פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
תחזית קואות 2005
שנת 2004 הסתיימה באסון הטבע הגדול ביותר מסוגו בהיסטוריהשל האנושות. בדיקה על פי STAR QI 9 מגלה לנו שכוכב 5 השנתי היה מלווה בכוכב 1 חודשיבכוכב 1 יומי ובכוכב 5 של שעת האירוע. נוצר צירוף של 5,1,1,5 . אירוע דומה לאסוןהתאומים שבו נוצר צירוף של 8,4,4,8 . אלה שני צירופים של מעגל שליטה, שבדיעבד מסתברשהאפקט שלהם הוא גלובלי. בשנת 2004 כוכב סטורן, 5, שהה במרכז והטביע את חותמו עלאירועים רבים, גם בגלל העובדה שזו שנת הפתיחה של עידן 8. שנת 2004 אופיינהבקונפליקטים בינלאומיים ובסבל אנושי רב. למשל, רצח העם בסודאן, המלחמה בעיראק, אסוןהטבע בדרום מזרח אסיה, מיתון כלכלי עולמי. בנוסף, התרחשו דרמות אנושיות כדוגמת, ניסיון ההרעלה של יושצ'נקו מועמד האופוזיציה לבחירות באוקראינה, מות ערפאת ממחלהמסתורית, ועוד.

שנת 2005 היא שנה שבה שולט כוכב מס' 4, היא נשלטת על ידיהטריאגרמה XUN, הבת הבכירה, המכונה באי-ז'ינג בשם רוח. מספר 4 בתפיסה הסיניתמתאפיין בצמיחה כלכלית לאחר תקופה של קיפאון ומיתון כלכלי ושינויים בדפוסי הגירהבולטים בכדור הארץ. זו שנה שמייצגת חוסר יציבות מכיוון שהרוח השולטת בשנה זו יכולהלהיות בריזה קלילה ונעימה וגם סופה חזקה והרסנית. שנות 4 בהיסטוריה ידועות כשניםשהתרחשו בהן סופות מסוג טורנדו והוריקן. זאת שנה של יישום בפועל של המצאות בתחוםצבא ורפואה לשירות האדם. זאת שנה שבה יש התעוררות של יצירתיות בתחומי המוסיקה, הספרות ומקצועות אקדמיים. לימודים תופסים נתח נכבד בסדר היום הלאומי של מדינותרבות. זו שנה של התקדמות טכנולוגית מואצת, של תקשורת סלולרית, מחשבים ומדיות אחרות. וזו שנה שבה נשים שוב עולות למרכז הבימה.

בניתוח עמוק ורציני של מספרי הקואהיש להתייחס לשלושת המספרים האישיים (מספר הקואה, מספר האישיות ולמספר המייצג את דרךהפעולה (ר' מאמר על נומרולוגיה של פנג שואי) מכיון שכאשר לוקחים בחשבון את שלושתהמספרים האישיים מקבלים 72 סוגי טיפוסים על פי תאריך הלידה המלא, כך שלכל קואה ישלמעשה 8 טיפוסים שנבדלים זה מזה כך שיתכן מצב שלסוג אחד מתוך ה-9 תהיה שנה מצוינתולסוג אחר עם אותה קואה תהייה שנה קשה יחסית. התחזית הנוכחית מתבססת רק על הספרההראשונה מתוך השלוש. 
 
 
 
קואה 1 גיבוש והתקבעות
קואה 8 פרסום והחצנה
קואה 3 פריחה ופרי
קואה 6 חגיגה
קואה 4 קארמה
קואה 2 צמיחה
קואה 5 תמיכת יקום
קואה 9 התחלות
קואה 7 בלימה ותחרותיותאת מספרי קואה על פי שנת הלידהניתן למצוא במאמר: מה מספר הקואה שלי? המופיע בדף הבית.

קואה 1
בעליקואה זו עוברים לבית מס' 2 המתאפיין באנרגיה מקובעת, איטית, בשל היותו בית של אדמה. מיקום זה מייצג צורך בייצוב של מה שהחלו בשנה הקודמת, שנת התכנון. עליהם להפנים אתהעובדה שזו שנה איטית ולעיתים מתסכלת מכיוון שקצב האירועים הוא איטי למדי. המטרההקוסמית של בית זה היא לאפשר לאדם ליצור בסיס איתן יותר לאורך שנים לפרויקטים שהחלובשנה הקודמת. זוהי שנה טובה לבדק בית של שותפויות, מערכות יחסים, הן רומנטיות, הןמשפחתיות והן אישיות. זו שנה שבה ניתן לעשות אינטגרציה טובה יותר בתחום המשפחהוהחברה. אבל המעגל החברתי והמקצועי אינו מתרחב בשנה זו. יתירה זמן הוא עלול אפילולהצטמצם מכיוון שלאחר בדק בית בנושא זה אנשים רבים מחליטים לצמצם או לוותר עלמערכות יחסים לא רלבנטיות.

