פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
התפתחות האדם - מילדות לבגרות
מאת: זהר אהליאב ,
המודל המערבי
12
המזלות של הקוסמולוגיה המערבית (יוונית-בבלית-עברית) מייצגים 12 ארכיטיפים בסיסיים של סוגי אנשים בכדור הארץ על פיאיפיונים, תכונות ועוד. כל אדם מכיל את 12 הארכיטיפים במינונים שונים. האריכטיפהדומיננטי והמהותי אמור להיות המזל האסטרולוגי על פי חודש הלידה, אולם, על פי אותומודל ניתן לראות גם את רצף ההתפתחות של המין האנושי מבחינה הסטורית ושל האדם כפרטמינקות עד מוות. כך שבו זמנית אנו מקבלים מודל שבו כל ארכיטיפ הוא מייצג של המקרוושל המיקרו בו זמנית.
כלומר, איננו מתייחסים כאן למזלות ברמה האישית, אלא כרצףהתפתחותי של האדם מינקות לבגרות. כל מזל מאפיין שלב מסוים שהרעיון הכולל הוא שהמזלהאישי מסמל במידת מה את הדומיננטיות האישית בהתפתחות האנושית.
כל מזל וכל שלבהמיוצג על ידי המזל הספציפי מייצג את הפצע שהנשמה חוותה בכל אחד מהשלבים ובו זמניתגם את הפתרון ואת התרופה לבעיה שנוצרה, כך שההבנה הופכת להיות מלינארית לקוונטית. כלומר, במקום לראות את החיים כרצף של סיבה ותוצאה ניתן גם לראותם כמערכת יחסיםהדומה לתפיסה של חמשת האלמנטים בקוסמולוגיה הסינית שעל פיה כל מזל משפיע ומושפע בוזמנית מכל האחרים. כך, שתיקון ברמה הפסיכולוגית -רוחנית של שלב מסוים מביא בו זמניתתיקון לכל השלבים האחרים.
בדומה לפנג שואי, גם המזלות המערביים, פועלים בזוגותשל יין ויאנג כך שכל מזל מכיל את המזל הקוטבי לו בצורה לא מודעת. כל התכנים , החויות והתפיסות שהאדם מבטא בבגרותו הם תוצר של ההכלה של רגשות ותחושות בגילאיםהמוקדמים.

ששת הזוגות הבאים מייצגים את הדואליות בנפש האדם:
טלהמאזניים
שור - עקרב
תאומים - קשת
סרטן - גדי
אריה - דלי
בתולה - דגים

שלב מזל טלה
כראשון במזלות הוא מיייצג את הגיחה של התינוק מבטן אימולעולם זר, לא מוכר ובמידת מה עוין. ככזה, טלה מייצג את שלב ההשרדות הראשונית שלהילד שמשתמש בחושים הפרימיטיביים לצורך ההשרדות. יתירה מזאת, טלה מייצג כארכיטיפ אתהאגוצנטריות, את חוסר היכולת להפריד ולהבחין בינו לבין האחר , כל העולם אחד הוא. התפיסה של התינוק בשלב זה היא שהוא מרכז העולם, מלבדו לא קיים איש. צורך בסיפוקיםמידיים, קושי בדחיית סיפוקים.
הפסיכולוגית מרגרט מהלר מגדירה שלב זה כשלבהאוטיזם הנורמלי שבו הרך הנולד ממוקד בעצמו ובצרכיו ואינו מודע לקיום של האחר כיצורנפרד ממנו. ישנם מצבים שאנשים נתקעים בשלב התפתחותי זה ומוגדרים בעיני החברהכאגואיסטים, אגוצנטריים, נרקסיסטים, תכונות שמאפיינות את מזל טלה. אך לא כל בן מזלטלה אכן יהיה בעל תכונות אלה, מכיון שישנם עוד פרמטרים שקובעים את מבנה האישיותוהתנהגות האדם.

שלב מזל שור
מזל זה מייצג חושניות והכרה של העולם והסביבהדרך חמשת החושים. שור נחשב כחושני מבין המזלות. בשלב זה של התפתחות התינוק הוא חווהאת עולמו על ידי הפעלת חושים כמו מגע שטחי ומגע עמוק, טעם, ריח, שמיעה, ראייהוחושים הקשורים למוטוריקה (מערכות קינססטיות), שלב שאותו הגדיר פיאז'ה כשלבהסנסו-מוטורי. זה שלב שבו התינוק בודק את העולם שסביבו במיוחד דרך אזור הפה -השלבהאוראלי על פי פרויד. על פי מרגרט מהלר התינוק כבר בקע מתקופת הסימביוזה שלו עם האםוהוא מתחיל לחוות ולהכיר את העולם דרך חושיו. האם היא האוביקט הראשון והחשוב ביותרשאותו חווה התינוק בעזרת החושים ושבקשר איתה מתחילה להתפתח נפרדות ומובחנות פיזיתופסיכולוגית.
התינוק מתחיל לפתח העדפות ברורות לטעמים, ריחות, וצלילים שמהוויםבסיס לחויות חושיות אחרות. אם הסביבה לא מאפשרת לילד לבטא העדפות אלה באופן עצמאינוצר מצב שאנשים נתקעים בסוג מסוים של חוויות חושיות, מקובעות, לא מתוך בחירה אישיתאלא מכפיה של החוץ. מצד שני , ישנם אנשים שנתקעים בשלב זה ולכן נוהגים לחוות אתהעולם דרך אוכל ופינוקים אוראליים, עם צורך גדול במגע ובגירויים וויזואליים הקשוריםלצבע עם רגישויות יוצאות דופן לריח. בשלב זה ההורה נדרש לאפשר לילד לפתח עצמאותלגבי הבחירות המבוססות על חמשת החושים שלו.

שלב מזל תאומים
מייצג תנועהותקשורת הן ברמה הפיזית והן ברמה המנטלית. התפתחות השפה החל ממלמול של הברות בודדותועד הרכבה של משפטים. התאומים עסוק בקליטה של רשמים וחויות מנטליות ופיזיות הקשורותביכולת של הילד לבחון את עולמו מסביב ולתקשר עם הסובבים אותו. מזל תאומים הוא שלבשל סקרנות, למידה וחקר שהם כבר עיבוד משוכלל יותר של החויות שנקלטות על ידי החושים. זה הגיל שבו הפעוט מתחיל להיות פעיל יותר מבחינה מוטורית, זוחל, הולך, רץ, מטפס. ישנה התחלה של שימוש בהברות, מאוחר יותר, יכולת להרכיב מילים, חיקוי של דיבורם שלמבוגרים ושל התנועות המלוות את שפתם. הילד לומד את השפה על ידי חיקוי המבוגרים ללאצורך בלימוד רשמי של חוקי השפה כיון שתכונה זו היא חלק מהמטען הגנטי עימו בא לעולם. בנוסף, הילד מגלה סקרנות אין סופית לכל חפץ, אביזר שמושך את תשומת ליבו , הוא מקשיבלסיפורים ולומד להפיק לקחים ממה ששמע וממה שהוא רואה. תאומים מייצג גם את ההכרה שלהילד שיש לו גם אחים ואחיות שהם נבדלים ממנו, שהם יישויות עצמאיות והוא גם לומדלזהות ולהכיר ילדים אחרים בסביבתו.

שלב מזל סרטן
מזל זה מייצג את תחושתהשייכות של האדם לתא משפחתי מסוים, לבית, לערכים של מסורת ותרבות, את הקשר הרגשיהעמוק עם דמות האם ואת מערכת היחסים העדינה והמורכבת בין כל בני המשפחה. זהו השלבהחשוב ביותר בהתפתחות כיון שהוא מייצג את תחושת הבטחון הרגשי שהתפתח אצל הילד, אתיכולתו לבטוח ברגשותיו ואת ההבנות הראשוניות של מהו רגש וכיצד הוא פועל. בולט צורךמובחן יותר בתשומת לב: בהזנה, תמיכה, אמפטיה, סימפטיה. עתה מתרחשת התפתחות מלאה שלהעולם הרגשי ומתעצבים כל הכוחות הנפשיים רגשיים של היחיד שיוצרים אצלו תחושת שייכותלסביבה הקרובה ולעולם. מי שלא חווה שלב זה במלואו, מרגיש כל חייו תחושת אי שייכותרגשית לחיים.
בשלב זה מתפתחת תת ההכרה כאסופה של זכרונות וחויות רגשיות הקשורותלתחושת השייכות של הילד להוריו, אחיו ואחיותיו ולביתו שיוצרות את התבניות המאוחרותיותר. תבניות בלתי מספקות מעוררות צורך לחפש פיצוי על חסכים בצורה של כסף, מעמד, עוצמה, כוחניות, תובענות רגשית, כפיתיות וכד'.
בפסיכולוגיה מודרנית ניתן להגדירמצב זה כשלב שבו מתפתח ומגיע לבשלות מודל העבודה הפנימי של הילד (JOHN BOWLBY) . התפתחות מודל כזה היא תוצאה של היכולת האנושית לפתח ייצוגים מנטליים, שהם סכימותמורכבות של המציאות החיצונית (אובייקטים במציאות) והמציאות הפנימית (תפיסות , תחושות, רגשות). המודלים כוללים מרכיבים רגשיים ומנטליים המשפיעים על הציפיות שיפתחהילד לגבי מידת הזמינות והתגובתיות של האם ולגבי התנהגותם של אנשים אחרים כלפיו. עלפי ציפיות אלו מתכנן הילד דרכי פעולה כלפי העולם ופועל בהתאם
שלב זה הוא קריטי להתפתחות תקינה של הילדוהסטטיסטיקה האסטרו- פסיכולוגית מראה שמרבית בני האדם נשארו תקועים בשלב זהוהבעיתיות הרבה בתחומי חיים שונים היא בעצם הרצון והצורך לחוות חוייה מתקנת בצורותשונות. זהו השלב המכריע של ההתפתחות הפסיכולוגית שקשורה להפנמה של דמות האםוהמשמעות שלה בנפש הילד. מה שהוטמע עד כה הוא שקיים והוא המכריע.

שלב מזל אריה
בשלב זה של ההתפתחות האנושית הילד מתחיל לפתח אישיות עצמאית. היצירתיות שלומתחילה להתבטא ברצון ובצורך לצייר, לשיר ולרקוד. ישנם גם גילויי מיניות במובן שלסקרנות והתענינות בעצמו ובבני המין השני. זהו שלב שהילד מקבל בו משוב רב מהסובביםאותו לגבי הופעתו החיצונית, לגבי כישוריו. זה שלב שאין בו חובות, אין בו עדייןאג'נדה, הילד הוא מלך העולם. הוא חווה את עצמו כמרכז וכל הבמה שייכת לו, הוא מתחיללהבין שכל העולם הוא במה אך הוא חושב עדיין שהוא השחקן המרכזי על במה זו. הוא לומדטכניקות להשגה של צרכים ומאוויים והקשר עם דמות האב מתחיל לקבל חשיבות רבה. פרוידהגדיר שלב זה כשלב האדיפאלי שבו מתמקדת אנרגיה ליבידינאלית רבה בקשר עם האב, יחד עםמשיכה רבה לדמותו כמייצגת כוח, סמכות, מציאותיות, ויכולת לזכות בתשומת לב והערכהמצד הסובבים אותו.
זהו שלב יאנגי במהותו שבו הילד פועל על פי שילוב של דחפיםורגשות המעורבים גם בחשיבה טקטית של כאן ועכשיו כשהשיקול המרכזי הוא להיות במרכזכדי לקבל תשומת לב, אהבה ואהדה מהסובבים. לשם כך מפתח הילד יצירתיות שמזכה אותו עלפי תפיסתו בתשומת הלב הראויה. מתפתחים שירה, ריקוד וציור ורצון לזכות במחמאות . כאןמתחילים הניצנים של תחושת עלבון במידה והילד לא זוכה למידת תשומת הלב שהוא זקוק לה. בנוסף לכך, ילדים שלא התפתחו בצורה נכונה מפתחים בשלבים אלה דרמטיזציה, עושיםסצינות של חוסר שליטה, דרמות, וכו'.


