פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
DAY SELECTION
ישנן שתי טכניקות לבחירת יום מוצלח. האחת, מתייחסת לימיםמבורכים על פי לוח השנה הסיני . כל ימות השנה מחולקים לימים טובים, ימים נייטרליםוימים לא טובים.
הטכניקה השניה שעוזרת לבחירת ימים טובים למטרות שונות מבוססתעל 28 מעונות הירח.

כדי למצוא את המעון השייך ליום המבוקש צריך להשתמש בשתיטבלאות
האחת היא הטבלה שקובעת את מספרו הסידורי של היום הנבדק. לדוגמא: 19באוגוסט 1986 . זה היום ה- 231 במניין הימים על פי הלוח הסיני.
השניה היא הטבלהשל התוספות. ליד שנת 1986 רשום 27 , מחברים בין השניים , 231 + 27 מקבלים 258. מחלקים 258 ב- 28 מקבלים 9 עם שארית 6. אנו מתיחסים לשארית (6) שהיא מעון הירח. מעון 6 קרוי הזנב.

דוגמא נוספת: תאריך 11.9.2001 .ה- 11.9 הוא היום ה- 254על פי הלוח הסיני. בטבלה של התוספות כתוב שלשנת 2001 צריך להוסיף 18 . התוצאה היא 272. מחלקים את התוצאה ב- 28 ומקבלים 9 עם שארית של 20 - המקבילה למעון הצב, המדברתעל נפילה של בניין.

מדוע חשוב להשתמש בלוחות הקוסמיים ?
כל אדם חי ופועלבו זמנית בשני מעגלים, מעגל קולקטיבי שמשותף לעצמו, לבני גילו, לאנשים במעמדוהמקצועי חברתי ולשכניו ומכריו. במקביל האדם גם חווה מעגל אישי שלו. לפעמים שניהמעגלים חופפים לפעמים הם מתנגשים, החיים הם פשרה בין המעגל הקולקטיבי למעגל האישי.

הלוח הסיני הזה , פועל על ידי זיהוי מועדים חיוביים ושליליים במעגלהקולקטיבי. מאחורי גישה זו עומדת תפיסה הגורסת שאירועים שנולדים בתאריכים שליליים, משפיעים לרעה על המשך הדרך גם אם בתחילת הדרך הדבר לא נראה לעין. נישואין ביוםשנחשב כשלילי מבחינה קוסמית, יוליד קשיים, גירושים, סכסוכים או בעיות עם צאצאים. יתכן שבני הזוג ירגישו ביום הנישואין נפלא, יתכן שהשנים הראשונות תהיינה מבורכות, אך לאחר זמן מה, יתחילו להתגלות המהמורות בחיי הנישואין. דוגמא ליום בעייתי כזה, הוא ה- 11.9.2001 יום נפילת מגדלי התאומים, ייתכן שביום זה , אנשים רבים ברחביעולם, זכו בהגרלות, קודמו בעבודה, התאהבו, קנו רכב וכו'. אך ללא ספק יום גורלי זהמבשר את הבאות לכולם במישור הגלובלי, הוא מסמל את מלחמות התרבות והדת ויש לו השלכותמרחיקות לכת בתחומי הכלכלה העולמית, התיירות , העסקים והבטחון האישיוהעולמי.

טבלה למציאת מספרו הסידורי של היום הנבדק

במקרה של שנהמעוברת יש להוסיף אחד לתוצאה המתקבלת לכל תאריכים הנבדקים החל מ1.3

1.1 = 1 16.1 = 16
1.2= 32 16.2 = 47
1.3=60 16.3= 75
1.4=91 16.4= 106
1.5=121 16.5= 136
1.6=152 16.6= 167
1.7=182 16.7=197
1.8=213 16.8=228
1.9=244 16.9=259
1.10=274 16.10=289
1.11= 305 16.11=320
1.12=335 16.12=350

דוגמא: ה- 4.5.2004 הוא היום ה- 124מתחילת השנה.