לכאורה, כלפי חוץ זו נראית כשנה של חוסראקטיביות, אבל זו שנה של שינויים פנימיים שבהם בעלי קואה 1 מגיעים להחלטות בכלהנוגע לשותפויות ולמערכות יחסים. הם עשויים לחוש מבודדים, ועליהם לזכור שהתחוםהכלכלי בעייתי, שפירושו שיש לצמצם הוצאות ולא לשאוף להתרחבות בנושאים כלכלייםועסקיים. אין זו שנה שמתאימה לרכישות הדורשות השקעה גדולה. לעומת זאת, זו שנה טובהלבדק בית, הכוללת שיפוצים ושינויים בסידור הפנימי של הבית והעסק. וזו שנה שמתאימהגם למשפחתיות. נשים בעלות קואה 1 האמורות ללדת בשנת 2005 יחושו שיותר קל להן להסתדרעם התפקיד האימהי מכיוון שבית זה מיוצג על ידי הטריאגרמה KUN המזוהה עם דמות האםהקוסמית.
זו שנה שדורשת השגחה על הבריאות מכיוון שהטחול, הלבלב, והקיבה הםהאיברים הרגישים ולכן יש להקפיד על תזונה נכונה. הנטייה היא להשמנה ולקצב חילוףחומרים איטי מהרגיל. אנשים הסובלים מבעיות של סכרת, והפרעות במערכת העיכול צריכיםלהקפיד על שימוש משכל בתוספי מזון, ומעל לכל להקפיד לא להיות מעורבים באירועיםהמעוררים התרגשות יתר, שעלולה להשפיע על הפעילות של הטחול והלבלב. מילות המפתח לשנהזו עבור בעלי קואה 1: צניעות, ענווה, הגינות, פשטות, ומתינות.
לבעלי קואה 1 זושנה לא קלה יחסית מכיוון שקואה 1 מיוצג על ידי יסוד המים ובית 2 מיוצג על ידי יסודהאדמה ונוצרת מערכת שליטה של אדמה ומים כך שתחושת השליטה על האירועים קטנהיחסית.


קואה 2
לאחר שנה כבדה ומתסכלת שבה בני הקואה הזו שהו בבית 2או בשנה השניה למחזור בן 9 השנים, בעלי קואה 2 עוברים לבית השלישי ויכולים להתחיללנשום לרווחה. בית 3 מכונה בית הנביטה ומיוצג על ידי המזרח שמבחינה סימבולית מסמלאת זריחת השמש והתחלות חדשות. באי ז'ינג הטריאגרמה של בית היא ZHEN רעם. שמייצגהתחלות חדשות דרמטיות ומהירות. בעלי קואה זו צפויים לשינויים חדים ומהירים בתחומיעבודה, כספים ומערכות יחסים. לאחר שנתיים של תכנון ומיצוב זו שנה של פריצה ושלהגשמה של חלומות ומאוויים שונים. אבל מאחר ובני קואה זו מגלים חשיבות יתר ליציבותואינם אוהבים הרפתקאות ושינויים לא צפויים, עליהם לקחת בחשבון שלא תהיה להם שליטהמלאה על האירועים גם לנוכח העובדה שהבית השלישי מיוצג על ידי יסוד העץ וקואה 2מיוצג על ידי יסוד האדמה ועל פי מערכת חמשת האלמנטים העץ שולט באדמה. הבית השלישימיוצג על ידי עץ יאנג שמשמעו תכנון ארך טווח, אסטרטגיה, וצורך בהגשמת חלומות בתחוםהעבודה והקריירה.
זו שנה שמבשרת על יוזמות חדשות בתחום העבודה והכספים. זה נחשבבית ממוזל בתחום הקריירה אך גם יש סיכונים של קנאה, צרות עין ותחרותיות מהסובבים. זה זמן מתאים לעשיית בדק בית בתחומי החיים השונים ולהיפטר ממערכות יחסים בעייתיות. בשנה זו ניתן גם לחפש ולמצוא אפיקי פעילות חדשים בתחומים שנראים לכאורה שאינםתואמים עיסוקים קודמים של בעלי הקואה. בנוסף, זו שנה שמבשרת על נסיעות, בעיקרבענייני לימודים ועבודה, אך גם נסיעות לצורך חופשה. מתרבים גם הקשרים בתחום אישיומקצועי. אנשים חדשים נכנסים לחייהם של בעלי קואה 2 שעוזרים להביא פרספקטיבה חדשהלחייהם. אנשים אלה יציעו גם שותפויות או עסקים. על בעלי קואה 2 להזהר מכיווןשהפיתויים הם מרובים והקצב של השנה מהיר מידי עבור מרביתם. בני קואה 2 יגלו רגישותיתר בשנה זו בפעילות של הכבד, כיס המרה ועמוד השדרה. אלה אזורים רגישים עבורם השנהועליהם להקפיד על תזונה נכונה וכושר גופני.יש להרבות בהליכה ובתרגילי נשימה. ישלהיזהר מתאונות עבודה וסיכונים גופניים מיותרים.

