פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
נוסחאות המים בגינת הבית
נוסחאות המים – מים נעים בגינת הבית יכולים להיותמסוכנים לך ולבני ביתך!

מים מהווים את אחד משני הנדבכים הראשיים של פנגשואי קלאסי. המילה שואי משמעה מים בסינית והמילה פנג מתייחסת לרוח. מערכת היחסיםבין השתיים היא הבסיס הפילוסופי לפנג שואי.

כשהחלו להתפרסם באינטרנט מאמריםבנושא הפנג שואי ובעקבותיהם ספרים שונים השתררה דעה שדי בהצבת מקור מים נעים במספרסקטורים כדי להניע את התחום הכלכלי במבנה ולהגדיל את תזרים המזומנים.

בסוףשנות התשעים התפרסמה טכניקת ה- 8 LIFE ASPIRATIONS , שיחסה לכיווני השמיים הקבועיםתכונות מסוימות. על פי שיטה פשטנית ומאוד לא אחראית ורצינית זו, נאמר שמים בצפוןיפעילו את תחום הקריירה ומים בדרום מזרח יביאו לשפע חומרי. השיטה פעלה לכל אותםמבנים שהכוכב המעופף בסקטורים האלה הוא חיובי. כלומר, כאשר בסקטורים המדוברים צפוןודרום מזרח היית נוכחות של הכוכבים 1 , 6 , 8 ו- 9 ולעיתים גם 4 הנוסחה הפשטניתהזאת פעלה ללא קשר לתיאוריה שעמדה מאחוריה, אך בכל אותם מבנים שבהם נכחו הכוכביםהמעופפים 2 , 5, 3 ו- 7 ההפעלה של מים במיקומים האלה הביאה לתוצאות קשות במקרה הרע, ולמצב סטטי וקיבעון במצב הטוב של ההפעלה.

כיום בעידן הפוסט פןפ פנג שואיכשהידע הסיני האותנטי החל להגיע למערב דרך מאסטרים סיניים וכעת הוא נגיש לכל תמורתכסף, התברר שתמונת המצב לגבי שימוש במים כאמצעי הפעלה הוא מורכב הרבה יותר וישלהבדיל בין הפעלה של מים בתוך המבנה לבין הפעלה של מים מחוץ למבנה.

הכלליםלהפעלה של מים נעים בתוך מבנה על ידי שימוש במפל מים, מזרקה או אקווריום הם ברוריםודי פשוטים. אין כל מניעה מלהציב גוף מים נעים בתוך המבנה בתנאי שהצבתו היא בתחוםהפעולה של הכוכב המעופף החיובי באותו הסקטור וכן יש להציב את גוף המים הנעים בקרובלחלון כדי שיוכל להתחבר עם הצ'י המגיע דרך החלון הזה לסקטור בו ניצב מתקן המיםהנעים.
בעידן 8 ניתן להפעיל בדרך זאת את הכוכבים המעופפים 1 , 6 , 8 ו- 9 .

בהפעלה של מקור מים נעים בתוך הגינה או בכלל מחוץ למבנה יש להיזהרשבעתיים, כאן כבר משתנים החוקים והכללים, והצבה של מתקן המים הנעים במיקום לא מתאיםיכולה לגרום לצרות ואסונות.

נכון שמים נקשרים לשפע אך יש לזכור שהם גםנשאים של צ'י . נוסחאות המים משתייכות ברובן לאסכולת ה- SAN HE העוסקת בתנועת הצ'יבמרחב ללא ממד הזמן והן נוסחאות אוניברסליות במהותן.
במצפן הסיני ה- LO PAN ישנן 3 טבעות
טבעת האדמה - DI PAN
טבעת האדם - REN PAN
טבעת השמיים - TIAN PAN

טבעת האדמה קשורה לצפון המגנטי ולכן היא טובה למדידת החזית של המבנה ועוזרתבקביעת מפת הכוכבים המעופפים שלו על פי חזיתו ועידנו.
טבעת האדם קשורה למדידתהרים ול- YIN FENG SHUI
וטבעת השמיים משמשת למדידת מים ותנועתם. טבעת זאת נמצאתבמרחק 7.5 מעלות קדימה ביחס לטבעת האדמה. נתון שיש לקחת בחשבון כשקובעים את מיקוםהמים הנעים.
כאשר כוכב מים מופעל בחצר הבית, בגינה האחורית, מחוץ לבית עסק, ישלקחת בחשבון את המיקום המדויק שלו ביחס לכוכב המעופף שהוא מפעיל, הסיבה לכך היא שכלכוכב מעופף מחוץ למבנה יוצר אינטראקציה עם הצ'י הסביבתי והוא עלול להפעיל אנרגיותשליליות למדי.

