פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
מילון למונחי יסוד בפנג שואי
מאת: זהר אהליאב

אי צ'ינג – ספרהתמורות הסיני. אחת מהיצירות הקדומות ביותר של התרבות הסינית שהייתה בראשיתה ספר ניבוי שליווה את המלחמות השבטיות בסין הקדומה. במאות שלאחר מכן הפך ספר זה לטקסטפילוסופי במהותו. נחשב לאחת מיצירות המופת של התרבות האנושית. הספר מכיל 64הקסגרמות ומהווה כיום טכניקה מורכבת להבנת תהליכים. ספר זה היה הטקסט הראשון בעולםשהביא להבנה שהיקום הוא תהליך הנמצא בשינוי מתמיד ולא במצב סטטי.

אושר כפול ומכופל – DOUBLE HAPPINESS אחד הסימבולים היפים ביותר במיסטיקה הסנית. מסמל אושר, אהבה וזוגיות. ונהוג לשבצו באריגים, טקסטיל, אביזרים, חפצים וטבעות.

אלמנק הסיני – CHINESE ALMANAC
יומן סיני שנתי בן 4000 שנה , המכיל בתוכו את כל הידעהמיסטי הנחוץ לאדם ביום יום שלו בבחירת מועדים ותאריכים לאירועים שונים. גם כיוםבעידן המודרני , 30% מהסינים בעולם ( מספר הכולל גם את הקהילות הסיניות הגדולותבארצות הברית , אנגליה, קנדה ואירופה) נעזרים ביומן הזה. ספר זה המוכר בשמו הסיני TONG SHU מכיל מידע רחב יריעה שמקורו במועדי זריעה מהתקופה האגררית ועד למועדיםהמתאימים לתספורת, הזזה של מיטה בחדר, פנג שואי, קבורה, נסיעות, חתונות ועוד. המידעהמופיע בטונג שו מבוסס על תנועה יומית של הכוכבים המעופפים.

אסכולת הנוף והצורה - הטכניקה העתיקה ביותר בתחום הפנג שואי שנחשבת כבסיס לכל התיאוריותהקיימות, חדשות כישנות. אסכולה זאת עוסקת במערכת היחסים בין המבנה לסביבתו על פיהטופוגרפיה, פני השטח, אקלים, צורות, סלעים, מבנים, נחלים , נהרות ועוד. למרותהיותה בסיסית היא הקשה והמורכבת מכולן ונדרשות שנים רבות של אימון וידע כדי להביןאת רזי התורה. היכולת לקרוא נכון את פני השטח נחשבת למומחיות גדולה שמעטים שולטיםבה. מאסטר אווה וונג נחשבת לאחת מאלה ששולטים בתחום הזה ברמה של אומנות.

אסכולת המצפן - טכניקה המבוססת על התייחסות לאנרגיות בתוך המבנה על פיכיוונן. אסכולה זו התפתחה מאסכולת הנוף והצורה. גם אסכולת המצפן עוסקת באנרגיותכוכבים ביחס לאדם ולמבנה אך בניגוד לאסכולת הכוכבים המעופפים שהיא ניידת, אסכולתהמצפן היא נייחת וקבועה. על פי טכניקה זו קיימים 8 כוכבים שנחלקים לשני סוגים: ארבעה חיוביים וארבעה שליליים. בטכניקה זו לכל מבנה ולכל אדם יש ארבעה מיקומיםוכיוונים חיוביים וארבעה מיקומים וכיוונים שליליים הנקבעים על פי תאריך הלידה שלהאדם ועל פי טיפוס הבית.

אסכולת הכוכבים המעופפים- טכניקה מתקדמת בפנג שואילניתוח מבנים המבוססת על איכות ותנועת הצ'י על פי תאריך הלידה של המבנה ביחס לזמןשבו הוא נבדק. עד לשנות ה- 90 היא נחשבה לסוד הגדול והנסתר של הפנג שואי. הטכניקההזאת מבוססת על הבנת מערכת הכוכבים של הדובה הגדולה. ניתן להגדירה כאסטרולוגיה שלמבנים. הכוכבים נחלקים לשני סוגים עיקריים: כוכבי מים המייצגים שפע, קריירה ועבודהוכוכבי הר המייצגים, בריאות משפחתיות ומערכות יחסים. מערכת היחסים של פני השטח ביחסלמבנה הנבדק, קובעת איזה כוכב דומיננטי בחדר הנבדק ועל פי זה, ניתן להחליט אםהסקטור מתאים לפעילות מקצועית או למשפחתית. ישנם 9 כוכבים ראשוניים ועוד 3דמיוניים.

