פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
מדוע חשוב ללמוד את אסכולת הנוף והצורה (נוסחאות מים) על בוריה
יועציםרבים בארץ, וכנראה גם בחו"ל, חושבים שאסכולת הכוכבים המעופפים היא התרופה לכל. הםמעניקים ייעוצים ללקוחותיהם כשהם שמים את הדגש הגדול ביותר על אסכולה זו כשכל השארמתגמד.

אחת הסיבות לכך היא שמה שהם יודעים בתחום אסכולת הנוף והצורה מסתכםלכל היותר במודל ארבעת החיות ( פניקס, צב , דרקון ונמר) וחיצים מורעלים מסוגיםשונים ואולי עוד כמה שברירי מידע כמו CRACK IN THE SKY או SPILT EYE וכו'.

מה שהם לא יודעים זה שאסכולת הכוכבים המעופפים מושפעת אך ורק מאסכולתהנוף והצורה ולא להיפך. תנאי השטח, הטופוגרפיה, איכות המים ואיכות ההרים, כיווניזרימת המים ביחס למבנה הנבדק ובעולם האורבני הכבישים, דרכי הגישה והמבנים הם המרכיבהחשוב ביותר בבחירה של נכס.

אסכולת הצורה והנוף היא היחידה היכולה להסבירמדוע אזורים מסוימים בארץ ובעולם נחשבים למוצלחים ואחרים לא. מדוע שכונות מסוימותבערים ברחבי הארץ הן בעלות דירוג נדל"ני גבוה במיוחד ואחרות הנמצאות בשכנות נחשבותלפחות יקרות ופחות נחשקות.

בארץ יש לכך דוגמאות רבות:
מורשה לעומת רמתהשרון
הרצליה פיתוח לעומת כפר שמריהו
אור יהודה לעומת סביון
צפון תל אביבלעומת דרום תל אביב
רמה"ש מזרח לעומת רמה"ש מערב
נוף ים לעומת הרצליה פיתוח
אור עקיבא לעומת קיסריה

כיום ההבדלים פוחתים בגלל מצוקת הקרקע, אבללפני שנים או שלושה עשורים מורשה ונוף ים נחשבו לאזורי מצוקה ביחס לשכונות הצמודותאליהן. בכל מקום בעולם הצפון נחשב ליוקרתי ומפותח ביחס לדרום
צפון אמריקה לעומתדרום אמריקה
צפון אירופה לעומת דרום אירופה
צפון איטליה (מילנו וטורנו) לעומתדרום איטליה (קלבריה סיציליה ונפולי)

הסיבה לכך נעוצה תמיד באסכולת הנוףוהצורה ולעולם לא באסכולת הכוכבים המעופפים. כל בר דעת יעדיף דירת 4 חדרים בצפון תלאביב על וילה מפוארת בגוש קטיף. אף אחד מעשירי ישראל לא טרח בשנות השבעים לרכוש ביתמפואר בגוש קטיף על שפת הים, למרות שאז היינו כולנו בטוחים שגוש קטיף יישאר בידיישראל לנצח.

בטוח שגם ברצועת עזה ישנם מבנים עם נוסחאות כוכבים מעופפיםמבורכות, אבל מי רוצה לגור שם? אפילו עשירי הפלשתינאים מעדיפים את בירות אירופה אולפחות את בית לחם על רצועת עזה.

הסיבה לכך היא תמיד אסכולת הנוף והצורה עלכל מורכבותה. אסכולה זו תמיד קבעה היכן יבנו מקדשים, בתי תפילה וארמונות ברחבי סין. מאחר והסינים מאמינים מאוד באריכות ימים ובשושלות, לכן אין לדעתם טעם לבנות בית, מבנה או ארמון לפי אסכולת הכוכבים המעופפים- הרי הנוסחה הטובה ביותר אינה יעילהיותר מאשר ל-3 עידנים ובמקרה הרגיל לעידן אחד בלבד שכולל שני עשורים.
אין זהאומר שאסכולת הכוכבים המעופפים אינה יעילה. נהפוך הוא, אי אפשר להתעלם מקיומה והיאהדבר המתאים ביותר לחיים האורבניים, אבל איכות הכוכבים המעופפים וטיבם מושפעת יותרמכל מתנאי הסביבה והטופוגרפיה.

אסכולת הנוף והצורה מורכבת ביותר ומכילהנוסחאות רבות שחלקן שימושיות וחלקן לא. אסכולה זו משתמשת בטבעת השמימית (TIAN PAN) לעומת אסכולת הכוכבים המעופפים שמשתמשת בטבעת הארצית ( DI PAN ). בין שתי הטבעות ישהפרש של 7.5 מעלות שאותן יש להוסיף לתוצאה המתקבלת.

הנה דוגמאות לכמהשימושים חשובים ביותר באסכולת הנוף צורה (נוסחאות מים):

1.
מיקום של גופימים נעים בגינה\חצר
יועצים רבים, המופיעים בטלויזיה בתוכניות אירוח שונות, מציעים לצופים להציב מזרקה בחצר בשני מיקומים: דרום מזרח ( שפע ) וצפון ( קריירה ). השימוש בשני מושגים אלה אינו נכון ולוקה בחסר. היועצים אינם לוקחים בחשבון אתהכוכבים המעופפים הממוקמים באזורים אלה בחצר\גינת הבית, הן ברמה השנתית והן ברמההעידנית ( מפת הבית על פי חזיתו ועידנו ).

כוכב 3 שהוא אומנם שימושי ( בתנאישהוא פוגש בבן זוגו ל- HE TU כוכב 8 ), הוא כוכב של מריבות, עימותים , משפטיםואלימות. הוא משתייך לאלמנט העץ ומים רק יחזקו אותו בצורתו השלילית. בצפון נמצאהשנה כוכב 1 שכן אוהב מים, אבל זוהי רק חלק מהבעיה מכיוון שבמבנים רבים מעידן 5 ישבדרום מזרח כוכב מים 5 ובאחרים יש כוכב מים 7 , שני כוכבי מים שאסור להפעילם במים. בחלק מהמבנים מעידן 6 יש בצפון כוכבי מים 2 או 5 . במבנים כאלה הפעלה של מים בצפוןאו בדרום מזרח עלולה לגרום לצרות במקרה הטוב ולאסונות במקרה הגרוע ( קארמה , מודעותוכו,).

נאמר שהיועץ הקדיש זמן וכסף ולמד גם מאסכולת הכוכבים המעופפים והואהצליח לאתר כוכבי מים חיוביים בגינה\חצר בסקטור הצפוני או הדרום מזרחי או כל סקטוראחר כמו הדרום מערב (LING SHENG הארמון הרטוב) או המזרח (הארמון המשני). אך לעיתיםהוא אינו יודע שכוכבי מים במרחב מתנהגים אחרת לגמרי מאשר בתוך המבנה .

כוכבימים במרחב מתערבבים עם הצ'י של הסביבה ומופעלים בדרך אחרת לגמרי ממה שרוב היועציםבכלל מכירים ויודעים. לכוכב מים במרחב יש 8 מצבים בדומה לטכניקת 8 האחוזותPA CHAI :4 מצבים חיוביים וארבעה מצבים שליליים.

גם כוכב העידן, כוכב מספר 8, יכוללהיות מופעל בצורתו השלילית ולהביא לצרות לבעלי הבית מבלי שהוא יבין, כי לכוכב זהישנם 8 מצבים ובמידה והמזרקה או המפל בגינה מוצב באחד המיקומים השליליים הוא יביאצרות צרורות. הפעלת הכוכב במיקום הזה תביא להצלחה ולשפע בתחילה, אבל צרות ובעיותוגם אסונות בהמשך. נוסחת "הטריאגרמה המשתנה של דרקון המים" מגלה במדויק את המיקוםהנכון של המפל בחצר או בגינה של המבנה.

2.
מעטים הם יועצי הפנג שואי, אפילוכאלה שנחשבים כידענים, היודעים שלמיקום הדלת בחזית הבית יש השפעה על גורל בני הביתלחסד ולשבט מעבר למיקום שלו עלי הכוכב המעופף שנמצא בסקטור בו ממוקמת הדלת.