הטבלה הבאה נועדה למצוא את המספר הסידורי של כל שנה לצורךחישוב הנוסחה, שנים מעוברות מסומנות בכוכבית.
1897
-
1943
1965
1988*
1
1898
1921
1944*
1966
-
2
1899
1922
-
1967
1989
3
1900
1923
1945
1968*
1990
4
1901
1924*
1946
-
1991
5
1902
-
1947
1969
1992*
6
1903
1925
1948*
1970
-
7
1904*
1926
-
1971
1993
8
-
1927
1949
1972*
1994
9
1905
1928*
1950
-
1995
10
1906
-
1951
1973
1996*
11
1907
1929
1952*
1974
-
12
*1908
1930
-
1975
1997
13
-
1931
1953
1976*
1998
14
1909
1932*
1954
-
1999
15
1910
-
1955
1977
2000*
16
1911
1933
1956*
1978
-
17
1912*
1934
-
1979
2001
18
-
1935
1957
1980*
2002
19
1913
1936*
1958
-
2003
20
1914
-
1959
1981
2004*
21
1915
1937
1960*
1982
-
22
1916*
1938
-
1983
2005
23
-
1939
1961
1984*
2006
24
1917
1940*
1962
-
2007
25
1918
-
1963
1985
2008*
26
1919
1941
1964*
1986
-
27
1920*
1942
-
1987
2009
28


המעונות :
1 .
הקרן - השפעת יופיטרמבורך - קרן הדרקון.
כל מי שיבנה ביום הזה יזכה להצלחה ושפע. גם אנשים פשוטיםיזכו להגיע לחצר המלך, יוכלו להיות מקורבים למעמד השליטים. נישואין ביום כזה יביאולצאצאים רבים. אבל, ביום כזה אסור ללכת ללוויה כי היא תביא בעקבותיה צער נוסף תוךשלוש שנים: אובדן רכוש, בני משפחה וחולי. מעון זה חולש על יצירה, לידה, חקלאות, אביב, צמיחה. יום מעולה להתחלת פרויקטים יום טוב לכניסה לחיים פוליטיים, להתחלה שלעבודה חדשה. אך אסור ביום כזה להתפטר, אסור לסיים בו פרויקטים, אסור לסיים פרשיותאהבה.

2.
הצוואר- השפעת ונוס- לא מבורך - צוואר הדרקון.
הוא קשורבשיפוט, אסירים, בתי סוהר, כליאה, שחרור אנשים מכלאם. לא טוב להתכנסות משפחתיתכלשהיא. מעון זה עוזר לחשב את מזג האוויר העונתי על פי מיקומו של המעון בלוח השנההנבדקת. אסור ביום זה לעשות עבודות, אסור לבנות, אסור למנות יורשים אחרת יתרחש אסוןבתוך עשרה ימים. נישואין ולוויות ביום זה יגרמו למוות בטרם עת ויש סיכון לאלמנותאצל נשים.

3.
השורש( הבסיס)- השפעת סטורן לא מבורך. הוא קשור ברצפת הבית. ילדים שנולדו ביום זה יהיו חסרי מזל, יהיו להם קשיים כל חייהם.
התחלת בנייהביום הזה או שיפוצים ביום הזה יביאו לצרות, חגיגות נישואין ביום זה יביאו לשרשרתצרות . נסיעה דרך מקורות מים תביא להרס כלי השיט או פגיעה בו, כמו עליה על שרטון. לוויות יגרמו לצאצאי הנפטר עוני.

4.
חדר המלוכה – שמש מבורך
התחלת בנייההיום מביאה להצלחה שפע ועושר, רוחות של אושר, אריכות ימים, כבוד ושפע יהיו מנת חלקושל הבונה. אם תהיה לוויה ביום כזה, אנשי מקצוע בשירות הציבורי הקשורים לנפטר יקודמובשלושה דרגות. יום מעולה להכנסת פילגש הביתה, היא תבטיח בן יורש תוך שלוש שנים. היום הזה הוא כה מבורך שגם לוויות נחשבות מבורכות בו כי אבות המשפחה מברכים אתהנותרים בחיים.

5.
הלב- ירח לא מבורך- ליבו של הדרקון. מסמל את הקיסר, אתהמלוכה, אבל זה יום לא מבורך מכיוון שהוא מסמל מאבקים על כוח ושליטה, את הצורךלמכור נכסים כדי להחזיר חובות. לוויות ונישואין אסורים ביום זה מכיוון שהם מביאותצרות תוך שלוש שנים.

