פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
צ'י
הצ'י הוא התמצית הקוסמית שמאחדת ומחברת את כל מרכיבי היקום ברמה הפיזיתוברמה המטפיזית. הצ'י הוא אותו כוח הנמצא בכול: מינרל, צומח, חי ואדם. הוא הכוחהמניע, מחייה ומזין את תכולת היקום. המושג צ'י הוטבע במהלך שושלת ZHOU . פירושהמילה המקורית בסינית הוא גז או אתר. באותה עת חשבו הסינים שהצ'י מורכב משישהמרכיבים: קור,חום, רוח, גשם, חושך ואור, והתרכובת ומערכת היחסים בין המרכיבים יוצרתאת איכות הצ'י ואת כמותו. תפיסה זו השתנתה בסביבות המאה ה- 4 לפני הספירה, כשהצ'ינתפס כשייך לתחום הקוסמולוגי, ולמעשה עד היום הוא נתפס כאותה מהות. לצ'י יש מקביליםבשפות שונות: בשפה היפנית הוא נקרא קי (רייקי) בהודית הוא נקרא פראנה, ביהדות הואמכונה כוח החיים, וניסו אף לייחס לו שמות מודרניים כמו המינוח הרוסי ביופלסמה אוהשם שטבע וילהלם רייך אבי הביואנרגיה שקרא לו אורגון. עדיין כיום רב הנסתר עלהנגלה. אנו חשים את נוכחותו אך אנו מתקשים להגדירו ולכמתו.

על פי התפיסההסינית החיים מורכבים משלוש רמות של צ'י שמתערבבות בינן לבין עצמן. צ'י קוסמי, צ'יאנושי וצ'י ארצי. נוכחות הצ'י מורגשת בחיי היום-יום באיכות האוויר שאנחנו נושמיםבמזון שאנחנו אוכלים וכו'.

הצ'י הקוסמי הוא הצ'י שיורד בצורת ספירלה ממרכזיםאנרגטיים ביקום כמו כוכבים ומערכות כוכבי שבת או לכת אחרות עד אפילו למרכזיהגלקסיות. זהו הצ'י שממלא את כל היקום ומשפיע על איכות החיים ועל תהליכיםאוניברסליים. כל בעלי החיים והצמחים בכדור הארץ מושפעים רבות מאיכות הצ'י הקוסמי. הם עושים לו התמרה ומעבירים אותו הלאה לבני האדם ולחיות כמזון. הצ'י הקוסמי הופך גםלהיות צ'י אקלימי שהוא מרכיב דומיננטי בחיי בני האדם על כדור הארץ.

הצ'יהארצי הוא מרכיב חשוב ביותר בתרבות הסינית ולמעשה ניתן לומר שתורת הפנג שואי בנויהעליו. הטופוגרפיה של פני השטח הכוללת את מבנה וצורות ההרים הימות המישורי והנחליםלמעשה קובעת וגם מושפעת מתנועת הצ'י. מודל ארבעת החיות המיתולוגיות למעשה נקבע עלפי התבוננות בתנועת הצ'י במרחב. גם השדה המגנטי של כדור הארץ והמבנים מעשה ידי אדםבכדור הארץ מושפעים ומשפיעים על הצ'י הסביבתי. תכונה זו היא בסיסית וכל אדם גם אםהמושגים האלה לא נהירים לו יכול לחוש את הצ''י הסביבתי בטהע, בטיול, בערים שונות. התחושות שלבני האדם חשים במסעותיהם על פני הכדור הם האינטראקציה של הצ'י הארציוהצ'י האישי באותה נקודת בזמן ובמקום. פירוש המילים פנג שואי הוא נסיון לתאר אתמוליכי הצ'י העיקריים בכשדור הארץ פנג רוח ושוואי- מים.

חשוב לציין שבמאה ה- 20 חלו שינויים רבים בצ'י הארצי כתוצאה מהתיעוש הנרחב על פני כדור הארץ השימושהמוגבר המסיבי בחשמל שיוצר הרבה הפרעות אלקטרומגנטיות וכמובן תחנות כוח, כוריםגרעיניים. המטרה העליונה של הפנג שואי היא ליצור איזון בין שלושת סוגי הצ'יהעיקריים: הקוסמי, הארצי והאישי.

הצ'י האישי הוא למעשה כמות ואיכות הצ'ישהאדם ניחן בו, דבר הנקבע על פי תאריך לידתו. אנרגיה זו תלויה בגורמים תורשתייםוסביבתיים ובמודעות אישית. צ'י זה הוא קבוע בכמותו, אין אפשרות להוסיף עליו אלא רקלהחסיר ממנו, ומה שניתן לעשות הוא לאזן ולשפר את זרימתו בחייו של האדם. ההילה היאלמעשה השדה האנרגטי האישי של האדם, או במילים אחרות ההקרנה של הצ'י שלו.

פנג שואי (צ'י ארצי) עוסק בתיווך בין הצ'י הקוסמי לצ'י האישי. כאשר הפנגשואי של מרחב המגורים אופטימלי הוא מאפשר לצ'י הקוסמי למלא את החללים ולהביא אתהאנרגיה המבורכת שלו לבני הבית.

הסינים פיתחו את האקופונקטורה ואת השיאצ'וכשיטת טיפול להנעת הצ'י בגוף במקרה של מחלות והפרעות רגשיות. לגוף האדם יש שכבהאנרגטית שמכונה הגוף האתרי, שהיא מקבילה פחות או יותר לגוף O'P שהוא הנשמה החייתיתשל האדם. גוף זה הינו העתק מדויק של הגוף הפיזי אך עשוי מחומר יותר מעודן והוארפליקה של הגוף הפיזי. הגוף האתרי מחובר לגוף הפיזי על ידי מערכת של צינורותאנרגטיים המכונים מרידיאנים, ודרכו עובר נוזל אנרגטי, הצ'י האישי. כאשר נוצרותחסימות כתוצאה מהפרעות תזונה בעיות רגשיות, תאונות, פציעות וכו', האקופונקטורה אוהשיאצו עוזרים להניע את הצ'י בין שני הגופים האלה. בשנים האחרונות נעשה נסיוןלהגדיר את הצ'י מחדש ולקשרו לתורות פיזיקליות מודרניות כמו מכניקת הקוונטים. על פיאחת הסברות הצ'י הוא החומר שממלא את היקום כולו ויוצר שדה אנרגטי מאוחד שמחבר ביןכל חלקי היקום שדרכו מועברת האינפורמציה בין הכל לכל.

צ'י בפנג שואי
אתהצ'י ניתן לחלק לשני סוגים: SHENG CHI – צ'י חיובי ו- SHA CHI – צ'ישלילי.

