פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
דף הבית >> מאמרים 2006-2008 >> חיזוי בעזרת 28 מעונות הירח
 
28מעונות הירח                                                                                    
הגרסה הסינית  VS  הגרסה המערבית  ( שיטת חיזוי פשוטה ויעילה מאוד )
הקוסמולוגיה המערבית עושה שימוש במסלול האקליפטיק לצורך חישובים אסטרולוגיים,הקוסמולוגיה הסינית נעזרת במיקומו של כוכב הצפון פולאריס כנקודת ייחוס לחישובים אסטרולוגים.מאחר ונקודת ייחוס בודדת אינה מהווה בסיס מספק לחישובים אסטרולוגיים,הוכנסו לשימוש שתי מערכות של קורדינטיות שמיימיות האחד מכונה המסלול האדום ( קו המשוה השמיימי ) והשני מוכר בשם המסלול הצהוב ( המסלול האקליפטי ).המסלול האדום נחלק לארבעה ארמונות המוכרים בפנג שואי בשם הדרקון הירוק של המזרח, הציפור הארגמנית של הדרום, הנמר הלבן של המערב והצב השחור של הצפון. כל אחד מארבעת הארמונות נחלק ל 7 - חלוקות משניות .כך שבסיכום מקבלים 28 חלקים המרכיבים את כיפת השמיים המוכרים בשם 28 מעונות הירח, המקבילים ל- 28 ימי מחזור תנועת הירח סביב כדור הארץ.ממולד ירח אחד למולד הירח הבא. המעונות האלה מוכרים בשמם הסיני 宿(XIU) - מעונות הירח. 
למונח זה יש שתי שימושים, האחד מתייחס ל 28 חלקים של מסלול הירח ונמצא בשימוש אסטרולוגי והשני מתייחס ל 28 חלקי המסלול המשווני השמיימי ונמצא בשימוש בפנג שואי.
לפי האסטרולוגיה הסינית הירחית, מעונות הירח שולטים על ימות השנה בתבנית קבועה , חלקם מבורכים וחלקם שליליים. בכל יום ויום ניתן לבצע מטלות המתאימות לאיכות האנרגטית של אותו היום .כל שבעה מעונות מקובצים יחדיו לארמון אחד, המעון הרביעי בכל ארמון הוא המעון המרכזי של אותו ארמון.
באסטרולוגיה סינית משתמשים במעונות המדומים של הירח ולא במעונות האסטרונומים.לכן לפי הטכניקה הזאת ,יש חפיפה בין מעונות הירח לימות השבוע . לכל יום יש מעון קבוע משלו. לכן באסטרולוגיה סינית ומערבית, מייחסים תכונות מסוימות לכל אחד מימות השבוע כשמו. באסטרולוגיה המערבית, יום א' מיוחס לשמש , יום ב' מיוחס לירח, יום ג' מיוחס למרס ( מאדים ) יום ד' מיוחס למרקיורי ( חמה ) , יום ה' מיוחס ליופיטר ( צדק ) ,יום שישי מיוחס לונוס ( נוגה ) ויום שבת מיוחס לסטורן ( שבתאי ).אבל אין זה אומר שכל יום שישי ימצא במיקום של ונוס השמיימית.
כך שאין קשר בין ימות השבוע לבין מיקומי השליטים שלהם בשמיים. ברמה המסטית כדור הארץ הוא מרכז היקום והשמש סובבת סביב צירו , למרות שברמה הקוסמולוגית ההיפך הוא הנכון, השמש היא מרכז מערכת הכוכבים שלנו וכדור הארץ סובב סביבה. אנו עוסקים באסטרולוגיה גיאוצנטרית ולא באסטרולוגיה הליוצנטרית.  
 
 
 הטבלה הבאה מסכמת את 28 מעונות הירח וימות השבוע המיוחסים להם :
 
כוכב
יום בשבוע
מעונות הירח
יופיטר ( עץ )
שלישי
1, 8, 15, 22
ונוס ( מתכת )
שישי
2, 9 ,16, 23
סטורן ( אדמה )
שבת
3, 10, 17, 24
שמש ( אש )
ראשון
4, 11, 18, 25
ירח ( מים )
שני
5, 12, 19, 26
מרס ( אש )
שלישי
6, 13, 20, 27
מרקורי ( מים )
רביעי
7, 14, 21, 28
 
המעונות:
 
 1. הקרן - קרן הדרקון () - מבורך.
כוכב – יופיטר
יסוד – עץ
יום בשבוע – יום חמישי
 

כל מי שיבנה ביוםהזה יזכה להצלחה ושפע. גם אנשים פשוטים יזכו להגיע לחצר המלך, יוכלו להיות מקורביםלמעמד השליטים. נישואין ביום כזה יביאו לצאצאים רבים. אבל, ביום כזה אסור ללכתללוויה כי היא תביא בעקבותיה צער נוסף תוך שלוש שנים: אובדן רכוש, בני משפחה וחולי.מעון זה חולש על יצירה, לידה, חקלאות, אביב, צמיחה. יום מעולה להתחלת פרויקטים יום מעולה לרכישת אדמה ולהתחלה של בניה . יוםטוב לכניסה לחיים פוליטיים, להתחלה של עבודה חדשה. אך אסור ביום כזה להתפטר, אסורלסיים בו פרויקטים,אסור לסיים פרשיות אהבה.
 
הגרסה המערבית : מריבות וחיכוכים בין אנשים ,  יום טוב למסעות וטיולים .
 
 1.  הצוואר- צוואר הדרקון () - לא מבורך.
יסוד – מתכת
יום בשבוע- שישי
כוכב – ונוס
הוא קשור בשיפוט, אסירים, בתי סוהר, כליאה, שחרור אנשיםמכלאם. לא טוב להתכנסות משפחתית כלשהי. מעון זה עוזר לחשב את מזג האוויר העונתי עלפי מיקומו של המעון בלוח השנה הנבדקת. אסור ביום זה לעשות עבודות, אסור לבנות, אסורלמנות יורשים אחרת יתרחש אסון בתוך עשרה ימים. נישואין ולוויות ביום זה יגרמו למוותבטרם עת ויש סיכון לאלמנות
אצל נשים.
 
הגרסה המערבית : מציאת אוצרות , כליאה ולקיחה בשבי של שבויים .
 1. השורש - הבסיס () - לא  מבורך.
יסוד - אדמה
יום בשבוע- שבת
כוכב – סטורן
הוא קשור ברצפת הבית. ילדים שנולדו ביום זה יהיו חסרי מזל, יהיו להם קשייםכל חייהם.התחלת בנייה ביום הזה או שיפוצים ביום הזה יביאו לצרות, חגיגותנישואין ביום זה יביאו לשרשרת צרות . נסיעה דרך מקורות מים תביא להרס כלי השיט אופגיעה בו, כמו עליה על שרטון. לוויות יגרמו לצאצאי הנפטר עוני.
 
הגרסה המערבית : טוב לציידים , מביאה רווחים ליורדי ים . מעון זה מצוין לעוסקים באלכימיה.
 1. חדרהמלוכה () – מבורך.
יסוד - אש
יום בשבוע - ראשון
כוכב - שמש 
התחלת בנייה היום מביאה להצלחה שפע ועושר, רוחות של אושר,אריכות ימים, כבוד ושפע יהיו מנת חלקו של הבונה. אם תהיה לוויה ביום כזה, אנשימקצוע בשירות הציבורי הקשורים לנפטר יקודמו בשלושה דרגות. יום מעולה להכנסת פילגשהביתה, היא תבטיח בן יורש תוך שלוש שנים. היום הזה הוא כה מבורך שגם לוויות נחשבותמבורכות בו כי אבות המשפחה מברכים את הנותרים בחיים.
 
הגרסה המערבית : הרס של מבנים ובתים , מקורות מים כמו בארות , פוגע בקידוחי מים , אסונות ומפגעים במכרות זהב ומתכות יקרות, מעורר ויכוחים ומריבות.
 
