פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
ימות השבוע, החודשים וסימטריה סינית
האסטרולוגיה הסינית בנויה על שתיטבעות המשתלבות זו בזו: האחת היא טבעת קוסמית שהיא קבועה והשניה היא הטבעת האישיתשנקבעת על פי תאריך הלידה האישי .
לעיתים שתי הטבעות פועלות בהרמוניה ואז ניתןלהגיד שהאדם נמצא בהרמוניה עם היקום סביבו. הוא האדם נכון בזמן הנכון במקום הנכון. בשפה פשוטה נאמר שיש לו מזל:
מ- מקום - מזל האדמה (פנג שואי)
ז- זמן - מזלשמיימי (האנרגיות הקוסמיות בזמן נתון)
ל- לשון - מזל האדם (מודעות)

אךישנם גם מצבים שהאדם לא נמצא בסינכרוניזציה (תזמון) עם היקום והתוצאה היא קשיים, מהמורות, שיעורים וכו'. מצבים אלה הם תוצאה של פערים בין השעון הקוסמי לשעון האישי. מצבים בהם איכות האנרגיה של האדם היא ין ולעומת זאת איכות האנרגיה שהיקום מעמידלרשותו הוא יאנג ולהיפך. בראייה עמוקה מצב זה הוא הרבה יותר מורכב ומכיל משתניםרבים.

ישנם אנשים שנולדו עם היכולת הטובה להיות האדם הנכון במקום הנכוןובזמן הנכון. אנשים אלה אינם זקוקים לאסטרולוגיה ושאר הטכניקות כדי לעשות החלטותובחירות, באופן אינטואיטיבי הם בוחרים את הבית הנכון שעוזר להם להגשים את הייעודולהביא להם הצלחה ושפע בתחומי החיים השונים. אך מה יעשו אחרים שנולדו עם יכולותמנוגדות ומתקשים להיות בסינכרוניזציה (תזמון) עם היקום?

אנשים שנולדו ללאמז"ל במובנו האנרגטי ולא במובנו הפשוט, זקוקים כל העת לטכניקות ושיטות אסטרולוגיותואחרות כדי לבדוק אם הם מצויים או לא מצויים בתזמון עם היקום על ידי בדיקת מצבהיקום ביחס למפתם האישית.

את האנרגיה הטובה של ימות השבוע ניתן לבחון על פישני לוחות: הלוח הירחי והלוח השמשי.

הלוח הירחי שימושי לכל אותם מצביםשקשורים למערכות יחסים, אהבה, שותפויות, התפתחות רוחנית, בריאות. הלוח השמשי משמשלהחלטות שקשורות לעניניים של קריירה, עבודה ונסיעות.

לוח השנה הירחי
כליום מתוך 28 ימי החודש הירחי נשלט על ידי אחד מחמשת היסודות. האסטרולוגים הסיניםיחסו פחות חשיבות לכוכב השולט על היום בשבוע, אך הרבה חשיבות ליסוד המיוצג על ידיהיום בשבוע.

הטבלה הבאה מציגה את הימים בחודש ואת האלמנט המשויך אליהם:
יום בשבוע
כוכב ויסוד
מספר סידורי של היום
חמישי
יופיטר – עץ
1 8 15 22
שישי
ונוס – מתכת
2 9 16 23
שבת
סטורן – אדמה
3 10 17 24
ראשון
שמש – אש
4 11 18 25
שני
ירח – מים ין
5 12 19 26
שלישי
מרס – אש
6 13 20 27
רביעי
מרקיורי – מים יאנג
7 14 21 28


כל אדם שעושה מפה על פי טכניקתארבעת עמודי הגורל, אמור לדעת איזה מבין חמשת היסודות מתאים לו ואיזה יסוד אויסודות מתוך החמישה אינו מתאים ואולי אפילו מזיק לו.

לדוגמא, אדם שיסוד האשחשוב לו במפתו, עליו לבחור ימים שמשויכים לאלמנט האש. למשל את ימי השמש (4,11,18,25) ואת ימי מרס (6,13,20,27). ימים אלה יהיו יותר מוצלחים עבורו לצורךקבלת החלטות שקשורות לתחום של קריירה, עבודה, מערכות יחסים, משא ומתן עם רשויות, טיפול בבעיות בריאות ועוד.

לוח השנה השמשי
לוח השנה השמשי, שחלקים ממנומיוחסים לאחד הטקסטים העתיקים ביותר בתרבות הסינית ה-" HONG FANG”, יש התייחסותשונה. החודש הקלנדרי השמשי מכיל 30 יום בדומה ללוח הקלנדרי המערבי.

ימיהחודש מקבלים התייחסות מספרית המבוססת על טבלת ה- HO TU .
1 -
מים
2 –
אש
3 –
עץ
4 –
מתכת
5 –
אדמה
6 –
מים
7 –
אש
8 –
עץ
9 –
מתכת
10 –
מים וחוזר חלילה

על האדם לבחור יום שמכיל את היסוד השימושי אוהמסייע שלו לצורך החלטות שונות בחייו.

גם מספרי העונות פועלים על פי ה-HE TU והקשרם לריבוע ה- LO SHU.
8-
מזרח, אביב
7-
דרום, קיץ
9 –
מערב, סתיו
6 –
צפון, חורף

אם מחברים את עונת האביב והקיץ 8 + 7 מקבלים 15 בדומהלחיבור של השורות בטבלת ה- LO SHU. אם מחברים את עונת הסתיו עם החורף 9 + 6 מקבליםגם 15.

ניתן גם לראות שהחיבור בין 7 ל- 8 הוא החיבור בין ין צעיר אש 7 ( בתצעירה) ליאנג צעיר עץ 8 (בן צעיר) וזוהי בהחלט אנרגיה מתרחבת וגדילה. בעוד שהחיבורבין 6 ל- 9 הוא חיבור בין ין מבוגר 9 ( בת אמצעית ) לבין ינג מבוגר (אבא).

גם בבחירת השעות ביום הנבחר יש להתחשב באיכות הצ'י של השעה הנבחרת. השעותשבין חצות הלילה לאמצע היום, הן השעות של אנרגיה יאנגית מתרחבת ( WAXING ) והשעותשבין אמצע היום לחצות הן השעות של אנרגיה יינית מתמעטת ( WANING ).

השימושים בסימטריה זו הם רבים ומגוונים. כל אחד צריך למצוא את המספריםוהימים שבהם הוא חש שהאנרגיה הקוסמית העומדת לרשותו היא חיובית לעומת ימים אחריםשבהם נראה שהאנרגיה הקוסמית העומדת לרשותו היא שלילית. זה דורש בדיקה קפדנית שלאירועים במהלך חודש ימים, המתועדים ביומן, בו נרשמים הימים וכל מה שמתרחש בהם בתחוםרגשי פיסי מנטלי ורוחני. ולאחר מכן בדיקה של סוגי האנרגיה שכל יום מייצג על פי הדגםשהוצג.

בתחילה יש לבדוק איזה יסוד ואיזה כוכב היו דומיננטיים במהלך החודש. ולאחר מכן לבדוק את אותם ימים על פי הטבלה השמשית ולראות את התבנית הקבועה המופיעבמהלך החודש. בטכניקה זאת ניתן לגלות מראש ימים טובים ולא טובים במהלך חודש כלשהו. ניתן גם לבדוק לגבי אירועים במהלך החיים במידה וזוכרים את התאריך המדויק בו הםהתרחשו.
 
לייבסיטי - בניית אתרים