שנג צ'י -הצ'י החיובי - אמור לזרום בצורה ספירלית מעגלית על פני השטחכדי להביא את ברכתו. צ'י זה המכונה בסינית "נשמת הדרקון" הוא הצ'י שכל בעל בית ועסקמייחל לו. הפנג שואי עוסק למעשה בטכניקות ויישומים שנועדו ליצור זרימה של צ'י חיוביבמרחב האישי. השנג צ'י נוצר בשטח בעל טופוגרפיה נעימה, צמחיה עשירה בעלת עליםרחבים, מים הזורמים בצורה נעימה ולא שוצפת. אדם ממוצע יכול לחוש באיכותו של השנגצ'י כאשר הוא מגיע למקום בו יש צ'י כזה בכמות גדולה. בדרך כלל שנג צ'י מאפייןאיזורים טבולי דשא כמו שכונות יוקרה בערים שונות, אזורי נופש ומרפא. חמשת החושיםשלנו חשים באופן מיידי באיכות צ'י זה.


צ'יחיובי

ראיה: משטחים, מבנים וגנים נעימים לעין ומשובבי לב, תמונותוחפצים נעימים למראה, אביזרים ממותגים וכו'.

שמיעה: פכפוך מים, צלילים שלפעמוני רוח, מוסיקה נעימה, קולות צפורים, צחקוק של ילדים, קולות ואווירת שמחה וכו';

מגע: משטחים נעימים מחוץ למבנה ובתוכו, חומרים נוחים לשימוש כמו כותנה, משי, פשתן וקטיפה;

ריח: ניחוחות וריחות של פרחים, פירות ובשמים, קטורות;

טעם: מאחר וטעם מורכב ברובו מריח הרי שהכונה היא לטעמים וריחות של מאכליםתוצרת בית, משקאות שונים, ריחות אפיה ובישול וטעמיהם שמשפיעים על החושים ומעורריםרצון לאכילה.

שה צ'י- הצ'י השלילי- הינו צ'י שזורם בקווים ישרים וחדים והואיכול להיות טבעי. לדוגמא מדבר או מישורי קרח בצפון כדור הארץ, או הוא יכול להיותמעשה ידי אדם, בתים ומבנים שנבנו בניגוד לחוקי הפנג שואי היוצרים זרימה קשה וחדה שלהאנרגיה והופכים אותה לפוגענית עם תוצאות שלעיתים הן הרות אסון. נושא זה הוא כהקריטי בתחום הפנג שואי שהוא מכיל קטגוריה משנית שמכונה חיצים מורעלים ((POISON ARROWS כלומר פינות של מבנים וקירות, שיפועי גגות, עמודי מתח גבוה, אנטנות וצורותשל משולשים וזוויות חדות. חיצים מורעלים יוצרים אנרגיה מואצת שהיא הרסנית אם היאפוגעת בבית או בעסק, במיוחד במקרים בהם היא מופנית כלפי אחד הפתחים. גם בקטגוריה שלהשה צ'י לחמשת החושים יש יכולת לחוש מיידית באנרגיה הקשה שנוצרת על ידי צ'י זה.


צ'ישלילי

ראיה: כל מראה עיניים המעורר אצל האדם תחושה של אי נעימות, חוסרהרמוניה ואיום הוא למעשה המחשה של אנרגיה זו בחוש הראיה. זה כולל גם יצירות אמנותהמשקפות אלימות, פחד וחולי, אורות ניאון, פרסומות מהבהבות. חפצים ואביזרים המשדריםעצב, עוני, קושי והרס. מבנים הבנויים בצורה בעלת זוויות חדות הכוללים מגרעות. אנדרטאות וכו'.

שמיעה: רעש כבד שמגיע מאוטוסטרדות וכבישים מהירים, צופרים, מוסיקה רעשנית בדציבלים גבוהים, וויכוחים ומריבות קולניים, בכי שנובע מעצב וכאב, קולות סבל, אלימות מילולית.

מגע: משטחים מלוכלכים שאינם נעימים למגע, אבק, פסולת, הפרשות, אלימות פיזית,

ריח: פיח, עשן, מזון מקולקל, רקבון, הפרשות, מקורות מים מעופשים, חומרי ניקוי, רעלים וכו'.

טעם: מזון מקולקל, רקבון, תבלון כבד, תרופות.


מבנה שיוצר חיצים מורעלים

לסיכום, איכות הצי' בחייו של האדם נקבעת על פי מספר פרמטרים שהםתוצאה של תורשה, איכות חיים, מודעות וסביבה. איכות הפנג שואי של מרחב המחיה של האדםקובעת למעשה כשליש מאיכות הצ'י שעומדת לרשותו במהלך חייו.

פנג שואי בסיסיעוסק באבחנה של איכות הצ'י של סביבת המגורים או עבודה. לפניכם מבחן חביב וקצרשיאפשר לכם לעשות אבחנה פשוטה לגבי איכות הצ'י של המגורים והעבודה שלכם. סדרתהשאלות בנויה בצורת תשובה פשוטה של כן או לא. כל תשובה חיובית גורעת נקודה אחת , המטרה להגיע לסיכום סופי מינימלי של ניקוד השאלות :

1.
האם מחלון חדר השינה, חדר עבודה או חדר אורחים, נשקף מקור מים עומדים ( שלולית ענק של מי גשם, ביצה,נחלמזוהם וחסר חיים ).

2.
האם מאחד החדרים שהוזכרו נשקף מבנה נטוש, הרוס או בעלמראה מדכא המשדר אפרוריות ותחושה לא נעימה.

3.
האם מאחד החדרים של הבית אוהעסק נשקף עץ בודד ( בעל גזע אחיד ולא מסתעף כמו דקל ) חסר עלווה קבועה.

4.
האם מאחד החדרים של הבית או העסק נשקף עמוד מתח גבוה, עמוד טלפון, שלט פירסום גדולמידות.

5.
איכות הצומח הנשקפת מהבית או העסק, נמוכה, הכוונה האם הצומח מסביבנראה נבול וחסר חיים.

6.
האם מבעד אחד מחדרי הבית (סלון חדר שינה ,חדר עבודהאו אורחים) נשקף שטח אדמה ללא שימוש.

7.
האם אין לך בבית או במשרד צמחים (עציצים, אדניות,צמחי גן ונוי,)

8.
האם הצמחיה בגינה אינה תואמת את האיזורהטבעי שלה ( הכוונה היא לדוגמא ,גידול קקטוסים במושב בגליל העליון).

9.
האםהנוף הנשקף מחזית הבית (הצד עם הכי הרבה חלונות ואור בדרך כלל חדר האורחים) נבלם עליד מבנים כמו בניין מגורים אחר, או מוסד כלשהוא.

10.
האם בעורף של בית\בנייןהמגורים יש מבנה נמוך יותר מהבית\בניין בו אתם גרים או עובדים.

11.
האםבית\בניין המגורים נמצא ממש מול כביש\רחוב כצורת האות האנגלית T.

12.
האםבית\בנייין המגורים שבו אתה גר או עובד בנוי על אתר קדושה או בית קברות.

13.
האם בבית\דירה בו אתה מתגורר אירעו אירועים קשים לדיריים הקודמים ( אלימות, מוות לאטבעי, פשיטת רגל, מחלות וכו')

בשאלות הבאות -במידה והתשובה חיובית יש להורידחמש נקודות .

14.
האם הכניסה לבית\דירה\עסק היא מדלת צדדית, (הכוונה היאשדלת הכניסה אינה נראית מהרחוב) , הכוונה היא לא לכניסה של בני הבית או בעלי העסק (שלעיתים מעדיפים להיכנס דרך החניה) אלה לאורחים או קליאנטים\עובדיםוכו'.

15.
האם דרך אחד החלונות של הדירה\בית\עסק נשקף בית חולים.הכוונהבקירבה של כמה עשרות מטרים.

16.
האם מאחד החלונות של הדירה\בית\עסק נשקפתתחנת משטרה , משרדים ממשלתיים של האוצר (מס הכנסה מע"מ וכו')

17.
האם מחלוןהבית\דירה\עסק נשקף בית קברות בקירבה של כמה עשרות מטרים.

18.
האם מאחדמחלונות הבית\עסק\דירה נשקפת תחנה מרכזית בתחום התחבורה.

19.
האם אתה מתגוררבקרבת\על אדמה מורעלת (מתכות כבדות, פסולת תעשייתית או גרעינית, גזיםרעילים).

20.
האם אתה גר בבית\דירה\בניין שנמצא נמוך משפת הכביש.(כמו בתיםרבים בחיפה ורמת גן) הכוונה היא שאתה צריך לטפס כדי להגיע לרחוב.

אם קיבלתבין 20- 28 נקודות: מצבך גרוע, איכות הצ'י של סביבת המגורים או העבודה שלך נמוכהמאוד, הפיתרון הקשה והרצוי זה לעבור למקום אחר ,אך לא תמיד זה אפשרי. יש צורךבתיקוני פנג שואי רבים הכרוכים בהוצאות. ניקוד שלילי כזה יוצר קרקע לחולי, לבעיותבמערכות יחסים ולקשיים כלכליים. קשה שלא להרגיש באיכות החיים הנמוכה באיזור הזה. אםתמשיך להתגורר באיזור כזה למעלה מ 20 שנה תוגדר כאדם קשה יום, לאוו דוקא במובןהכלכלי, אלא יותר בתחושת ההחמצה והאכזבה מהחיים.

אם קיבלת בין 10- 20נקודות: אתה נמצא אי שם באמצע כמו מרבית תושבי הערים בישראל, יתכן שרמת חייך גבוהה, אך איכות החיים שלך בינונית למדי. אתה סובל מכל התחלואים של המעמד הבינוני. קשה לךלהבחין בין איכות חיים לרמת חיים, אך מצבך טוב יחסית וקל יותר לעשות תיקונים. סבירלהניח שאתה נתקל בקשיים במימוש הפוטנציאל שלך בתחום המקצועי; קשה לך להגשים את עצמךבתחומים אישים; גם היחסים שלך עם עצמך ועם הסובבים אותך, לא נהנים מפריחה, כי אתהמרגיש לחוץ מרבית הזמן, גם אם אתה לא מודע לכך.

אם קיבלת בין 5- 10 נקודות: מצבך לא רע, אך בהחלט ראוי לשיפור, זה אומר שאתה סובל מתקלות וטרדות ביום יום. יתכןשקל לך בעבודה או קשה בבית או להיפך, אתה מרגיש קושי במציאת איזון והרמוניה בשניהתחומים האלה, קשה לך לנוח, ואתה זקוק לגירויים חיצונים משתנים כדי להרגיש אתקיומך, אתה שואף ליותר אך מתקשה במציאת הדרך להגשמה. היחסים שלך עם הסובבים אותךועם בן\בת הזוג והמשפחה טובים יחסית לפחות בהשוואה לשתי הקבוצות הקודמות. קל לךיותר בחיים מאשר לקודמיך, אתה נאבק פחות להשגת תוצאות.

אם קיבלת עד 5נקודות: אתה במצב טוב מאוד, כנראה שאתה מתגורר בשכונה פרטית ויוקרתית ונהנה מפנגשואי סביבתי טבעי ברמה גבוהה, כנראה שגם נולדת עם כמות מבורכת של " ברכות משמיים", תכונה המאפשרת לך ליצור ולזום פנג שואי חיובי בחייך המקצועיים, כלכליים ואולי גםהאישיים ללא מאמץ וכנראה גם באופן לא מודע. קרוב לוודאי שאתה לא זקוק ליועץ פנגשואי.

סיכום : חשוב להבין שהמבחן הקצר הזה, הוא רק 1/3 מאיכות הפנג שואיהדורשת בדיקה, זאת אומרת שעדיין נשארו עוד שני שליש לבדיקה, וזה נעשה על ידי שימושבמצפן, תוכנית מפורטת של הבית\דירה\משרד, תאריכי לידה של בעל הבית ובני משפחתו, תאריך בניית הבית\דירה\עסק ועוד.

אך די במבחן קצרצר זה להבין את הקשר ביןאיכות הצ'י לאיכות החיים של האדם.
צ'י
הצ'י הוא התמצית הקוסמית שמאחדת ומחברת את כל מרכיבי היקום ברמה הפיזיתוברמה המטפיזית. הצ'י הוא אותו כוח הנמצא בכול: מינרל, צומח, חי ואדם. הוא הכוחהמניע, מחייה ומזין את תכולת היקום. המושג צ'י הוטבע במהלך שושלת ZHOU . פירושהמילה המקורית בסינית הוא גז או אתר. באותה עת חשבו הסינים שהצ'י מורכב משישהמרכיבים: קור,חום, רוח, גשם, חושך ואור, והתרכובת ומערכת היחסים בין המרכיבים יוצרתאת איכות הצ'י ואת כמותו. תפיסה זו השתנתה בסביבות המאה ה- 4 לפני הספירה, כשהצ'ינתפס כשייך לתחום הקוסמולוגי, ולמעשה עד היום הוא נתפס כאותה מהות. לצ'י יש מקביליםבשפות שונות: בשפה היפנית הוא נקרא קי (רייקי) בהודית הוא נקרא פראנה, ביהדות הואמכונה כוח החיים, וניסו אף לייחס לו שמות מודרניים כמו המינוח הרוסי ביופלסמה אוהשם שטבע וילהלם רייך אבי הביואנרגיה שקרא לו אורגון. עדיין כיום רב הנסתר עלהנגלה. אנו חשים את נוכחותו אך אנו מתקשים להגדירו ולכמתו.

על פי התפיסההסינית החיים מורכבים משלוש רמות של צ'י שמתערבבות בינן לבין עצמן. צ'י קוסמי, צ'יאנושי וצ'י ארצי. נוכחות הצ'י מורגשת בחיי היום-יום באיכות האוויר שאנחנו נושמיםבמזון שאנחנו אוכלים וכו'.

הצ'י הקוסמי הוא הצ'י שיורד בצורת ספירלה ממרכזיםאנרגטיים ביקום כמו כוכבים ומערכות כוכבי שבת או לכת אחרות עד אפילו למרכזיהגלקסיות. זהו הצ'י שממלא את כל היקום ומשפיע על איכות החיים ועל תהליכיםאוניברסליים. כל בעלי החיים והצמחים בכדור הארץ מושפעים רבות מאיכות הצ'י הקוסמי. הם עושים לו התמרה ומעבירים אותו הלאה לבני האדם ולחיות כמזון. הצ'י הקוסמי הופך גםלהיות צ'י אקלימי שהוא מרכיב דומיננטי בחיי בני האדם על כדור הארץ.