אסכולת המגבעת השחורה- טכניקה בודהיסטית שמיושמת בתחום הפנג שואיהמודרני שמחשיבה את ההתכוונות האישית של בעל המבנה והיועץ כרכיב החשוב ביותרבתיקונים בחיזוקים ובהפעלות במבנה. בגירסתה המודרנית, גורסת האסכולה שיש להציב אתמפת רצף השמיים המאוחרים כשהסקטור המסמל את הקריירה נמצא תמיד בפתח המבנה הנבדק. טכניקה זו נוצרה על ידי מאסטר תומאס לין יון .

ארבעת עמודי הגורל- טכניקהאסטרולוגית המנתחת את אישיות האדם וגורלו על פי תאריך לידה מלא הכולל את השנה, החודש, היום ושעת הלידה. קיימים חמישה פרמטרים : עצמי\מקבילים, ביטוי, שפע, כוח , תומכים\משאבים שאותם בודקים על פי כמותם ואיכותם. חמשת הפרמטרים האלה מורכבים מחמשתהאלמנטים: מערכת היחסים ביניהם וזמינותם קובעת את גורל האדם. בנוסף, מכילה השיטה גםניתוח של 12 החיות האסטרולוגיות והשפעתן על האדם הנבדק.

ארוואנה – ARROWANA ( דג הדרקון )- דג השפע האולטימטיבי. טורף טרופי הניזון מיתושים וזבובים , אותם הואצד בטכניקה ייחודית. נהוג להציב באקווריום דג אחד בלבד.

ארמון- כינוי סיניעתיק לסקטור. מילה נרדפת נוספת היא אחוזהכלומר, ניתן לומר 8 הסקטורים במבנה או 8האחוזות או 8 הארמונות. על פי אסכולת הכוכבים המעופפים ישנם במבנה שלושה סקטוריםבעלי חשיבות קרדינלית והם מכונים: הארמון המרכזי, הארמון העקיף והארמוןהמשני.

בודהא – הנסיך ההודי סידהרתא שזכה להארה בגיל צעיר ונחשב כמייסד הזרםהפילוסופי-רוחני-דתי החשוב ביותר באסיה. פירוש המילה בודהא זה הנאור. הבודהיזם הינודרך חיים ופילוסופיה אך לא דת. ישנם סוגים שונים של דמויות המכונות בודהא, כדוגמתבודהא הצוחק הנחשב לישות קוסמית המביאה לשפע.

בגואה- מתומן קוסמי. הצורההאולטימטיבית, המורכבת משמונת בני המשפחה הקוסמית: אב אם וששת ילדיהם. ישנם שניסוגים של בגואות: האחת, בגואה ין המכונה רצף השמיים המוקדמים והיא המודל לשימושבמבנים בעלי אנרגית ין כמו בתי מקדש , בתי תפילה ובתי קברות. והשניה, בגואה יאנגהמכונה רצף השמיים המאוחרים והיא משמשת כמודל לניתוח מבנים שבהם אנשים חיים ופועליםביום יום.
נהוג לתלות בגואה ין מעל דלת הכניסה מבחוץ כדי להגן על הבית מאנרגיותקשות.

ברווזי מנדרין- זוג ברווזים צבעוניים החיים בטבע כזוג מונוגמי עדמותם ולכן נחשבים בעיני הסינים כסיבול האולטימטיבי לזוגיות ונישואין יציבים. בניגודלצפרדע הסינית שהיא דמות מיתית, ברווזי המנדרין מצויים בטבע. נהוג להציב זוג בחדרשינה לחיזוק הזוגיות.

דרקון- החיה האולטימטיבית בפנתיאון החיות הסיני. הדרקון על אף היותו חיה מיתית נערץ בתרבות הסינית ויש לו שימוש נרחב בפנג שואי. הרים ומבנים רבים זוכים לכינויים מעולם הדרקונים הסיני. המושג דרקון בפנג שואימתייחס לטופוגרפיה של המקום. העיר הונג קונג מכונה אי 9 הדרקונים. יועץ פנג שואימחפש עבור לקוחותיו בית מגורים שיהיה בקרבת הר דרקון חיובי ומזין. בתוך הבית אוהמשרד נהוג להציב דמויות של דרקונים במקומות אסטרטגיים כדי לשמר את הצ'י החיוביולהביא מזל לבעלים. הערה: אין קשר בין הדרקונים במיסטיקה הסינית לבין הדרקון הסיני.


המבואה המוארת – BRIGHT HALL MING TAN - הרחבה שנמצאת אל מול סקטורהחזית של הבית. , המקום בו נאסף הצ'י המבורך שבחזית הבית לפני כניסתו למבנה. בדרךכלל, אך לא בכל המקרים ( בהתאם למפת הכוכבים המעופפים) רצוי שלכל מבנה תהיה רחבהלאיסוף הצ'י, מרבית המבנים בישראל המשמשים למגורים עונים על הכלל הזה.

הה- טו HE TU - תבנית מספרית שהתגלתה על ידי הקיסר האגדי פו סי על גבו של סוס דרקון. נוסחה זו היא כלי שימושי נוסף בפנג שואי מתקדם בתחום נוסחאות המים. התבנית הזאתמורכבת מארבעה זרועות, שכל אחת מכילה צמד מספרים המיוחסים לכיוון מסוים.

הקסגרמה- שישיה של קווים המורכבת ממערכת יחסים בן בני המשפחה הקוסמית. ישנם 8 בני משפחה ( טריאגרמה ) המנהלים בינם לבין עצמם 64 מערכות יחסים: כל זוגטריאגרמות יוצר הקסגרמה. ספר התמורות מכיל את הפירושים לכל אחת מההקסגרמות.

ז'י וויי דו שו - ZHI WEI DOU SHO – טכניקה אסטרולוגית, מורכבת ביותר , דומה לאסטרולוגיה מערבית אך מכילה הרבה יותר משתנים, בשיטה הזאת המפה מורכבת מ- 12תחומי חיים ו- 113 כוכבים. מיקום הכוכבים , מערכת היחסים ביניהם ועוד קובעים אתגורל האדם. בעולם המערבי יש מומחה אחד בתחום ושמו דרק וולטרס.

זמינות ושימושיות הכוכבים - הטאו קובע ששינוי הוא החוק היחיד הקבוע ביקום, אי לכך עוצמתהכוכבים משתנה בהתאם לתקופה בה הם נבדקים. כל כוכב חווה מספר רמות של אנרגיה: התחלה, צמיחה, בגרות, שיא ושפל שמכונים בשמות הלקוחים מהלכסיקון הסיני . כוכב הואבשיא זמינותו כאשר הוא שולט על עידן מסוים. בתנאים מסוימים כוכב יכול להיות שימושיאף על פי שהוא לא זמין. דוגמא: בעידן 7 הכוכב 7 הוא בעל הזמינות הגבוהה ביותר, בעידן 8 הוא דועך , לעומת זאת הכוכבים 3 ו- 6 הם כוכבים שימושיים בעידן 8.

חיות- בעלי-חיים מהווים אנרגיית יאנג מאוד מבורכת ונחשבים כרצויים בעיקרכפסלונים, תמונות, צילומים וציורים המוצבים במקומות המתאימים. הזודיאק הסיני מורכבמ12- חיות שכל אחת מהן מסמלת תכונה ייחודית לילידי אותה שנה. חולדה- תושייה, כושראלתור וחוכמה; שור- יציבות, נחישות ואהבה לטבע; טיגריס-הישרדות, עוצמה, הגנה עלהחלש; ארנבת- משפחתיות, כושר אבחון, אהבה לאסתטיקה; דרקון- השראה, דמיון, כוחיצירה; נחש- חוכמה, מיסטיקה, אלגנטיות; סוס- עוצמה, כוח, אצילות ,עצמאות; כבשה- נחישות, משפחתית, הקרבה; קוף- ידע, חוכמה, זריזות; תרנגול- ארגון סדר, אסתטיקה ,פיקוד; חזיר- שפע, אהבת החיים, הצלחה. מלבד חיות אלה יש שימוש בעשרות חיות נוספותלמטרות שונות, חלקן חיות הקיימות בטבע וחלקן חיות מיתיות.

חיצים מורעלים- כינוי הניתן לצורות שטח הגורמות לאנרגיית צ'י לזרום בקו ישר וליצור צ'י המביא עמוקשיים ובעיות. חיצים אלה נוצרים על ידי פינות של מבנים, שדרות ורחובות ישרים, עמודימתח גבוה, מנופים, גגות משולשים (רעפים אדומים) וחפצים חדים המופנים כלפי פתחיםובני אדם. זאת הסיבה שמרבית הסינים מעדיפים לאכול במקלות אכילה ולוותר על השימושבסכין. יש צורך לנטרל את החיצים המורעלים על ידי יצירת מיסוך בין הבית או האדם לביןהחץ המורעל.

