פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
בטי רוקוואיי
ניתוח של מפת ארבעת עמודי הגורל
מאת זהראהליאב

מערכת היחסים ביני לבין בטי נמשכת כבר שלושה עשורים. ליוויתי אותהכאיש מקצוע וכידיד בכל הצמתים החשובים בחייה, הן האישיםי והן המקצועיים, החל מראשיתדרכה המקצועית והמטאורית עד לנפילה ולהתאוששות המהירה. מהמשרדים המפוארים בבנייןויסוצקי עד למשרד הביתי הנוכחי, מהנישואין לפרופסור רוברט רוקוואיי (מומחה עולמילהיסטוריה יהודית אמריקאית במחצית הראשונה של המאה הקודמת) עד למערכת היחסיםהמורכבת עם שלום זיידלר הבעלים של חברת ויסוצקי.


את מסלולחייה המרתק ויוצא הדופן ניתן לראות בבירור במפתה הסינית והמערבית כאחד.
ניתוחמפת ארבעת עמודי הגורל יכול להיעשות בשתי טכניקות: האחת, על פי התפיסה הדאואיסטית, הרואה במפה תמונת טבע ומנתחת אותה בהתאם, והשניה, מודרנית, העוסקת במעגל חמשתהפרמטרים ומעניקה ניקוד לכל פרמטר ואז בודקת את מערכת היחסים ביניהם. במפה של בטייעשה ניסיון לשלב בין השניים.

בטי נולדה בבומביי ב 21.2.1954 בשעה 7:05שעון מקומי.
שעה
יום
חודש
שנה
 
עץ ין
אדמה יאנג
אש יאנג
עץ יאנג
 
ארנבת
קוף
טיגריס
סוס
 
עץ ין
מתכת יאנג
עץ יאנג
אש ין
 

X
מים יאנג
אש יאנג
אדמה ין
 
X
אדמה יאנג
אדמה יאנג
 


מפה מאוד יאנגית במהותה שמוסוויתעל ידי עמוד השעה המכיל עץ ין וארנבת, לכאורה רכות, נשיות, צורך בהשתייכות, אךמאחורי החזות הזאת נמצאת אישיות חזקה, דינמית ושאפתנית רחוקה מאוד מהדימוי השברירישל הארנבת הבכיינית. עם זאת לארנבת בשעה יש צורך חזק לקחת חסות על אנשים צעיריםבסביבה הקרובה ולטפח אותם, לעזור להם ולהוות אם עבורם.

המפה כציור טבע ( הגישה הדאואיסטית )
אדמה יאנג – הר
אדמה ין - בקעה , עמק
אש ין - נר, מדורה , להבה
אש יאנג- שמש , אור
עץ יאנג - עץ גבוה
עץ ין – שיחי ופרח
מים יאנג - מפל, ים
מים ין - מים שקטים , בריכה ,
מתכת יאנג- מתכתפונקציונלית (כלים)
מתכת ין – מתכת מעוצבת (תכשיט, פסלון)

סיכום :
ניתן לראות בבטי רוקוואי , הר לא גבוה במיוחד, מכוסה בצמחיה עבותה, הן עצים והןשיחים ופרחים. מואר אבל יבש וצחיח ומשווע למעט מים. למרות שההר הזה מכוסה בצמחיהפורחת הוא יבש לחלוטין וגם נעדר מינרלים מפרים. אבל להר הזה לא נחוצים מים להשקייה, הוא פשוט זקוק לשטח גדול יותר עבור הצומח עליו, העצים, השיחים והפרחים שצומחים עליומיבשים אותו ומחלישים אותו על ידי נטרול המינרלים שבתוכו. עוד מים יגבירו אתהצמחייה אבל עוד אדמה יאפשרו לכל עץ שיח וצמח לגדול בניחותא מבלי לפגוע באדמת ההרעצמה.

המפה בגישה המודרנית (חמשת הפרמטרים)
אדמה – DAY MASTER / מקבילים 35
אש - משאבים/תומכים 152
מתכת – ביטוי 30
מים – שפע 10
עץ - כוח 360

טיפוס - אדמה יאנג
אישיות- עץ
קארמה:כוח

מפה חלשה רגילה 187 + מחזקים ( מקבילים ותומכים )
300-
מנטרלים ( ביטוי , שפע, כוח )

המושג מפה חלשה או חזקה אינו איכותי בהגדרתו אלא כמותי בלבדוקובע אך ורק לגבי היסודות הנחוצים או הלא רצויים למפה.

