פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
אלמנט הנשמה באסטרולוגיה סינית
אסטרולוגיה סינית וחמשת הגופים האנרגטיים.

1.
מציאת אלמנט כוח החיים - אלמנט כוח החיים הוא תמיד האלמנט הראשי של חייתשנת הלידה

אלמנט כוח החיים
חיית השנה
מים
חזיר וחולדה
עץ
טיגריס וארנבת
אש
נחש וסוס
אדמה
דרקון וכבשה
אדמה
כלב ושור
מתכת
קוף ותרנגול
2.
מציאת אלמנט הכוחהאישי של האדם
יש לחפש בטבלאות הקואה את גזע השנה ,
לדוגמא שנת 2004 שנת קוףעץ, יסוד הכוח של ילידי השנה הוא עץ.
לדוגמא: ילידי שנת 1953 שנת נחש המים , מיוצגים על ידי אלמנט המים כאלמנט הכוח האנרגטי שלהם,

3.
מציאת אלמנט המזלהשנתי - אלמנט המזל האישי הוא תמיד האלמנט שמאפיין את המשולש אליו משתייכת חייתהשנה .


אלמנט המזל
חיית השנה
אש
כלב, טיגריס , סוס
מתכת
שור,נחש, תרנגול
מים
דרקון, חולדה,קוף
עץ.
כבשה, חזיר ,ארנבת4.
טבלת יסוד אנרגייתהבריאות הכללית של האדם , המבוססת על חיית השנה בלבד.
יסוד הבריאות
חיית השנה
עץ
חולדה, שור,סוס, כבשה

מים
טיגריס,ארנבת, תרנגול, קוף
מתכת
כלב, חזיר, דרקון, נחש


.
טבלה זו נועדהלמציאת האלמנט המייצג של הבריאות על פי חיית השנה של האדם. לדוגמא : אלמנט הבריאותשל ילידי 2004 שנת הקוף הוא מים .


טבלת אלמנט הבריאות הפיסי המבוססת עלאלמנט הכוח האישי ואלמנט הבריאות הכללית.
אז אלמנט הבריאות הפיסי הארצי
אם אלמנט הכוח האישי
מים
הוא הבן של אלמנט הבריאות
עץ
הוא האם של אלמנט הבריאות

אדמה
נשלט על ידי אלמנט הבריאות
אש
שולט על אלמנט הבריאות
מתכת
אותו האלמנט של אלמנט הבריאות


דוגמא: נאמרשאלמנט הכוח האישי של אדם מסוים הוא עץ( גזע השנה ) ואלמנט הבריאות הכללי שלו הואמים ( יליד המזלות טיגריס, ארנבת, קוף , תרנגול ) אז אלמנט הבריאות הפיסית הארצישלו הוא אז אלמנט המים, כי אלמנט הכוח האישי שלו עץ הוא הבן של אלמנט הבריאותהכללית שלו , מים , ועל פי הטבלה ניתן לראות שכאשר אלמנט הכוח האישי הוא הבן שלאלמנט הבריאות הכללית אז אלמנט הבריאות האישי פיסי יהיה תמיד מים.

5.
טבלתאלמנט הנשמה
אלמנט הנשמה
אלמנט כוח החיים
חיית שנת הלידה
מתכת
מים
חזיר וחולדה
מים
עץ
טיגריס וארנבת

עץ
אש
נחש וסוס
אש
אדמה
דרקון וכבשה
אש
אדמה
כלב ושור

אדמה
מתכת
קוף ותרנגולאלמנט הנשמה תמיד יהיההאלמנט שמוליד את אלמנט כוח החיים.
 
אלמנט הנשמה באסטרולוגיה סינית
אסטרולוגיה סינית וחמשת הגופים האנרגטיים.

1.
מציאת אלמנט כוח החיים - אלמנט כוח החיים הוא תמיד האלמנט הראשי של חייתשנת הלידה

אלמנט כוח החיים
חיית השנה
מים
חזיר וחולדה
עץ
טיגריס וארנבת
אש
נחש וסוס
אדמה
דרקון וכבשה
אדמה
כלב ושור
מתכת
קוף ותרנגול
2.
מציאת אלמנט הכוחהאישי של האדם
יש לחפש בטבלאות הקואה את גזע השנה ,
לדוגמא שנת 2004 שנת קוףעץ, יסוד הכוח של ילידי השנה הוא עץ.
לדוגמא: ילידי שנת 1953 שנת נחש המים , מיוצגים על ידי אלמנט המים כאלמנט הכוח האנרגטי שלהם,

3.
מציאת אלמנט המזלהשנתי - אלמנט המזל האישי הוא תמיד האלמנט שמאפיין את המשולש אליו משתייכת חייתהשנה .


אלמנט המזל
חיית השנה
אש
כלב, טיגריס , סוס
מתכת
שור,נחש, תרנגול
מים
דרקון, חולדה,קוף
עץ.
כבשה, חזיר ,ארנבת4.
טבלת יסוד אנרגייתהבריאות הכללית של האדם , המבוססת על חיית השנה בלבד.
יסוד הבריאות
חיית השנה
עץ
חולדה, שור,סוס, כבשה

מים
טיגריס,ארנבת, תרנגול, קוף
מתכת
כלב, חזיר, דרקון, נחש


.
טבלה זו נועדהלמציאת האלמנט המייצג של הבריאות על פי חיית השנה של האדם. לדוגמא : אלמנט הבריאותשל ילידי 2004 שנת הקוף הוא מים .


טבלת אלמנט הבריאות הפיסי המבוססת עלאלמנט הכוח האישי ואלמנט הבריאות הכללית.
אז אלמנט הבריאות הפיסי הארצי
אם אלמנט הכוח האישי
מים
הוא הבן של אלמנט הבריאות
עץ
הוא האם של אלמנט הבריאות

אדמה
נשלט על ידי אלמנט הבריאות
אש
שולט על אלמנט הבריאות
מתכת
אותו האלמנט של אלמנט הבריאות


דוגמא: נאמרשאלמנט הכוח האישי של אדם מסוים הוא עץ( גזע השנה ) ואלמנט הבריאות הכללי שלו הואמים ( יליד המזלות טיגריס, ארנבת, קוף , תרנגול ) אז אלמנט הבריאות הפיסית הארצישלו הוא אז אלמנט המים, כי אלמנט הכוח האישי שלו עץ הוא הבן של אלמנט הבריאותהכללית שלו , מים , ועל פי הטבלה ניתן לראות שכאשר אלמנט הכוח האישי הוא הבן שלאלמנט הבריאות הכללית אז אלמנט הבריאות האישי פיסי יהיה תמיד מים.

5.
טבלתאלמנט הנשמה
אלמנט הנשמה
אלמנט כוח החיים
חיית שנת הלידה
מתכת
מים
חזיר וחולדה
מים
עץ
טיגריס וארנבת

עץ
אש
נחש וסוס
אש
אדמה
דרקון וכבשה
אש
אדמה
כלב ושור

אדמה
מתכת
קוף ותרנגולאלמנט הנשמה תמיד יהיההאלמנט שמוליד את אלמנט כוח החיים.
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים