פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
נוסחת שלושת האוצרות
מאת: זהר אהליאב

באסכולת 8 הארמונות ישנהנוסחה עתיקה שעל פיה , סוד ההצלחה החומרית, הכלכלית והמקצועית, טמון ביכולתם שלבעלי הבית לממש אותה. על פי נוסחה זו, שמקורה באסכולת המצפן, על בעל הבית להתייחסלשלושה פרמטרים והם:
1.
דלת הכניסה
2.
כיוון השינה
3.
פה האש

לפני שניגשים לבדיקה של שלושת הפרמטרים האלה יש לבדוק האם הקבוצה אליהשייכים בעלי הבית מתאימה לטיפוס הבית בו הם מתגוררים. כלומר, רצוי שטיפוס מזרח, בעלקואה 1 , 3 , 4 או 9 , יתגורר בבית מטיפוס מזרח, כזה שצד העורף שלו יושב על צפון, דרום, מזרח או דרום מזרח. טיפוס מערב, בעל קואה 2 , 5 , 6, 7 או 8 , עדיף שיתגוררבבית מערבי, שצד הצב שלו יושב על דרום מערב, צפון מערב, מערב, או צפון מזרח.

במקרה שהקואה של בעל הבית או הנכס הם מטיפוסים הפוכים, לדוגמא: בעל הביתהוא מטיפוס מזרח עם קואה 4 והבית הוא מטיפוס מערב עם קואה 2 , במקרה כזה טיפוס הביתהוא שקובע, כלומר בעל הנכס בוחר את החדרים הטובים ביותר לפי טיפוס הבית ומתמקםבתוכם בכיוון על פי הקואה האישית שלו. כשאדם מתגורר בבית שמנוגד לטיפוס הקואה שלו, משול הדבר לשחיה כנגד הזרם והתוצאה תלויה במערכת היחסים בין האדם לבית. לדוגמא, לאדם בעל קואה 2 , לא רצוי להתגורר בבית שהקואה שלו היא 1 , מכיוון שהצפון מהווה אתהמיקום השלילי ביותר (90% - ) עבור בעל קואה זאת.


דלת הכניסה
כדילהגיע לתוצאה הטובה ביותר, על דלת הכניסה להיות בסקטור הטוב ביותר של הבית ובכיווןהראשון או השלישי הטוב ביותר של האדם.
לדוגמא: בית שחזיתו פונה לכיוון NE וצדהצב שלו נמצא ב -SW, הוא בית מטיפוס KUN , קבוצת מערב. הסקטור המבורך ביותר בבית, שמכיל את השנג צ'י, יהיה ב- NE. אם הקואה האישית של בעל הבית היא 4 , אז הכיווןהטוב ביותר עבורו הוא N והכיוון השלישי הטוב ביותר שקשור למערכות יחסים ושפע הוא E. בסקטורים המבורכים של הבית צריך להציב את הדלת כשהיא פונה לכיוון צפון או לכיווןמזרח. אם מספר הקואה של הבעלים הוא 3 , הכיוון החיובי ביותר יהיה S והכיוון השלישיהטוב ביותר הוא SE. מאחר ובלתי אפשרי להציב דלת כניסה בכיוונים האלה בסקטור הצפוןמזרחי של המבנה, אז מנסים את הסקטור השלישי בחיוביותו של הבית , סקטור זה בבית יהיהכמובן ה- NW שמכיל שתי אפשרויות: דלת למערב או דלת לצפון. המערב הוא כיוון שלילילבעלי קואה 3 והצפון הוא הכיוון השני בחיוביותו עבורם. אומנם אין זה הכיוון הראשוןאו השלישי , אולם הכיוון השני, המכונה "רופא משמיים", עדיין שייך לקבוצת טיפוסיהמזרח ולכן זה עדיין חיובי לבעל הקואה.
מסקנה : מחפשים בבית או במבנה את הסקטורהחיובי ביותר או את השלישי החיובי ומציבים דלת באחד מהכיוונים החיוביים של בעל הבית , רצוי כיוון ראשון או שלישי.

כיוון השינה
כאשר הבית והאדם הם מטיפוסיםשונים, חדר השינה חייב להיות אחד מהסקטורים החיוביים על פי הבית ולא על פי האדם. במידה והאדם והבית הם מאותם הטיפוסים , אז אין בעיה, כי החדרים החיוביים בבית יהיוזהים למיקומים ולסקטורים של הבית. על פי הנוסחה, על בעל הנכס לישון באחד החדריםהחיוביים על פי הבית, בכיוון השלישי או הרביעי על פי הקואה האישית שלו.
לדוגמא : אם הבית או הדירה משתייכים לקואה 3 , כלומר צד הצב של המבנה הוא במזרח , אז החדריםהטובים לצורך הנוסחה הם החדר הדרום מזרחי או החדר המזרחי. ובמידה והקואה של הבעליםהיא 7 ,הוא חייב לישון באחד החדרים הללו , כשכיוון הראש שלו בשינה פונה לצפון מזרחאו למערב. כלומר, הבית משתייך לטיפוס מזרח הבעלים שייך לטיפוס מערב, ולכן על פיהנוסחה, הוא צריך לבחור כיוון שינה חיובי על פי הקואה האישית שלו.

פה האש
זה מושג עתיק יומין המתקשר לכיוון של הלהבות בזמן הבישול. יסוד האש הוא בסיסהחיים. בדומה למים, האש מזינה ותומכת בטחול שמייצר דם ואנרגיה ממזון , בנוסף האשמייצגת את הלב והמעי הדק, ונחשבת כמעניקת חיים.

יותר מכל עם אחר, הסיניםמייחסים חשיבות עצומה למזון שהאדם אוכל. לדעתם, על האדם לאכול ארוחה חמה אחת ביוםואת שאר המאכלים והמשקאות יש לצרוך כשהם בטמפרטורת הגוף, לא קרים מדי ולא חמים מדי.

האש עצמה ניזונה מצ'י מגנטי, בהתאם למיקומה ולכיוון אליו היא פונה. על פיהנוסחה הזאת על המטבח להיות ממוקם בסקטור שלילי על פי קואת הבית, ואילו פה האש , קרי תנור או כיריים , צריכים להיות ממוקמים בצורה כזאת, שכאשר משתמשים בהם , גבו שלהמבשל יפנה לאחד מארבעת הכיוונים החיוביים שלו.

לדוגמא : אם המבנה משתייךלקואה 4, עדיף שהמטבח יהיה ממוקם באחד מהסקטורים הבאים : מערב או צפון מזרח. בעלהבית הוא בעל קואה 6, לכן הוא צריך להציב את הכיריים או התנור המייצגים את יסודהאש, כשהם פונים לאחד מכיווני קבוצת מערב, במקרה כזה , טוב להציב את הכיריים\תנורבצד המזרחי של המטבח כשהוא פונה לכיוון מערב שזה הכיוון הטוב ביותר 90% + , עבורבעלי קואה 6.

הערה: עקרונית, לא רצוי למקם מטבח בסקטורים צפון מערב או דרוםמערב, כיון שאלה הם הסקטורים המייצגים את הגבר (6) ואת האישה (2).
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים