פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
מידות על פי תורת הפנג שואי
מאת: איליה רובינוב, יועץ פנגשואי

התפתחות הטבע, כפי שניתן לראות בצומח ובחי, מתרחשת על פי הכלליםההרמוניים של התפתחות ובמסגרת מידות טבעיות והרמוניות. משום כך, המאסטרים האמיתייםשל תורת הפנג שואי קוראים לכך "המוסיקה של הבית", אשר בהרבה דרכים קובעת את האופיומצב הרוח של הבית. לכן, הם משתמשים במידות המיוחדות של הפנג שואי לחדרים, מבנימגורים, מוסדות חינוך ועבודה, בדלתות וחלונות, שולחנות אוכל וכתיבה, מיטות, ארונותמטבח וארונות בגדים, כלי מטבח וכלל הפריטים, אשר יוצרים מרחב פנימי בבית, במשרד אובמרחב יצירה.


המאסטרים הטיבטים והטאואיסטיםיוצאים מתוך נקודת הנחה שהמרחב קצוב בקוונטים, זאת אומרת שהאיכות שלו משתנה קצבית. הכוונה אינה לשינוי בעולם המיקרו, אליו מתייחסים הפיזיקאים, אלא למרחבהמוחשי.

"
קוונט" אחד שווה ל 432 מ"מ. זה, כמובן, מותאם גם למידות האידיאליותשל המטריצה של הדנ"א האנושי. כל מידת אורך, רוחב או גובה מייצרת, בדומה למשדר רדיו, ויברציה אלקטרומגנטית מסוג מסוים, אשר יוצרת רזוננס בינה לבין פריטים ואנשים. אםהויברציות והשדות המגנטיים, אשר נוצרים על ידי פרטים וחדרים, הם הרמוניים, אזי הםמשפיעים בצורה רצויה על הבריאות, מצב הרוח וההצלחה. במקרה הפוך, רמת האנרגיה שלהמבנה יורדת באופן משמעותי, מקבלת אופי שלילי, וכתוצאה מכך, משנה את ההתנהגות, צורתהחשיבה וההרגשה הכללית של הנמצאים בו.

קטע של 432 מ"מ מחולק ל 32 חלקים, שמתוכם 16 חלקים משפיעים באופן חיובי על הויברציות של השדה המגנטי, מה שמביאלהתפתחות חיים רצויה, בריאות טובה, הצלחה, תבונה, מצב רוחני ופיזי טוב ולצמיחהחומרית. 16 החלקים האחרים משפיעים באופן שלילי, מה שמביא לצרות מסוגים שונים, מחלות, גניבות, אבידות ואסונות.

השדות האלקטרומגנטיים, על מאפייניהם השונים, משפיעים על הדנ"א של התפתחות האדם, על גובהו והתפתחותו, מה שעובר לאחר מכן לצאצאיו, ועל הרמה הפיזית והגנטית. כמו הקבלה, כך גם התורה הטאואיסטית אומרת, שהאדם מהווהצורה של קיום אנרגטי. מאחר ולאדם ישנו שדה אלקטרומגנטי משל עצמו, כמו לכל הפריטיםהאחרים הסובבים אותנו ואת קיומנו. השדות הללו משפיעים אחד על חברו, ומשתנים באיכותובמאפיינים כמותיים.

אם המידות והצורות של הפריטים הסובבים אותנו, הן בלתירצויות, זה מביא להצרה ולעיוות של השדה המגנטי של האדם. אם המידות והצורות הןרצויות, זה מביא להתרחבות ולהתפתחות טובה של השדה המגנטי והרמה האנרגטית של האדם. השפעת מאפיין כזה או אחר מתרחשת באופן בלתי מודע, מה שמתבטא אחר כך בתגובה מודעת זואו אחרת של האדם, בהרגשה שלו ובאופי ההתנהגות שלו. בצורה זו, כאשר יודעים את חוקיהשפעת השדות האלקטרומגנטיים של הסביבה ושל האדם, ניתן להביא אנשים וסביבתם לרמההרמונית, רוחנית ופיזית גבוהה יותר, וכתוצאה מכך, לכל סוגי ההצלחות.

שימושבמידות על פי הפנג שואי, נזכר לראשונה בתקופת שושלת סונג. הנגר הקיסרי השתמש במידותאלו לרהיטים, לחלונות ולדלתות בארמון הקיסר. הידע על מידות אלו נאסף, נרשם עבורהצאצאים והגיע עד ימינו אנו. ידע זה על שינוי השפעות השדה המגנטי של פריטים ושלמרחבים כתלוי במידות וצורות, נפוץ בשימוש בקרב מאסטרים של פאנג שואי בארכיטקטורה, תכנון ועיצוב מבני מגורים, מבני עבודה ומרחבים פנימיים. זאת, מאחר והדבר קובע אתהאיכות של השדה האלקטרומגנטי, ומהווה השפעה חיובית או שלילית מאוד חזקה על כושרהעבודה, הבריאות, הפעילות האינטלקטואלית וההתפתחות בחיים בכלל.

החדריםוהמבנים, אשר להם מידות בלתי רצויות, מקרינים איכות של אזורים גיאו-פתוגנייםומביאים למצב כללי של ירידה. במצב חיובי, כאשר המידות של המרחב הן רצויות, זה מביאלבריאות טובה, אריכות ימים, עלייה כללית, הצלחה, פריחה והתפתחות.

בשיטתההתאמה בין הבית לאדם, החלונות מהווים את העיניים ומשפיעים על חדות הראייה ועלהמודע הקשור לכך. כמו כן, זה משפיע על איכות אנרגיית הצ'י, העוברת דרך החלון. חלונות במידות ובצורות לא נכונות, מביאים להרעה קבועה בראייה, בצלילות הדעתובפקחות. חלונות עם מידות נכונות מביאים ליציבות הראייה ולצלילות הדעת, אשר נשמריםעד לגיל מופלג. זה משפיע באופן חיובי לא רק על אנשים, המתגוררים ועובדים בבית אובמבנה כזה, אלא גם על קרובי המשפחה הקרובים, הילדים, הנכדים וכךהלאה.

הדלתות שלנו מהוות את הפה. מידות הפתחים מהוות סמל צ'י, אשר זורם לביתאו לדירה. אם המידות אינן רצויות, מוקרנת אנרגיה שלילית מהמפתן על המבנה ועל זה אשרנכנס בו. הניסיון והידע של המאסטרים של הפנג שואי מראה, שאם המידות של הפתחים לאתואמות את המידות החיוביות, אז בגוף האדם מתרחש משהו כגון קצר חשמלי, המערכתהחיסונית נחלשת ונשארת חלשה במשך 30 דקות עד כמה שעות מרגע כניסת האדם באותה הדלת. זה מתבטא בעייפות, שינויים פתאומיים במצב הרוח, שינוי לא הגיוני בחשיבה ובאופיההתנהגות. זה יכול להביא, כמו כן, למריבות וליריבות בין אנשים, אשר גרים או עובדיםבמבנים כאלה. כפי שידוע, בדירות, בתים, משרדים ומבני שירות נע האדם באופן קבוע מחדרלחדר, למטבח, לאמבטיה, מסדרונות ומשרדים. אם הפתחים לא מתאימים למידות הרצויות, האנשים נמצאים במצב קבוע של לחץ אלקטרומגנטי, מה שמשפיע באופן שלילי על המצב הפיזי, הרגשי והאינטלקטואלי. אצל אנשים ומשפחות, המתגוררים בבתים ועובדים במבנה עם מידותלא רצויות של דלתות ופתחים, קיימות מריבות, קצרים בתקשורת, קיימת תחושה של דיכוי. מידות נכונות של דלתות, שומרות את הפה של האדם שלם. האנשים מדברים פחות, רבים פחותוחושבים בצורה מעמיקה ואפקטיבית יותר, הם מסוגלים לנתח בצורה הגיונית כל מצב. במצבכזה, נשמרת יותר אנרגיה גוף האדם, מה שמחזק את גורם הבריאות והתבונה - המשאב החשובביותר של האדם, ומביא לחיים מאוזנים ופרודוקטיביים יותר.

אם פתח הדלת אוהחלון הם בעלי מידה לא רצויה, אין חובה להחליף אותם. ניתן להקטין את המידות שלהםבעזרת תוספות מעץ או חומרים אחרים, כך שהמידה תהפוך לרצויה ונעימה. ניתן לבצע זאתגם לאורך וגם לרוחב של חלונות ודלתות, ובמקרה של חלונות גם בגובה החלון מהרצפה. המידות צריכות להיות פרופורציונליות, כדי שבמבט מהצד, תהיה תחושה של איזוןוהרמוניה.