חמשת האלמנטים - WUXING - הצ'י נחלק לחמישה סוגים בסיסיים, עץ , אש, אדמה , מתכת ומים. כל אחד מהאלמנטים האלה מייצג תהליך דינמי אנרגטי. לעץ ישאנרגיה מתפשטת לכל עבר, לאש יש אנרגיה העולה כלפי מעלה, לאדמה יש אנרגיה הסובבתסביב הציר של עצמה , למתכת יש אנרגיה מתכנסת ולמים אנרגיה היורדת אל האדמה. חמשתהאלמנטים שולטים על כל התהליכים הקיימים ביקום ועל פי התפיסה הסינית ניתן לתאר כלדבר הקיים ביקום על פי מודל זה. לכל אחד מהאלמנטים יש מאפיינים ומייצגים רביםהנמצאים בשימוש בתחום הפנג שואי , רפואה סינית , חיזוי, ניבוי ועוד. בפנג שואי נהוגלהשתמש במאפיינים הבסיסיים שהם צבע , צורה , חומר וסימבול.

טאו- TAO – הדרך , ראשית כל ההתחלות. הטאואיזם הוא משלושת הזרמים הפילוסופים-רוחניים הקיימים בסין, (בודהיזם, קונפוציוניזם וטאואיזם). זוהי פילוסופיה , דרך חיים שממנה התפתחה דתותרבות שלמה. חוכמת הטאו נשגבת מבינתם של מרבית הבריות, מכיוון שהיא מכילה הכל ואיןבה כלום בעת ובעונה אחת. לאו- טסה היה הראשון שניסה להעלותה על הכתב ועשה זאתבהצלחה. ישנם 81 פסוקי טאו בסיסיים שכל אדם מבין אותם בדרכו שלו.

טאי צ'י - טכניקה לאיסוף של צ'י על ידי שימוש ב- 108 תנועות. זוהי גם שיטת לחימה. בפנג שואיהכוונה היא לסקטור המרכזי של הבית שמוכר בשמו הסיני " הלב השמיימי ". הטאי צ'י מאחדאת כל האנרגיות הנמצאות בבית ומהווה מעין מטריית-על האמורה להגן על הבית. ככלל מרכזהבית חייב להיות מקום פתוח ואין למקם בו שירותים, אמבטיה או חדרי שינה. הבתים שנבנועד למחצית המאה ה- 20 היו בנויים ברובם במתכונת הזאת. כאשר המבנה עובר שיפוץ מאסיביומשנה עידן נהוג לאמר שהלב השמיימי שלו השתנה.

טו, ליליאן - הסופרת הפורייהוהמצליחה ביותר בתולדות הפנג שואי. נכון לשנת 2002 היא כתבה 56 ספרים. אשת עסקיםמצליחה שהחלה את הקריירה המטאורית שלה , כשנתמנתה למנכ"ל בנק והייתה לאישה הראשונהבדרום אסיה שזכתה לתפקיד כזה. היא פרשה בשיאה והתמסרה כולה ללימודי פנג שואי ולהפצתהידע. לא עוסקת ביעוץ , אלא בכתיבה והעברת סדנאות בלבד.

טליסמנים- קמעותטאואיסטיים עתיקי יומין שנועדו לנטרל אנרגיות קשות הנוצרות ממעברי הכוכבים המעופפיםאו כאלה הנוצרים מתנאי שטח קשים ומזיקים. הטליסמנים משתייכים לענף המאגי של הפנגשואי שמקורו בטאואיזם הדתי-מאגי. הם מתארים בצורה גראפית מעברי אנרגיה ושינוייםשאמורים לתקן מצב שלילי. מרביתם עשויים מניר אורז , וצבועים בגווני אדוםושחור.

טסאי שן יאן – אל השפע והעושר, שהוא גלגולו של חכם סיני מהמאה ה- 12לפני הספירה, הוא נחשב פטרונם של העניים והמהמרים, מופיע רכוב על טיגריס , נאמרעליו שהוא מחובר לעץ השפע.

טריאגרמה- סימבול המורכב משלושה קווים ומתאראיכות מסוימת של צ'י בצורה גרפית. הטריאגרמות מורכבות מקווים ישרים ( יאנג – זכרי ) ומקווים שבורים ( ין – נקבי ) . ישנן 8 טריאגרמות שמסמלות את 8 בני המשפחה הקוסמית.