שלב מזל בתולה
מזל זה מייצג סדר, ארגון, צורך בנקיון, הגיינה, מילוי חובות אישיים וברמה מאוחרת יותר גם חובותחברתיים. היכולת לפתח שיגרה, התפתחות המנטליות, היכולת לקבל מרות וסמכות מבחוץוצניעות. זה שלב ייני בהתפתחות הילד שלאחר השלב הקודם שבו הוא חש במרכז וחווה אתעצמו כמלך או כשחקן ראשי על הבמה שלו, הוא מגלה לפתע שיש חוקים אחרים למשחק. במידהוהוא רוצה לשרוד הוא חייב לפתח מערכת יחסים מובנית ומוגדרת עם הסביבה שבה הוא חיופועל. הוא נדרש למלא חובות אישיים: רחצה, סדר יום קבוע, תזונה סדירה, הכנת שיעוריםבבית הספר, היכולת לקבל הוראות ומרות מהורים, אחים בוגרים, גננת, מורים וכו' שהם לאתמיד נעימות או מתגמלות, שהן בגדר חובה ואחריות אישית כלפי עצמו וכלפי האחר.
זהשלב קשה בהתפתחות האישית מכיון שהוא מהווה מעין "נפילה" ממרכז הבמה להכרה שיששחקנים נוספים על המגרש הזה, שהם בעלי זכויות זהות או יתירות. שלב שעוסק בהבנה שלתפקוד הגוף ברמה הפיזית, משמעות של הגיינה, נקיון וסדר. הכרה בכך שהחברה בנויהמהיררכיה, שאין בה שוויון כוחות. שלמעשה כל אחד הוא בורג בתוך מכונה ענקית. זהו שלבשל חריצות ועמלנות, שבו הילד או האדם נדרש להיות יצרני כדי לספק את צרכי עצמו וכדילהיות חלק מהחברה סביבו
בשלב זה ניתן לראות גם התרחקות של העצמי מהמיניותלטובת השתלבות בחברה ובניה של יכולת מנטלית שהיא לא יצירתית אלא ריאקטיבית – הילדלומד להגיב נכון על גירויים מבלי לפתח יצירתיות משל עצמי. פרויד הגדיר שלב זהכשלב החביון, שבו מותמרים הצרכים המיניים לצרכים והישגים לימודיים וחברתיים. לשלבזה מתלווה ההתפתחות הקוגניטיבית המואצת שמפתחת אצל הילד יכולת להתייחס באופן יותררציונלי ומאורגן למטלות ולמשימות שלפניו.

ששת המזלות הראשונים: טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה ובתולה מהווים את השלבים הקריטיים בהתפתחות הנפש האנושית החלמלידה ועד תחילת גיל ההתבגרות.
ששת המזלות הבאים: מאזניים, עקרב, קשת, גדי, דליודגים עוסקים באינטראקציה של האדם עם העולם בהתבסס על תחושות, רגשות ומערכות אמונהשהתפתחו והתקבעו בנפשו וגופו עד גיל ההתבגרות.

שלב מזל מאזניים
מאזנייםמייצג את ההכרה של העצמי דרך האחר. כלומר האדם לומד לזהות מאפיינים אישיים על ידיאפקט המראה. הוא מפתח תחושות ורגשות של אהבה, שמחה, כעס, שנאה, תשוקה, ברמה המנטליתוהרגשית לסובבים אותו, על פי מבנה האישיות שלו. במידה והוא מפותח ברמה הפסיכולוגיתרוחנית הוא לומד לזהות את עצמו באחר ובמידה והוא נעדר את היכולת הזו הוא רואה באחראת המקור לבעיות שלו או חווה את הנפרדות מהזולת ברמה היותר מפותחת וגבוהה שלה. כדילהשלים את עצמו הוא לומד לפתח מערכות יחסים אישיות, שותפויות והדדיות. כאן מתפחתהיכולת לזוגיות ומערכות יחסים פרטניות (אחד לאחד) כאן יש הכרה של האחר על זכויותיו, יש רצון להתחברות לזוגיות, לשיתוף פעולה, אך היא מלווה בחששות, הססנות, חוסר בטחון.
אני מכיר באחר כיחידה עצמאית נפרדת ממני. אני רוצה קשר עם האחר, רומנטי או חבריאו שותפות כלשהי, אך אני עדיין שומר על משהו עצמאי ונפרד משל עצמי שנובע מתוך הכרהמנטלית בנפרדות. למרות זאת זהו שלב מאוד רומנטי בחייו של האדם. יש צורך להביערגשות, לחוות את הזולת דרך תקשורת מילולית וגם רגשית, אך אין פה התמזגות או איבודגבולות. ההכרה שהדרך הטובה ביותר בחיים לשרוד היא דרך יצירת שותפויות, יצירת מערכותיחסים אחד על אחד. מתחיל להיווצר צורך בהחלטות חשובות להמשך החיים שגורמות להרבההססנות וושי להחליט בגלל שקיימים שיקולים לכאן ולכאן.

שלב מזלעקרב
בדומה לשלב של מזל סרטן השייך למזלות המים גם מזל עקרב עוסק בתת מודע, אךבעוד שמזל סרטן עוסק בתת מודע אישי העקרב עוסק בתת מודע קולקטיבי וכל הפסיכולגיההפרוידיאנית, מקורה הוא בארכיטיפ של מזל עקרב. מזל זה עוסק בלידה, חיים ומוות, טרנספורמציה. מפגש עם הצד האפל של האישיות, היכולת להכיר בצדדים האפלים של הנפש, להודות בקיומם, להכילם, ולהמשיך הלאה עם מבנה אישיות מתוקן. פה מתגלית הפסיכולוגיהשל המיניות, באה לידי ביטוי, המשמעות האמיתית של המיניות בחיי האדם ואם בשלב הקודםהיתה היווצרות של הדדיות ושותפות, הפירות שלה מובילים להתמזגות שמביאה באופן טבעילהולדה, לרוויה , ולהמשך השושלת. כאן נוצר מפגש עמוק עם פחדים, חרדות, כוחניותכפיתיות, אובססיות, זה השלב הקשה ביותר בהתפתחות האישית מכיון שהאדם נדרש לוותר עלחלקים מהאגו לטובת הכרה שיש איזה שהוא כוח נעלה יותר מהאגו האישי. וית ההורות שמעלהמחדש אל המודע תכנים וקונפליקטים מהעבר ויחסי ההתקשרות של ההורה עם משםחת המקורשלו.
האדם מתחיל לחוש,לעיתים בעוצמה רבה, את הקונפליקטים והבעיות הלא פתורותשקשורות לילדות המוקדמת. זה שלב מכריע בחייו של כל אדם מכיון שהוא קובע את המשךההתפתחות הרוחנית שלו ועל פי הדגם האסטרולוגי האנושות תקועה עדיין בתוך השלב הזה כילא וויתרה על כוחניות ושליטה, שהם מרכיבים של ההתפתחות בשלב השור, שלבהאומניפוטנציה בחייו של הילד.
שלב העקרב הוא המצב בו האדם מתמרן בין מערכתהערכים האישית שספג בילדותו מהוריו וסביבתו לבין הארכטיפים הקולקטיביים של התרבותשבה הוא גדל והתבגר. במידה והפערים גדולים במיוחד נוצרים קונפליקטים קשים בתחוםהמיניות, צרכים אישיים, דחפים ורצונות. זה שלב קשה ביותר בהתפתחות הפסיכולוגית שלכל אדם מכיון שהוא נדרש לוותר על חלקים מהמרקם הפסיכולוגי שלו לטובת מערכת ערכיםשלא מוכרת ולא ידועה לו, מצב שמעורר פחדים וחרדות, אך אמור להוביל את האדםלטרנספורמציה האמיתית והמכרעת בחייו. פה נוצר המאבק הפנימי בין תת המודע האישילקולקטיבי ומידת הפער קובעת את העוצמות של הרגשות והתחושות וההחצנהשלהם.

שלב מזל קשת
שלב זה בהתפתחות האנושית הוא המשך טבעי של קודמו, עקרב. כאשר האדם מצליח לעשות טרנספורמציה אמיתית ולהשיל מעל עצמו מגננות ומנגנוניםחוסמים המונעים את התפתחותו האמיתית והלא מותנית. הוא מתחיל לחפש את האני מאמיןשלו. זה שלב בחיים , שבו האדם מחפש משמעות לחיים (ויקטור פרנקל - לוגותרפיה). האדםמתעמת עם שאלות מהותיות על משמעות החיים, הצד הפילוסופי- רוחני מתעורר. האדם נאחזבמערכות אמונה שהן יצירות של תרבויות שונות, יש שאיפה להרחבת אופקים, להיכרות עםאמיתות שונות. הצורך באמונה הולך וגובר וכעת הזמן לבסס את מערכות האמונה האישיות אךבו זמנית הם גם הקולקטיביות, כמו אמונה בדת או בחירה בתפיסה פילוסופית כלשהי. זה גםשלב של רצון בחופש, חירות אישית, השתחררות מכבלים ודוגמות של החברה והתרבות בה האדםגדל, פועל וחי. יש צורך פנימי בהרחבת המעגל החברתי. בעוד שהשלב הקודם, שלב העקרבהתאפיין ברגשות ותחושות מאוד עזים, התעמתות עם תשוקות מיניות ודחפים, בשלב הנוכחישל קשת יש מאפיינים מנטליים שכלתניים מאוד ברורים, שנועדו להעניק לאדם תחושת שחרורומרחב כמעט אינסופיים שה"מיינד" יכול לייצר. העקרב מייצג מצולות בעוד שהקשת מייצגגבהים.

שלב מזל גדי
שלב זה בהתפתחות האנושית מייצג את היכולת להגיעלהחלטות ארוכות טווח בתחום האישי, מקצועי והחברתי. זה שלב בוגר הדורש מהאדם רצינות, אחריות, מחויבות והרבה שליטה עצמית. הוא משול לטיפוס על הר גבוה. זהו שלב קשה הדורשהתעמתות עם החוץ, מאבקים עם רשויות, מוסדות, סמכויות, כלומר, כל גורם חיצוני המנסהלכפות את מרותו או את תפיסתו. הגדי שורד על ידי כך שהוא מוכן להיות חלק מהחברה , חלק מהמבנה החברתי הקיים, מבלי לשאוף לשינוי. המהות היסודית של שלב זה, עוסקתביכולת של האדם לקחת אחריות אישית, חברתית וציבורית, במידה משמעותית. זה שלב מאודבוגר בחייו של האדם, בו הוא מיישם הלכה למעשה את התפיסות הפילוסופיות והאני מאמיןשהוא רכש בשלב הקודם, שלב הקשת. בעוד שבמהלך הקודם הייתה בחירה חופשית, כל אחד יכוללהאמין במה שהוא רוצה. בשלב הנוכחי יש בחינה מעשית של מערכת האמונות של האדם, האםהן רלבנטיות , האם ניתן להשתמש בהן ולישם אותן. שלב הגדי הוא השלב של הבגרות ושיאהחיים, ההישגיות והשאיפה למעמד והשפעה חזקים. כאן נעשות החלטות ארוכות טווחשמושפעות בו זמנית הן ממערכות האמונה של שלב הקשת והן מתת ההכרה האישית שנוצרה בשלבהסרטן. מעטים הם האנשים המסוגלים לשרוד לאורך זמן בצמרת, למעטים יש את התכונותוהיכולות למאמץ כזה. מעל לכל, שלב זה דורש מהאדם לגלות אחריות כלפי אנשים הנמצאיםתחת חסותו הן ברמה האישית, הן ברמה החברתית וכמובן ברמות הפוליטיות והמדיניות.

שלב מזל דלי
שלב זה מכונה באסטרו-פסיכולוגיה שלב ה"אני הבוגר". האדםלומד להיות אינדבידואל מוגדר ועצמאי מבלי לחשוש לשייכותו החברתית. כאן נוצרים כלהמאפיינים האישיים שהופכים את האדם לאינדבידואל. רוב האנשים נשארים תקועים בשלבהגדי: הם שואפים להיות חלק מהחברה סביבם תוך ויתור על עצמיות ואינדבידואליות. ישאלמנט של הקרבה בשלב הגדי, הויתור על העצמי לטובת הכלל ברמה האידיאה למרות שבפועלזה לא קורה. אך בשלב הדלי משתנה התמונה. האדם לומד להבין שהוא מסוגל להיות שונהואפילו חריג ועדיין להיות חלק מהחברה בה הוא חי ופועל. הוא מגלה נכונות להחצנה שלמאפיינים אישיים שלעיתים נראים חריגים ושונים לחברה. הוא מסוגל להתחבר לאורחות חייםשקוראים תגר על המוסכמות. בעוד הגדי מנסה בכל כוחו לשמר את הקיים ופוחד משינויים, הרי שהדלי מייחל לשינויים וחושש מהיתקעות בעבר. השלב הדלאי מוגדר כשלב האני הבוגרמכיוון שרק אדם בוגר בנפשו מסוגל להיות הואעצמו מבלי לחשוש לתגובות החברה סביבו. הדלי גם מייצג את היכולת למעורבות חברתית על בסיס של נתינה, סיוע והתנדבות, יכולתלהתחבר ליוצא הדופן, לחריג ולמוזר, בלי שיפוט וביקורת, קבלה נטו של הזולת. זאתהסיבה שעידן הדלי מייצג קידמה ואחווה.

שלב מזל דגים
זה שלב ההתפתחותהאחרון של האדם. הדגים מייצג את היכולת לוותר על האגו במובנו הרוחני (פחדים, חרדותונפרדות מהעצמי) ולא במובנו הפסיכולוגי כפי שהגדירו פרויד. זה שלב מפותח ביותרבחייו של האדם, לאחר שחווה הכל, ראה והרגיש הכל, התנסה בכל, היה חלק מהחברה ובובזמן גם אינדבידואליסט, עם מערכות אמונה מותנות תרבות, ערכים הקשורים למסורת, גנטיקה אישית ועוד. זה השלב בו האדם חווה חיבור לתת ההכרה הקוסמית. בעוד שבמזל סרטןהוא התעמת עם תת ההכרה האישית שלו ובשלב העקרב הוא נפגש ונאבק עם תת ההכרההקולקטיבית שלו , בשלב זה הוא לומד לזהות ולהבין שכל החוויות שלו מקורן באגוובתפיסות הנוצרות על ידי חמשת החושים שלו. בשלב זה של ההתפתחות האדם מתבקש לוותר עלהכל ולהתאחד עם היקום. אין הכוונה לוותר על בית , משפחה , עבודה ויחסים אלא להכירבעובדה שבמהלך חייו עד כה הוא פעל כ" תוצר ותוצאה " של הדברים. שהמחשבות, החשקים, הרצונות והשאיפות הן תוצר של ילדותו ושל התרבות בה הוא גדל והתפתח , של המראההחיצוני שלו, של התנאים החברתיים, גיאופוליטיים ודתים של התרבות בה צמח. כעת מגיעהשלב הקשה והמורכב ביותר, השלב בו הוא נדרש להפוך ל"גורם" בחייו ולא לתוצאה. זההזמן להיות היוצר האמיתי של חייו ולהפסיק לפעול מתוך תגובתיות. קיים כאן אלמנט שלהקרבה וויתור ברמת החומר לטובת מודעות אולטימטיבית. הרבה אנשים מנסים לחוות את השלבהזה בסדנאות ובקורסים שונים ברחבי העולם. זה אחד מסממני התקופה של העידן החדש. למרות שעידן דגים מסתיים כעת ואנו נכנסים לעידן הדלי, המודעות של עידן הדגים מהווהאת החוויה האולטימטיבית של האדם. ישנם רבים שאינם מפרשים נכונה את החוויה הרוחניתבגלל שהפירוש שלהם לויתור על האגו פירושו הרס עצמי, אך אין כך הדבר. הכוונה היא אךורק למודעות עצמית טהורה , חיבור לאני העליון ופעולה מתוך מודעות אישית גבוהה.


שלבי התפתחות האדם על פי המודל הסיני

המודל הסיני שונה בתכליתמהמודל המערבי, הוא פחות פסיכולוגי ויותר רוחני- פילוסופי. אין הוא נוגע בנפש האדםבמובנה הפסיכולוגי אלא רואה את האדם כישות החווה את תנועת הצ'י הקוסמית מרגעההתעברות עד המוות כשבכל שלב האדם מתחבר לסוג אחר של צ'י. בכל שלב משמונת שלביהחיים האדם אמור לחוות חוויות מסוג מסוים. בעוד שהמודל המערבי מעמיד את האדם במרכזהיקום, המודל המזרחי מעמיד את האדם כחלק אינטגרלי מהיקום שביכולתו להתחבר או להתרחקמהאנרגיה שעומדת לרשותו בכל זמן נתון. המודל הסיני שנשען על ספר התמורות, אי ג'ינג, עוסק בהוליסטיות לשמה, אינו שיפוטי, רואה את היקום כמרכז ואת האדם כפרט בתוכו.

המודל הסיני מורכב משמונה שלבים המיוצגים על ידי הבגואה, דגם קוסמי המכילשמונה סוגי אנרגיה, שברמה הסימבולית משולים לשמונה בני משפחה, אבא, אמא וששת ילדיהםלכל בן משפחה מאפיינים רבים ברמה הפיסית ,רגשית, מנטלית ורוחנית. בדומה למודלהמערבי, כל אחד מאיתנו על פי תאריך לידתו מיוצג על ידי אחד מבני המשפחה אך בו זמניתחווה במהלך חייו את האנרגיה המיוצגת על ידי שאר בני המשפחה. מודל זה בנוי על חלוקתהמרחב ל- 8 פלחים ( פיצה ). כל כיוון מביא עמו סוג אחד של אנרגיה שמייצגת גם אתמימד הזמן בחייו של האדם אך במודל הסיני אין התחלה ואין סוף , השלב הראשון הוא גםהאחרון , שלב שמייצג התחלה מייצג בו זמנית גם סוף, הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהמודלהסיני הוא מעגלי . הטאו וסמל הין והיאנג ממחישים זאת גם בצורה גרפית.

המודלהסיני של שלבי התפתחות האדם בנוי , כאמור, על המעגל שאין לו התחלה ואין לו סוף , הוא מכיל הכל ואין בו כלום, אך לצורך הבנה אנושית של תהליכי החיים על פי המודל הזההמסע מתחיל בצפון. המודל פועל על בסיס של מחזוריות של שמונה שנים, כך שבתום כלמחזור בן 8 שנים האדם מתחילו מחדש בנקודת זמן ומודעות שונה. בכל שלב ושלב חווה האדםאותה אנרגיה אך מכיוונים שונים. לדוגמא, הצפון נחווה בראשית החיים כגיחה מהרחםהמוגן והחשוך אל האור והנפרדות. בשלב השני, בגיל 9 מתחיל מחזור חדש והצפון נחווהעתה מנקודת מבט אחרת הכוללת פן של הכרה במיניות ובהבדלים שבין המינים. בפעם השלישיתשהאדם יחווה את אנרגית הצפון, הוא יהיה בן 16 והמפגש הוא עם פן נוסף של הצפון, בגרות, בשלות והתפתחות אינדבידואלית . וכך הלאה לאורך החיים ובאותו אופן גם לגבישאר הכיוונים. יוצא מכך, שאנו נעים על גבי שעון הבנוי בצורת ספירלה. אנו מגיעיםתמיד לאותה נקודה, אך נמצאים במקום שונה מבחינת המודעות והבנת החיים שלנו.

צפון
זה השלב הראשוני בחייו של האדם שמתחיל בהתעברות. העובר נמצא ברחםאמו, בתוך שק נוזלים כשהוא חווה תחושת שייכות ומוגנות. על פני השטח הכל נראה כשקטודומם אך עמוק בפנים מתרחשים תהליכים רבים ומורכבים. הצפון מייצג את ראשית המסעבחיים , את הגיחה מתוך החושך אל החיים, את היציאה מהרחם אל האור . הצפון הוא ההתחלהוהסוף. הצפון עוסק במפגש האדם עם הפחדים והחרדות שלו הקשורים בהישרדות, בצורךבעצמאות ובהגדרת העצמי והאינדבידואליות. שלב זה בחיים נחווה כעומק , כמפגש עם הצדהאפל של האישיות, כהכרה במיניות ובאנרגיה המינית והליבידו שנועדו לשרת את האדםלמטרות שונות. כאן מתרחשת ההכרה וההבנה המודעת או הלא מודעת של המיניות. טכניקותהשרדות, מניפולציות והיכולת להפעיל אנשים ומצבים הקשורים לחשאיות, סודיות מקבליםחשיבות .