דבר לא רצוי באופן משמעותי, זה שהדלתות והחלונות יהיו גדולים מדיאו קטנים מדי ביחס למידות הכלליות של הבית, החדר או כל מבנה אחר, מאחר וזה יוצרחוסר איזון מסוים באיכות ובכמות מחזור האנרגיה, מה שמביא לחוסר איזון במחשבות, באופי ההתנהגות וביחסים בין אנשים, העובדים או מתגוררים באותו מבנה. דבר נוסף, אםהדלתות או החלונות לא פונים לכיוון הרצוי, המידות הלא נכונות מגדילות את ההשפעההשלילית של אנרגיית הצ'י היוצאת והנכנסת. לעומת זאת, מידות נכונות מרככות את האפקטשל הכיוון הלא נכון. במקרה של כיוון נכון, המידות הנכונות מחזקות את הכמות החיוביתשל הצ'י הנכנס והיוצא מהמבנה, מה שמשפיע באופן חיובי על ההרגשה, הפעילותהאינטלקטואלית ויחסי האנוש.

דבר חשוב ביותר הוא המידות הנכונות של המיטותוהפריטים שלהן, מאחר ואנו שוהים במיטה יותר משליש מחיינו. מידות לא רצויות של המיטהיוצרות השפעה שלילית על השינה, יוצרות חלומות לא נעימים, מחלישות את המערכתהחיסונית, מה שמביא לנטייה להתפתחות מחלות קיימות, מגבירות בהדרגתיות את גורמיהלחץ, מביאות למחלוקות בין בני זוג ולירידה באיכות היחסים האינטימיים, מביאות לחוסראונות אצל גברים, לתחושה מתמשכת של חוסר נוחות, שבריריות וכובד ומהוות את אחדמהגורמים לפחדים, חוסר יציבות פסיכולוגית, דיכאון, תחושת אבדון וחוסר ביטחון בעתיד. אנשים בדרך כלל מתרגלים למצבים הללו, מפסיקים לשים לב אליהם, אך השפעה שלילית זומתגברת עם הזמן, מה שמביא בסופו של דבר לתוצאות שליליות במיוחד.
מידות רצויותשל מיטות, מביאות לשינה ומנוחה בריאות, שיקום המערכות בגוף, משפיע טוב על המצבהרגשי, האינטלקטואלי והפיזי, מביא ליציבות והרמוניה ביחסי בני זוג, צמיחה והצלחהבאספקטים שונים של החיים, משפיע בצורה חיובית על הכוח הפיזי והאונות שלהגבר.

חשוב מאוד שהשולחן והכיסא, עליהם תעבדו, תלמדו ותאכלו יהיו בעלי מידותרצויות. זה ישפיע באופן חיובי על המצב הרגשי והאינטלקטואלי שלכם, ישפר את הריכוזותשומת הלב, ישפר את מהירות תהליך החשיבה האנליטית, הפנמת החומר הנלמד, ריכוז, במיוחד אצל ילדים וסטודנטים, הצלחה בלימודים ובעבודה של מעצבים, מהנדסים, מדעניםואנשי עסקים ויביא למצב הרמוני טוב יותר רגשית במשפחה, במיוחד בזמן הארוחה. המידותוהצורות הרצויות של השולחן הן מאוד חשובות גם לאנשי עסקים ובעלי עסקים לסגירתעסקאות וניהול משא ומתן, להצלחה וליחסים עם עמיתים ולקוחות עסקיים.
שולחןבמידותלא נכונות יביא למתח רגשי, עצבנות, לריבים בזמן שיחות וארוחות בין האנשים היושביםלשולחן. זה מביא, כמו כן, לעיכול לא טוב של האוכל ולבעיות במערכת העיכול.

אםאדם יושב בכורסא או בכסא במידות לא נכונות, זה מביא פעמים רבות להצלבת רגליים, ישיבה רגל על רגל או לרגליים מתוחות קדימה. דברים אלו מראים על ערנות יתר ועצבנות, ריכוז חלש, תשישות ותחושה של חוסר יכולת להירגע ולנוח כרצוי. הצלבת רגליים אוסיכולן מביא להריסת מחזור הדם הבריא והעבודה התקינה של מערכת העצבים או המרידיאניםהאנרגטיים. כמו כן, זה יכול להיות אחד מהגורמים המביאים למצב של בלימות, עיוות חוטהשדרה ולמחלות הקשורות לכך. סיכול הרגליים מביא לקושי בפתרון בעיות אישיות, או חוסריכולת לפתרן בכלל, כמו כן, מגביר את הטיפשות והעיקשות. אגב, חוקי היהדות מדברים עלכך, ששילוב רגליים או ידיים או הצלבתן, הוא לא טוב, במיוחד אם עומדים או שוכבים, זהמחליש את האדם ולא מומלץ על ידי החכמים היהודים.

כאשר יושבים נכון על כסא אועל כורסא, והם בעלי המידות הרצויות והנכונות, מה שמביא לפעולת גומלין טובה של השדותהמגנטיים שלהם, חוט השדרה נמצא במצב ישר או נינוח בצורה נכונה, זה משפיע טוב עלהבריאות ומתבטא בצורה חיובית באיכות החשיבה, ההתנהגות והמצב הרגשי.

כלי מטבחבצורות ומידות לא נכונות מביאים להרגשה של כאוס, ולתחושת רעב לא מבוססת, פיזורהדעת, התגברות של תיאבון מדומה ולכן מביא לאכילת יתר, שימוש לא הגיוני במצרכים, אשרלעיתים קרובות רבים מהם נזרקים. מידות נכונות של כלי מטבח ומרחב המטבח, מגבירות אתהחשיבה הרציונלית והבריאה, מה שמביא לשימוש נכון במצרכים ולחסכון. דבר זה חשובבמיוחד לנשים ולנערות, אשר מבלות הרבה זמן במטבח, ומן הסתם, נתונות יותר להשפעותהטובות והרעות של התחושה במטבח, מה שמתבטא בבריאותן, מראן החיצוני והיחסים עם בןהזוג. כמו כן, זה משפיע על בריאות הילדים.

לכל פריט בחיינו ישנה המידה, הצורה והצבע שלו, והוא מייצר במרחב את הויברציה והשדה המגנטי הייחודיים לו, כתוצאהמהמידות, הצורות והצבעים של החומרים מהם הוא מיוצר. האנרגיה המוקרנת ממנו יכולהלהשפיע באופן שלילי, להביא לאי נעימויות מסוגים שונים, מחלות, גניבות, אסונותואבדות, או להשפיע באופן חיובי, המביא לשינויים רצויים מאוד, בריאות טובה, תבונה, שמחה, יחסים טובים במשפחה, אהבה, הצלחה, התפתחות הרמונית וצמיחה.

במאמר זהמיוצגת באופן חלקי השפעת הפרטים הסובבים אותנו, עמם אנו נמצאים במצב של פעילותגומלין באופן קבוע. כל שאר הפרטים של חיינו, כגון ארונות, ספות, מדפי ספרים, תמונות, תצלומים, מוצרי תאורה וחשמל, פרחים וצמחים, קישוטים, פריטי תפאורה, וילונותותריסים, פריטי לבוש, שטיחים וכיסויים, אגרטלי פרחים, כרכבים לוילונות, תכשיטיםנשיים, שרשראות, מחרוזות, מחברות ובלוקי כתיבה, תיקי ילדים, תלמידי בית ספר, סטודנטים ומחנכים, גם כן מביאים להשפעה חיובית או שלילית, מה שמביא לתוצאותולהתרחשויות מסוימות בחיים.

עם השימוש בפרטים בעלי מידות רצויות אצל ילדים, סטודנטים, מהנדסים, מעצבים, מדענים, אנשים בעלי עבודה אינטלקטואלית ואנשי עסקים, משתפרת החריצות, מתגבר עניין בחומר הנלמד, הסקרנות, משתפרת הפנמת החומר הנחמד, מתעמקת יכולת החשיבה האנליטית, האינטלקטואליות, אפקטיביות החינוך והצמיחה בפעילותיוצרת. במיוחד חשובות המידות הנכונות במיטות, שולחנות לימוד וריהוט ילדים אחר, מאחרוהילדים נמצאים בשלב של התהוות, צמיחה והתפתחות, וזה ישפיע באופן חיובי על חייהםבעתיד, על בריאותם, הצלחתם, ישפר את יחסיהם עם ההורים, עם האנשים הסובבים אותם, יעזור להם להפוך ליציבים ומצליחים בחייהם.

על מנת שכל זה יקרה, החלפת המרחבהפנימי הקיים או הריהוט הם לא הכרחיים. במקרים רבים ניתן לערוך חישובים, ולשנותלמידות ולצורות רצויות של הריהוט על ידי מכשירי חשמל ידניים, בבית אובמשרד.

מאמר זה מיועד ליועצים מקצועיים, מאסטרים ומתמחים, העוסקים בפאנגשואי.

מומחה ויועץ לפאנג שואי איליה רובינוב
טל.02~6418998, נייד 055~998178
לייבסיטי - בניית אתרים