יאפ צ'נג האי- אחד מאחרוני הענקים בתחום.זוכה לתואר גרנד מאסטר, שפירושומורה גדול. מאלזי במוצאו שהביא חידושים ונוסחאות רבות בתחום הפנג שואי. עוסק בעיקרבייעוץ והדרכה, היה פטרונה של ליליאן טו , עד לבואו של ג'ואי יאפ שנחשב לממשיכו.
ריימונד לו-  מותיקי המורים ומחברי הספרים בתחום המטפיסיקה הסינית, מחברם של 9 ספרים בתחום,

ין ויאנג - שתי האיכויות הבסיסיות ביותר של הצ'י. ין מסמל את האיכות הנקביתויאנג את האיכות הזכרית. כל דבר בטבע וביקום מכיל ין ויאנג במינונים שונים. כלאנרגיה בטבע חווה את שתי האיכויות האלה. המעבר מיאנג לין וחוזר חלילה יוצר את כלסוגי המחזורים ביקום והוא הבסיס לשינוי התמידי של היקום.

כלבי שמירה- FU DOGS - יצורים מיתיים שהם שילוב של כלב ואריה לעיתים גם חד קרן שנועדו להגן על רכושודירה בפני פורצים וגנבים, עשויים מקרמיקה ,אבן או מתכת ונהוג להציבם בכניסה לחצרכשהם פונים כלפי חוץ.


מודל ארבעת החיות- צב , דרקון, נחש ופניקס. ארבעתהחיות האלה מתארות את מבנה כיפת השמיים שמחולקת לארבעה גזרות: הצב השחור מסמל אתהצפון , הדרקון הירוק שייך למזרח, הציפור הארגמנית שולטת על הדרום והטיגריס הלבןמיוחס למערב. המודל הזה מיושם גם ברמה המעשית: הצב מתייחס להר\חומה\גבעה\שדרת עציםהממוקמים בעורף המבנה, הדרקון המסמל הגנה משמיים מיוחס לפני השטח בצד שמאל של הביתשאמורים להיות גבוהים יותר מפני השטח בצד ימין של הבית כשמסתכלים מתוך המבנה החוצה. הציפור הארגמנית המכונה גם פיניקס מיוחסת לצד החזית של הבית ומסמלת שטח פתוחוהטיגריס הממוקם בצד ימין של המבנה מסמל את הכוחות הקמאיים של בני הבית, המודל הזהמיושם גם בחדרים עצמם ומכונה" ARMCHAIR SITUATION”

מזל וגורל- TIEN TI REN  הסינים מחלקים את הרכיב הזה לשלושה, מזל האדם , מזל השמיים ומזל האדמה. מזל האדםמכיל את כל המרכיבים הקארמתיים והגנטיים שלו , הוא מולד , קבוע בכמותו ולא ניתןלשינוי , באנגלית הוא מוגדר כ- DESTINY ו- LUCK . ה-DESTINY הוא גורל האדם במובן שלקארמה ו- LUCK הוא מזל במובן של אירועים טובים או רעים שהאדם פוגש במהלך חייו. מזלהאדם מוגדר כמודעות אישית המתפתחת דרך תהליכי למידה ועל ידי ניסוי וטעייה. מזל האדםתופס מימד הולך וגדל בחמישים השנים האחרונות. הכניסה של האנושות למזל דלי הביאהלניפוץ הולך וגובר של תפיסות קולקטיביות לטובת תפיסות אישיות. מזל האדמה EARTH LUCK מכונה בשמו הסיני FENG SHUI ועוסק במערכת היחסים בין מבנים לסביבתם, מודעות ופנגשואי נכון יכולים לשנות גורל.

מטבעות- אחד מהסימבולים היותר מוכרים בתחוםהפנג שואי , נהוג לקשור מספר אי זוגי של מטבעות סיניות בחוט אדום ולחברן לדלתהכניסה של עסקים, או לתלותם על קירות בכיוונים מיטיבים. יש עדיפות למטבעות המייצגותאת תור הזהב של סין . שימוש נוסף זה חרב מטבעות, מעין חרב העשויה כולה מטבעותעגולות עם חור מרובע במרכזן ולתלותן במקומות מסוימים בעסק או בבית כדי לנטרלאנרגיות שליליות.