 1. הלב – לב הדרקון () - לא מבורך.
יסוד - מים
יום בשבוע - שני
כוכב – ירח
ליבו של הדרקון. מסמל את הקיסר, את המלוכה, אבל זה יום לא מבורך מכיוון שהוא מסמלמאבקים על כוח ושליטה, את הצורך למכור נכסים כדי להחזיר חובות. לוויות ונישואיןאסורים ביום זה מכיוון שהם מביאות צרות תוך שלוש שנים.
 
הגרסה המערבית : מביא לרצון טוב ,יום טוב לענייני בריאות כמו בדיקות רפואיות והחלטות לגבי ניתוחים ותרופות,  טוב לחתימה על התחלת בניה .
 
 1. הזנב – זנב הדרקון () - מבורך.
יסוד-   אש                                            
יום בשבוע- שלישי
כוכב - מארס
הזנב של הדרקון מייצג את יורש העצר. לכן מעון זה קשור לילדיםולאנשים צעירים, מטפלות וגמילה של ילדים, שפע לצאצאים, שדות מבורכים. לוויותונישואין יקדמו את בני המשפחה. אלה ימים של מציאת אוצרות, של זכיות. אלה שהתחתנוביום זה כתוצאה משידוך או תיווך יזכו בצאצאים רבים ויקודמו במשרותיהם.
 
הגרסה המערבית : טוב לציד , כיבוש ערים ,נקמה של בני האצולה , הרס של פירות , ירקות ותבואה. כישלון באבחון וטיפול רפואי.
 
 1. הסל () -  מבורך.
יסוד –   מים
יום בשבוע – רביעי
כוכב - מרקיורי
בניה ביום זה מבטיחה שפע והצלחה בקנה מידה מרשים לפחותביחס לעבר. נישואין ותיקון קברים של אבות המשפחה יבטיחו הצלחה ושפע למשפחה. הסלמסמל דשן שמפרה את השדות. יש גם פירוש שטוען שמדובר בפרש שקשור בדיבור, רכילות,הוצאת דיבה. ימים טובים להקמת עסק ומפעל חדש, שיזכו בשנה שלמה לפחות של רווחים. יוםטוב לרכישות של נדל"ן. טוב להתרחבות כלכלית, מעבר למשכן חדש , הצטרפות לאירגון.
 
הגרסה המערבית : מביא לרווחים, חברויות ,טוב לחיי חברה, מעולה לאוהבים , והרסני לאנשי ממשל ( רשות מבצעת ומחוקקת ) .
 
 1. המצקת () - מבורך.  
יסוד – עץ
יום בשבוע – חמישי
כוכב - יופיטר
בניה ביום כזה נחשבת למבורכת במיוחד ומביאהמזל ליושבי הבית. זה יום טוב להלוויות ולסידור של קברי המשפחה. פתיחה של מכון אועסק טובה היום. המצקת דומה דמיון מפליא לכוכבי המחרשה שהם שבעת הכוכבים הראשיים שלהדובה הגדולה המכונה המצקת הצפונית בעוד שכאן מדובר במצקת הדרומית. יש כאןסימבוליקה של התמלאות, טוב להשקיה של שדות.
 
הגרסה המערבית : יום מבורך לאהבה , רומנטיקה וחברות, טוב לביעור הבית ממכרסמים ומזיקים, גרוע לאסירים ושבויים שנתפסים או נכלאים ביום כזה.
 
 1. התאו () - לא מבורך.במקומות אחרים מכונה הבוקר.
יסוד- מתכת
יום בשבוע- שישי
כוכב - ונוס 
בנייה ביום כזה כרוכה בסיכונים רבים כמו אובדןכלכלי, סכנות ואסונות מסוגים שונים. השקייה ונטיעות ביום כזה הן שליליות. נישואיןופתיחת עסק ביום כזה יביאו לצרות שונות ומשונות. גם עדרים ובקר יסבלו אם יהיוהשקיות של האדמה ביום הזה. זה יום גרוע לסיום עסקות מכיוון שהוא מביא לאיבוד ענייןמשותף בנושא הנדון.
 
הגרסה המערבית : יום המעורר ריב ומדון , פוגע בתבואה ובאחסון מזון , גרוע לנסיעות וטיולים .
 