6.
הזנב – מבורך בשליטת מרס
הזנב של הדרקון מייצגאת יורש העצר. לכן מעון זה קשור לילדים ולאנשים צעירים, מטפלות וגמילה של ילדים, שפע לצאצאים, שדות מבורכים. לוויות ונישואין יקדמו את בני המשפחה. אלה ימים שלמציאת אוצרות, של זכיות. אלה שהתחתנו ביום זה כתוצאה משידוך או תיווך יזכו בצאצאיםרבים ויקודמו במשרותיהם.

7.
הסל- מרקיורי , מבורך
בניה ביום זה מבטיחהשפע והצלחה בקנה מידה מרשים לפחות ביחס לעבר. נישואין ותיקון קברים של אבות המשפחהיבטיחו הצלחה ושפע למשפחה. הסל מסמל דשן שמפרה את השדות. יש גם פירוש שטוען שמדוברבפרש שקשור בדיבור, רכילות, הוצאת דיבה. ימים טובים להקמת עסק ומפעל חדש, שיזכובשנה שלמה לפחות של רווחים. יום טוב לרכישות של נדל"ן. טוב להתרחבות כלכלית, מעברלמשכן חדש , הצטרפות לאירגון.

8.
המצקת יופיטר , מבורכת
בניה ביום כזהנחשבת למבורכת במיוחד ומביאה מזל ליושבי הבית. זה יום טוב להלוויות ולסידור של קבריהמשפחה. פתיחה של מכון או עסק טובה היום. המצקת דומה דמיון מפליא לכוכבי המחרשה שהםשבעת הכוכבים הראשיים של הדובה הגדולה המכונה המצקת הצפונית בעוד שכאן מדובר במצקתהדרומית. יש כאן סימבוליקה של התמלאות, טוב להשקייה של שדות.

9.
התאו – ונוסלא מבורך . במקומות אחרים מכונה הבוקר.
בנייה ביום כזה כרוכה בסיכונים רבים כמואובדן כלכלי, סכנות ואסונות מסוגים שונים. השקייה ונטיעות ביום כזה הן שליליות. נישואין ופתיחת עסק ביום כזה יביאו לצרות שונות ומשונות. גם עדרים ובקר יסבלו אםיהיו השקיות של האדמה ביום הזה. זה יום גרוע לסיום עסקות מכיוון שהוא מביא לאיבודעניין משותף בנושא הנדון.

10.
הבתולה – סטורן לא מבורך
בנייה ביום כזהתגרום בעיות לנשים הצעירות של המשפחה ותגרום למריבות בין אחים לאחיות. יום אסורלהלוויה מכיוון שהוא מביא בעקבותיו מחלות ומגיפות, בעיקר מחלות מעיים שונות. מבשרעל מחלוקות, מריבות, אלימות, יום כזה מביא להרעלות מזון בסעודות משותפות.

11.
הריק - שמש לא מבורך
זה המעון המרכזי בארמון הצב השחור, והוא הצירהמרכזי של החורף. מביא לצמיחה של ילדים עבריינים שנולדו ביום הזה. גרוע לבניהולהתחלות חדשות הקשורות לשיפוצים ושינויים מבניים. נישואין ביום זה מביאים ללידתילדים עבריינים. יש אווירה של שחיתות וניוון מוסרי הקשורה למעון הזה. בגידות על רקעמיני ורומנטי.

12.
ראש הגג – ירח לא מבורך
שמו הסיני הוא סכנה. אלה הםימים טעוני סכנה, בעיקר לאנשים הנמצאים בתנועה ונסיעות. לכן יש להימנע מטיוליםונסיעות ביום הזה שלא לצורך. גם לאלה שנוסעים ביבשה יש סכנה שיותקפו על ידי אנשיםאחרים. אוניות עלולות לטבוע. לעומת זאת זה יום מתאים להתחלת שיפוצים ותיקונים שלבתים בעיקר של גגות ותקרות.

13-
הבית – מרס מבורך
המעון הזה מכונה הביתהבוער או הגג הבוער ואינו שלילי בכל אלא הכוונה לאש סמלית כמו זו הבוערת בראשמגדלור. אלה הם ימים מוצלחים לבנייה, שיפוצים, להתחלה של פרויקטים שונים בתחומיםרבים ומגוונים. בעלי סמכות יודעים להעריך עבודה טובה ולכן גם יעניקו תגמוליםלעובדיהם. גם נישואין ולוויות מתאימים ליום הזה.

