פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
ארבעת עמודי הגורל
FOUR PILLARS OF DESTINY

אחד הנדבכים החשובים ביותר בייעוץ פנג שואיהיא הטכניקה של ארבעת עמודי הגורל. החשיבות של שיטה זו היא כפולה:
  1. ברמה האישית: היא עוזרת לאדם להבין תהליכים ומגמות בחייו, מבנה אישיות ומגמותעתידיות.
  2. בייעוץ פנג שואי רציני ומעמיק הידע שמתקבל בטכניקה זו מגלה ללקוח אילו יסודות /אלמנטים יכולים להועיל לו, או לפגוע בו, בסידור הבית או העסק.

ארבעתעמודי הגורל היא שיטה אסטרולוגית המגדירה באופן מספרי את מבנה האישיות של האדם עלידי שימוש בשנת לידה, חודש לידה, יום לידה ושעת לידה. מהמידע המתקבל אנו מגליםארבעה עמודים המכונים ארבעת עמודי הגורל. כל עמוד מורכב משני חלקים: חלק עליון, יאנגי במהותו, המכונה גזע (STEM ), וחלק תחתון ייני במהותו הנקרא ענף (BRANCH). הגזע הוא תמיד אלמנט והענף הוא תמיד חיה שמכילה יסוד אחד או יותר.

העמודהחשוב ביותר הוא עמוד היום שמייצג את העצמי. מערכת היחסים שעמוד היום מנהל עם שארהעמודות קובע את התכנים והמהויות של האופי, הנפש והמגמות של האדם. על פי טכניקה זוכל מפה מורכבת מ- 6 פרמטרים:

1.
העצמי
2.
מקבילים- חברים, ידידים, קולגות ואויבים בגובה העיניים
3.
ביטוי - החצנה והבעה של כישורים, יכולות, רגשות,שאיפות ואינטליגנציה
4.
שפע – כסף ונכסים שהאדם משיג דרך עבודה עצמיתוכישורים
5.
כוח – הסטטוס האישי, חברתי ומקצועי של האדם שנוצר בחלקו מיחסיו שלהאדם עם הדמויות הסמכותיות בחייו למשל, הורים, מחנכים, מפקדים וכו'
6.
תומכיםתמיכת הורים, חברים, ידידים ויקום. אנשים שיש להם השפעה על חייו שלהאדם

גורם נוסף וחשוב ביותר עוסק ביחס שבין היסוד שמייצג את העצמי לבין חודשהלידה של האדם, שמייצג את העונה שבה נולד האדם. עוצמתו של כל אחד מחמשת האלמנטיםמשתנה באופן מחזורי בהתאם לעונה בה הוא נמצא. לדוגמא, יסוד העץ נמצא בשיאו באביב, יסוד האש בקיץ, יסוד המים בחורף וכך הלאה. אדם שיסוד העצמי שלו הוא אש והוא נולדבחודשי החורף, פירוש הדבר שהוא נולד בעונה שבה היסוד שמייצג אותו מת, דבר המשפיעללא ספק על יכולותיו, שרידותו, בריאותו ועוד. גורם זה מכונה זמינות, והוא נלקחבחשבון בסך כל הפקטורים שקובעים את חוזק המפה.
עץ
אש
אדמה
מתכת
מים
 

זמן השיא
מתעוררת
מתה
כלואה
נחלשים
אביב
מתמעט ונחלש
זמינה בשיא
מתעוררת
מתה
כלואים
קיץ
כלוא
נחלשת
זמינה בשיא
מתעוררת
מתים
סוף קיץ
מת
כלואה
נחלשת
זמינה בשיא
מתעוררים
סתו
מתעורר
מתה
כלואה
נחלשת
זמינים בשיאם
חורף


המפות נחלקות לשני סוגים:

מפהחלשה – מפה שהכוחות המנטרלים (ביטוי, שפע וכוח) גדולים כמותית יותר מהכוחות התומכים (מקבילים ותומכים). התיקון נעשה על ידי שימוש ביסודות התומכים או המקבילים בתוךהבית או העסק לשם חיזוק האדם.
מפה חזקה – מפה שהכוחות התומכים והמקבילים חזקיםיותר כמותית מהכוחות המנטרלים. במצב כזה, כדי לאזן את בעל המפה יש צורך להוסיף בביתאו בעסק את האלמנטים המנטרלים.

למעשה, המפה מורכבת יותר כי היא מכילה בתוכהאת מימד הזמן, שמכונה LUCKY PILLARS. הכוונה היא למספר מחזורים בני עשר שניםשיוצרים אינטראקציה עם המפה האישית של האדם. המכלול כולו יוצר בחיי האדם אתההזדמנויות לצמיחה וגדילה או מערים מכשולים וקשיים. הדבר דומה לאדם שקיבל במתנהמרצדס מדגם חדשני ביותר אבל הוא גר באזור של חולות, כלומר, יש בידו כלי תחבורהחדשני ויוקרתי אך הוא אינו יכול להשתמש בו. יגיע היום, LUCKY PILLAR, שיסללו כבישבאזור מגוריו ואז יוכל להשתמש ברכב לשימושים שונים.

דוגמא טובה להבדל ביןמפה חזקה לחלשה היא הצצה במפותיהם של נשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון וראשממשלת ישראל לשעבר דוד בן-גוריון.


מפתו של בןגוריון היא מפה חזקה ביותר והכוח והשפע מבחינה כמותית שואפים לאפס. לעומת זאת, במפתו של ביל קלינטון, שהיא מפה חלשה, אנו רואים שהשפע והכוח גדולים ביותר. מהפירוש הדבר? בן-גוריון עיצב את דרכו לבד ללא הכוונה של דמויות חזקות מעברו. לא היהלו MENTOR באף שלב בחייו והוא היה איש חזון. כל עוד הוא הצליח לשמר את הדרך האישיתשלו הוא שלט שלטון ללא מצרים. אך ברגע שהתחילו להיווצר מוסדות שלטוניים והתחילהלהיווצר היררכיה בפוליטיקה הישראלית הוא לא השכיל להתחבר לשיטה שנוצרה ואיבד מכוחווהודח. מפתו של בן גוריון היא מפה שמאפיינת אנשים מאוד ריכוזיים דומיננטייםורודניים, שהכוח שלהם נובע מאישיותם.לעומתזאת, מפתו של ביל קלינטון הפוכה לחלוטין. הכוח שלו נובע מהיכולת שלו להשתלב במערכותשלטוניות, להתאים את עצמו, להסתגל, ולמצוא לעצמו פטרונים חזקים. זאת הוא החל עודמתקופת היותו מושל ארקנסו ולאורך כל תקופת נשיאותו, אך ברגע שקלינטון פעל על פיה'עצמי' שלו הוא איבד את תמיכתם של מרכזי הכוח וכמעט הודח בפרשת מוניקה לווינסקי. "חזרתו בתשובה", כלומר בקשת מחילה וסליחה מהקונגרס ומהעם, החזירה לו את הכוח. כעת, כשנה לאחר פרישתו הוא עדיין משתמש במנוף הכוח כדי להגשים יעדים אחרים, ביניהםכלכליים. בניגוד לבן גוריון שהיה אדם חסר כל ערכים חומריים, ובלט בצניעותו, קלינטוןאוהב כסף ויודע לעשות כסף.

הצצה במפות של מדינת ישראל ולהבדיל יאסר עראפאתמאפשרת לנו לקבל תמונה ברורה יותר על הקונפליקט בין ישראל לעראפאת. מדובר בשתי מפותחזקות הנהנות מתמיכת יקום. דבר זה מתבטא במפתו של עראפאת בפעמים רבות מספור שבהןניצל ממות ומהתנקשויות בחייו, ובעובדה שתמיד הוא מוצא תומכים פוליטיים שעוזרים לוברגעי המצוקה והלחץ בהם הוא מצוי, עד כדי כך שמדובר אפילו באנשים שמוגדרים כאויביוהמובהקים. גם מדינת ישראל עמדה אין ספור פעמים במצבים קשים ביותר ויצאה מהם כשידהעל העליונה.יסודהעצמי של ישראל הוא אדמה. והיסוד העצמי של עראפאת הוא עץ. במעגל האלמנטים יסוד העץשולט ביסוד האדמה. עד מידה מסוימת הוא רק מבקר אותו ומאפשר לאדמה להתהוות ולהתחזק, מעבר לכמות מסוימת הוא עלול להרוס את האדמה ולדלל אותה מהמינרלים והמזון שיש בה. זוהי למעשה מערכת היחסים בין ישראל לעראפאת. במידה זו או אחרת הוא שולט בגורלהמדינה ובמידה והוא יכריז על שלום יהיה כאן שלום ובמידה ויכריז על מלחמה תהיהמלחמה. כשבודקים את העצמי של שתי המפות מגלים שגם ישראל וגם עראפאת מחפשים מערכותשל שליטה. העצמי של ישראל הוא אדמה ויסוד החיה של ישראל הוא מים, מצב שיוצר מערכתשליטה שהרצון של ישראל הוא להשליט את כוחה ועוצמתה על שכנותיה. אצל עראפאת הדברדומה, היסוד שלו הוא עץ, ביסוד החיה הוא אדמה גם כאן מערכת שליטה ושינוי אנרגטיייתכנו רק עם העלמו הפוליטי מהאזור. אך, חשוב להבין שבהסתכלות עמוקה יותר אנומבחינים במערכת יחסים פרדוכסלית: למעשה, עראפאת הוא הגורם שמביא לאחדות ולהגברתכוחה של ישראל וככל שהוא מגביר יותר את "שליטתו" באדמת ישראל מבחינה אנרגטית, הואמחזק יותר את כוחה. מפת ישראל מגלה שבכל מלחמותיה עם מדינות שכנות, באותה שנה הופיעיסוד האדמה. מאחר ויסוד האדמה מייצג את האלמנט המקביל של העצמי של ישראל הוא מייצגבאופן ברור גם את אויביה. למרות המצב הקשה מאוד שהתהווה החל משנת 2001 ונמשך בשנת 2002 לא נראה שמתהווה מצב של מלחמה כוללת, אבל עדיין זו שנה קשה מאוד. למרות המצבהקשה, נראה שהחל מחודש אוגוסט 2002 מתחיל להיווצר אופק כלכלי חדש ומפתיע.

עד עתה עסקנו במערכת היחסים בין היסודות, שמאפשרת לנו להסיק מידע רב עלחייו של בעל המפה. אך, ניתן להסיק מידע נוסף על ידי בדיקת מערכת היחסים בין החיותהמרכיבות את החלק הארצי של ארבעת עמודי הגורל. חיות אלה מנהלות בינן לבין עצמןמערכות יחסים מורכבות שמרחיבות ומעמיקות את התמונה הכללית.

לדוגמא, אנשיםשבמפתם מופיעות החיות הקרדינליות, כולן או חלקן, תרנגול, ארנב, עכברוש וסוס, מאודנמשכים למיניות ולהגשמה עצמית דרך מערכות יחסים, רומנטיקה וכו' ייתכנו מצבים שהופעתחיה מסוימת באחדממחזורי העשורים, תביא לחייו של האדם אנרגיה חדשה שלא חווה קודםלכן. לדוגמא, נאמר שבמפתו של אדם מסוים מופיעות החיות הבאות: תרנגול וארנב ובעשורמסוים או שנה מסוימת נוסף הסוס. דבר זה יכול להביא לחייו של האדם בתקופה מסוימתרומנטיקה ומערכות יחסים שלא היו לו בעבר וכך הלאה.
לייבסיטי - בניית אתרים