צפון מזרח
בשלב הזה הילד חווה את עצמיותו כחוויה נפרדת מהזולתומהעולם סביבו. במיקום זה האנרגיה היא חדה, מהירה, קשה ומסמלת את המעבר מסוף החורףלתחילת האביב. מתרחשת גדילה כלפי פנים והפנמה של ערכים והתנסויות. במיקום זה לומדהילד את מאבקי ההישרדות ואת כל הטכניקות השונות להתקדמות, להצלחה ולכיבוש מקוםבחיים. האנרגיה במיקום ובזמן הזה היא חדה וחזקה אך היא מופנית כלפי פנים. כעת ישצורך בהכרת החוץ דרך הפנים, הילד או הבוגר מזהה בשלב זה של חיים את התבניותהרוחניות לפיהן הוא פועל. מילת המפתח כאן היא פרספקטיבה. היכולת לבדוק את הדבריםמתוך ראיה מפוכחת ולא מתוך העולם הרגשי הפנימי. יש כאן מימד פילוסופי, שאותו מסמלים "הנזיר על ההר" או מטפס ההרים. האנרגיה על ההר חזקה ועוצמתית, יש סופות , שלגים, מפולות ואוויר דליל. החזק שורד כאן בזכות תושייתו, אומץ ליבו והיכולת שלו לגבור עלפחדיו ועכבותיו. לאחר שנפגש בשלב ובמיקום הקודם עם עולמו הפנימי בצפון מגיע שלבהיישום. אך, עדיין אין בו יציאה לדרך אלא הכנה. בכל עת שהאדם מגיע לשלב זה, הואנעצר כדי להפנים את מה שלמד בשלב הקודם ולהמשיך הלאה.

מזרח
שלב ומיקוםזה בחיים מסמל אקטיביות, דינמיקה, פריצה והתחדשות. זה שלב האביב בחייו של הילדוהאדם והצמיחה כאן היא מהירה וחזקה. זו תחילתה של תקופה חדשה בחייו של הילד והאדם. כוחות היקום עומדים לרשותו ומאפשרים לו תנועה חדה ומהירה קדימה. יש כאן צורךבהישגיות, בכיבושים, בהצלחה. זה הזמן והמיקום לתכנונים ארוכי טווח. בשלב זה שלהחיים, יש צורך בניידות מנטלית ופיזית. הרצון לחקור ולגלות את הסביבה ואת הסובביםגדול. זהו מיקום וכיוון שמביא לחיבור גדול יותר לעולם הפיסי, בניגוד לקודמו שעסקיותר בתחום המנטלי רוחני ובשלב הראשון בו עסק הילד האדם בתחושות ורגשות בסיסייםהקשורים להישרדות. לצורך התנועה קדימה היקום מספק לילד או לאדם אנרגיה אגרסיביתושאפתנית. זה הזמן לכיבושים וליצירת נתיב עצמאי במובן החומרי. זה גם השלב שהילדהופך לבוגר ואחראי והאדם הבוגר החווה שלב וכיוון זה מרגיש אחריות גדולה יותר כלפיהסובבים אותו. פעמים רבות בשלב כזה הילד\אדם חש צורך להגשים חלומות. לאחר שהפנים אתרצונותיו ותחושותיו בשלבים הקודמים, זה הזמן למימוש .

דרום מזרח
כאשרהילד/אדם מגיע לשלב ולכיוון הזה בחייו הוא חווה מעשיות וארציות. החלק הזה בחייועוסק במימוש יחד עם בנסיגה של האגרסיביות והכוחניות. זה זמן לביסוס עצמי במובןהכלכלי והאישי.הצורך וההכרה שכסף ושפע יכולים לממש את כל השאיפות והחלומות של השלבהקודם הופכים להיות מטרה ולא אמצעי. המטרה בשלב זה היא לגלות גמישות כמו הרוח ולדעתלהתכופף בהתאם לנסיבות החיצוניות. בניגוד לשלב הקודם שהכיל הרבה אנרגיה של תכנון, דמיון והשראה, הרי שכעת זה הזמן להוצאה לפועל. בנוסף, מתעוררים בילד\אדם הרצונותוהצרכים למעורבות חברתית או רומנטית על בסיס אישי ולא על בסיס קבוצתי. הצורך הואלהתאים את עצמי לנסיבות החיצוניות על ידי יצירת מערכות יחסים אישיות ורומנטיות. באופן טבעי, יש חיפוש אחר מערכות יחסים שמניבות פרי כמו יחסי מין שמביאים להולדה שלצאצאים או להיכרויות שיוצרות בסיס לנישואין. הצורך במיסוד מתחזק אך איתו גם באהההכרה שלצורך ביסוס מערכות יחסים ונישואין יש צורך בכסף כדי לממש ולממן את הצרכיםהאלה. המיוחד בשלב ובכיוון הזה, שהוא עוסק הרבה בתכנונים איך להשיג יותר כסף ואפילובדרכים מניפולטיביות ועקלקלות ולעיתים גם נוצר הצורך לחפש פטרון.

דרום
שלב זה בחייו של האדם מהווה שיא ובשלות והוא מקביל לאמצע החיים. הדרום המואר ושטוף השמש העומדת באמצע הרקיע בזניט כשהכל גלוי וברור. זה העת להנותמהעמל הרב של השלבים הקודמים שאופיינו במאבקים ולעיתים בקשיים בכל תחומי החיים. האנרגיה כעת היא חזקה, דינמית מלאת תשוקות והתלהבות, שמחה באוויר. זה הזמן לפעילותחברתית ענפה הן במובן האישי והן במובן החברתי הרחב. האדם מסוגל להחצין את רגשותיוומאוויו; חיי החברה פעילים יותר מתמיד; יש זמן להתאהבות מחודשת. זה גם זמן מתאיםלשיווק, פירסום ויחצ"נות בתחום אישי, כלכלי או מקצועי. יותר קל להגיע לתודעההקולקטיבית במקום בו האדם חי, פועל ומתקיים. כעת מרגישים חדווה ורצון למצות אתהחיים. כאשר הילד\אדם מגיע לשלב ולכיוון הזה הוא מסוגל ליצור חברים ולהיות פופולארייותר מתמיד. האנרגיות העומדות לרשותו הן יאנגיות במהותן אך יש להם גם פן יני. זהשלב האש בחיים וכידוע האש במיסטיקה הסינית מכונה " הצמדות " מכיוון שהיא צריכה חומרבעירה כדי להתקיים ולכן היא נצמדת לכל דבר שנמצא בקרבתה. זה שיא החיים ותחושתהשייכות בו היא גבוהה מהרגיל . בהיותה של האש אנרגיית החיים והיצירה האדם חש בשלבהזה התעוררות מחודשת .