כל כוכב חווה 8 מצבים בהתאם למיקום המים הנעים ביחס אליווביחס לדלת הכניסה של המבנה: 4 מצבים חיוביים ו 4 מצבים שליליים, כך שבפועל עלוללהיווצר מצב שכוכב מים חיובי נמצא בגינה במיקום שלכאורה נראה טוב לפי הכוכב המעופףהנמצא במיקום הזה אך למעשה מפעיל אנרגיה מאוד שלילית העלולה להביא לצרות ואסונותלבני הבית, או לסירוגין להצלחה, שפע וקידום.

הנוסחה הזאת דומה במהותהלטכניקה של ה- PA CHAI , ששינוי שורות בטריאגרמה של האדם או המבנה מגלה את 4הכיוונים והמיקומים החיוביים שלו ואת 4 הכיוונים והמיקומים השליליים שלו. הרעיוןדומה אך הטכניקה שונה.גם כל סוג מ –8 סוגי הצ'י המופעלים על ידי כוכב המים במרחבמביא לסוג אחר של תוצאות.

לצורך הבנת הנוסחה יש ללמוד את טכניקת ה- NA JIA שהיא הבסיס למרבית נוסחאות המים והשטח של אסכולת ה- SAN HE . הנוסחה הזאת שמכונה "הטריאגרמה המשתנה של דרקון המים" היא אסכולה בפני עצמה, ומאסטר ג'וזף יו סיפר ליבביקורו בארץ בחודש יולי האחרון, שאחד מהמאסטרים המפורסמים בעולם כיום, מלמד אתהנוסחה הזאת במודול 4 בלבד ותובע מתלמידיו למכרה ללקוחותיהם בסכומי כסף גדוליםבלבד, מינימום של 10,000$ . בגלל יעילותה היא יכולה להביא אדם לעושר והצלחה אך גםלאסון במידה והיא לא מיושמת נכונה.

נוסחאות המים הקלאסיות המשתייכותלאסכולת ה- SAN HE מבוססות על הבנת מערכת היחסים של 12 החיות כפי שהן מתבטאות בפניהשטח. נוסחאות אלה עוסקות ב- 12 שלבי התפתחות הצ'י. המקביל ל- 12 שלבי התפתחותהנשמה בטכניקת ארבעת עמודי הגורל. כל שלב מתוך ה- 12 עוסק באיכות אחרת של צ'י.

על פי הטכניקה הזאת יש חשיבות גדולה לכניסות המים לחצר הבית וליציאות שלהמים מתוך המבנה. זוהי טכניקה מורכבת מאוד הכוללת בתוכה לא רק שימוש במים נעים, אלאגם במים הנמצאים בצינורות כמו מי שתייה ומי הביוב, בכבישים, שבילים ודרכי גישהלמבנה והשפעתם על דיירי המבנה, לפי האסכולה הזאת מתכננים שכונות ומרכזי קניות עלמנת לקבוע את הכניסה של המכוניות, מיקום החניות ומיקום היציאות.

ככלל מים אודרכי גישה צריכים להיכנס למבנה רק מכיוונים המכילים את הצ'י האיכותי של שלבים 12 ( הריון ) 1 ( לידה ) 3 ( נעורים ) 4 ( בגרות) ו- 6 ( דעיכה ) . הם צריכים להצטברבמיקום של שלב 5 ( שיא ) ולצאת מהמבנה בשלבים 2 ( פריחת האפרסק ) 7 ( זקנה ) 8 ( מוות ) 9 ( קבר ) 10 ( העלמות ) ו- 11 ( עוברות ).

כל אחד מהשלבים האלהמביא ומוציא מהבית סוג אחר של אנרגיה. ניתן להשתמש גם במרזבים להוצאה של אנרגיהשלילית מהבית, בתנאי שהמרזב ממוקם במיקום מתאים, כלומר, באחד מהשלבים המתאימיםליציאה של מים מהמבנה.

ישנן עשרות נוסחאות של מים, חלקן אינו בר שימושוחלקן שימושיות ביותר. הנוסחאות המותאמות באופן אישי לכל מבנה על פי מעלת דלתהכניסה הן הנוסחאות שנחשבות כיעילות ושימושיות, לעומת זאת ישנן נוסחאות רבותהמבוססות על טיפוס הבית המוגדר על פי צד העורף שלו ואינן פרטניות , אלא מתייחסותבאופן כללי למבנה.

חשיבות נוספת של נוסחאות המים היא שבעזרתן ניתן לקבועאיזה סוג אנרגיה מגיע למבנה דרך הכבישים המובילים אליו. סוג האנרגיה הזאת יכוללעזור בבחירת דירה או בקניית נכס לצורך פתיחת עסק, מכיוון שלא מספיק לדעת את מפתהכוכבים המעופפים, כי צריך אנרגיה שתפעיל אותם במבנה. ומיקום הכבישים ביחס לדלתהכניסה של המבנה קובעת את האיכות הספציפית שלו.


 
לייבסיטי - בניית אתרים