פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
תיקוני פנג שואי
מאת: זהר אהליאב

תיקוני פנג שואי הם החלק המעניין, המאתגר והחשוב ביותר בתחום זה. יועצים ומורים רבים יודעים את התיאוריה מצוין אךכשהם נדרשים לתיקונים ולשינויים מתחילה הבעייתיות, כיוון שתיקונים, חיזוקים והפעלותבתחום הפנג שואי הם אומנות בפני עצמה.

תיקונים, חיזוקים והפעלות מתחוםאסכולת הנוף והצורה מתיחסים לכל תיקוני השטח הקשורים למודל ארבעת החיות, חיציםמורעלים ותיקוני ין ויאנג. אלה הם התיקונים החשובים ביותר שקובעים את איכות ואופןזרימת הצ'י בפני השטח אל המבנה ובתוכו. תיקונים אלה יעילים במיוחד כאשר הם נעשיםמחוץ למבנה בפני השטח, אך הם חשובים לא פחות בכל הנוגע לפנים המבנה. זרימת צ'ינכונה היא הצורך הראשוני של כל מבנה ובניין שנמצא תחת טיפול של יועץ הפנג שואי.

לאחר מכן נעשים תיקונים הקשורים לאסכולת המצפן משולבת באסכולת הכוכביםהמעופפים.בשלב זה היועץ קובע את איכות הצ'י במבנה על פי נוסחאות הקשורות לטריאגרמהשל המבנה ( צד העורף שלו ). בעזרת אסכולת המצפן ונוסחת 8 האחוזות, הוא קובע אתהסקטורים החיובים והשליליים. בדיקת הבית על פי אסכולת הכוכבים המעופפים נותנת אתהחותם הסופי והיא קובעת את האיכויות הסופיות של הצ'י על פי פרמטרים קבועים וידועיםמראש. מה שנותר ליועץ לעשות הוא לחבר בין כל הנוסחאות ליצירה אחת כשם שמשחקיםבקוביה ההונגרית.

בנוסף לשיטת שהוזכרו קיימת הסתכלות אחרת שלוקחת בחשבוןפרמטרים נוספים והיא מורכבת מרכיבי השילוש הקוסמי,מזל שמיימי , מזל האדמה ומזלהאדם.

המזל השמיימי
עוסק בעיתוי שבו נעשה התיקון. כאשר מבצעים תיקוןבתאריך משמעותי על פי לוח השנה הסיני, היהודי, או בעזרת טבלת תשעת כוכבי הקיהיפנית, או על פי הסתכלות אישית במפת ארבעת עמודי הגורל של בעל הנכס, ניתן לעזור לובמידה מרובה יותר. מכיוון שעשיית תיקונים בעיתוי לא נכון דומה לניסיון להיכנס לאוטונעול בלי מפתח, זה אפשרי , עובדה שזה נעשה, אך זה מצריך אנרגיה מיותרת. לעומת תיקוןשנעשה במועד נכון וטוב ללקוח ומשפר את איכות התיקון ומשך פעולתו.

לדוגמא: תיקון הנעשה כאשר הקואה האישית נמצאת בחודש השישי ( תמיכת יקום ושערי שמיים ) יעילההרבה יותר מתיקון שנעשה כאשר הקואה האישית נמצאת בחודש החמישי ( מפגש עם הקארמה ). כאשר אדם זקוק ליסוד המים על פי מפתו האישית ( ארבעת עמודי הגורל ) , אזי התיקוןהעדיף יתבצע בחודשי המים ( חזיר וחולדה ) או בימי המים או בשעות המים, תלוי בעוצמהובנחיצות של התיקון.

לא נכון ולא רצוי לבצע הפעלות וחיזוקים בשנים שבהםסטורן , הגרנד דיוק , סאי פו וסה הה נמצאים בסקטורים מסוימים. יועץ מומחה מכירויודע את כל הזמנים ואת כל הסקטורים החיוביים והשליליים בכל שנה על פי פרמטר הזמן.

כאשר אין ברשותנו הידע הכלול במזל השמיימי, נשתמש בעיקרון שהשעות היאנגיותהן הטובות ביותר לעשיית תיקונים ושינויים , קרי מ 8:00 - 13:00 ולעיתים בשעותהמקבילות בלילה לתיקונים הדורשים איכות ין, או על פי הלוח היהודי, ימים שמתחילת ראשחודש עד אמצעיתו כשהירח נמצא בשיאו.

מזל האדמה
עוסק כמובן במבנה עצמוובמערכת היחסים שהוא מנהל עם היקום. כאן, אנו עושים בדיקה של התיקון עצמו, זאתמכיון שישנם סוגים ורמות שונות של תיקונים , חיזוקים והפעלות. לעיתים תיקון קטןיכול להיות רב עוצמה ולעיתים תיקון קטן לא מספיק וזקוקים לתיקון גדול. כלל נוסףשחייב להילקח בחשבון עוסק במיקום התיקון, לדוגמא: אם הגענו למסקנה שהתיקון הנחוץקשור באלמנט של מים זורמים, יש להציב גוף של מים רק במקומות המתאימים. הכלל אומרשבעידן 7 מותר לשים מים בסקטורים הבאים בלבד: צפון , מזרח , דרום מזרח ודרוםמערב.