דרום מערב
זה שלב המאפיין את גיל העמידה. האדםמיושב, מקורקע היטב, מחובר לשורשיו, יש מאחוריו עבר. מתעורר צורך פנימי ליצירתהרמוניה משפחתית; לאגד את כל בני הבית; ליצור רצף משפחתי; להזין ולתמוך בסובביםבמובן הרגשי; לתת כתף לאוהבים; ליצור אידיליה משפחתית; להתחבר לשורשים לעבר ברמההרגשית. הבית הופך למרכז החיים; האדם חש קשר עמוק נפשי לעבר למסורת לערכים. קשהלקבל שינויים והפתעות, הרבה יותר נעים להתרפק על ערכים מוכרים שכבר נבחנו והוכיחואת עצמם. יש כוח סבל לשאת קשיים בתחום הבריאות . הכל נע בקצב איטי יותר, יש שלווהפנימית ותחושת נינוחות הקשורה ליכולת המובנית של האדם להזנה אישית, תכונה שהיאמולדת ונרכשת ומשתנה מאדם לאדם בהתאם לגנטיקה הרוחנית שלו. למרות שמדובר בשלב מאודיני במהותו מכיוון שהוא מייצג את הארכיטיפ האוניברסלי של דמות האם, הוא מכיל גםהרבה הבנות ותובנות בהיותו בן זוגו של הצפון מזרח הנמצא על אותו הציר. כיווןדרום-מערב מתקשר ליכולת לעכל את החיים ברמה פיסית רגשית ומנטלית. בשלב זה נוצרתההזדמנות לבצע עיכול של כל מערכות האמונה, הדעות והרגשות שהאדם התקשה לעכל ולהפניםבמהלך החיים.

מערב
זמן, שלב וכיוון זה מייצג את השקיעה, הדעיכה והסתיושל החיים או של כל תקופה נבחנת במחזורים קטנים יותר של החיים. כעת האדם חווהאנרגיות של שקט, שלווה, נינוחות ורצון לרגיעה. זה זמן לעצור, לנוח, לבחון את החייםולתכנן יציאה לפנסיה. להסתכל אחורנית, אך לא מעמדה של ביקורת לגבי ההספק וההישגיותאלא מעמדה של נינוחות ותחושת סיפוק לנוכח ההישגים והיכולות עד לשלב זה. כעת יש זמןלהתכונן לסוף המחזור. האנרגיה איטית ונינוחה, יש בה עצב מתוק מהול בשלווה פנימית, הרבה הרהורים והשתקפויות. יש בתקופה הזאת הרבה עומק, צלילות ורצון להבעה. היצירתיותמתחדשת אך הפעם היא לא באה לשרת הישגיות והצלחה אלא את הרצון האמיתי והעמוק לצורמתוך צורך פנימי. הילד הפנימי נותן את אותותיו וקריאתו בפעם האחרונה במחזור בן 8השלבים. זה שלב שבו האדם למוד הניסיון רוצה להנות מהחיים בשקט ובשלוה. לצייר, לרקוד, לשיר, לכתוב, לקרוא, לדוג דגים לטייל בארץ או בעולם, כל אדם על פי צרכיו. כאן נפגש האדם עם נכדיו. ברמה הרוחנית זה המפגש עם הילד הפנימי דרך האחר, דרך צדשלישי. בשלב זה של חיים יש חיבור לנהנתנות ורומנטיקה, זה ירח הדבש המאוחר והצורךבחוויות רגשיות מחודשות.

צפון מערב
שלב וכיוון זה בחיים מסמל את הסוףוהזקנה. האדם משול בשלב זה לזקן חכם ובא בימיים, מלא בידע והבנות שאותן הוא מסוגללהנחיל לסובבים אותו. הוא דומה לראש השבט, לזקן העדה. הוא צבר הרבה ניסיון חייםוכעת הוא מסוגל להיות פטרון או מנהיג לדורות הבאים. האנרגיה בשלב זה היא מנטליתלחלוטין ויאנגית במלוא מובן המילה. אך אין מדובר כאן ביאנג פיזי המיוצג על ידי הבןהבכור אלא ביאנג מנטלי. זה שלב הכבוד וההערכה שהאדם זוכה בחייו על חוכמתו ופועלו. הוא נמצא בעמדת מלכות. יסוד המתכת נקשר למושג שמיים מכיוון שהוא מקביל ליסוד האווירבמיסטיקה המערבית, הריאות קשורות ליסוד זה. האדם מגיח לעולם עם הנשימה הראשונהועוזב עם הנשימה האחרונה, הן אם שלב זה מתרחש במחזור החיים הגדול או במחזור חייםקטן . האנרגיה היא מנטלית כי היא יוצרת כל. האדם מבין שה" מיינד " הוא היוצרהאולטימטיבי של החיים ואנרגיה זאת מקורה בשמיים, לכן אנו אומרים "אבינו שבשמיים" ודמות האם המקבילה לו היא "אמא אדמה". לכן זמן הצפון-מערב מייצג את היאנגהאולטימטיבי , האדם החכם מבין שהכל מתחיל ונגמר במחשבה היוצרת.
 
לייבסיטי - בניית אתרים