קואה 3
בעלי קואה 3עוברים לבית ולשנה הרביעית במחזור 9 השנים. שנה זו דומה לשנה הקודמת מכיוון ששתיהןמשתייכות ליסוד העץ. אך ההבדל ביניהן ניכר. שנה זו תהיה המשך של השנה הקודמת אך עםתוצאות טובות יותר בתחום המקצועי כלכלי. בני קואה 3 מוכרים בדינמיות ובאימפולסיביותשלהם, הם אוהבי שינויים והרפתקאות אך בו זמנית מחפשים גם יציבות בדרכם שלהם. השנההרביעית מאופיינת בטריאגרמה XUN . שנת 2005 היא שנת הפרי עבור ילידי קואה 3 , זוהישנה שבה הם מתחילים לקטוף את הפירות של העץ שהם נטעו בשנים הקודמות. כלומר ילידיקואה 3 שהחלו לבצע שינויים או התחלות חדשות לפני 3 שנים ירגישו כעת בתוצאות ההשקעהשלהם. השנה הרביעית שלהם מתאפיינת בהתרחבות ובמעשיות. זה אומר שהם מצליחים להוציאלפועל תוכניות או מבססים בצורה מעמיקה יותר את אשר החלו בשנים הקודמות. אך, עליהםלהיזהר מהיסחפות לתחושת ההצלחה והשינוי המאפיינת את השנה מכיוון שדווקא בשנההרביעית למחזור מתרחשים אירועים בעייתיים למדי הנובעים מאופטימיות יתר. בשנה הזאתיש תחושה של גדילה והתרחבות ואנשים נכנסים להרפתקאות פיננסיות מיותרות. במקוםלהיצמד להצלחה הקיימת או המסתמנת הם בוחרים להרחיב את העסק בתקווה להצלחה גדולהיותר ואז מתרחשת הנפילה. כך שיש להימנע מצמיחה מהירה מדי, ולוותר על השקעותוספקולציות עתידיות, כי התיאבון בשנה זו גדול יותר ממה שהבטן מסוגלת להכיל. זו שנהמצוינת להתחלה של לימודים בתחום האקדמיה, או ללימודים במסגרות המקנות מיומנות גדולהיותר בתחום המקצועי של בעלי קואה זו. יש להיזהר משינויים חדים, כלומר בעלי קואה 3נדרשים להמשיך במסלולם ולא לעשות שינויים דרמטיים ואימפולסיביים באורח חייהם. הבריאות טובה יחסית, אך מערכת העצבים חלשה השנה ביחס לשנים קודמות. חוסר מיקוד עלוללגרום לבעיות גם בתחום הפיסי-בריאותי בעיקר בעיות של כיס מרה, שרירי הירכיים, כאביראש וכאבי שרירים באזור הכתפיים והשכמות.

קואה 4
בעלי קואה 4 נמצאיםהשנה בבית 5 שהוא השנה החמישית במחזור בן 9 השנים. בית זה מכונה תנודות ובית הקארמהונחשב לאחד הבתים הבעייתיים משתי סיבות. האחת, בית זה נמצא במרכז ופירוש הדבר שבעליהקואה חווים השנה מצב שבו הם נמצאים במרכז העניינים בתחום אישי, משפחתי או מקצועי. רואים אותם יותר והתובענות כלפיהם גדלה. אנשים הנמצאים בקרבתם בתחום אישי, משפחתיאו מקצועי דורשים מהם יותר מאשר בשנים עברו. הסיבה לכך היא שהבית החמישי משויךלסטורן כוכב הקארמה והאחריות הקולקטיבית כך שעליהם לצפות לחוסר שקט ופעילות רבה שלאנובעת מתוך רצונות וצרכים שלהם אלא מתוך דרישות וצרכים של הזולת. הסיבה השניה היאשהשנה החמישית היא שנת הקארמה. זה אומר שבשנה זו מתרחשים אירועים מיוחדים יוצאידופן לטוב ולרע. זו שנה שבה בעלי קואה 4 נפגשים עם הגורל במובן של התרחשויותמעניינות ומיוחדות כמו נישואים, התאהבות, חולי, אבטלה, פיטורין, עבודה חדשה, הגירהועוד. זו שנה שבה עליהם להימנע מנקיטת יזומות ומהתחלות חדשות, למעט, אם יוזמות אלהנובעות מאנשים אחרים, כלומר, אם הם נענים לצרכים, בקשות של הזולת, אפילו אם הן באותבהפתעה, זה חיובי עבורם, אבל יוזמות שהם נוקטים עלולות להיתקל בקיר אטום או בחוסרמימוש. מאחר והיסוד המייצג שנה זו הוא יסוד האדמה המיוצגת על ידי כוכב סטורן היאמכונה גם שנת ההקצנות. התחושות המחשבות והרגשות נחווים בעוצמה ותחושת פחד, ולעיתיםגם חרדה, עלולה להיות חלק מהתחושה הכללית של שנה זו. מאחר וסטורן שולט בשנה זו כלפעולה יזומה יש לה השפעה ארוכת טווח על בעלי הקואה ועל המקורבים להם. לכן, מומלץלבעלי קואה זו לחשוב טוב ולהעזר באנשי מקצוע בכל תחום בו עליהם לקחת החלטה חשובה. בנוסף, התחום הבריאותי רגיש לבעלי קואה זו מכיון שהיסוד המייצג אותם הוא עץ השולטעל יסוד האדמה המאפיין את הבית הזה. זו שנה שדורשת לעשות בדק בית פיזי, לערוךבדיקות גופניות כלליות ולהעזר באמצעים כמו מדיטציה, תרגילי נשימה ואמצעים אחריםלהרגעת הנפש והגוף.