 1. הבתולה () - לא מבורך.
יסוד- אדמה
יום בשבוע – שבת
כוכב - סטורן
בנייה ביום כזה תגרוםבעיות לנשים הצעירות של המשפחה ותגרום למריבות בין אחים לאחיות. יום אסור להלוויהמכיוון שהוא מביא בעקבותיו מחלות ומגיפות, בעיקר מחלות מעיים שונות. מבשר עלמחלוקות, מריבות, אלימות, יום כזה מביא להרעלות מזון בסעודות משותפות.
 
הגרסה המערבית : טוב לחיזוק מבנים שיש להם בעיה עם היסודות והתומכות, מעורר אהבה ורצון להתמסרות , עוזר להביס אויבים .
 
 1. הריק () - לא מבורך
יסוד- אש
יום בשבוע- ראשון
כוכב – שמש
זה המעון המרכזי בארמון הצב השחור, והוא הציר המרכזי שלהחורף. מביא לצמיחה של ילדים עבריינים שנולדו ביום הזה. גרוע לבניה ולהתחלות חדשותהקשורות לשיפוצים ושינויים מבניים. נישואין ביום זה מביאים ללידת ילדים עבריינים.יש אווירה של שחיתות וניוון מוסרי הקשורה למעון הזה. בגידות על רקע מיני ורומנטי.
 
הגרסה המערבית : טוב לנסיעות וטיולים , טוב לרווחים ממסחר ובורסה, ושחרור אסירים ושבויים .
 
 1. ראש הגג () - לא מבורך.
יסוד - מים
יום בשבוע - שני
כוכב - ירח
שמו הסיני הוא סכנה. אלה הם ימים טעוניסכנה, בעיקר לאנשים הנמצאים בתנועה ונסיעות. לכן יש להימנע מטיולים ונסיעות ביוםהזה שלא לצורך. גם לאלה שנוסעים ביבשה יש סכנה שיותקפו על ידי אנשים אחרים. אוניותעלולות לטבוע. לעומת זאת זה יום מתאים להתחלת שיפוצים ותיקונים של בתים בעיקר שלגגות ותקרות. 
 
הגרסה המערבית : מוצלח לענייני חקלאות ( נטיעות, שתילה, זריעה ומכירה ) , גרוע ליורדי ים, טוב לשיפור תנאים של משרתים , כלואים , שבויים ואסירים.
 
 1. הבית () – מבורך.
יסוד- אש
יום בשבוע- שלישי
כוכב – מארס
המעון הזה מכונה הבית הבוער או הגגהבוער ואינו שלילי בכל אלא הכוונה לאש סמלית כמו זו הבוערת בראש מגדלור. אלה הםימים מוצלחים לבנייה, שיפוצים, להתחלה של פרויקטים שונים בתחומים רבים ומגוונים.בעלי סמכות יודעים להעריך עבודה טובה ולכן גם יעניקו תגמולים לעובדיהם. גם נישואיןולוויות מתאימים ליום הזה.
 
הגרסה המערבית : טוב לעשיית חסדים ומעשה צדקה , קציר, שחרור שבויים ואסירים. טוב לנסיעות .
 
 1. החומה () – מבורך
יסוד – מים
יום בשבוע- רביעי
כוכב - מרקיורי
זה יום מבשרטובות. החומה היא סמבול של מקדש העושר או של מחסן המכיל אוצרות נאים כמו ציוריםפסלים וכו'. זה יום טוב להתרחבות, לבנייה, חפירה. לצאת ליוזמות עסקיות חדשות,להיכנס דרך דלתות חדשות. לנישאים ביום הזה מובטחים ילדים מחוננים. זה גם טוב להשקיהוטיפול בשדות.
 
הגרסה המערבית :   יום מעולה לזוגות לשיפור הקשר וחיי האהבה , טוב לטיפולים רפואיים , אבחון ומציאת תרופה ומינון מתאים לחולה. יום טוב לימאים , יום גרוע לטיולים ומסעות יבשתיים .
 
