פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
החזית האידיאלית למבנה - SEVEN STAR ROBBERY ( חזית צפון או דרום)
כאשרבוחנים מבנה על פי אסכולת ה- SAN YUAN ( זמן מרחב ) שמכילה בתוכה את אסכולת XUAN KONG FEI XING ( אסכולת הכוכבים המעופפים ) מגלים שבכל עידן יש מבנים בעלי חזיתמוצלחת מבחינת צירופי הכוכבים וחזיתות מוצלחות פחות המכילות צירופים פחות חיובייםעד שליליים.

באסכולת ה- XUAN KONG יש נוסחה אחת המגלה שישנן שתי חזיתותמבורכות בכל העידנים, למעט עידן 5 . נוסחה זו בעלת שם מטעה ( שוד הכוכב השביעי ) גורסת שניתן "להשאיל" צ'י חיובי מעידנים אחרים ולהשתמש בו לצורכי הבית.

נוסחת שוד שבעת הכוכבים מוכרת לעוסקים ב- XUAN KONG DA GUA , שהיא טכניקהמשלימה לזו של הכוכבים המעופפים. על פי נוסחת שוד הכוכב השביעי בטכניקת ה – DA GUA ישנם בתים המתקשרים עם בעליהם על פי ההקסגרמות המאפיינות אותם. במידה ולחזית שלמבנה נבדק יש את ההקסגרמה ההופכית של בעליו , זה נחשב למצב מאוד מבורך והאדם מתקשרנכונה עם מרחב המגורים או העבודה שלו.

אולם, טכניקת ה- DA GUA מורכבתודורשת הבנה נכונה של הפיכת מעלות ותאריכים להקסגרמות. לעומת זאת, באסכולת הכוכביםהמעופפים ההתייחסות פחות מורכבת ויותר קלה לזיהוי. נוסחת שוד הכוכב השביעי באסכולתהכוכבים המעופפים משתייכת לנוסחאות המיוחדות של המבנה בדומה למחרוזת הורים , מחרוזתפנינים וכו'.

על פי הנוסחה הזו , כאשר כפולת העידן מופיע בחזית המבנהויוצרת מחרוזת הורים עם שני סקטורים נוספים וכוכב הבסיס של סקטור החזית יוצר אף הואמחרוזת הורים עם שני כוכבי הבסיס של אותם שני סקטורים . מתקבלת הנוסחה של " שודהכוכב השביעי ".

דוגמא : כל המבנים מעידן 7 שחזיתם צפון 2,3 משתייכיםלקטגוריה הזו
4 1 6
8 6 2
6 8 4
 
5 9 1
3 2 7
1 4 9
 
9 5 1
7 7 3
2 3 8הצפון מכיל את 7 ככוכב מים וככוכבהר ואת 3 ככוכב בסיס
המערב מכיל את 1 כוכב מים , ארבע כוכב הר ו –9 כוכב בסיס
הדרום מזרח מכיל את 4 כוכב מים , 1 כוכב הר ו- 6 כוכב בסיס.

כוכביהבסיס של צפון ( 3 ) , מערב ( 9 ) ו- דרום מזרח ( 6 ) - הם מחרוזת הורים 3, 6, 9
כוכבי המים וההר של הצפון ( 7 ) , מערב ( 1 ו- 4 ) ודרום מזרח ( 4 ו- 1 ) הםעוד מחרוזת הורים 1 , 4 , 7 .

כך שמבנים אלה משמרים בתוכם את האנרגיההמבורכת של 3, 6, ו- 9 ובמידה פחותה יותר את האנרגיה של עידנים 1 , 4 ו- 7 . כךיוצא שמבנים אלה טובים להרבה עידנים מכיוון שהם מתקשרים טוב עם צ'י של עידניםאחרים, למעט עידני האדמה. מאחר ועידן 9 הוא עידן הצ'י העולה , ניתן לראות אותםכמבורכים כבר כעת.

נוסחת ה- SEVEN STAR ROBBERY היא תוצר של ספירה מיוחדת שלמחרוזת העידנים מ- 1-9 .

1 , 9 , 8 , 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ,9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

אם ניקח את הספרה 1 ונספור 7 צעדים , נגיע לספרה 7 , אם מספרהזו נמשיך לספור עוד 7 צעדים נקבל את הספרה 4 ( 7 , 4, 1 ) באותה מידה אם ניקח 4צעדים קדימה ואחורה נקבל את אותה תוצאה. כך גם למחרוזת של 2, 5 ו- 8 , רק המחרוזתשל 3 , 6 ו- 9 פועלת רק על ספירה קדימה ואחורה של 4 לקבלת המחרוזת.

המבניםהבאים שייכים לנוסחת SEVEN STAR ROBBERY
עידן
חזית
 
1
צפון 1
דרום 2,3
 
2
צפון 2.3
דרום 1
 
3
צפון 1
דרום 2,3
 
4
צפון 2.3
דרום 1
 
6
צפון 1
דרום 2,3
 
7
צפון 2,3
דרום 1
 
8
צפון 1
דרום 2,3
 
9
צפון 2,3
דרום 1כל המבנים האלה נחשבים כמבורכיםבכל אחד מהעידנים של היואן התחתון ( עידנים 7 , 8 ו- 9 ). הנוסחה הזו מסבירה מדועמבנים רבים בעולם בארצות אירופה , ארצות הברית ומדינות רבות אחרות נחשבים כמבורכיםמזה עשרות שנים למרות שהם נבנו לפני עשרות ולעיתים אפילו מאות שנים. הנוסחה מגלהשמבנה שהחזית שלו היא צפון 1 2 או 3 לפי הטבלה שומרים על ערכם האיכותי שנים רבותלאחר שנבנו.
 
לייבסיטי - בניית אתרים