קואה 5
שנת 2004 היתה שנה לא קלה לבעלי קואה 5 מכיווןשהם היו במפגש עם סטורן הם חוו חויוות לא קלות הקשורות למערכות יחסים, משפחה, עבודהוקריירה. השנה הם יכולים לנשום לרווחה כי הם עוברים לאחד הבתים המבורכים ביותר. הבית השישי מכונה בית התמיכה והחברים ובית השפע. בית 6 הוא בית שבו מתממשת האימרה "הזורעים בדמעה – ברינה יקצורו". זו שנה של התקדמות בתחום מקצועי, כלכלי, מכיווןשזו השנה הראשונה בתוך המחזור בן 9 השנים שהיא שנה קולקטיבית שבה הכישורים והיכולותשל בעלי קואה 5 מתבטאים במידה רחבה יותר לקהל גדול יותר בצורה אפקטיבית יותר. בית 6מייצג את ההיררכיה החברתית מקצועית של העולם בו פועל האדם. זו שנה שבה בעלי קואה 5יכולים ליצור קשרים ותקשורת טובה יותר עם מוסדות, ארגונים ואנשים בעלי השפעה. קללמצוא פטרונים או נותני חסות לרעיונות בתחום מקצועי. זו שנה שבה קל להפיץ רעיונותלציבור גדול וכן יצירת קשרים עם אנשים ותרבויות מעבר לים כך שלבעלי קואה זו יש אתהיכולת ותמיכת היקום בכל אותם תחומים שיש בהם להרחיב את המודעות ואת הרווחה שלאנשים במקומות שונים בארץ ובעולם. זו שנה שבה הם זוכים להערכה ולהוקרה של אנשיםחשובים בסביבתם ויש להם יכולת טובה יותר להגשים שאיפות שהחלו לקרום עור וגידים לפניחמש שנים, בשנה הראשונה למחזור בין 9 השנים. בעלי קואה 5 הנחשבים לאחראיים, המאורגנים והיציבים מבין כל בעלי הקואות, יגלו שאנשים רבים רוצים לקבל מהם עזרהומנהיגות. אבל, עליהם להזהר מכיוון שהם עלולים לקחת אחריות מעבר ליכולתם. בנוסף, עליהם להיות מוכנים לטפל בכל התחום הביורוקרטי ובקשר שלהם עם רשויות מס וחוק מכיווןשהם נמצאים תחת עינם הפקוחה של השלטונות לטוב ולרע. מבחינה בריאותית, הבית השישימייצג רגישות בדרכי הנשימה, נטייה להתקררויות והצטננויות אבל יותר בעיות הקשורותלפעילות של המעי הגס. בעיות במטבוליזם של הסידן בגוף, או בריחה מוגברת של סידן אצלנשים או תופעות של הסתיידות עורקים או הצטברויות של גושי סידן במקומות לא צפוייםבגוף. וכן יש להזהר בנסיעות ומסעות לחו"ל בעיקר סיכוני תאונות מכיוון שבית 6 קשורלמסעות ארוכי טווח או מסעות לארצות רחוקות.

קואה 6
בעלי קואה 6 חוויםבשנת 2005 שינוי מהותי בקצב החיים. בית 6 שהם שהו בו בשנת 2004 התאפיין בפעילותמרובה, באנרגיה יאנגית חזקה ודינמית שיצרה אצלם פעילות מנטלית מוגברת. שנת 2005מתאפיינת אף היא באנרגית מתכת, אך הפעם זו אנרגיה יינית שהקצב שלה שונה ויותר מופנהכלפי פנים. קואה 6 נמצאים בבית השביעי שמוכר בשם בית החגיגות והשמחה. אין הכוונהלחגיגה במובן המערבי אלא במובנה הסיני שפירושה היכולת הכלכלית-אישית לקחת פסקי זמןבמהלך השנה כדי לנוח ולהנות מפרי עמלם. בית זה מכונה גם בית הקציר וכן בית השמיטה. זה בית מורכב המכיל רבדים רבים שנחשבים בתפיסה המערבית והסינית כאחד כחיוביים. האנרגיות מופנות כלפי פנים, במטרה שבעלי קואה 6 יוכלו ליצור השתקפות של עצמם, להסתכל אחורנית על ששת השנים הקודמות בתחושת סיפוק וכעת להינות מפרי עמלם. שזה אומרשקצב החיים והפעילות יורד אך עם זאת, יכולת בעלי הקואה להשיג רמת חיים גבוהה יחסיתנשמרת. זו שנה שבה יש אפשרות לקבלת כספים באופנים שונים כמו החזרי מס, ירושות, זכיות, בונוסים ומתנות הן בתחום המקצועי והן בתחום האישי. הרצון והצורך להנאותחומריות רגשיות ומנטליות מתגבר. זו שנה שבה בעלי הקואה מרגישים צורך למצות את החייםעל ידי מעורבות גדולה יותר של עצמם בפעילויות שיש בהן הנאה, שמחה ומיניות. אך איןזו שנה טובה ליצירת קשרים ארוכי טווח כיוון שהבסיס הוא רגעי ולא קבוע. זו שנהשמתאימה לטיולים, לבחירה של סדנאות וקורסים בתחומים שאינם קשורים ישירות למקצוע שלבעלי הקואה אלא יותר להנאות שלהם. מאחר וזו גם שנת שמיטה זו שנה אידיאלית לבעליקואה 6 לסיים פרויקטים או לסיים מערכות יחסים לא רלבנטיות בתחום האישי והמקצועי אולצאת לפנסיה או לקחת שנת שבתון מהעבודה. שנת 2005 מבשרת על התרחבות בתחום החברתי- משפחתי, במובן שבעלי הקואה מרחיבים מעגלים או יוצרים קשר עם חברים או עם בני משפחהאו עם אנשים מהעבר מכיוון שבית זה קשור לנוסטלגיה ולהתרפקות על זכרונות מהילדות ועלקשרים רומנטיים בשנים עברו. אבל, מבחינה בריאותית עליהם להזהר מפינוק יתר מסיכוניםשל מחלות מין ומבעיות של דרכי נשימה ובעיקר רגישות של הריאות.

קואה 7
בעלי קואה 7 נמצאים בשנת 2005 בבית 8 שזו השנה השמינית למחזור בן 9 השנים. ביתבעל אנרגיה אמביוולנטית, בלימה ועצירה לעומת זעזוע. בית 8 הוא בית של אדמה יאנגהמכונה הר. אנרגיה זו מתקשרת לעצירה ובלימה של תהליכים כדי לאפשר לבעלי קואה 7להתבונן במעשיהם, לראות את המתרחש בחייהם על מנת להגיע מוכנים לשנה הבאה שבה הםימצאו בבית 9- בית הפרסום והתהילה. בבית הנוכחי הם יחושו בקשיים להביע את מאווייהםבצורה ברורה לסובבים אותם. הם חשים שקיימת מעין חומה שקופה שמפרידה בינם לביןזולתם, זה יכול להתבטא בדרכים שונות, החל מתחושת בדידות וכלה בתחושה של שליטה עלהמצב בגלל הפרספקטיבה הגדולה שנוצרת עבורם בשנה זו. אין לצפות לעזרה גדולה או יוצאתדופן משותפים לחיים או לדרך. הטיפוס על ההר קשה וגובה מחיר, מעט אנשים יכולים לשרודבפסגת ההר, זוהי בעצם מטאפורה למצבם של בני קואה 7 בשנת 2005. העקשנות והרצוןלשליטה מלאה על העניינים, עלולה לקומם זרים בעיקר כלפי אלה מבעלי קואה 7 שהם בעליאמביציה. הצורך הזה בבדלנות הנראה לאחרים כריחוק, משרת בצורה הנכונה ביותר את בעליהקואה. במקביל קיימת אנרגיה הפוכה לחלוטין: רצון להתמודדות, תחרותיות ולקיחתסיכונים בתחומי חיים שונים וחוסר פחד מתגובות של אחרים לרצונות ולשאפתנות של בניהקואה. זו שנה דומה במהותה למתרחש בחייהם של בעלי קואה 1 ( הנמצאים בבית 2), ההבדלהוא שבבית 8 יש הרבה יותר תנועה פנימית ופחות חיצונית, אבל מפעם לפעם יש שינוייםוהפתעות דרמטיות המתרחשות בחייהם של בעלי הקואה. זו שנה שמתאימה לגישה שכלתניתומבוקרת, וראיית הדברים ללא שימוש במשקפיים ורודות. מאחר וזו שנה שהאנרגיה מקובעתבה חלק מהזמן, מומלץ לבעלי הקואה לנוע הרבה במחשבה ועל ידי עיסוקים ותחביביםאינטלקטואליים, או על ידי תנועה פיזית, הכוללת נסיעות וטיולים. יש להזהר מלקיחתסיכונים פיזיים הקשורים למהירות כמו נסיעה ברכב, ספורט אתגרי וכו'. יש לשים דגש עלסוג התקשורת שמנהלים עם אחרים מכיוון שבני הקואה נוטים בשנת 2005 לחוסררגישות.

קואה 8
בני קואה 8 עוברים פאזה בשנת 2005 ונכנסים לבית 9 המסמלפתיחות, הכרה, מוניטין, ומעורבות חברתית גדולה. בית 9 נחשב לאחד הבתים הקליםוהסימפטיים. זה בית שהשוהים בו מרגישים את חומה של השמש ונהנים ממנו וזו מטפורהלאהדה , תמיכה, שהם מקבלים מהסובבים אותם ברמה החברתית והאישית וכן אפשרות טובהלזכות גם בהכרה מקצועית על הכישורים שהם מפגינים בשנה זו. בעלי קואה זו ייהנובמיוחד מכיוון שהאש של בית 8 מזינה את יסוד האדמה שלהם ומאפשרת להם לקבל הזנהותמיכה מאחרים ומהיקום ולזכות בהכרה ליכולות המקצועיות שלהם, שפירושו שזו שנהמתאימה לבעלי הקואה להחצין כישורים, ליחצן את עצמם בתחום המקצועי. לפרסם בצינורותהמקובלים את המיומנויות המקצועיות שלהם ולהרחיב בכך את חוג הלקוחות שלהם. בנוסף, זושנה שמתאימה להרחיב גם את העילות חברתית, להצטרף לארגונים, מוסדות או גופים שיש בהםפעילות חברתית המבוססת על קשרים אישיים וחברות. אבל, בית זה טומן בחובו גם גרעין שלפורענות, מכיוון שפרסום עשוי להיות כמו חרב פיפיות. ופרסום עלול להיות גם במובנוהשלילי. לכן, כל אחד מבני קואה זו צריך לעשות חשבון נפש לגבי השאיפות והרצונותהאישיים והמקצועיים שלו ביחס לנושאים של פרסום, החצנה והכרה חברתית או מקצועית. זושנה שמסמלת בתוכה גם אפשרויות רומנטיות לא מעטות, נישואים, מעורבות חברתית גדולהכמו בליינות, חיי חברה. תחושת העצמאות והשליטה גדולה במיוחד והבעייתיות נובעת מכךשמדובר בשנה אחת בלבד שקשה לפעמים לנצלה. ברמה הבריאותית, זו שנה נעימה ונוחה, אךמתישה ומחלישה. בגלל שהאש של בית 9 זקוקה לחומר דלק כדי לבעור ובמקרה זה חומר הדלקהוא האדם עצמו, כך שטיפוסים שאפתניים בעלי קואה 8 עלולים למצוא עצמם מוחלשיםומותשים בסוף השנה. מבחינה בריאותית הלב וכלי הדם הם האיברים הרגישים ויש נטייהליתר לחץ דם, להתקפי חום, לכוויות, לדלקות עיניים ולאמוציונליות יתר. אבל, מאחר וזושנה מבורכת עבור בעלי קואה 8 גם אם יהיו מפגעים כאלה הם יהיו לא יהיוקשים.