 1. הרגליים - המפושק () - לא מבורך.
יסוד- עץ
יום בשבוע - חמישי
כוכב - יופיטר
זה יום לא טובהמבשר רעות למי שעוסק בבניה, שיפוצים. בניין או בית או עסק שהוקם ביום כזה יביאלאובדן השפע והעושר של אלה שגרים בו או עובדים בתוכו. קבורה ביום זה תביא למוותמסתורי בתוך המשפחה. והשקיה ביום כזה תביא צרות לבעלי השדה. זה גם יום גרוע לתעשייתהטקסטיל האופנה והביגוד.
 
 
הגרסה המערבית : טוב לגילוי אוצרות חבויים . חפירה וקידוחים למטרות שונות, עוזר לגירושין חלקים , מתאים להרס של בתי האויב , לא טוב לנוסעים וטיילים .
  
 1. הסוללה () - מבורך.
יסוד- מתכת
יום בשבוע - שישי
כוכב – ונוס 
זה דימוי של סוללתגרעיני חיטה. זה יום מוצלח לכל סוגי הבנייה והשיפוץ. לפתיחה של תעלות ונתיבי מים,להסרת לוט מעל מצבות, להקמת אתרי הנצחה, להתכנסות של משפחה, מסיבות , פסטיבליםוחגיגות מכל סוג שהוא.
 
הגרסה המערבית :   גרוע לנסיעות, למסחר , לעיסוק בתבואת הארץ כולל פירות וירקות. , הצלה של שבויים ואסירים .


 1. הבטן () - מבורך.
יסוד- אדמה
יום בשבוע- שבת
כוכב – סטורן
מייצג את אדם האלים. יוםמבורך ביותר לפתיחה של חסכונות. מעולה בכל הכרוך בעבודת האדמה , הקמת חומות ושערים,חפירות, בניית תעלות ובריכות שחייה והשקיה, כריית קברים וקבורת מתים. זה יום טובלנישואין מכיוון שיוולדו לבני הזוג ילדים שיזכו לפגוש בראשי המדינה, בהתקדמות חברתיובנישואין מוצלחים.
 
הגרסה המערבית :   משנה מזל מרע לטוב , מחזק קשרי זוגיות ואהבה הנמצאים במבחן , יום טוב להתחלת חיזוק מבנים בעייתיים , טוב לימאים ויורדי ים.


 1. הפלאידות () - לא מבורך.
יסוד- אש
יום בשבוע- ראשון
כוכב – שמש
יום גרוע למערכותיחסים, נישואין ושותפיות מכיוון שהוא מבשר על פרידות. זה יום חסר מזל לכל פעילותמשפחתית מכיוון שהוא מבשר רעות. זה יום שאסור לבצע התחלות בנייה וכן אסור לבצעשיפוצים. זה עלול להביא לצרות גדולות.
 
הגרסה המערבית :   יום של מזימות ותככים נגד אנשים רמי מעלה , נגד אנשי ממשל , אישי ציבור ואנשי שלטון . יום של נקמנות מצד אויבים , טוב לשחרור שבויים ואסירים . חיזוק מבנים ובתים .
 
 


 1. הרשת () - מבורך.
יסוד-   מים
יום בשבוע – שני
כוכב - ירח
זה יום מבורךלכל תחומי הבנייה, השיפוץ הכרוכים בבנייה. זה יום טוב להינשא בו, כי הוא מבטיחילדים שיזכו לאריכות שנים. זה יום טוב לנישואין כי הוא מבשר על שפע של בני הזוג,קשור גם לצייד. 
 