הצ'יהארצי הוא מרכיב חשוב ביותר בתרבות הסינית ולמעשה ניתן לומר שתורת הפנג שואי בנויהעליו. הטופוגרפיה של פני השטח הכוללת את מבנה וצורות ההרים הימות המישורי והנחליםלמעשה קובעת וגם מושפעת מתנועת הצ'י. מודל ארבעת החיות המיתולוגיות למעשה נקבע עלפי התבוננות בתנועת הצ'י במרחב. גם השדה המגנטי של כדור הארץ והמבנים מעשה ידי אדםבכדור הארץ מושפעים ומשפיעים על הצ'י הסביבתי. תכונה זו היא בסיסית וכל אדם גם אםהמושגים האלה לא נהירים לו יכול לחוש את הצ''י הסביבתי בטהע, בטיול, בערים שונות. התחושות שלבני האדם חשים במסעותיהם על פני הכדור הם האינטראקציה של הצ'י הארציוהצ'י האישי באותה נקודת בזמן ובמקום. פירוש המילים פנג שואי הוא נסיון לתאר אתמוליכי הצ'י העיקריים בכשדור הארץ פנג רוח ושוואי- מים.

חשוב לציין שבמאה ה- 20 חלו שינויים רבים בצ'י הארצי כתוצאה מהתיעוש הנרחב על פני כדור הארץ השימושהמוגבר המסיבי בחשמל שיוצר הרבה הפרעות אלקטרומגנטיות וכמובן תחנות כוח, כוריםגרעיניים. המטרה העליונה של הפנג שואי היא ליצור איזון בין שלושת סוגי הצ'יהעיקריים: הקוסמי, הארצי והאישי.

הצ'י האישי הוא למעשה כמות ואיכות הצ'ישהאדם ניחן בו, דבר הנקבע על פי תאריך לידתו. אנרגיה זו תלויה בגורמים תורשתייםוסביבתיים ובמודעות אישית. צ'י זה הוא קבוע בכמותו, אין אפשרות להוסיף עליו אלא רקלהחסיר ממנו, ומה שניתן לעשות הוא לאזן ולשפר את זרימתו בחייו של האדם. ההילה היאלמעשה השדה האנרגטי האישי של האדם, או במילים אחרות ההקרנה של הצ'י שלו.

פנג שואי (צ'י ארצי) עוסק בתיווך בין הצ'י הקוסמי לצ'י האישי. כאשר הפנגשואי של מרחב המגורים אופטימלי הוא מאפשר לצ'י הקוסמי למלא את החללים ולהביא אתהאנרגיה המבורכת שלו לבני הבית.

הסינים פיתחו את האקופונקטורה ואת השיאצ'וכשיטת טיפול להנעת הצ'י בגוף במקרה של מחלות והפרעות רגשיות. לגוף האדם יש שכבהאנרגטית שמכונה הגוף האתרי, שהיא מקבילה פחות או יותר לגוף O'P שהוא הנשמה החייתיתשל האדם. גוף זה הינו העתק מדויק של הגוף הפיזי אך עשוי מחומר יותר מעודן והוארפליקה של הגוף הפיזי. הגוף האתרי מחובר לגוף הפיזי על ידי מערכת של צינורותאנרגטיים המכונים מרידיאנים, ודרכו עובר נוזל אנרגטי, הצ'י האישי. כאשר נוצרותחסימות כתוצאה מהפרעות תזונה בעיות רגשיות, תאונות, פציעות וכו', האקופונקטורה אוהשיאצו עוזרים להניע את הצ'י בין שני הגופים האלה. בשנים האחרונות נעשה נסיוןלהגדיר את הצ'י מחדש ולקשרו לתורות פיזיקליות מודרניות כמו מכניקת הקוונטים. על פיאחת הסברות הצ'י הוא החומר שממלא את היקום כולו ויוצר שדה אנרגטי מאוחד שמחבר ביןכל חלקי היקום שדרכו מועברת האינפורמציה בין הכל לכל.

צ'י בפנג שואי
אתהצ'י ניתן לחלק לשני סוגים: SHENG CHI – צ'י חיובי ו- SHA CHI – צ'ישלילי.

שנג צ'י -הצ'י החיובי - אמור לזרום בצורה ספירלית מעגלית על פני השטחכדי להביא את ברכתו. צ'י זה המכונה בסינית "נשמת הדרקון" הוא הצ'י שכל בעל בית ועסקמייחל לו. הפנג שואי עוסק למעשה בטכניקות ויישומים שנועדו ליצור זרימה של צ'י חיוביבמרחב האישי. השנג צ'י נוצר בשטח בעל טופוגרפיה נעימה, צמחיה עשירה בעלת עליםרחבים, מים הזורמים בצורה נעימה ולא שוצפת. אדם ממוצע יכול לחוש באיכותו של השנגצ'י כאשר הוא מגיע למקום בו יש צ'י כזה בכמות גדולה. בדרך כלל שנג צ'י מאפייןאיזורים טבולי דשא כמו שכונות יוקרה בערים שונות, אזורי נופש ומרפא. חמשת החושיםשלנו חשים באופן מיידי באיכות צ'י זה.


צ'יחיובי

ראיה: משטחים, מבנים וגנים נעימים לעין ומשובבי לב, תמונותוחפצים נעימים למראה, אביזרים ממותגים וכו'.

שמיעה: פכפוך מים, צלילים שלפעמוני רוח, מוסיקה נעימה, קולות צפורים, צחקוק של ילדים, קולות ואווירת שמחה וכו';

מגע: משטחים נעימים מחוץ למבנה ובתוכו, חומרים נוחים לשימוש כמו כותנה, משי, פשתן וקטיפה;

ריח: ניחוחות וריחות של פרחים, פירות ובשמים, קטורות;

טעם: מאחר וטעם מורכב ברובו מריח הרי שהכונה היא לטעמים וריחות של מאכליםתוצרת בית, משקאות שונים, ריחות אפיה ובישול וטעמיהם שמשפיעים על החושים ומעורריםרצון לאכילה.

שה צ'י- הצ'י השלילי- הינו צ'י שזורם בקווים ישרים וחדים והואיכול להיות טבעי. לדוגמא מדבר או מישורי קרח בצפון כדור הארץ, או הוא יכול להיותמעשה ידי אדם, בתים ומבנים שנבנו בניגוד לחוקי הפנג שואי היוצרים זרימה קשה וחדה שלהאנרגיה והופכים אותה לפוגענית עם תוצאות שלעיתים הן הרות אסון. נושא זה הוא כהקריטי בתחום הפנג שואי שהוא מכיל קטגוריה משנית שמכונה חיצים מורעלים ((POISON ARROWS כלומר פינות של מבנים וקירות, שיפועי גגות, עמודי מתח גבוה, אנטנות וצורותשל משולשים וזוויות חדות. חיצים מורעלים יוצרים אנרגיה מואצת שהיא הרסנית אם היאפוגעת בבית או בעסק, במיוחד במקרים בהם היא מופנית כלפי אחד הפתחים. גם בקטגוריה שלהשה צ'י לחמשת החושים יש יכולת לחוש מיידית באנרגיה הקשה שנוצרת על ידי צ'י זה.