קואה 9
בעלי קואה 9 סיימו בסוף שנת 2004 את המחזור בן 9 השניםוכעת, בשנת 2005 הם מתחילים מחזור חדש. הם נמצאים כעת בשנה הראשונה למחזור - בבית 1. בית זה אינו קל עבורם מכיון שנוצר בו קונפליקט בין יסודות. קואה 9 מייצגת אתיסוד האש ובית 1 את יסוד המים השולט עליהם. בית 1 מוכר כבית התכנון, והוא השלבהראשון של כל מחזור, אישי קולקטיבי או קוסמי. זו שנה שדורשת מהם הגדרה מחודשת שליעדים ומטרות בתחום אישי ומקצועי וכן התמודדות לא קלה עם חששות, פחדים ודאגותבתחומי החיים השונים. בעלי קואה 9 רגילים למעורבות חברתית, תמיכה של חברים ובנימשפחה, או להצמדות יתר לאחרים וכעת הם נדרשים לגלות יתר עצמאות ואינדיבידואליותולמצוא נתיב חדש לפעילותם באופן עצמאי. זהו תהליך של צמיחה והתבגרות שגורם להםלהתמודד עם חלקים שהם בדרך כלל מסתירים מעצמם. ברמה החומרית- כלכלית, זו שנה יחסיתטובה, מכיוון שיסוד המים מסמל תנועה תקשורת ושפע. ומאפשר התחלות חדשות. על כן, שנת 2005 מסמלת עבורם התחלה חדשה מקצועית כמו פתיחת עסק, משרד או חנות. התחלה של מערכתיחסים, נישואים ולנשים בנות קואה 9 מסמל גם מועד טוב ללידה. התקשורת עם הזולת פוחתתכי האנרגיות מכוונות כלפי פנים כך שהקשה כלפי חוץ פוחת, לכן יש להיזהר בכל משא ומתןבתחום אישי או מקצועי עם הזולת. לעומת זאת, האינטואיציה והחיבור למימד המיסטי-רוחנישל החיים גובר ומאפשר לבעלי קואה 9 מפגשים עמוקים מעניינים ומתגמלים בתחום זה. לחדשים בתחום הרוחני זו תהיה שנה של שינוי גדול, ולותיקים בתחום זו תהיה העמקה שלידע שכבר קיים אצלם מזה שנים מספר. למרות שזו שנה ראשונה של מחזור שמבשר התחלהחדשה, יש לנהוג משנה זהירות בכל הנוגע לפתיחת עסקים או הרחבה של עסק קיים מכיווןשנדרשת אנרגיה מרובה לתהליך הצמיחה הזה ועדיף להתחיל בעוצמה נמוכה. תחום הבריאותרגיש במיוחד. בית 1 שולט על הכליות, שלפוחית השתן, עצמות, שיניים, ושיער.איברים אלהרגישים במיוחד בעיקר כאשר בעלי הקואה חווים בעיות ודאגות יתר בתחומי הפרנסהוהעבודה. בנוסף, יש להימנע ממזונות שמקררים את הגוף יתר על המידה, ויש לערוך בדיקותרפואיות מקיפות מכיוון שבית 1 תמיד מעורר מפגש עם בעיות רפואיות שהוזנחו בעבר.
תחזית קואות 2005
שנת 2004 הסתיימה באסון הטבע הגדול ביותר מסוגו בהיסטוריהשל האנושות. בדיקה על פי STAR QI 9 מגלה לנו שכוכב 5 השנתי היה מלווה בכוכב 1 חודשיבכוכב 1 יומי ובכוכב 5 של שעת האירוע. נוצר צירוף של 5,1,1,5 . אירוע דומה לאסוןהתאומים שבו נוצר צירוף של 8,4,4,8 . אלה שני צירופים של מעגל שליטה, שבדיעבד מסתברשהאפקט שלהם הוא גלובלי. בשנת 2004 כוכב סטורן, 5, שהה במרכז והטביע את חותמו עלאירועים רבים, גם בגלל העובדה שזו שנת הפתיחה של עידן 8. שנת 2004 אופיינהבקונפליקטים בינלאומיים ובסבל אנושי רב. למשל, רצח העם בסודאן, המלחמה בעיראק, אסוןהטבע בדרום מזרח אסיה, מיתון כלכלי עולמי. בנוסף, התרחשו דרמות אנושיות כדוגמת, ניסיון ההרעלה של יושצ'נקו מועמד האופוזיציה לבחירות באוקראינה, מות ערפאת ממחלהמסתורית, ועוד.

שנת 2005 היא שנה שבה שולט כוכב מס' 4, היא נשלטת על ידיהטריאגרמה XUN, הבת הבכירה, המכונה באי-ז'ינג בשם רוח. מספר 4 בתפיסה הסיניתמתאפיין בצמיחה כלכלית לאחר תקופה של קיפאון ומיתון כלכלי ושינויים בדפוסי הגירהבולטים בכדור הארץ. זו שנה שמייצגת חוסר יציבות מכיוון שהרוח השולטת בשנה זו יכולהלהיות בריזה קלילה ונעימה וגם סופה חזקה והרסנית. שנות 4 בהיסטוריה ידועות כשניםשהתרחשו בהן סופות מסוג טורנדו והוריקן. זאת שנה של יישום בפועל של המצאות בתחוםצבא ורפואה לשירות האדם. זאת שנה שבה יש התעוררות של יצירתיות בתחומי המוסיקה, הספרות ומקצועות אקדמיים. לימודים תופסים נתח נכבד בסדר היום הלאומי של מדינותרבות. זו שנה של התקדמות טכנולוגית מואצת, של תקשורת סלולרית, מחשבים ומדיות אחרות. וזו שנה שבה נשים שוב עולות למרכז הבימה.

בניתוח עמוק ורציני של מספרי הקואהיש להתייחס לשלושת המספרים האישיים (מספר הקואה, מספר האישיות ולמספר המייצג את דרךהפעולה (ר' מאמר על נומרולוגיה של פנג שואי) מכיון שכאשר לוקחים בחשבון את שלושתהמספרים האישיים מקבלים 72 סוגי טיפוסים על פי תאריך הלידה המלא, כך שלכל קואה ישלמעשה 8 טיפוסים שנבדלים זה מזה כך שיתכן מצב שלסוג אחד מתוך ה-9 תהיה שנה מצוינתולסוג אחר עם אותה קואה תהייה שנה קשה יחסית. התחזית הנוכחית מתבססת רק על הספרההראשונה מתוך השלוש. 
 