מים- שוואי ,מוליך צ'י ראשון במעלה. מים נחשבים לנדבךהחשוב ביותר בפנג שואי כי הם מסמלים תנועה, מרחב, אקטיביות, שפע , הצלחה מקצועיתוקריירה. יש להבדיל בין מים יאנג – נהר , ים, אגם, אוקיינוס מזרקה עירונית, מפלימים גדולים , לבין מים ין- מזרקה , אקווריום ומפל ביתיים. יש מאסטרים הגורסים שמיםסגורים שאינם נעים משדרים לסביבתם אנרגית ין ואילו מים נעים מכל סוג שהוא משדריםלסביבתם אנרגיית יאנג. בגלל חשיבותם של תיקוני המים ובגלל עוצמתם הרבה יש להיזהרבכל תיקוני המים שעושים מחוץ למבנה או בתוכו. מכיוון שבכל עידן יש נוסחאות מיםייחודיות, בעידן 7 ו – 8 מותר להציב גופי מים בסקטורים צפון ,מזרח , דרום מזרחודרום מערב אך רק בהתאם לכוכבי המים בסקטורים האלה.

מצפן – כלי העבודההבסיסי של כל יועץ פנג שואי, הסינים מתייחסים לצפון המגנטי ולא האסטרונומי והסיבהלכך היא שהפנג שואי עוסק בהשפעת הצ'י המגנטי על חיי האדם וגורלו. המצפן הסיניהאמיתי מכונה LUO PAN ומורכב מטבעות רבות החל ב – 7 וכלה ב 37 . כל טבעת מכילהאינפורמציה מסוג אחר. בפועל יכול יועץ פנג שואי מומחה לקבל את כל האינפורמציה שהואזקוק לה על ידי בדיקת השטח בעזרת מצפן כזה, אך ניתן בהחלט להשתמש במצפן ניווט רגילולאחר מכן להיעזר בטבלאות כתובות.

מראה - אחד מהתיקונים המודרניים הנהוגיםבפנג שואי , המראה המודרנית המורכבת מזכוכית ועופרת היא חידוש בתחום הפנג שואיואינה נחשבת כשימושית בפנג שואי הקלאסי המראה הסינית המקורית עשויה נחושת ממורקתושימשה למטרות רבות אך לא לפנג שואי.

נהרות וכבישים – בעבר הרחוק שימשוהנהרות כמובילי צ'י עיקריים בפנג שואי וניתוחי מבנים וגורלם התייחסו רבות לכמותואיכות הצי המגיע אליהם גם מנהרות , נחלים ומקורות מים. זאת, לנוכח העובדה שמרביתהערים בעולם התפתחו על מקורות מים כמו נהרות (לונדון, פריז, אמסטרדם, רומא ועוד) אוימים ואגמים. בעולם המודרני מחליפים הכבישים והאוטוסטרדות את הנהרות כמובילי צ'י.

נומרולוגיה- הסינים מכורים לכל שיטות החיזוי ביניהם נומרולוגיה, אך חלקגדול מההתייחסות שלהם לספרות נובע מהפונטיקה שלהם. למשל, הספרה 4 נשמעת כמו המילה " מוות" ," חידלון" וסוף, לכן סינים נמנעים מלהשתמש בה. הספרה 8 היא הממוזלתמכולם.
ככלל המספרים האי זוגיים ( יאנגים) נחשבים כמבורכים יותר מהמספרים ( היינים ). יש להבדיל אלף הבדלות בין ההתייחסות הנומרולוגית למספרים והתייחסות בפנגשואי למספרים, דוגמא: במיסטיקה הסינית הספרה 5 נחשבת לברת מזל בעוד שבאסכולתהכוכבים המעופפים היא נחשבת לחסרת מזל כי היא מייצגת את סטורן כוכב האסונות והצרותעל פי הפרדיגמה הסינית. לסינים שיטות מגוונות לחיזוי בעזרת מספרים, והם נחשביםבמקום הראשון בעולם בהימורים המבוססים על מספרים ומתמטיקה.

עידנים- הסיניםמחלקים את הזמן במכפלות של 60 שנים שהם תוצאה של מכפלת 12 החיות וחמשת האלמנטים. כלעידן הוא בן 20 שנה ונשלט על ידי כוכב מסוים , ישנם 9 עידנים המרכיבים את המחזור בןה- 180 שנים. אנו נמצאים כעת בסיומו של עידן 7 ( 1984-2004) ונכנסים בקרוב לעידן 8 ( 2004-2024 ). לכל עידן חותם אישי:, עידן 7 סימל את מהפכת התקשורת והאינטרנט, הנאות החיים, חושניות, גסטרונומיה, מיניות ונשים צעירות. עידן 8 מסמל ידע, מיסטיקה, השכלה, תובנות, פרספקטיבה, אנשים צעירים, תחרותיות .