 
הגרסה המערבית :   יום טוב לכיבוש ערים והשתלטות על מבנים , גירוש אנשים מבתיהם , הרס של צי ואנשי ים . שחרור שבויים . 1. החרטום - הצב (觿) - לא מבורך.
יסוד - אש
יום בשבוע - שלישי
כוכב - מרס
הוא הקטן שבמעונות,ורוחבו אינו עולה על מעלה אחת, והלבנה חולפת על פניו במשך שעות אחדות בלבד. זהו ראשהנמר הלבן של הסתיו. זה יום בעייתי התלוי במודעותו של האדם הפועל ביום הזה. אנשיםישרים, הגונים ובעלי מוסר יצליחו לעבור בשלום את היום הזה אם הם מתחילים בו דבריםחדשים, אך לגבי הרוב זה יום קשה המבשר על משפטים, תביעות, מוות של שלושה קרובימשפחה. הוא מתקשר לנכים, יתומים, אסירים ואנשים השרויים במצוקה. יש לנקוט בזהירותבימים האלה. בניין שיבנה ביום כזה מועד לנפילה.
 
הגרסה המערבית :    טוב לאילוף חיות בר , חיזוק בתי כלא כדי למנוע בריחות או השתלטות מבחוץ, הרס כלכלי של חברות , אילוץ אדם להגיע למיקום מסוים .
 
 
 
 
 1. שלושת החברים - אוריו() – מבורך. 
יסוד -   מים 
יום בשבוע - רביעי 
כוכב - מרקיורי
עקרונית, מעון שלילי הקשור בעריפת ראשים, טבח ורצח. זה יום גרועלסיום של דברים, זה יום גרוע לאירוסין, נישואין וחתימת חוזים. זה יביא לפרידות שלבני זוג ושותפים. זה יום גרוע לקבורה כי הוא עלול לגרום למוות של קרוב משפחה רחוק.אך הימים הנשלטים על ידו הם חיובים לתחומים מסוימים: להתחלה של פרויקטים חדשיםבתחומים רבים. עסקות חדשות תפרחנה זה. יום טוב למסחר.
 
 
הגרסה המערבית : יום טוב להתחלת איסוף תבואה , קטיף , בציר ומסיק ,טוב לטיפול במבנים, טוב למטיילים ונוסעים , יום שמעורר עימותים בין בני זוג ורצון להתגרש , 
 
 
 1. הבאר (輿) - מבורך.
יסוד-   עץ
יום בשבוע - חמישי
כוכב - יופיטר
זה המעון הרחב ביותר בשמיים וזה המעון הראשון בציפור האדומה של הדרום,ומכונה גם ראש הפניקס. השפעתו חיובית אך בגלל גודלו הוא מפוזר וקלוש. הימים הנשלטיםעל ידו מוצלחים לסוגי פעילות שונים בעיקר אלה הקשורים לאדמה, מכירות, תיווך ושמאותמקרקעין. זה יום טוב לבנייה, ולטיפול בשדות ובעולם הצומח.אך זה גרוע להלוויותבעיקר אם הנפטר מת מוות אלים. יוזמות כלכליות יביאו לשפע גדול, גם לצאצאים. נשיםאלמנות או גרושות תמצאנה בעל ביום הזה. זה יום לא טוב לדחיית עבודה מכיוון שחריצותבו תביא תועלת על פני בילוי ופנאי. 
הגרסה המערבית :   יום שמעודד בריחה של משרתים , עובדים , אסירים ושבויים , מעולה למציאת מזור למחלות .
 
 
 1. רוחות רפאים (輿) - לא מבורך.
יסוד - מתכת
יום בשבוע - שישי
כוכב - ונוס
זהיום לא מבורך כי הוא קשור לעולם המתים ולרוחות הרפאים. כל מפעל המתחיל ביום זהיסתיים באסון. מומלץ לא לעבור דרך דלתות חדשות שעוד לא עברו דרכן וזה כולל גםפיגומים חדשים. מי שתתחתן ביום כזה, תהיה זמן רב יותר אלמנה מאשר רעייה. רצוי לבצעתפילות אזכרה למתים, מי שעושה זאת זוכה בגמול נאה מידי שמיים. 
 
הגרסה המערבית :   יום טוב לגירושין , שחרור אסירים ושבויים , ומציאת מזור לחולה .
 
 1. עץ הערבה() - לא מבורך. 
יסוד- אדמה    
יום בשבוע- שבת
כוכב - סטורן
זה בן זוגו של המעון הקודם. הימים הנשלטים על ידי מעון זהנחשבים לאיומים ולגרועים מכל. אסור לעשות בהם כלום. הם נחשבים אפילו בלתי ראוייםלקבורה. זה יום של ריב ומדנים, מחלות, מעשים רעים , חורבן, עוני ומסכנות.  
 