התיקון יהיה חזק יותר אם הוא יתבצע במרחב שמחוץ למבנה, אם זה אינואפשרי , אזי יש לבצע את התיקון בתוך הבית בסקטור הכי המתאים לכך. מעבר לכך, ישלזכור, שתיקונים בתחום הפנג שואי יעילים יותר כשבמקום בו הם מוצבים אין אלמנטיםאחרים שיכולים להתנגש אתם. הארמון הסיני הקדום, למרות היותו עשיר ביותר בחפציאומנות ושכיות חמדה למיניהן, עדיין מקרין תחושה של מינימליזם. כאשר נכנסים לחלל שלחדרים בבתי אצולה סינים או יפנים חווים את התחושה הזאת של פאר מהול בצניעות , כאשרעושים תיקון באווירה ובמיקום כזה היעילות היא גדולה במיוחד.

הבית המערביובמיוחד הישראלי עמוס לעייפה. הישראלי הממוצע נוטה לאגור הרבה במהלך חייו ומתקשהלהיפטר מהעודפים שהוא צובר. כשעושים תיקון בסקטור עמוס, פעמים רבות הוא לא יעילמכיוון שיש יסודות אחרים שמאפילים עליו, או יסודות שיוצרים התנגשות על פי חמשתהיסודות.

חשוב שהתיקון יהיה : בולט , נגיש , מתאים לאווירת המקום , יעילותואם לרוח הבית ובעליו.
כלומר יש חשיבות גדולה למערכת היחסים שהתיקון מנהל עםשאר החפצים בסביבה. ככל שהחפץ, האביזר או הפריט המייצג את התיקון והחיזוק, חדשיותר, איכותי יותר, בעל משמעות גדולה יותר לחייו של בעל הבית, ככל שיש לו קשר חזקיותר לבעליו התיקון או החיזוק יהיו יותר משמעותיים. על כן, רצוי שבעל הנכס הואשיעשה את התיקונים, החיזוקים וההפעלות בעצמו, ולא היועץ, ושיהיה יותר ויותר מעורבבתהליך.

מזל האדם
מזל האדם עוסק במודעות וההתכוונות של האדם בתהליך,מהאנו רוצים להשיג בשינוי, מה הצורך שלנו , האם השינוי בא מצורכי האגו או באמת מצורךפנימי עמוק המונחה על ידי האני העליון.

בעבר לא יחסו לכך חשיבות גדולה לכך, מכיוון שהפנג שואי היה סודי ונחלתם של בודדים. הלקוחות , קרי אנשי האצולה הסיניתובני המעמדות הגבוהים שנעזרו ביועצי פנג שואי חוו את תוצאות הייעוץ אך לא אתהתהליך. יתירה מזאת, סינים רבים מאמינים שגם ללא מעורבות האדם ברמת ההכרה האישית , יעוץ הפנג שואי יכול להיות יעיל ביותר, כי מדובר במערכת היחסים בין המבנה לסביבתו. רעיון זה אכן מתאים לסינים שידועים כפטליסטים ( מזל שמיימי ) שבניגוד לאנשי המערב , קרי אנחנו , לא מייחסים חשיבות גדולה למודעות האישית. אין הכוונה לתרבות הסיניתהמקורית שנולדה מצירוף וערבוב של טאואיזם, בודהיזם וקונפוציוניזם. תרבות המכירהבבחירה חופשית ובמודעות יוצרת, הכוונה היא לתרבות המאוחרת שנוצרה במאות האחרונותומכירה בצייתנות ( קונפוציוניזם ) כערך עליון. פרמטר זה שהוא חשוב ביותר בעידןהנוכחי , מכיל בתוכו מספר רכיבים, כמו אמונה חזקה ביכולתו של הייעוץ להביא לשינוי, התכוונות אמיתית ורצון לשינוי .לעיתים יש צורך במדיטציה או חיבור לישויות ובקשתעזרה משמיים, מלאכים, ישויות קוסמיות, מדריכים רוחניים שיתערבו בתהליך ויביאולשינוי המיוחל.

באסכולת המגבעת השחורה יש התייחסות קרדינלית לפרמטר הזה. בשיטה זאת משתמשים במודרות ( מודרה הינה חיבור בין אצבעות כפות הידיים באופן מיוחדשיוצר מעגל אנרגטי למטרה מסוימת. ישנן מספר מודרות המותאמות לצ'קרות) . במנטרות ( חזרה על מילים והברות מסוימות שיוצרות רטט ומביאות לשינוי התודעה וליכולת להכיל אתהאנרגיה הדרושה לתהליך). מזל האדם הולך ותופס מעמד מרכזי בעידן הנוכחי בעיקרבתרבויות המערביות ועל כן יש להתייחס אליו בהתאם. יש לוותר מראש על תיקונים, חיזוקים והפעלות בתחום הפנג שואי, אם אין בהם התכוונות.
לייבסיטי - בניית אתרים