14.
החומה – מרקיורימבורך
זה יום מבשר טובות. החומה היא סמבול של מקדש העושר או של מחסן המכילאוצרות נאים כמו ציורים פסלים וכו'. זה יום טוב להתרחבות, לבנייה, חפירה. לצאתליוזמות עסקיות חדשות, להיכנס דרך דלתות חדשות. לנישאים ביום הזה מובטחים ילדיםמחוננים. זה גם טוב להשקיה וטיפול בשדות.

15.
הרגליים המפושק - יופיטר לאמבורך
זה יום לא טוב המבשר רעות למי שעוסק בבניה, שיפוצים. בניין או בית או עסקשהוקם ביום כזה יביא לאובדן השפע והעושר של אלה שגרים בו או עובדים בתוכו. קבורהביום זה תביא למוות מסתורי בתוך המשפחה. והשקיה ביום כזה תביא צרות לבעלי השדה. זהגם יום גרוע לתעשיית הטקסטיל האופנה והביגוד.

16.
הסוללה - ונוסמבורך
זה דימוי של סוללת גרעיני חיטה. זה יום מוצלח לכל סוגי הבנייה והשיפוץ. לפתיחה של תעלות ונתיבי מים, להסרת לוט מעל מצבות, להקמת אתרי הנצחה, להתכנסות שלמשפחה, מסיבות , פסטיבלים וחגיגות מכל סוג שהוא.

17.
הבטן – סטורןמבורך
מייצג את אדם האלים. יום מבורך ביותר לפתיחה של חסכונות. מעולה בכל הכרוךבעבודת האדמה , הקמת חומות ושערים, חפירות, בניית תעלות ובריכות שחייה והשקיה, כריית קברים וקבורת מתים. זה יום טוב לנישואין מכיוון שיוולדו לבני הזוג ילדיםשיזכו לפגוש בראשי המדינה, בהתקדמות חברתי ובנישואין מוצלחים.

18.
הפלאידותהאורות שמש - לא מבורך. יום גרוע למערכות יחסים, נישואין ושותפיות מכיוון שהואמבשר על פרידות. זה יום חסר מזל לכל פעילות משפחתית מכיוון שהוא מבשר רעות. זה יוםשאסור לבצע התחלות בנייה וכן אסור לבצע שיפוצים. זה עלול להביא לצרות גדולות.

19.
הרשת- ירח מבורך
זה יום מבורך לכל תחומי הבנייה, השיפוץ הכרוכיםבבנייה. זה יום טוב להינשא בו, כי הוא מבטיח ילדים שיזכו לאריכות שנים. זה יום טובלנישואין כי הוא מבשר על שפע של בני הזוג, קשור גם לצייד.

20.
החרטום – הצב - מרס לא מבורך
הוא הקטן שבמעונות, ורוחבו אינו עולה על מעלה אחת, והלבנה חולפתעל פניו במשך שעות אחדות בלבד. זהו ראש הנמר הלבן של הסתיו. זה יום בעייתי התלויבמודעותו של האדם הפועל ביום הזה. אנשים ישרים, הגונים ובעלי מוסר יצליחו לעבורבשלום את היום הזה אם הם מתחילים בו דברים חדשים, אך לגבי הרוב זה יום קשה המבשר עלמשפטים, תביעות, מוות של שלושה קרובי משפחה. הוא מתקשר לנכים, יתומים, אסיריםואנשים השרויים במצוקה. יש לנקוט בזהירות בימים האלה. בניין שיבנה ביום כזה מועדלנפילה.

21.
שלושת החברים – אוריון מרקיורי , מבורך
עקרונית, מעון שליליהקשור בעריפת ראשים, טבח ורצח. זה יום גרוע לסיום של דברים, זה יום גרוע לאירוסין, נישואין וחתימת חוזים. זה יביא לפרידות של בני זוג ושותפים. זה יום גרוע לקבורה כיהוא עלול לגרום למוות של קרוב משפחה רחוק. אך הימים הנשלטים על ידו הם חיוביםלתחומים מסוימים: להתחלה של פרויקטים חדשים בתחומים רבים. עסקות חדשות תפרחנה זה. יום טוב למסחר.

22.
הבאר- יופיטר- מבורך. זה המעון הרחב ביותר בשמיים וזההמעון הראשון בציפור האדומה של הדרום, ומכונה גם ראש הפניקס. השפעתו חיובית אך בגללגודלו הוא מפוזר וקלוש. הימים הנשלטים על ידו מוצלחים לסוגי פעילות שונים בעיקר אלההקשורים לאדמה, מכירות, תיווך ושמאות מקרקעין. זה יום טוב לבנייה, ולטיפול בשדותובעולם הצומח. אך זה גרוע להלוויות בעיקר אם הנפטר מת מוות אלים. יוזמות כלכליותיביאו לשפע גדול, גם לצאצאים. נשים אלמנות או גרושות תמצאנה בעל ביום הזה. זה יוםלא טוב לדחיית עבודה מכיוון שחריצות בו תביא תועלת על פני בילוי ופנאי.

23.
רוחות רפאים – ונוס לא מבורך
זה יום לא מבורך כי הוא קשור לעולם המתים ולרוחותהרפאים. כל מפעל המתחיל ביום זה יסתיים באסון. מומלץ לא לעבור דרך דלתות חדשות שעודלא עברו דרכן וזה כולל גם פיגומים חדשים. מי שתתחתן ביום כזה, תהיה זמן רב יותראלמנה מאשר רעייה. רצוי לבצע תפילות אזכרה למתים, מי שעושה זאת זוכה בגמול נאה מידישמיים.

24.
עץ הערבה – סטורן לא מבורך
זה בן זוגו של המעון הקודם. הימים הנשלטים על ידי מעון זה נחשבים לאיומים ולגרועים מכל. אסור לעשות בהם כלום. הם נחשבים אפילו בלתי ראויים לקבורה. זה יום של ריב ומדנים, מחלות, מעשים רעים , חורבן, עוני ומסכנות.

25.
הציפור- הכוכב- ירח מבורך
מעון זה מציין אתהיום הארוך ביותר, את מועד ההיפוך של הקיץ. זה יום אידיאלי לכל תחומי הבנייהוהשיפוץ. מי שיעסוק בתחומי הבנייה ביום זה יזכה לקידום, אולי גם לפרסום. זה יום טובהמביא לקשרים עם אנשים חשובים ורבי השפעה, אך מאידך הוא גרוע לנישואין ולהלוויות. אישה שתינשא ביום כזה תיפול קורבן לאונס , ואלה שיקברו ביום זה את יקיריהם ייפרדומבני\בנות זוגם.

26.
הקשת – רשת הדייגים – ירח מבורך
אלה הם ימי ברכהומזל לעוסקים בתחומי פעילות שונים. הם צופנים בחובם צמיחה כלכלית, הצלחה רשמית, רכישת נכסים חדשים, ויחסים אישיים מאושרים.

27.
הכנפיים- מרס לאמבורך
הימים הנשלטים על ידי הכנפיים נחשבים כחסרי מזל. נישואין ביום כזה מביאיםלמחלות כרוניות לבני הזוג. גברים שיעזבו את הבית לצורכי עבודה יגלו שנשותיהם מצאומאהבים בהיעדרם. זה יום המבשר פרידה מהילדים, העתידים לעזוב את ארץ הולדתם לזמן רב. בנות עוזבות את הבית למרחק גדול עבור בן שהן מאוהבות בו. אסור להתחיל בנייה שלבניינים רבי קומות, זה מביא למות של הבעלים.

28.
המרכבה- מרקיורימבורך
זה יום מבורך, יום של כבוד , הכרה ציבורית, פרסום, וקידום אישי. זה יוםטוב לעסקאות מסחריות מכל סוג שהוא, שיביאו לרווחים ניכרים. זה יום טוב לגננותועיסוק בגינת הבית . זה יום להקמת טראסות הדרקון בגינה שיביאו לשפע והצלחה. זה יוםרצוי וטוב לנישואין , לחתימת חוזי נישואין, גם להלויות, זה יום טוב לאזכרה. מישיבצע את שניהם ביחד, אזכרה וחתימת הסכם נישואין יזכה לכך שילדיו יהיו בעלי כשרונותמיוחדים ויביאו כבוד להוריהם.

בתוכנה של בוריס תוכלו למצוא את הפונקציה הזאת
לייבסיטי - בניית אתרים