית מתבטא הדבר שבחזית הבית\עסק יש מרחב פתוח, גדול, המאפשר לנו להביט קדימה, האידיאל הוא כמובן בית או דירה המשקיפים אל נוף רחב ופתוחכמו עמק גדול. ככל שהנוף רחב יותר וגדול יותר, וקווי המתאר שלו נעימים ומתעגלים כךגם הפניקס מבורך יותר ומאפשר חדירה של צ'י מבורך יותר.

גם כאשר יושבים ביוםיום בעסק או במשרד חשוב ביותר שיהיה מרחב לפני העיניים. זה נחשב לפנג שואי שלילילעבוד מול קיר כפי שנהוג בהרבה משרדים בעולם. זאת גם הסיבה שילדים מעדיפים להכיןשיעורי בית במטבח או בחדר אחר ולא בחדר הפרטי שלהם מפני שצורת הריהוט הנפוצה בחדריילדים: ספריה המחוברת לשולחן כתיבה עם מגירות, דורשת מהילד להכין את שיעוריו כשפניואל הקיר וגבו חשוף מאחור. צורת ריהוט זו נוגדת את חוקי הפנג שואי ובאופן טבעי הילדחש התנגדות לסידור הזה.

הפניקס במשרד או בבית ובמרחב מתבטא בכך שאנחנו רוציםשתהיה לנו שליטה על דלת הכניסה או על המרחב. כמו בישיבה בבית קפה, כאשר אנחנויושבים עם הפנים לרחוב יש לנו פניקס מלפנים וצב מאחור.
גם בחדר השינה המודל הזהחייב להתקיים כדי לאפשר שינה נוחה ובריאה. כלומר, יש להציב את המיטה, כשגבה נשען עלקיר יציב ומלא, אך באותה עת, ממיקום זה חייבת להיות שליטה מלאה על פתח החדר. כלומר, הקיר התומך מאחור הוא הצב והמרחב שנוצר לפני העיניים הכולל את השליטה על הדלת הואהפניקס.

החיה השלישית היא הטיגריס. חיה זאת מסמלת את כוחות ההישרדות שלהאדם, את הכוחניות והתוקפנות שלנו שנועדו באופן עקרוני להגנה אך לפעמים מנוצליםלהתקפה.
אנרגיה זו היא שריד עתיק יומין לעובדת מוצאנו מהחיה ולחלקים החיתייםהקיימים בתוכנו. כל בעלי החיים ניחנו במנגנון המאפשר להם הישרדות. לאנרגית הטיגריסיש משמעות נוספת המותאמת יותר לחיים המודרניים. זוהי האנרגיה של הצד הנשי בתוךהנפש, לעומת אנרגית הדרקון שהיא הפן הגברי או הזכרי של הנפש. במודל העתיק, הטיגריסנתפס כחיה מאיימת המביאה סכנות ואלימות על דרי הבית במידה והיא לא מאוזנת. אך, עםשינוי תפיסת הפנג שואי בסביבה האורבנית מסתבר שהטיגריס למעשה מייצג במידת מה אתדמות האישה המודרנית.
הטיגריס ממוקם מימין לחזית הבית, כלומר כאשר עומדים בתוךהבית ומסתכלים לכיוון החזית, בצד ימין, אנו אמורים לראות מבנה או בית שהוא נמוךיותר מהמבנה או הבית הנמצא בצד שמאל.

כאשר צד הטיגריס גבוה מצד הדרקון עשויתלהיות שתי תוצאות.
במקרים מסוימים, הטיגריס מסמל אנרגיה קשה ומסוכנת. במקריםאלה, כאשר האנרגיה לא מאוזנת בבית ובחיים האישיים היא מתעוררת ואז האדם הופך להיותקורבן לאלימות פיסית ( תאונות, פציעות, אלימות בין אישית). אך, במקרים רגילים, כאשרצד הטיגריס חזק יותר מאשר צד הדרקון נוצר מצב שאנרגיות היין של הבית חזקות יותרמאנרגיות היאנג של הבית, מצב שמביא לכך שהנשים המתגוררות בבית כזה דומיננטיות יותרמהגברים הגרים בו.

גם ביום יום כשאנו יושבים במשרד או בעסק רצוי שהחפצים ( רהיט, אביזר ) בצד ימין יהיו נמוכים יותר מהחפצים בצד שמאל. תיקון נוסף המתאים רקלבית פרטי הוא שהעצים בצד ימין ביחס לחזית יהיו נמוכים יותר מהעצים בצדשמאל.


החיה הרביעית היא הדרקון. חיה מיתית זאת מסמלת את תמיכת היקום ,הזדמנויות בחיים, שפע, צמיחה, גדילה. המטרה הגדולה בפנג שואי היא לזכות בתמיכה שלהדרקון. נשימת הדרקון מבורכת ביותר וקיסרי סין עשו מעל ומעבר כדי לזכות בנשימתוהמבורכת על ידי בניית ארמונות ומבנים לפי חוקים מדויקים ביותר.
קשה להשיג אתהתמיכה המלאה של הדרקון. בהיותו חיה מיתולוגית, הוא בלתי נראה ובלתי מושג למרביתבני האדם. הדרקון אינו יכול להתקיים בסביבה בה הטיגריס גובר עליו. היחס הרצוי חייבלהישמר ומאחר והוא נמצא משמאל לחזית הבית, פירוש הדבר, שכדי שבני הבית יזכו לברכתו, צריך שמשמאל לחזית יהיה בניין, מבנה, קיר או עצים גבוהים יותר מאשר אלה בצדימין.
צד הדרקון הוא זכרי ויאנגי במהותו, צד הטיגריס הוא נקבי וייניבמהותו.


מודל זה של ארבעת החיות, המוגש פה בפשטות, הוא למעשה מורכב מאיןכמוהו ודורש ידע של שנים רבות. בעיקר אם מדובר בסביבה כפרית או טבעית. בסביבהעירונית קל יותר לאתר את ארבעת החיות.
כורסא היא מודל מצוין של ארבעת החיות ולכןהיא נחשבת לפריט האידיאלי לישיבה: לכורסא יש צב ( הגב שלה ) יש לה פניקס ( החזית) ושתי ידיות ( טיגריס ודרקו). כיסא בר הוא דוגמא קלאסית לפריט ריהוט שיש לו רק פניקס ( חזית ) אין לו צב ( גב ) ואין לו טיגריס ודרקון ( ידיות ).
בחדר שינה מודל זהחשוב ביותר. חובה לישון כשמאחור יש קיר מוצק ולא חלון, ויש שליטה מלאה על הדלת.
פרסה כסמל למזל מקיימת את המודל הזה של ארבעת החיות, ולכן היא נקלטת בתודעההקולקטיבית כמביאת מזל ושפע.
מודל ארבעת החיות השמימיות זהה לחלוטין למודלהאסטרולוגי של צלב המזלות הקבועים שור אריה עקרב ודלי: צב- שור; פניקס- דלי; טיגריס- עקרב; דרקון- אריה.
חשוב לזכור ולהבין שמודל ארבעת החיות השמימיות הואהבסיס להבנת הפנג שואי וליצירת איזון במרחב המגורים או העבודה. הוא קודם לכלהסידורים האחרים של פנים הבית.
.
 
לייבסיטי - בניית אתרים