 
הגרסה המערבית :   יום טוב לזוגות נשואים לשיפור היחסים , טוב לניצחון של חיילים ואנשי צבא , יוצר קושי לממשלה בביצוע תוכניות, הממשלה והשלטון חסרי אונים .
 
 
 1. הציפור () -  מבורך.
יסוד-   אש
יום בשבוע- ראשון
כוכב – שמש
מעון זה מציין את היום הארוך ביותר, אתמועד ההיפוך של הקיץ. זה יום אידיאלי לכל תחומי הבנייה והשיפוץ. מי שיעסוק בתחומיהבנייה ביום זה יזכה לקידום, אולי גם לפרסום. זה יום טוב המביא לקשרים עם אנשיםחשובים ורבי השפעה, אך מאידך הוא גרוע לנישואין ולהלוויות. אישה שתינשא ביום כזהתיפול קורבן לאונס , ואלה שיקברו ביום זה את יקיריהם ייפרדו מבני\בנות זוגם.
 
הגרסה המערבית :   יום טוב לנקמה , הרס של אויבים , מביא לגירושין , טוב לבניה של בתי כלא ומבנים גדולים או ציבוריים , פוגע ביכולת של גברים לבצע את המוטל עליהם במסגרות העבודה , יום של לחשים , סודות וקללות.
 
 1. הקשת - רשת הדייגים () - מבורך.
יסוד-   מים
יום בשבוע – שני
כוכב – ירח
אלה הם ימי ברכה ומזל לעוסקיםבתחומי פעילות שונים. הם צופנים בחובם צמיחה כלכלית, הצלחה רשמית, רכישת נכסיםחדשים, ויחסים אישיים מאושרים.
 
 
הגרסה המערבית : מביא לאחדות ואיחוד בין אנשים ובין זוגות , מחזק בריאותית אסירים ושבויים , הרס של מבנים ובתי סוהר.    
 
 
 1. הכנפיים () - לא מבורך.
יסוד - אש
יום בשבוע - שלישי
כוכב - מארס
הימים הנשלטיםעל ידי הכנפיים נחשבים כחסרי מזל. נישואין ביום כזה מביאים למחלות כרוניות לבניהזוג. גברים שיעזבו את הבית לצורכי עבודה יגלו שנשותיהם מצאו מאהבים בהיעדרם. זהיום המבשר פרידה מהילדים, העתידים לעזוב את ארץ הולדתם לזמן רב. בנות עוזבות אתהבית למרחק גדול עבור בן שהן מאוהבות בו. אסור להתחיל בנייה של בניינים רבי קומות,זה מביא למות של הבעלים. 
 
הגרסה המערבית :   מגביר תבואה ופרי הארץ, מגביר רווחים בתחומי עסקים , מחזק ומבריא חלשים וחולים , אבל יום גרוע למבנים , לבתי סוהר , יום של סכנות ליורדי ים ולנוסעים בים, עוזר להבהיר אי הבנות בין אנשים .
 
 1. המרכבה () -  מבורך. 
יסוד - מים
יום בשבוע  - רביעי
כוכב - מרקיורי
זה יום מבורך, יוםשל כבוד , הכרה ציבורית, פרסום, וקידום אישי. זה יום טוב לעסקאות מסחריות מכל סוגשהוא, שיביאו לרווחים ניכרים. זה יום טוב לגננות ועיסוק בגינת הבית . זה יום להקמתטראסות הדרקון בגינה שיביאו לשפע והצלחה. זה יום רצוי וטוב לנישואין , לחתימת חוזינישואין, גם להלויות, זה יום טוב לאזכרה. מי שיבצע את שניהם ביחד, אזכרה וחתימתהסכם נישואין יזכה לכך שילדיו יהיו בעלי כשרונות מיוחדים ויביאו כבוד להוריהם.  
 