עצים- אורן לאריכותימים, עץ התפוז לשפע חומרי והצלחה כלכלית, במבוק להרמוניה , איזון והרחקת אנרגיותקשות מהבית. עץ השזיף לטוהר מידות , רצינות ואצילות.

פגסוס- הסוס המכונף. חיה מיתית המופיע גם במיתולוגיות של עמים אחרים. בפנג שואי היא אחת מהנוסחאותהיעילות ביותר בטכניקת ארבעת עמודי הגורל למכירת נכס , למציאת עבודה או לזירוזנסיעה לחו"ל שמתעכבת. על פי תאריך הלידה יש להציב פסלון של סוס מכונף במיקום מסויםליד פתח כדי לגרום לשינוי המבוקש להתרחש.

פה האש- האמונה העתיקה גורסתשלכיוון שאליו פונות הלהבות של התנור יש השפעה על גורל בעלי הבית, הסינים מייחסיםחשיבות רבה ליסוד האש ( ניצוץ החיים ) והשפעתו על האדם. כאשר מציבים את התנורבמיקום שלילי במטבח אך בכיוון חיובי על פי תאריך הלידה של האדם, ניתן להשפיע בכך עלכמות השפע שייצר בעל הבית.

פוק, לוק, סאו – FUK LUK SAU - 3 דמויות מיתיותשנהוג להציבן בתוך הבית. הן אינן נחשבות לישויות קוסמיות הדורשות פולחן, אלא דמויותהמייצגות שפע , חוכמה, ידע ובריאות. הן הפופולריות ביותר בדמויות הפנתיאון הסיני. ומוצגות כמעט בכל בית סיני טיפוסי.

פעמוני רוח - אחד מהתיקונים הבסיסייםביותר בפנג שואי. פעמון הרוח האידיאלי מורכב משישה מוטות חלולים ונועד לנטרלאנרגיות קשות הנוצרות מכוכבים מעופפים וחיצים מורעלים. ניתן להשתמש בפעמון הרוחלהניע צ'י במקומות בהם הוא תקוע.

פרחים – מסמלים בפנג שואי את יסוד העץ הין ( נקבי , נשי ), מהווים סימבול לאהבה, שפע , נישואין, הצלחה, בהתאם לסוג הפרח, צורתו, צבעו והמיתוס סביבו. דוגמא: פיאוני לאהבה, נרקיס להצלחה מקצועית, חרציתלהצלחה ושפע חומרי, פריחת השזיף לאריכות ימים, פריחת האפרסק לרומנטיקה. פריחתהמגנוליה לטוהר וצניעות. פרח הלוטוס הוא סימבול לרוחניות.

צבעים- בייעוץפנג שוואי בסיסי ומתקדם יש לתת יעוץ ללקוח בתחום הצבע המתייחס לצביעת חדרי שינה, חדרי אירוח ועסקים שונים על פי תפקודם. ישנן טכניקות שונות הכוללות או את מעגלהצבעים הסיני המורכב מחמישה צבעים בסדר הבא: ירוק , אדום, צהוב, לבן ושחור. בהסתכלות מעמיקה יותר מגלים גם גוונים ותתי גוונים נוספים כמו ורוד, צהוב חלמון , זהב, סגול ועוד שהיו מקובלים בחצרות האצולה הסינית. מעגל הצבעים ההודי מערבי מורכבמשבעת צבעי הקשת : אדום , כתום, צהוב, ירוק, כחול, אינדיגו וסגול. בשיטות מתקדמותיש לקחת בחשבון את מעגלי ההזנה והשליטה של הצבעים, יש טכניקות העוסקותבטרנספורמציות של צבע כדי לעשות מניפולציה לצ'י. ככלל יש לתת עדיפות לצבע על פיתפקוד החדר ופחות על פי מיקומו, דוגמא: חדר שינה בדרום יש לצבוע בצבע מתאים לחדרשינה ולא בצבע אדום כי הוא ממוקם בדרום המבנה.

צ'י – אנרגיית החיים הבסיסיתהנמצאת בכל: אוויר מינרל , צומח , חי ואדם. הצ'י ורתימתו לשרות האדם הוא התכלית שלהפנג שואי. ישנם 3 סוגי צ'י בתחום הפנג שואי SHA CHI הצ'י המבורך , SHA CHI מינוחלתיאור הצ'י השלילי , SAA CHI צ'י תקוע סטגנטי. בתחום הרפואה והמיסטיקה הסיניתקיימים עוד סוגים רבים של צ'י. על פי הטאו הסיני העולם נברא מ- 32 סוגים של צ'י .