מסלול החיים של בטיהוא " UNBECOMING POWER TYPE " שפירושו שהיא נועדה בחיים אלה להיפגש עם עוצמה, כוחושליטה וללמוד להבין את הזכויות והחובות של הכוח שניתן לה. הפרמטר הזה במפתה שלבטי, פרמטר הכוח, הוא עצום ובגלל שהוא לא פרופורציוני בהשוואה לשאר הפרמטרים הואפוגע בהם ועל כן הוא גובה ממנה מחיר יקר. בהיותו דיסהרמוני הוא מעורר שני אספקטים, האחד חיובי - התרסה כנגד עוולות, מלחמה למען צדק, עזרה לחלכאים ולנדכאים ולכל אלהשהחברה לא מקבלת, תחושת שליחות עמוקה. כלומר, היא רואה את עיסוקה כיעוד ולא רקכפרנסה. האספקט השני הוא שכוח דיסהרמוני יוצר מצבים של תחרותיות, מלחמה ועוינות מצדאנשים חזקים וגם גורם לכך שבמצבים לא מעטים היא נאלצת להשתמש בכוחניות ותוקפנות כדילהדוף מתקפות נגדה או כדי להשיג את מבוקשה. בכל מקרה עם כוח כזה גדול, היא תישארתמיד מפורסמת ומוכרת ומקורבת לצמרת.

כאשר במפה של אדם הפרמטרים של הכוחוהמשאבים/תומכים גבוהים ומשמעותיים, קרוב לוודאי שאדם זה מקורב לחלונות הגבוהים, הוא מכיר את האנשים קובעי החלטות בתחומי החיים השונים. פרמטר משאבים/תומכים מייצגפטרונים ואנשים חזקים התומכים בבעל המפה וכן הוא מגן על האדם מפני פרמטר הכוח ששואףתמיד לבקר ולשלוט בחוזקה על העצמי. פרמטר כוח גדול מראה גם על יכולת השתלבות חברתיתגדולה, פופולריות והיכולת לקלוע לטעמם של רבים.

אבל בהסתכלות מעמיקה יותר, מגלים שפרמטר זה (כוח – עץ) למרות גודלו העצום ועל אף היותו זמין ביותר (חודשהלידה) הוא לא מקבל כל הזנה מפרמטר השפע (מים) ואינו נשלט בכלל על ידי פרמטר הביטוי (מתכת).

כאשר פרמטר מסוים במפה לא מקבל הזנה ואינו נשלט על ידי הפרמטרשצריך לשלוט בו, משמעו שהוא מחליש את האדם וגורם לו בתקופות מסוימות בחייו, לקשייםובעיות הקשורות לפרמטר הזה, במקרה של בטי רוקוואיי (פרסום, מעמד, כוח).

בטיהיא הגברת הראשונה של ענף הדוגמנות. היא הראשונה שהפכה את הדוגמנות לענף ממוסדכנהוג בחו"ל. היא עשתה זאת על ידי הקמת סוכנות IMAGE בראשית שנות השמונים. דרךהסוכנות שלה עברו הדוגמניות המפורסמות ביותר כמו שירז טל, שירלי בוגנים, יעל ברזוהר, רונית אלקבץ, ויק, יעל אבוקסיס, בקי גריפין, סיגל שחמון ועוד עשרות רבותאחרות.

מחזורי חברת IMAGE נשקו למיליוני דולארים, אבל בעלת הסוכנות בטי, ראתה רק חלק מזערי מהסכום הנ"ל. היא הונתה ורומתה על ידי חלק גדול מהבנות שעבדואצלה. לאחר שהן התפרסמו בארץ ונסעו לחו"ל, הן ניתקו מגע ולא העבירו לסוכנות IMAGE את העמלות על פי החוזה שלהן עם הסוכנות. בשלב מסוים, בשנות התשעים, סכומי העמלותשהבנות נשארו חייבות לה התקרבו למליון דולאר. סוכנות IMAGE פנתה לערכאות והצליחהלגבות חלק קטן מהחובות האבודים.

מה הסיבה לכך קארמה? ניהול כושל ? נאיביות ?
פרמטר השפע של בטי מיוצג על ידי יסוד המים והוא החלש ביותר במפתה. הוא כמעטשואף לאפס. זה מראה שהיא לא חומרנית בתפיסתה הבסיסית, יותר חשובה לה עמדת השפעהוכוח מכסף, יותר נחוץ לה השתייכות מעמדית, יוקרה וכסף. אם ישאלו את בטי, מה היאמעדיפה? הרבה כסף ואנונימיות או מעט כסף (יחסי) ופרסום, היא תעדיף תמיד את האפשרותהשנייה.

