פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
מערכת היחסים בין הכוכבים המעופפים לקואה האישית
בייעוץ ובבדיקת סקטורים עלפי ה- XUAN KONG יש להתחשב במערכת היחסים הנוצרת בין הכוכב הדומיננטי בסקטור לביןהקואה האישית של האדם המתגורר או עובד בסקטור זה. למערכת יחסים זאת יש השלכה ארוכת- טווח על האדם. את החיזוקים, התיקונים וההפעלות יש לבצע לאור ניתוח זה.
קיימיםחמישה סוגי מערכות יחסים בין האלמנט של הכוכב השולט בחדר לבין האלמנט של הקואההאישית.

1.
האלמנט של הכוכב הדומיננטי בסקטור הנבדק זהה לאלמנט של הקואההאישית.
לדוגמא, הכוכב השולט בסקטור הוא 6 ( מתכת) והקואה האישית היא 7 ( מתכת). מצב כזה גורם לכך שהאנשים הקשורים לבעל הקואה תומכים ועוזרים לו להצליח בתחומיםמקצועיים ואישיים. כלומר, הוא מוקף בסביבה תומכת המאפשרת לו לצמוח ועוזרת לולהתמודד עם קשיים ולחצים של מוסדות, ארגונים, רשויות ואנשים סמכותיים וחזקיםהעלולים להוות לו מכשול.
במידה והכוכב השולט בסקטור הוא כוכב שלילי, הוא גורםלכך שהתחרות המקצועית והכלכלית תהיה חזקה ביותר ויהיו לו הרבה מתחרים על אותו נתחשוק. לעיתים ידידים יהפכו למתחרים ולאויבים.
לדוגמא, הכוכב הדומיננטי בחדר 2 ( אדמה) והקואה האישית היא 5 ,8 ( אדמה ).
בכל המקרים שיסוד הכוכב הדומיננטי בחדרזהה ליסוד הקואה האישית, יש תמיד להעדיף מצב של יסוד עם פולריות זהה (ין ו יאנג) לאיכות הקואה האישית. דוגמא: הכוכב השליט בחדר הוא 6 ( מתכת יאנג ) והקואה האישיתהיא 6 , מצב זה עדיף על מצב שהכוכב השולט בחדר הוא 7 ( מתכת ין ) והקואה האישית היא 6 ( מתכת יאנג ).

2.
הכוכב הדומיננטי מקבל הזנה מהקואההאישית

דוגמא: הכוכב השולט בסקטור הוא 6 ( מתכת) והקואה האישית היא 2 ( אדמה) , 5 ( אדמה), או 8 ( אדמה). זה מצב המביא לתקווה, שאיפות, רצונות ויכולתלהבעה והחצנה של כישורים ומיומנויות. אך לאורך זמן זה מצב מתיש הגורם להחלשה. מצבכזה בעייתי במיוחד אם הכוכב הדומיננטי בסקטור הוא כוכב שלילי .
דוגמא: הכוכבהשליט בחדר הוא כוכב 3 ( עץ) והקואה האישית היא 1 ( מים). מצב זה גורם להחלשהמוגברת מכיוון שלכוכבים השליליים יש כוח משיכה חזק במיוחד. אדם בחדר כזה יחווהתקוות שוא וקושי בביטוי שלו, כלומר לא תמיד יהיה מובן לזולת.

3.
הכוכבהדומיננטי על פי האלמנט שלו נשלט על ידי הקואה האישית.
דוגמא: הכוכב השליט בחדרהוא כוכב 8 ( אדמה) והקואה האישית 3 ( עץ) . מאסטרים רבים מחשיבים מצב כזה לחיובי , במיוחד לאנשי עסקים ופוליטיקה. מערכת יחסים כזאת עשויה להביא להצלחה כלכלית, להגשמהבתחום החומר. לרכישת ידע והשכלה נרחבים. ולגבי גברים יש לך ערך מוסף כיון שהיאמביאה לכיבושים והצלחות רומנטיות גבוהות מהממוצע.
כאשר הכוכב הדומיננטי בסקטורהוא שלילי זה יוצר מצב של אובדן הכנסות ונכסים וקושי של בעל הקואה האישית לחושתחושת שייכות לבני\בנות הזוג והשותפים.
דוגמא: הכוכב השליט בחדר הוא 3 ( עץ) והקואה האישית היא 7( מתכת) .

4.
הכוכב הדומיננטי על פי האלמנט שלו , שולטעל הקואה האישית.
דוגמא: הכוכב השליט בחדר הוא 8( אדמה ) והקואה האישית היא 1 ( מים). מצב זה הוא דו ערכי מצד אחד הוא מאפשר לאדם להשתלב במערכות כלכליות מורכבות, הוא מעצב ברמה האישית והזוגית את בעל הקואה האישית, קובע גבולות ושם סייגים במקומותבהם יש פריצת גבולות. אך גם עלול להחליש ולפגוע בריאותית ולצור מצב של עימותים עםהחוק. זה מצב לא רצוי למרבית האנשים ,המצב חמור אם הכוכב השולט בחדר הוא שלילי.
דוגמא: הכוכב השליט בחדר הוא 2 ( אדמה ) והקואה האישית 1 ( מים )

5.
הכוכב הדומיננטי על פי האלמנט שלו מזין את הקואה האישית.
דוגמא: הכוכב השליטבסקטור הוא 9 ( אש) והקואה האישית היא 2 ( אדמה) זה נחשב למצב הרצוי ביותר, בעלהקואה נהנה מתמיכה והזנה מתמדת של הסקטור בו הוא שוהה. המצב הזה מביא לתחושתנינוחות וביטחון, ומקנה לבעל הקואה אפשרויות להתקדמות בטוחה בתחום המקצועי, עם פחותמהמורות בדרך. כאשר הכוכב השליט בחדר הוא שלילי זה מצב לא רצוי שמביא לבעיות בריאותותקלות.
דוגמא: הכוכב הדומיננטי בסקטור הוא 4 ( עץ) והקואה האישית היא 9 ( אש). מצב שלכאורה מצטייר כחיובי, עלול לאורך זמן ליצור בעיות בתחום מערכות היחסיםוהמיניו
לייבסיטי - בניית אתרים