צפרדע - חיה מיתית בעלת 3 רגליים ( אחת נתלשה במהלך אירוע מצער J .) היאמופיעה כשמטבע בפיה ונחשבת כמביאת מזל בתחום הפיננסי. נהוג להציבה על שולחן או שידהכשפניה אל מול דלת הכניסה. הצפרדע הסינית שהיא למעשה קרפדה מכוערת למדי שייכתלמישור הסימבולי של הפנג שואי.

קואה – גורל , מהות, מספר הגורל של האדםשנקבע לפי שנת לידתו. קיימות 9 קואות. לכל קואה מספר מאפיינים כמו: תכונות, כיווניםוהעדפות. השימוש בקואה בפנג שואי הוא בסיסי, החל מאסכולת הנוף והצורה וכלה באסכולתהכוכבים המעופפים. הקואות מתחלקות לשני סוגים ,קואות מזרחיות 1 3 4 ו 9 וקואותמערביות 2 5 6 7 ו – 8
היפנים פיתחו שיטת חיזוי שהיית סינית במקורה והביאו אותהלדרגת שלמות. שמכונה באנגלית NINE STAR KI. בפנג שואי השימוש בקואה נעשה לבחירתכיוונים מיטביים ובאסכולת הכוכבים המעופפים בודקים את מערכת היחסים בין הקואההאישית לכוכב הדומיננטי בחדר הנבדק.

קואנג קונג- ישות קוסמית שנוכחותהעוזרת להגנה על הבית. מוגדר במיסטיקה הסינית כאל הספרות והמלחמה. בעברו היה גיבורמלחמה מתקופת שלושת הממלכות. במאה ה- 16 הוא זכה למעמדו הרם כאל. בדרום מזרח אסיההוא נחשב למגן השוטרים והטריאדות. .

קריסטלים – מחצבים טבעיים מבטן האדמהכדוגמת רוז קוורץ, קורנליאן , אבנטורין, אגט , ג'ספאר ועוד המשמשים לחיזוק יסודהאדמה והמתכת בסקטורים המתאימים. לעיגולי הקריסטל העשויים זכוכית ועופרת אין כל קשרלפנג שואי הקלאסי מכיוון שהם תוצר של התרבות המערבית בלבד. הם שוברים את האורלמרכיביו , מוסיפים לאווירה הכללית ומשרים תחושה נעימה .

קרנף- חיה עוצמתיתללא כל אויבים בטבע המסמלת בעיני הסינים נחישות , החלטיות וקשיחות, בפנג שואי נהוגלהציבה על שולחן עבודה כדי לשמור על המעמד במקום העבודה , בעיקר שזה הושג לאחר מאמץוהשקעה גדולים.

קואן ין- אלת החמלה , נחשבת למקבילה הנשית לבודהא. נהוגלהציב פסלון של קואן ין בבית כדי לקבל את ברכתה בתחומי של אהבה , חמלה ובריאות.

ריבוע הקסם LO SHU - כלי שימושי ביותר בניתוח מבנים/ על פי האגדה, הואהתגלה למלך YU, על גבו של צב מים ענק שעלה מהנהר aנשא על גבו תבנית מרובעת שהכילהאת תשעת המספרים הראשונים כשהם מסודרים בתבנית המכונה רצף השמיים המאוחרים/ כאשרמחברים את הספרות בשורה אופקית , אנכית או אלכסונית מקבלים תמיד 15. ריבוע הקסם הואהבסיס האריתמטי לתיאוריית הכוכבים המעופפים.

שמונה תחומי החיים- 8 LIFE ASPIRATION - טכניקה בפנג שואי המייחסת ל-8 כיווני השמיים שליטה על 8 תחומי חיים עלפי הסדר הבא: צפון ( קריירה) , צפון מזרח ( מודעות ) מזרח ( צמיחה ובריאות) , דרוםמזרח ( שפע חומרי) , דרום ( פרסום ) , דרום מערב ( זוגיות ) , מערב ( הנאותויצירתיות ) , צפון מערב ( פטרונים, נסיעות ). 8 תחומי החיים מיוחסים ל 8 בניהמשפחה הקוסמית/ טכניקה זאת אינה סינית מקורית היא התפתחה במערב ופופולארית ביותרבארצות הברית וישראל.
לייבסיטי - בניית אתרים