הגרסה המערבית :   מגביר תבואת הארץ, טוב למסחר במניות ובסחורות , מגן על נוסעים במקומות מסוכנים , מביא לשמחה ואושר לזוגות, חיזוק של בתי סוהר , אובדן של אוצרות .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
את המעון המיוחס לכל יום נבדק , ניתן לחשב על ידי שימוש בטבלה הבאה:
 
1
1897
-
1943
1965
1988*
2
1898
1921
1944*
1966
-
3
1899
1922
-
1967
1989
4
1900
1923
1945
1968*
1990
5
1901
1924*
1946
-
1991
6
1902
-
1947
1969
1992*
7
1903
1925
1948*
1970
-
8
1904*
1926
-
1971
1993
9
-
1927
1949
1972*
1994
10
1905
1928*
1950
-
1995
11
1906
-
1951
1973
1996*
12
1907
1929
1952*
1974
-
13
*1908
1930
-
1975
1997
14
-
1931
1953
1976*
1998
15
1909
1932*
1954
-
1999
16
1910
-
1955
1977
2000*
17
1911
1933
1956*
1978
-
18
1912*
1934
-
1979
2001
19
-
1935
1957
1980*
2002
20
1913
1936*
1958
-
2003
21
1914
-
1959
1981
2004*
22
1915
1937
1960*
1982
-
23
1916*
1938
-
1983
2005
24
-
1939
1961
1984*
2006
25
1917
1940*
1962
-
2007
26
1918
-
1963
1985
2008*
27
1919
1941
1964*
1986
-
28
1920*
1942
-
1987
2009
 
ראשית יש לקחת את המספר המופיע בטור השמאלי בטבלת השנים ( הטבלה מעל הכתוב )
לדוגמא: לתאריך נבדק בשנת 2004 יש לקחת קודם כל את הספרות 21 .
לאחר מכן לפנות לטבלת החודשים ולהוסיף את המספר המשויך לחודש הנבדק, לדוגמא: לחודש מאי יש להוסיף 8 .
 
28
ינואר
3
פברואר
3
מרץ
6
אפריל
8
מאי
11
יוני
13
יולי
16
אוגוסט
19
ספטמבר
21
אוקטובר
24
נובמבר
26
דצמבר
 
את סכום שני המספרים האלה ( שנה וחודש ) יש להוסיף את היום הנבדק , במידה והשנה הנבדקת היא שנה מעוברת ( השנה מסומנת בכוכבית* ) והיום הנבדק הוא לאחר ה 1.3 ( ה- 1.3 כלול ) יש להוסיף 1 לסכום הכללי. במידה והתוצאה גבוהה מ 28 , יש להפחית 28 עוד כפולות שלו עד שמגיעים לתוצאה סופית שהיא 28 או פחות
לדוגמא: חישוב מעון הירח ל 4.5.2004 אנו לוקחים את המספר 21 מלוח השנים, את המספר 8 מטבלת החודשים, ואת הספרה 4 מהיום הנבחר ולהוסיף 1 בגלל שהיום הנבחר הוא לאחר ה- 1.3 ושנת 2004 היא שנה מעוברת.
1 + 4+8+21 = 34
 34-28 = 6
התוצאה היא המעון השישי = הזנב 
 
לעיתים כשאדם נאלץ להחליט מיידית האם לבצע עסקה או החלטה חשובה , מן הראוי להשתמש בטבלה הבאה, טבלה זו מגלה שישנם ימים מבורכים יותר וישנם ימים מבורכים פחות, לדוגמא : יום רביעי הוא יום מבורך תמיד לקבלת החלטות מהירות . כי כל המעונות הנמצאים תחת חסותו הם חיוביים. לעומת זאת שישי ושבת הם ימים בעייתיים לקבלת החלטות מכיוון שרק רבע מהמעונות הנמצאים בשליטתם הם חיוביים, הטבלה הבאה מסכמת את הימים המבורכים באחוזים :
 
 
יום בשבוע
מעונות מבורכים באחוזים 
ראשון
50%
שני
50%
שלישי
50%
רביעי
100%
חמישי
75%
שישי
25%
שבת
25%
 
לייבסיטי - בניית אתרים