היא לא מבינה בעסקים וענייני כספים, ההצלחה שלה נובעת מהחזון האישישלה שמיוצג על ידי יסוד העץ במפתה. ללא ספק היא ניחנה בכישרון לקלוט פוטנציאל שלאנשים בתחומי היופי, אך התרגום של היכולת הזאת לשפע חומרי, לוקה בחסר. היקום תמידמייצר עבורה סיטואציות בהן היא מאבדת נכסים וכסף. היא לא מסוגלת לחסוך. פרמטר הכסףשלה הוא מאוד דינמי ( UNBECOMING WEALTH ) ובנוי על פיקים ולא על רצף. אבל מאחרויסוד המים המייצג את השפע במפתה נמצא אצלה בעמודת היום, היא תמיד תוכל לייצר עודועוד. כסף לא יחסר לה, אבל לא בכמויות שהיא שואפת.

שפע דיסהרמוני, כמו זההמצוי במפתה הוא חיובי רק במידה והוא פוגש בתומכים/משאבים דיסהרמוניים, וזה יש להבעמודת החודש בכמות גדולה, כך שהיא מסוגלת לנצל בצורה טובה ונכונה את המשאביםהעומדים לרשותה. לולא היו לה גם משאבים/תומכים דיסהרמוניים היא הייתה בבעיה כלכליתגדולה כל חייה.

אבל, יש לזכור פרט אחד חשוב. כסף ושפע חומרי יכולים להגיעלאדם דרך עבודה ומאמץ אישי (פרמטר כוח) אבל גם דרך פרמטר התומכים/משאבים. במפתה שלבטי הפרמטר הזה מאוד חזק ומשמש כהגנה מפרמטר הכוח הגדול שמאיים עליה. פרמטרהתומכים/משאבים יכול להביא לאדם שפע חומרי דרך ירושות, זכיות, מתנות ותמיכת אנשיםחזקים. כל חייה בטי רוקוואי מוקפת גברים חזקים, עשירים ובעלי עוצמה שמוכנים לעזורלה בעת הצורך. היקום תמיד יבוא לעזרתה בעת הצורך ולכן ניתן להגיד שבטי רוקוואימוגנת וזוכה לתמיכת יקום למרות הקשיים האחרים המופיעים במפתה.

אבל הגבריםבחייה הם גם אחד מנקודות החולשה במפתה. פרמטר הכוח מייצג במפה של אישה את דמות הגברבחייה , פרמטר זה אמור להיות חזק יותר מפרמטר ה- DAY MASTER, אבל בתנאי שזהבפרופורציות נכונות.

במפה של בטי הכוח המייצג בין השאר את דמות הגבר בחייםהוא עצום ומאיים ( 360 עץ ) לעומת ה- DAY MASTER אדמה שהוא רק 35. אז נכון שהיאמסוגלת למשוך גברים לחיים שלה, אבל הם יראו בה אישה חזקה מדי לטעמם, והיא מצידהתחוש שהם מצרים את צעדיה ומגבילים אותה ולא מאפשרים לה ביטוי עצמאי.

מצב זהעומד בסתירה לזווית אחרת המתקיימת במפתה: בעמודת היום המייצגת גם את בן הזוג ניתןלראות שם את הקוף המכיל מתכת יאנג ומייצג את הצורך שלה בזוגיות שבה היא מתייחסת אלבן הזוג כפי שאם מתייחסת אל הבן שלה. מאחר והיא אדמה יאנג ובן הזוג המיוצג על ידיקוף המייצג מתכת יאנג, ומערכת היחסים בין אדמה למתכת, היא שהאדמה ( בטי ) מזינה אתהמתכת (בן הזוג), זהו מצב של קונפליקט בלתי פתור במערכות יחסים, שמצד אחד יש צורךבגברים חזקים ובעלי עוצמה (פרמטר הכוח 360 עץ) אבל כשהיא משיגה אותם היא רוצה מערכתיחסים של אם ובן, היא תפנק אותם ותדאג להם כמו אם, אבל לא כמו רעייה, היא תכתיב להםאת הדרך.

עובדה מעניינת נוספת היא שקוף מייצג בני זוג מנטליים, שכלתנייםנטולי אספקט רגשי מוחצן. מאחר ומודל חמשת הפרמטרים מייצג את היקום בעוד שמודל ארבעתהעמודים מייצג את החיים בפועל, ניתן בוודאות כמעט מלאה להגיד שהפיתרון היחידלקונפליקט הזה הוא מציאת גבר צעיר אבל מצליחן והישגי , המחפש אישה חזקה ואימהיתבגישתה.