צ'ישלילי

ראיה: כל מראה עיניים המעורר אצל האדם תחושה של אי נעימות, חוסרהרמוניה ואיום הוא למעשה המחשה של אנרגיה זו בחוש הראיה. זה כולל גם יצירות אמנותהמשקפות אלימות, פחד וחולי, אורות ניאון, פרסומות מהבהבות. חפצים ואביזרים המשדריםעצב, עוני, קושי והרס. מבנים הבנויים בצורה בעלת זוויות חדות הכוללים מגרעות. אנדרטאות וכו'.

שמיעה: רעש כבד שמגיע מאוטוסטרדות וכבישים מהירים, צופרים, מוסיקה רעשנית בדציבלים גבוהים, וויכוחים ומריבות קולניים, בכי שנובע מעצב וכאב, קולות סבל, אלימות מילולית.

מגע: משטחים מלוכלכים שאינם נעימים למגע, אבק, פסולת, הפרשות, אלימות פיזית,

ריח: פיח, עשן, מזון מקולקל, רקבון, הפרשות, מקורות מים מעופשים, חומרי ניקוי, רעלים וכו'.

טעם: מזון מקולקל, רקבון, תבלון כבד, תרופות.


מבנה שיוצר חיצים מורעלים

לסיכום, איכות הצי' בחייו של האדם נקבעת על פי מספר פרמטרים שהםתוצאה של תורשה, איכות חיים, מודעות וסביבה. איכות הפנג שואי של מרחב המחיה של האדםקובעת למעשה כשליש מאיכות הצ'י שעומדת לרשותו במהלך חייו.

פנג שואי בסיסיעוסק באבחנה של איכות הצ'י של סביבת המגורים או עבודה. לפניכם מבחן חביב וקצרשיאפשר לכם לעשות אבחנה פשוטה לגבי איכות הצ'י של המגורים והעבודה שלכם. סדרתהשאלות בנויה בצורת תשובה פשוטה של כן או לא. כל תשובה חיובית גורעת נקודה אחת , המטרה להגיע לסיכום סופי מינימלי של ניקוד השאלות :

1.
האם מחלון חדר השינה, חדר עבודה או חדר אורחים, נשקף מקור מים עומדים ( שלולית ענק של מי גשם, ביצה,נחלמזוהם וחסר חיים ).

2.
האם מאחד החדרים שהוזכרו נשקף מבנה נטוש, הרוס או בעלמראה מדכא המשדר אפרוריות ותחושה לא נעימה.

3.
האם מאחד החדרים של הבית אוהעסק נשקף עץ בודד ( בעל גזע אחיד ולא מסתעף כמו דקל ) חסר עלווה קבועה.

4.
האם מאחד החדרים של הבית או העסק נשקף עמוד מתח גבוה, עמוד טלפון, שלט פירסום גדולמידות.

5.
איכות הצומח הנשקפת מהבית או העסק, נמוכה, הכוונה האם הצומח מסביבנראה נבול וחסר חיים.

6.
האם מבעד אחד מחדרי הבית (סלון חדר שינה ,חדר עבודהאו אורחים) נשקף שטח אדמה ללא שימוש.

7.
האם אין לך בבית או במשרד צמחים (עציצים, אדניות,צמחי גן ונוי,)

8.
האם הצמחיה בגינה אינה תואמת את האיזורהטבעי שלה ( הכוונה היא לדוגמא ,גידול קקטוסים במושב בגליל העליון).

9.
האםהנוף הנשקף מחזית הבית (הצד עם הכי הרבה חלונות ואור בדרך כלל חדר האורחים) נבלם עליד מבנים כמו בניין מגורים אחר, או מוסד כלשהוא.

10.
האם בעורף של בית\בנייןהמגורים יש מבנה נמוך יותר מהבית\בניין בו אתם גרים או עובדים.

11.
האםבית\בניין המגורים נמצא ממש מול כביש\רחוב כצורת האות האנגלית T.

12.
האםבית\בנייין המגורים שבו אתה גר או עובד בנוי על אתר קדושה או בית קברות.

13.
האם בבית\דירה בו אתה מתגורר אירעו אירועים קשים לדיריים הקודמים ( אלימות, מוות לאטבעי, פשיטת רגל, מחלות וכו')

בשאלות הבאות -במידה והתשובה חיובית יש להורידחמש נקודות .

14.
האם הכניסה לבית\דירה\עסק היא מדלת צדדית, (הכוונה היאשדלת הכניסה אינה נראית מהרחוב) , הכוונה היא לא לכניסה של בני הבית או בעלי העסק (שלעיתים מעדיפים להיכנס דרך החניה) אלה לאורחים או קליאנטים\עובדיםוכו'.

15.
האם דרך אחד החלונות של הדירה\בית\עסק נשקף בית חולים.הכוונהבקירבה של כמה עשרות מטרים.

16.
האם מאחד החלונות של הדירה\בית\עסק נשקפתתחנת משטרה , משרדים ממשלתיים של האוצר (מס הכנסה מע"מ וכו')

17.
האם מחלוןהבית\דירה\עסק נשקף בית קברות בקירבה של כמה עשרות מטרים.

18.
האם מאחדמחלונות הבית\עסק\דירה נשקפת תחנה מרכזית בתחום התחבורה.

19.
האם אתה מתגוררבקרבת\על אדמה מורעלת (מתכות כבדות, פסולת תעשייתית או גרעינית, גזיםרעילים).

20.
האם אתה גר בבית\דירה\בניין שנמצא נמוך משפת הכביש.(כמו בתיםרבים בחיפה ורמת גן) הכוונה היא שאתה צריך לטפס כדי להגיע לרחוב.

אם קיבלתבין 20- 28 נקודות: מצבך גרוע, איכות הצ'י של סביבת המגורים או העבודה שלך נמוכהמאוד, הפיתרון הקשה והרצוי זה לעבור למקום אחר ,אך לא תמיד זה אפשרי. יש צורךבתיקוני פנג שואי רבים הכרוכים בהוצאות. ניקוד שלילי כזה יוצר קרקע לחולי, לבעיותבמערכות יחסים ולקשיים כלכליים. קשה שלא להרגיש באיכות החיים הנמוכה באיזור הזה. אםתמשיך להתגורר באיזור כזה למעלה מ 20 שנה תוגדר כאדם קשה יום, לאוו דוקא במובןהכלכלי, אלא יותר בתחושת ההחמצה והאכזבה מהחיים.

אם קיבלת בין 10- 20נקודות: אתה נמצא אי שם באמצע כמו מרבית תושבי הערים בישראל, יתכן שרמת חייך גבוהה, אך איכות החיים שלך בינונית למדי. אתה סובל מכל התחלואים של המעמד הבינוני. קשה לךלהבחין בין איכות חיים לרמת חיים, אך מצבך טוב יחסית וקל יותר לעשות תיקונים. סבירלהניח שאתה נתקל בקשיים במימוש הפוטנציאל שלך בתחום המקצועי; קשה לך להגשים את עצמךבתחומים אישים; גם היחסים שלך עם עצמך ועם הסובבים אותך, לא נהנים מפריחה, כי אתהמרגיש לחוץ מרבית הזמן, גם אם אתה לא מודע לכך.

אם קיבלת בין 5- 10 נקודות: מצבך לא רע, אך בהחלט ראוי לשיפור, זה אומר שאתה סובל מתקלות וטרדות ביום יום. יתכןשקל לך בעבודה או קשה בבית או להיפך, אתה מרגיש קושי במציאת איזון והרמוניה בשניהתחומים האלה, קשה לך לנוח, ואתה זקוק לגירויים חיצונים משתנים כדי להרגיש אתקיומך, אתה שואף ליותר אך מתקשה במציאת הדרך להגשמה. היחסים שלך עם הסובבים אותךועם בן\בת הזוג והמשפחה טובים יחסית לפחות בהשוואה לשתי הקבוצות הקודמות. קל לךיותר בחיים מאשר לקודמיך, אתה נאבק פחות להשגת תוצאות.

אם קיבלת עד 5נקודות: אתה במצב טוב מאוד, כנראה שאתה מתגורר בשכונה פרטית ויוקרתית ונהנה מפנגשואי סביבתי טבעי ברמה גבוהה, כנראה שגם נולדת עם כמות מבורכת של " ברכות משמיים", תכונה המאפשרת לך ליצור ולזום פנג שואי חיובי בחייך המקצועיים, כלכליים ואולי גםהאישיים ללא מאמץ וכנראה גם באופן לא מודע. קרוב לוודאי שאתה לא זקוק ליועץ פנגשואי.

סיכום : חשוב להבין שהמבחן הקצר הזה, הוא רק 1/3 מאיכות הפנג שואיהדורשת בדיקה, זאת אומרת שעדיין נשארו עוד שני שליש לבדיקה, וזה נעשה על ידי שימושבמצפן, תוכנית מפורטת של הבית\דירה\משרד, תאריכי לידה של בעל הבית ובני משפחתו, תאריך בניית הבית\דירה\עסק ועוד.

אך די במבחן קצרצר זה להבין את הקשר ביןאיכות הצ'י לאיכות החיים של האדם.
צ'י
הצ'י הוא התמצית הקוסמית שמאחדת ומחברת את כל מרכיבי היקום ברמה הפיזיתוברמה המטפיזית. הצ'י הוא אותו כוח הנמצא בכול: מינרל, צומח, חי ואדם. הוא הכוחהמניע, מחייה ומזין את תכולת היקום. המושג צ'י הוטבע במהלך שושלת ZHOU . פירושהמילה המקורית בסינית הוא גז או אתר. באותה עת חשבו הסינים שהצ'י מורכב משישהמרכיבים: קור,חום, רוח, גשם, חושך ואור, והתרכובת ומערכת היחסים בין המרכיבים יוצרתאת איכות הצ'י ואת כמותו. תפיסה זו השתנתה בסביבות המאה ה- 4 לפני הספירה, כשהצ'ינתפס כשייך לתחום הקוסמולוגי, ולמעשה עד היום הוא נתפס כאותה מהות. לצ'י יש מקביליםבשפות שונות: בשפה היפנית הוא נקרא קי (רייקי) בהודית הוא נקרא פראנה, ביהדות הואמכונה כוח החיים, וניסו אף לייחס לו שמות מודרניים כמו המינוח הרוסי ביופלסמה אוהשם שטבע וילהלם רייך אבי הביואנרגיה שקרא לו אורגון. עדיין כיום רב הנסתר עלהנגלה. אנו חשים את נוכחותו אך אנו מתקשים להגדירו ולכמתו.

על פי התפיסההסינית החיים מורכבים משלוש רמות של צ'י שמתערבבות בינן לבין עצמן. צ'י קוסמי, צ'יאנושי וצ'י ארצי. נוכחות הצ'י מורגשת בחיי היום-יום באיכות האוויר שאנחנו נושמיםבמזון שאנחנו אוכלים וכו'.

הצ'י הקוסמי הוא הצ'י שיורד בצורת ספירלה ממרכזיםאנרגטיים ביקום כמו כוכבים ומערכות כוכבי שבת או לכת אחרות עד אפילו למרכזיהגלקסיות. זהו הצ'י שממלא את כל היקום ומשפיע על איכות החיים ועל תהליכיםאוניברסליים. כל בעלי החיים והצמחים בכדור הארץ מושפעים רבות מאיכות הצ'י הקוסמי. הם עושים לו התמרה ומעבירים אותו הלאה לבני האדם ולחיות כמזון. הצ'י הקוסמי הופך גםלהיות צ'י אקלימי שהוא מרכיב דומיננטי בחיי בני האדם על כדור הארץ.

הצ'יהארצי הוא מרכיב חשוב ביותר בתרבות הסינית ולמעשה ניתן לומר שתורת הפנג שואי בנויהעליו. הטופוגרפיה של פני השטח הכוללת את מבנה וצורות ההרים הימות המישורי והנחליםלמעשה קובעת וגם מושפעת מתנועת הצ'י. מודל ארבעת החיות המיתולוגיות למעשה נקבע עלפי התבוננות בתנועת הצ'י במרחב. גם השדה המגנטי של כדור הארץ והמבנים מעשה ידי אדםבכדור הארץ מושפעים ומשפיעים על הצ'י הסביבתי. תכונה זו היא בסיסית וכל אדם גם אםהמושגים האלה לא נהירים לו יכול לחוש את הצ''י הסביבתי בטהע, בטיול, בערים שונות. התחושות שלבני האדם חשים במסעותיהם על פני הכדור הם האינטראקציה של הצ'י הארציוהצ'י האישי באותה נקודת בזמן ובמקום. פירוש המילים פנג שואי הוא נסיון לתאר אתמוליכי הצ'י העיקריים בכשדור הארץ פנג רוח ושוואי- מים.

חשוב לציין שבמאה ה- 20 חלו שינויים רבים בצ'י הארצי כתוצאה מהתיעוש הנרחב על פני כדור הארץ השימושהמוגבר המסיבי בחשמל שיוצר הרבה הפרעות אלקטרומגנטיות וכמובן תחנות כוח, כוריםגרעיניים. המטרה העליונה של הפנג שואי היא ליצור איזון בין שלושת סוגי הצ'יהעיקריים: הקוסמי, הארצי והאישי.

הצ'י האישי הוא למעשה כמות ואיכות הצ'ישהאדם ניחן בו, דבר הנקבע על פי תאריך לידתו. אנרגיה זו תלויה בגורמים תורשתייםוסביבתיים ובמודעות אישית. צ'י זה הוא קבוע בכמותו, אין אפשרות להוסיף עליו אלא רקלהחסיר ממנו, ומה שניתן לעשות הוא לאזן ולשפר את זרימתו בחייו של האדם. ההילה היאלמעשה השדה האנרגטי האישי של האדם, או במילים אחרות ההקרנה של הצ'י שלו.