לדוגמא, בית מעידן 8 שחזיתו היא מערב 2,3 . כל מי שלמד את אסכולת הכוכביםהמעופפים יודע שבמבנה כזה יש בחזית כפולה של כוכב העידן ( כוכב 8 מים וכוכב 8 הר ). גם כל יועץ מהתחום יודע להגיד ללקוחותיו ולתלמידיו שהאנרגיה של מערב 2 ומערב 3 היאזהה לכן יש להם את אותם צירופים והם מופיעים בכל המפות כיחידה אחת הקרויה מערב 2,3 . אבל יועצים שלומדים את אסכולת הנוף והצורה ( נוסחאות מים ) לעומק מגלים שיש הבדלגדול בין השניים ומיקום הדלת בבית כזה במערב 2 היא בעייתית כי היא טובה לשפע ולאטובה לבריאות ויכולה לגרום למחלות כרוניות. לעומת זאת, מיקום הדלת במרכז, במערב 3אינה בעייתית בכלל ופותרת את הבעיה.

3.
בבתים שיושבים על הצירים הקרדינלייםיש בעייתיות במיקום דלתות בפינות הבית אפילו אם במיקומים האלה יש כוכבי מיםחיוביים.

4.
במבנים הפונים לכיוון מערב 1 , 2 ו- 3 יש בעיה אם למבנה כזה ישכביש גישה אל הבית המגיע אל המבנה מכיוון דרום ועובר דרך ה- MING TANG שלו . כבישזה מביא עמו SHA CHI שעלול להביא לבני הבית מחלות. אם מישהו מבני הבית כבר חולה, כביש כזה עלול לקצר את חייו.

5.
למיקום המרזבים של הבית יש חשיבות גדולה עלפי אסכולת הנוף והצורה מכיוון שהם מנקזים ביחד עם המים אנרגיה שלילית שמצטברת במבנהבמהלך חודשי החורף. ישנם 12 שלבים שונים של התפתחות הצ'י המוכרים לעוסקים בטכניקתארבעת עמודי הגורל . מתוך ה- 12 ישנם כמה חיוביים שלבים 12 , 1, 3 , 4, 5 ו- 6והשאר 2 , 7, 8 , 9, 10 ו- 11 הם שלבים שליליים. מיקום המרזבים ומיקומי כניסותויציאות המים של המבנה קובעים רבות לגבי ההצלחה והכישלון של הדיירים. מיקום בשלבשלילי עלול להמיט צרות על דיירי המבנה ולהפך. הנוסחה המגלה את המיקומים האלה היאנוסחת דרקון המים שבדרום מזרח אסיה נהוג לגבות אלפי דולרים עבור היישום שלה בבתיעשירים.

6.
דוגמא נוספת לאסכולת הנוף והצורה ( נוסחאות מים) היא בעסקים. הסוד הגדול מכול בתחום העסקי הוא להקים בית עסק שיש לו כניסה ויציאה נפרדת. בארץשני בתי עסק שהוקמו על ידי אילי הון זרים פועלים על פי הנוסחה הזו והם נחשביםלמשגשגים בצורה יוצאת דופן תוך התעלמות מנוסחאות הכוכבים המעופפים. מרכז הרהיטים IKEA הממוקם באזור התעשייה של נתניה שהכניסה והיציאה שלו הופרדו לחלוטין ובשל כךהוא ישגשג שנים רבות. וחברת SUPER FARM סופר פארם שבכל חנויותיה ( למעט סניף אחדבירושלים , בגלל סבות ביטחוניות ) דואגת לכך שדלתות הכניסה והיציאה תהיינה רחוקותאחת מהשניה. זה אחת הסודות הגדולים של הפנג שואי העסקי, אבל רק נוסחת דרקון המיםהמלאה, מגלה היכן להציב את הדלתות, באיזה מרחק אחת מהשניה והחשוב מכל, היכן למקם אתהכניסה והיכן למקם את היציאה. דרקון מים ניתן גם לבנות בחצר גינה, במרפסת אובפנטהאוז. אפשר גם למקמו עסקית בתוך מבנה, כפי שנעשה ב ZEN SPA במרכז גירון ברעננה.

כל זאת בא ללמדנו שאסכולת הכוכבים המעופפים היא חשובה ביותר והיא השימושיתביותר וקל יחסית ליישם אותה, במידה ומזהים נכון את החזית ואת עדן המבנה. אסכולתהנוף והצורה ברמתה המתקדמת קובעת למעשה איך יתנהגו הכוכבים המעופפים בתוך המבנה .
 
לייבסיטי - בניית אתרים