צריך להבדיל בין איזה יסוד נחוץ לבטי כאדם ואיזה יסוד נחוץ לאיזוןהמפה שלה.

בהיותה מפה חלשה יחסית היא זקוקה לתוספת של יסוד האדמה עם מעט אש. בהיותה מפה שאין בה כמעט מים, היא זקוקה למים ברמה האישית אבל לא ברמה השמימית. זהאומר למעשה שמים (מדיטציה, פסיכולוגיה, תראפיות, שחיה) נכונים לה ברמה האישית. אבלעשורים של מים גרועים ביותר עבורה. מכיוון שהם מזינים מידית את יסוד העץ שנמצאבמפתה בכמות גדולה מדי. לעומת זאת, יסוד אדמה בעשורים המלווה במעט אש יכול לעזור להמאוד.

1988- 1979
34- 25

מים ין
חזיר
מים יאנג
עץיאנג

מאחר ועשור זה מייצג את פרמטר השפע, אבל אינו נחוץ לאיזון המפה, הביאהדבר לכך שסכומי כסף גדולים זרמו דרך סוכנות IMAGE , אבל בטי לא ראתה הרבה מכך. זאתהייתה אשליה כלכלית גדולה. לכאורה הרבה כסף אבל למעשה חלקו הגדול היה וירטואלי. לעומת זאת הפרסום ( עץ ) היה גדול גם ברמה העולמית.

1999- 1989
35-44

מים יאנג
כלב
אדמה יאנג
מתכת יאנג
אש יאנג

בין הגילאים 35- 44 יש מגמה חזקה של מים ואדמה, הגזע מכיל מים יאנג והענף (כלב) מכיל אדמה יאנג.
הענף שולט על הגזע, מצב טוב יחסי מכיוון שיסוד הענף הואכלב, אבל כלב יוצר משולש אש עם טיגריס וסוס ומגביר את עוצמת המשאבים/תומכים ויוצרצירף של COMBO 6 עם הארנבת בענף היום, צירוף המיצר עוד אש. והכלב מייצר צירוף שלחברים מאותו כיוון עם הקוף במפתה שמגביר את המתכת. עשור זה מייצג הן שותפויותומערכות יחסים לטוב ולרע והן צמיחה וגדילה עסקית. בעשור זה, שמכיל יסוד שנחוץ ותומךבעצמי, התחוללו שינויים רבים וגדולים ברמה המקצועית. התחום האישי פרח, הייתה מערכתיחסים רצינית ביותר שנמשכה כבר מספר שנים עם גבר חזק, עשיר ומוכר מאוד בתחומיהכלכלה (פרמטר משאבים תומכים).

1999- 2009
45- 54

מתכת ין
תרנגול
מתכת ין

זה הוא העשור הנוכחי בו היא נמצאת כיום, העשור הזהמיצג את פרמטר הביטוי (ילדים, יצירתיות, שאיפות) אבל הוא מייצג יסוד שאינו נחוץבמיוחד למפה. אבל הבעייתיות שלו נובעת מכך שהוא מתכת ין (ביטוי דיסהרמוני) שפוגעבכוח הרמוני, מצב שמעורר פרסום שלילי, מאבקי כוח, אובדן יוקרה וקשיים הקשוריםלקריירה וצורך לצמצם משאבים.

זה עשור של רעיונות חדשים, של שינויים הקשוריםבסגנון העבודה, זה עשור הקשור לילדים. לבטי רוקוואי שני ילדים גדולים בשנות העשריםהמאוחרות לחייהם. מאחר ופרמטר הביטוי אצל אישה קשור גם לילדיה, בטי מוצאת עצמה יותרויותר בתפקיד של אמא, דבר שהיה לה קשה בעבר בהיותה אשת קריירה. כעת, היא מוצאת יותרויותר זמן לפנאי עם בני המשפחה. היא מחתנת את בתה לבנו של אחד מטייקוני התעשייה. אבל, מאחר והיא לא יכולה לשקוט על שמריה, ומאחר ויש לה עץ בכמויות עצומות המייצגחזון וראייה לעתיד, היא עסוקה בימים אלה ברעיון חדשני ונכון המתאים לתחום האופנהוהפרסום בו היא שוחה היטב. על פי מפתה, רק כשהיא תגיע לעשור הבא, המתחיל בעוד 3וחצי שנים, היא תגשים את החזון העכשווי שלה.
לייבסיטי - בניית אתרים