פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
יאסר ערפאת
מאת זהר אהליאב

נתונים : פרופסור ג'וזף יו - אוטוריטהעולמית בתחום של אסטרולוגיה סינית מחבר הספר FOUR PILLARS OF DESTINY

על פינתוניו של ג'וזף יו ושל מספר מקורות באינטרנט כולל ביוגרפיה על יאסר ערפאת , תאריךלידתו הוא 7.8.1929 בשעה 2 לפנות בוקר בקהיר.
את המפה ניתן לפרש בשתי שיטות, אחתשיטת הבתים שהיא הטכניקה בעלת ערך ין ואינה מקובלת כל כך היום מכיוון שהיא מקובעתביותר וקובעת שעמוד החודש תמיד מייצג את ההורים, ואילו הטכניקה השניה בעלת ערך יאנג , העוסקת רק במערכת היחסים בין חמשת האלמנטים היא המקובלת יותר לפחות על ידי מרביתהאסטרולוגים הידועים בעולם , כמו ג'וזף יו, ריימונד לו, הי פי יאן , רוג'ר גריןואחרים.
יש אסטרולוגים הטוענים שערפאת הוא בן מזל אריה ביניהם ידידי האסטרולוגהבכיר מיכה ולנר. אך קשה להאמין שבן מזל אריה עם מפה כה דומיננטית וחזקה יהיה ללאממלכה משלו. הארכיטיפ של מזל זה שואף מידית להגשמה של העצמי דרך יצירת ממלכה. לעומתזאת, הארכיטיפ של מזל בתולה מתאים לו יותר , בגלל הניידות שלו, ההסתפקות שלו במועט. לאורך כל שנות הקריירה שלו, הוא אסף מיליארדים בבנקים שונים ברחבי עולם, למרות זאתאי אפשר להאשימו בנהנתנות וראוותנות שמאפיינת ראשי שלטון , ביחוד בעולם הערבי. הואמצטייר בעיני העולם כלוחם שישן על מיטת שדה במשרד וכל כולו מוקדש למאבק.עצם העובדהשהוא חווה שינויים מאוד גדולים במעמדו, קשיים רבים, מגבלות והצטמצמות גדולהבטריטוריה שלו, מאשרת את העובדה שהוא בן מזל בתולה, החווה מזה שנתיים את נחת זרועושל הכוכב שבתאי, שנמצא במזל תאומים ועושה זוית מאתגרת לבני מזל בתולה. סטורן, אדוןהקארמה, מעמת אותו בגדול עם תהליכי התגבשות לקראת הקמת מדינה פלשתינאית , שזהו ללאספק תהליך שבתאי קלאסי.

המפה הסינית שלו המבוססת על תורת ארבעת עמודי הגורל, מגלה לנו מפה חזקה שבה היסודות של העצמי ( עץ יאנג ) ושל התומכים והמקורות ( מים ) חזקים וגדולים יותר מהיסודות המנטרלים (ביטוי , שפע וכוח). לערפאת מפה עם תמיכתיקום מאוד גדולה, בערך פי שניים מהעצמי שלו, זה מגלה לנו שאדם כזה נבחר על ידיהיקום להעביר תהליך מסוים, ונהנה בעקבות זאת מ" חסינות " קוסמית לזמן מסוים, עדלביצוע המטלה המוטלת עליו. זה נכון גם למפות של אנשים רגילים שיש להם יסוד תומכיםמאוד חזק ודומיננטי כמו לערפאת. יסוד התומכים של ערפאת הוא מים, יסוד שמייצג תמיכהחשאית, הרבה הש הש ושושואיזם, הן במובן האידיולוגי והן במובן הכספי פיסי. יסוד מיםכתומכים מלמד גם על חוסר יציבות, ועל תנאי גיאות ושפל בתחום הזה.

העצמי שלערפאת מאוד בעייתי, ערפאת כיליד סתיו (על פי מושגים סיניים) הוא בעל עצמי חלש (במובן הסיני בלבד). יסוד העצמי שלו הוא עץ שנולד בחודש של מתכת, וכידוע עד גבולמסוים המתכת מעצבת את העץ ומעבר לכך היא חותכת אותו. בהתחשב בעובדה שהעץ בסתיו נמצאבשיא חולשתו (השלת העלים) ניתן להסיק שהעצמי שלו חלש. עץ חלש מפצה עצמו על ידישאיפות בלתי ריאליות. הוא שואף לגדול לכל עבר. הוא מגלה תכונות של פנטזיה ומשאלותלב מוגזמות. יש לזכור, שיסוד העץ מיוצג על ידי גוף אנרגטי שמכונה בסינית " הון " - גוף שמקביל לגוף האסטרלי בסיסטמה המערבית. יסוד העץ מייצג חזון , תכנון, ראיהלעתיד.

קשה לחבב את ערפאת, הוא אויב מר ואכזר, והוא אחד האנשים היותרמגעילים שהצמיחה ההיסטוריה המודרנית, אך אי אפשר לקחת ממנו את גודל החזון והתכנון, מפליט חסר בית ותמיכה, הוא הפך לאחד המנהיגים הבולטים ביותר במאה ועשרים. הוא הצליחליצור אומה, לקחת מאות אלפי פליטים לא מוגדרים, ולהפכם לאומה עם דגל ועם דרך. זהיצור קלאסי של יסוד עצמי עץ. העצמי הזה חלש כי הוא לא בעונתו, אך יש לו הרבה תמיכה (מים) ויש לו שורשים בעמודת היום בענף.

הפרמטר החזק ביותר במפתו של ערפאתהוא השפע (במקרה שלו, יסוד האדמה). יסוד זה מופיע בכל הענפים, וגם בגזע השנה. זהאומר שערפאת בא לחיים אלה לחוות את קארמת החומר על כל מובניה. קארמה זאת עוסקתבמלחמה הקבועה בין שני חלקים בתוך האדם, בין האגו שרוצה להגשים עצמו בעולם החומרומתחרה באלוהים בבכורה וביכולת היצירה לבין החלק האלוהי ששואף לרוחניות ולהתעלות. כאשר פרמטר זה מופיע בעוצמה גדולה והוא המרכזי אנו מגלים שהנשמה הזאת מתמודדת עםהצורך להשיג נכסים ורכוש רב בעולם החומר אך גם להבין את מידת השפעת החומר על חייה. כידוע ערפאת נחשב לאחד מעשירי עולם, לפי דיווחים ישנים, ברשותו סכום המתקרב ל4-6מיליארד דולארים המופקדים בבנקים במזרח הרחוק. לפי דיווח עכשווי שפורסם בעקיפין עלידי ישראל, סכום זה נאמד ב- 20 מיליארד דולאר. השאיפה הגדולה ביותר של ערפאת היאלהקים מדינה (רכוש, נכס , אדמה) בשטחי יהודה שומרון ועזה (למרות שעל פי המפה שלו, הוא חולם על מדינה בכל שטחי ארץ ישראל , המערבית והמזרחית) שבירתה מזרח ירושלים. הרצון שלו להגשים עצמו בעולם החומר (מדינה, גבולות ונכסים) חזק ממנו.

היסודהחלש ביותר במפתו הוא הביטוי (יסוד האש , במפתו) ,ואכן ניתן לראות שהוא שומר עלהקלפים קרוב לחזה, ולא מגלה את מהלכיו. הוא שחקן פוקר מצוין שמזהה במהירות אתהחולשות של יריביו. אך הוא נוטה להתפרץ כאש ולהתרגז ולהגיב בכעס כשהוא נשאל עלנושאים שהוא לא אוהב לדבר עליהם.

החיה האסטרולוגית המייצגת את ערפאת היאהנחש. הוא נולד בשנת 1929 ימים ספורים לפני נפילת הבורסה בניו-יורק, וזה כל כךאירוני שאדם שנולד בשנה הכלכלית הקשה ביותר במאה ועשרים , מחזיק בעושר ונכסים לאממומשים בסכומים פנומנלים.ערפאת הוא בן מזל נחש, מיסוד האדמה, וככזה הוא חשאי, סודי , נקמן, נטרן וערמומי, וכמובן מאוד מחושב, מקמץ במילים, מאוד שקול ומדוד ולוקחסיכונים ארוכי טווח. הנחש מייצג באסטרולוגיה סינית את הטרנספורמציה , את היכולתלהשיל את העור ולעשות שינוי פסיכולוגי עמוק, דבר שללא ספק הוא עשה ולא יעשה לעולם. הנחש בא לעולם כדי לזעזע ולהביא תמורות גדולות הקשורות בדרך כלל לשינויים תרבותייםאו כלכליים, בשנת הנחש הקודמת היינו עדים לנפילת הגוש הקומוניסטי ב-1989, פרלהארבור הייתה בשנת הנחש (1941), עובדה שהביאה להצטרפות ארצות הברית למלחמה, ועודועוד. השנה היא שנת הסוס וזוהי שנה דרמטית לגבי העולם במובן של תמורות פוליטיותוכלכליות, ובמידה והוא לא יטיב להבין את המצב ולהגמיש את עמדותיו הוא יעלם מפה תוךמספר חודשים.

כשמשווים בין המפה של ערפאת למפה של ישראל, מגלים עובדהמעניינת: יסוד העצמי של ערפאת (יסוד העץ) שולט בעצמי של מדינת ישראל (יסוד האדמה). פירוש הדבר שערפאת יותר חזק מישראל מבחינה אנרגטית, על פיו ישק דבר: במידה והואירצה- יהיה פה שלום ושגשוג, במידה והוא יבחר במלחמה אז הוא יגרום, אפילו במחירחייו, להרס גדול בכל המזרח התיכון, עם אפשרות לאיום על יציבות האיזור כולו. למערכתהיחסים הזאת עם ישראל, יש גם היבטים חיוביים: עד גבול מסוים הוא גורם מאחד בתוכנו, הוא מעורר בנו את הצורך להתאחד ולוותר על כיתתיות וסקטוריאליות שכל כך מאפיינים אתהמדינה בשנים האחרונות, וזה מה שיסוד העץ עושה לאדמה, הוא מהדק אותה ושומר עליהמפני סחף וארוזיה. אך אם העץ חזק מדי הוא מהדק אותה יותר מדי , מונע ממנה לאגור מיםומדלל אותה מהמינרלים הדרושים והחיוניים כל כך לעץ עצמו. לכן יש צורך בשנת שמיטהכדי למנוע מהעץ להרוס את האדמה. האם ערפאת יכול לישראל? בחינה של המפה מגלה שיסודהעץ שלו חלש מדי מכדי להרוס את יסוד האדמה של המדינה, אך חזק דיו כדי להזיק לובמידת מה.

ישראל ערפאת פרמטר
140 (
אדמה) 60 (עץ) עצמי (מקבילים)
64 (
מתכת) 30 (אש) ביטוי
145 (
מים) 130 (אדמה) שפע
15 (
עץ) 100 (מתכת) כוח
160 (
אש) 128 (מים) תומכים


בהשוואה בין שתי המפות אנו רואיםשלמזלנו יסוד העץ של ערפאת חלש ואינו מסוגל להרוס את יסוד האדמה של ישראל, אך יסודהכוח שלו חזק מאוד ושולט על יסוד הכוח של ישראל ביד רמה. מה זה אומר בעצם ? יסודהכוח במפה עוסק ביכולת של האדם להשתלב במערכות מורכבות, ביכולתו לנווט בין גופים, אנשים, מוסדות ומערכות, זה היכולת לעוצמה ולכוח. ערפאת ניחן ביכולת טובה בהרבה משלישראל להשתלב בחבר העמים, במשפחת העמים, הוא מוכר כאישיות פוליטית מאוד מקובלתוממוסדת בכל מדינות העולם השלישי ובמדינות אירופאיות רבות וזוכה לתמיכה בינלאומית. לעומת זאת, יסוד הכוח של ישראל חלש מאוד , דבר המונע ממנה השתלבות מלאה ונורמליתבמשפחת העמים וישראל תמיד תהיה מבחינת עם לבדד ישכון. הכוח הנמוך והחלש הזה יוצר גםמצב שמפעם לפעם בעת גילוי חולשה של עצמנו אנו מותקפים גם על ידי ערפאת (מיד לאחרהנסיגה מלבנון) וגם על ידי העולם כולו בגילוי אנטישמיות ואנטי-ישראליות מוקצנים. ברגע שאנחנו מגיבים בעוצמה משתנה הגישה. העולם, ללא ספק, מעדיף לראות אותנו חלשים. המפה מייצגת זאת בבירור. הכוח שלנו בא לנו מתמיכת היקום הגדולה שלנו (יסוד האש). זוהי תמיכה חזקה ורצויה, אך היא גם מעידה שאנו כל הזמן זקוקים לתשומת הלב של העולם, כדי לחוש שאנחנו קיימים. מלבד זאת יסוד העצמי והמקבילים של ישראל חזק דיו (יסודהאדמה) ולכן ישראל מסוגלת למצוא לעצמה בעלי ברית וחברים מבין כל המדינות.
הפרטהמעניין ביותר לגבי ישראל , הוא יסוד השפע (מים). ככל שכמות המים בישראל פוחתת בגללגורמים שונים כך גם יורדת כמות השפע והשנה הגענו למצב כמעט קריטי. מזה כשנתיים אנוחווים את יסוד האש. בשנה שעברה היה זה מזל נחש והשנה מזל סוס. האש הזאת כה חזקה, עדשהיא מייבשת את כל המקורות, התביישות מקורות המים בארץ, מביאה גם למיתון ולקריסתענפים שלמים, רק תיקון המצב הפיסי יביא לשינוי משמעותי גם בתחום זה. בהתחשב בעובדהשערפאת שייך ליסוד העץ, אנו רואים גם שהוא עסוק בלשתות את שאריות המים שלנו ובכךלהחליש אותנו יותר ויותר.

כשבודקים איך אפשר לגבור על ערפאת, מבינים שהיסודהיחידי שיכול לו זה יסוד המתכת, אך יסוד זה חלש אצלנו ומצוי בזמינות נמוכה. זוהיבעיה שנראית כמו פרפטום מובילה, תנועה מתמשכת באינרציה עצמית לא נגמרת. הגברת יסודהמתכת של ישראל פירושו למעשה הגברת פרמטר הביטוי של המדינה, המחייב תכנון ארוךטווח, ולכך דרושים מניפולציות וכישורים מיוחדים , או במקרה הקיצוני אניהילציה שלהאיש. כי ככל שמעמיקים בבחינת המפות אנחנו רואים שהפלונטר גדול יותר מהכלים שיכוליםלהתירו. אז אחת מהשתיים, או שיסוד המתכת חותך ומתיר את כל הכבלים ומפשט את הנושא , עקב לצד אגודל, כפי שאריאל שרון מנסה לעשות על ידי גיזום של ענפי העץ בתיקווה שיקחלו זמן רב להתאושש, או לקחת את הצעד היותר מרחיק לכת, גדיעת העץ כולו והרחקתומהאיזור לאדמה רחוקה. והאפשרות האולטימטיבית - לגדוע את העץ ולעשות ממנו בית קטןבערבה!
לייבסיטי - בניית אתרים