פנג שואי (צ'י ארצי) עוסק בתיווך בין הצ'י הקוסמי לצ'י האישי. כאשר הפנגשואי של מרחב המגורים אופטימלי הוא מאפשר לצ'י הקוסמי למלא את החללים ולהביא אתהאנרגיה המבורכת שלו לבני הבית.

הסינים פיתחו את האקופונקטורה ואת השיאצ'וכשיטת טיפול להנעת הצ'י בגוף במקרה של מחלות והפרעות רגשיות. לגוף האדם יש שכבהאנרגטית שמכונה הגוף האתרי, שהיא מקבילה פחות או יותר לגוף O'P שהוא הנשמה החייתיתשל האדם. גוף זה הינו העתק מדויק של הגוף הפיזי אך עשוי מחומר יותר מעודן והוארפליקה של הגוף הפיזי. הגוף האתרי מחובר לגוף הפיזי על ידי מערכת של צינורותאנרגטיים המכונים מרידיאנים, ודרכו עובר נוזל אנרגטי, הצ'י האישי. כאשר נוצרותחסימות כתוצאה מהפרעות תזונה בעיות רגשיות, תאונות, פציעות וכו', האקופונקטורה אוהשיאצו עוזרים להניע את הצ'י בין שני הגופים האלה. בשנים האחרונות נעשה נסיוןלהגדיר את הצ'י מחדש ולקשרו לתורות פיזיקליות מודרניות כמו מכניקת הקוונטים. על פיאחת הסברות הצ'י הוא החומר שממלא את היקום כולו ויוצר שדה אנרגטי מאוחד שמחבר ביןכל חלקי היקום שדרכו מועברת האינפורמציה בין הכל לכל.

צ'י בפנג שואי
אתהצ'י ניתן לחלק לשני סוגים: SHENG CHI – צ'י חיובי ו- SHA CHI – צ'ישלילי.

שנג צ'י -הצ'י החיובי - אמור לזרום בצורה ספירלית מעגלית על פני השטחכדי להביא את ברכתו. צ'י זה המכונה בסינית "נשמת הדרקון" הוא הצ'י שכל בעל בית ועסקמייחל לו. הפנג שואי עוסק למעשה בטכניקות ויישומים שנועדו ליצור זרימה של צ'י חיוביבמרחב האישי. השנג צ'י נוצר בשטח בעל טופוגרפיה נעימה, צמחיה עשירה בעלת עליםרחבים, מים הזורמים בצורה נעימה ולא שוצפת. אדם ממוצע יכול לחוש באיכותו של השנגצ'י כאשר הוא מגיע למקום בו יש צ'י כזה בכמות גדולה. בדרך כלל שנג צ'י מאפייןאיזורים טבולי דשא כמו שכונות יוקרה בערים שונות, אזורי נופש ומרפא. חמשת החושיםשלנו חשים באופן מיידי באיכות צ'י זה.


צ'יחיובי

ראיה: משטחים, מבנים וגנים נעימים לעין ומשובבי לב, תמונותוחפצים נעימים למראה, אביזרים ממותגים וכו'.

שמיעה: פכפוך מים, צלילים שלפעמוני רוח, מוסיקה נעימה, קולות צפורים, צחקוק של ילדים, קולות ואווירת שמחה וכו';

מגע: משטחים נעימים מחוץ למבנה ובתוכו, חומרים נוחים לשימוש כמו כותנה, משי, פשתן וקטיפה;

ריח: ניחוחות וריחות של פרחים, פירות ובשמים, קטורות;

טעם: מאחר וטעם מורכב ברובו מריח הרי שהכונה היא לטעמים וריחות של מאכליםתוצרת בית, משקאות שונים, ריחות אפיה ובישול וטעמיהם שמשפיעים על החושים ומעורריםרצון לאכילה.

שה צ'י- הצ'י השלילי- הינו צ'י שזורם בקווים ישרים וחדים והואיכול להיות טבעי. לדוגמא מדבר או מישורי קרח בצפון כדור הארץ, או הוא יכול להיותמעשה ידי אדם, בתים ומבנים שנבנו בניגוד לחוקי הפנג שואי היוצרים זרימה קשה וחדה שלהאנרגיה והופכים אותה לפוגענית עם תוצאות שלעיתים הן הרות אסון. נושא זה הוא כהקריטי בתחום הפנג שואי שהוא מכיל קטגוריה משנית שמכונה חיצים מורעלים ((POISON ARROWS כלומר פינות של מבנים וקירות, שיפועי גגות, עמודי מתח גבוה, אנטנות וצורותשל משולשים וזוויות חדות. חיצים מורעלים יוצרים אנרגיה מואצת שהיא הרסנית אם היאפוגעת בבית או בעסק, במיוחד במקרים בהם היא מופנית כלפי אחד הפתחים. גם בקטגוריה שלהשה צ'י לחמשת החושים יש יכולת לחוש מיידית באנרגיה הקשה שנוצרת על ידי צ'י זה.


צ'ישלילי

ראיה: כל מראה עיניים המעורר אצל האדם תחושה של אי נעימות, חוסרהרמוניה ואיום הוא למעשה המחשה של אנרגיה זו בחוש הראיה. זה כולל גם יצירות אמנותהמשקפות אלימות, פחד וחולי, אורות ניאון, פרסומות מהבהבות. חפצים ואביזרים המשדריםעצב, עוני, קושי והרס. מבנים הבנויים בצורה בעלת זוויות חדות הכוללים מגרעות. אנדרטאות וכו'.

שמיעה: רעש כבד שמגיע מאוטוסטרדות וכבישים מהירים, צופרים, מוסיקה רעשנית בדציבלים גבוהים, וויכוחים ומריבות קולניים, בכי שנובע מעצב וכאב, קולות סבל, אלימות מילולית.

מגע: משטחים מלוכלכים שאינם נעימים למגע, אבק, פסולת, הפרשות, אלימות פיזית,

ריח: פיח, עשן, מזון מקולקל, רקבון, הפרשות, מקורות מים מעופשים, חומרי ניקוי, רעלים וכו'.

טעם: מזון מקולקל, רקבון, תבלון כבד, תרופות.


מבנה שיוצר חיצים מורעלים

לסיכום, איכות הצי' בחייו של האדם נקבעת על פי מספר פרמטרים שהםתוצאה של תורשה, איכות חיים, מודעות וסביבה. איכות הפנג שואי של מרחב המחיה של האדםקובעת למעשה כשליש מאיכות הצ'י שעומדת לרשותו במהלך חייו.

פנג שואי בסיסיעוסק באבחנה של איכות הצ'י של סביבת המגורים או עבודה. לפניכם מבחן חביב וקצרשיאפשר לכם לעשות אבחנה פשוטה לגבי איכות הצ'י של המגורים והעבודה שלכם. סדרתהשאלות בנויה בצורת תשובה פשוטה של כן או לא. כל תשובה חיובית גורעת נקודה אחת , המטרה להגיע לסיכום סופי מינימלי של ניקוד השאלות :

1.
האם מחלון חדר השינה, חדר עבודה או חדר אורחים, נשקף מקור מים עומדים ( שלולית ענק של מי גשם, ביצה,נחלמזוהם וחסר חיים ).

2.
האם מאחד החדרים שהוזכרו נשקף מבנה נטוש, הרוס או בעלמראה מדכא המשדר אפרוריות ותחושה לא נעימה.

3.
האם מאחד החדרים של הבית אוהעסק נשקף עץ בודד ( בעל גזע אחיד ולא מסתעף כמו דקל ) חסר עלווה קבועה.

4.
האם מאחד החדרים של הבית או העסק נשקף עמוד מתח גבוה, עמוד טלפון, שלט פירסום גדולמידות.

5.
איכות הצומח הנשקפת מהבית או העסק, נמוכה, הכוונה האם הצומח מסביבנראה נבול וחסר חיים.

6.
האם מבעד אחד מחדרי הבית (סלון חדר שינה ,חדר עבודהאו אורחים) נשקף שטח אדמה ללא שימוש.

7.
האם אין לך בבית או במשרד צמחים (עציצים, אדניות,צמחי גן ונוי,)

8.
האם הצמחיה בגינה אינה תואמת את האיזורהטבעי שלה ( הכוונה היא לדוגמא ,גידול קקטוסים במושב בגליל העליון).

9.
האםהנוף הנשקף מחזית הבית (הצד עם הכי הרבה חלונות ואור בדרך כלל חדר האורחים) נבלם עליד מבנים כמו בניין מגורים אחר, או מוסד כלשהוא.

10.
האם בעורף של בית\בנייןהמגורים יש מבנה נמוך יותר מהבית\בניין בו אתם גרים או עובדים.

11.
האםבית\בניין המגורים נמצא ממש מול כביש\רחוב כצורת האות האנגלית T.

12.
האםבית\בנייין המגורים שבו אתה גר או עובד בנוי על אתר קדושה או בית קברות.

13.
האם בבית\דירה בו אתה מתגורר אירעו אירועים קשים לדיריים הקודמים ( אלימות, מוות לאטבעי, פשיטת רגל, מחלות וכו')

בשאלות הבאות -במידה והתשובה חיובית יש להורידחמש נקודות .

14.
האם הכניסה לבית\דירה\עסק היא מדלת צדדית, (הכוונה היאשדלת הכניסה אינה נראית מהרחוב) , הכוונה היא לא לכניסה של בני הבית או בעלי העסק (שלעיתים מעדיפים להיכנס דרך החניה) אלה לאורחים או קליאנטים\עובדיםוכו'.

15.
האם דרך אחד החלונות של הדירה\בית\עסק נשקף בית חולים.הכוונהבקירבה של כמה עשרות מטרים.

16.
האם מאחד החלונות של הדירה\בית\עסק נשקפתתחנת משטרה , משרדים ממשלתיים של האוצר (מס הכנסה מע"מ וכו')

17.
האם מחלוןהבית\דירה\עסק נשקף בית קברות בקירבה של כמה עשרות מטרים.

18.
האם מאחדמחלונות הבית\עסק\דירה נשקפת תחנה מרכזית בתחום התחבורה.

19.
האם אתה מתגוררבקרבת\על אדמה מורעלת (מתכות כבדות, פסולת תעשייתית או גרעינית, גזיםרעילים).

20.
האם אתה גר בבית\דירה\בניין שנמצא נמוך משפת הכביש.(כמו בתיםרבים בחיפה ורמת גן) הכוונה היא שאתה צריך לטפס כדי להגיע לרחוב.

אם קיבלתבין 20- 28 נקודות: מצבך גרוע, איכות הצ'י של סביבת המגורים או העבודה שלך נמוכהמאוד, הפיתרון הקשה והרצוי זה לעבור למקום אחר ,אך לא תמיד זה אפשרי. יש צורךבתיקוני פנג שואי רבים הכרוכים בהוצאות. ניקוד שלילי כזה יוצר קרקע לחולי, לבעיותבמערכות יחסים ולקשיים כלכליים. קשה שלא להרגיש באיכות החיים הנמוכה באיזור הזה. אםתמשיך להתגורר באיזור כזה למעלה מ 20 שנה תוגדר כאדם קשה יום, לאוו דוקא במובןהכלכלי, אלא יותר בתחושת ההחמצה והאכזבה מהחיים.

אם קיבלת בין 10- 20נקודות: אתה נמצא אי שם באמצע כמו מרבית תושבי הערים בישראל, יתכן שרמת חייך גבוהה, אך איכות החיים שלך בינונית למדי. אתה סובל מכל התחלואים של המעמד הבינוני. קשה לךלהבחין בין איכות חיים לרמת חיים, אך מצבך טוב יחסית וקל יותר לעשות תיקונים. סבירלהניח שאתה נתקל בקשיים במימוש הפוטנציאל שלך בתחום המקצועי; קשה לך להגשים את עצמךבתחומים אישים; גם היחסים שלך עם עצמך ועם הסובבים אותך, לא נהנים מפריחה, כי אתהמרגיש לחוץ מרבית הזמן, גם אם אתה לא מודע לכך.

אם קיבלת בין 5- 10 נקודות: מצבך לא רע, אך בהחלט ראוי לשיפור, זה אומר שאתה סובל מתקלות וטרדות ביום יום. יתכןשקל לך בעבודה או קשה בבית או להיפך, אתה מרגיש קושי במציאת איזון והרמוניה בשניהתחומים האלה, קשה לך לנוח, ואתה זקוק לגירויים חיצונים משתנים כדי להרגיש אתקיומך, אתה שואף ליותר אך מתקשה במציאת הדרך להגשמה. היחסים שלך עם הסובבים אותךועם בן\בת הזוג והמשפחה טובים יחסית לפחות בהשוואה לשתי הקבוצות הקודמות. קל לךיותר בחיים מאשר לקודמיך, אתה נאבק פחות להשגת תוצאות.

אם קיבלת עד 5נקודות: אתה במצב טוב מאוד, כנראה שאתה מתגורר בשכונה פרטית ויוקרתית ונהנה מפנגשואי סביבתי טבעי ברמה גבוהה, כנראה שגם נולדת עם כמות מבורכת של " ברכות משמיים", תכונה המאפשרת לך ליצור ולזום פנג שואי חיובי בחייך המקצועיים, כלכליים ואולי גםהאישיים ללא מאמץ וכנראה גם באופן לא מודע. קרוב לוודאי שאתה לא זקוק ליועץ פנגשואי.

סיכום : חשוב להבין שהמבחן הקצר הזה, הוא רק 1/3 מאיכות הפנג שואיהדורשת בדיקה, זאת אומרת שעדיין נשארו עוד שני שליש לבדיקה, וזה נעשה על ידי שימושבמצפן, תוכנית מפורטת של הבית\דירה\משרד, תאריכי לידה של בעל הבית ובני משפחתו, תאריך בניית הבית\דירה\עסק ועוד.

אך די במבחן קצרצר זה להבין את הקשר ביןאיכות הצ'י לאיכות החיים של האדם.
 
לייבסיטי - בניית אתרים