 
 
קואה 1 גיבוש והתקבעות
קואה 8 פרסום והחצנה
קואה 3 פריחה ופרי
קואה 6 חגיגה
קואה 4 קארמה
קואה 2 צמיחה
קואה 5 תמיכת יקום
קואה 9 התחלות
קואה 7 בלימה ותחרותיותאת מספרי קואה על פי שנת הלידהניתן למצוא במאמר: מה מספר הקואה שלי? המופיע בדף הבית.

קואה 1
בעליקואה זו עוברים לבית מס' 2 המתאפיין באנרגיה מקובעת, איטית, בשל היותו בית של אדמה. מיקום זה מייצג צורך בייצוב של מה שהחלו בשנה הקודמת, שנת התכנון. עליהם להפנים אתהעובדה שזו שנה איטית ולעיתים מתסכלת מכיוון שקצב האירועים הוא איטי למדי. המטרההקוסמית של בית זה היא לאפשר לאדם ליצור בסיס איתן יותר לאורך שנים לפרויקטים שהחלובשנה הקודמת. זוהי שנה טובה לבדק בית של שותפויות, מערכות יחסים, הן רומנטיות, הןמשפחתיות והן אישיות. זו שנה שבה ניתן לעשות אינטגרציה טובה יותר בתחום המשפחהוהחברה. אבל המעגל החברתי והמקצועי אינו מתרחב בשנה זו. יתירה זמן הוא עלול אפילולהצטמצם מכיוון שלאחר בדק בית בנושא זה אנשים רבים מחליטים לצמצם או לוותר עלמערכות יחסים לא רלבנטיות.

לכאורה, כלפי חוץ זו נראית כשנה של חוסראקטיביות, אבל זו שנה של שינויים פנימיים שבהם בעלי קואה 1 מגיעים להחלטות בכלהנוגע לשותפויות ולמערכות יחסים. הם עשויים לחוש מבודדים, ועליהם לזכור שהתחוםהכלכלי בעייתי, שפירושו שיש לצמצם הוצאות ולא לשאוף להתרחבות בנושאים כלכלייםועסקיים. אין זו שנה שמתאימה לרכישות הדורשות השקעה גדולה. לעומת זאת, זו שנה טובהלבדק בית, הכוללת שיפוצים ושינויים בסידור הפנימי של הבית והעסק. וזו שנה שמתאימהגם למשפחתיות. נשים בעלות קואה 1 האמורות ללדת בשנת 2005 יחושו שיותר קל להן להסתדרעם התפקיד האימהי מכיוון שבית זה מיוצג על ידי הטריאגרמה KUN המזוהה עם דמות האםהקוסמית.
זו שנה שדורשת השגחה על הבריאות מכיוון שהטחול, הלבלב, והקיבה הםהאיברים הרגישים ולכן יש להקפיד על תזונה נכונה. הנטייה היא להשמנה ולקצב חילוףחומרים איטי מהרגיל. אנשים הסובלים מבעיות של סכרת, והפרעות במערכת העיכול צריכיםלהקפיד על שימוש משכל בתוספי מזון, ומעל לכל להקפיד לא להיות מעורבים באירועיםהמעוררים התרגשות יתר, שעלולה להשפיע על הפעילות של הטחול והלבלב. מילות המפתח לשנהזו עבור בעלי קואה 1: צניעות, ענווה, הגינות, פשטות, ומתינות.
לבעלי קואה 1 זושנה לא קלה יחסית מכיוון שקואה 1 מיוצג על ידי יסוד המים ובית 2 מיוצג על ידי יסודהאדמה ונוצרת מערכת שליטה של אדמה ומים כך שתחושת השליטה על האירועים קטנהיחסית.


קואה 2
לאחר שנה כבדה ומתסכלת שבה בני הקואה הזו שהו בבית 2או בשנה השניה למחזור בן 9 השנים, בעלי קואה 2 עוברים לבית השלישי ויכולים להתחיללנשום לרווחה. בית 3 מכונה בית הנביטה ומיוצג על ידי המזרח שמבחינה סימבולית מסמלאת זריחת השמש והתחלות חדשות. באי ז'ינג הטריאגרמה של בית היא ZHEN רעם. שמייצגהתחלות חדשות דרמטיות ומהירות. בעלי קואה זו צפויים לשינויים חדים ומהירים בתחומיעבודה, כספים ומערכות יחסים. לאחר שנתיים של תכנון ומיצוב זו שנה של פריצה ושלהגשמה של חלומות ומאוויים שונים. אבל מאחר ובני קואה זו מגלים חשיבות יתר ליציבותואינם אוהבים הרפתקאות ושינויים לא צפויים, עליהם לקחת בחשבון שלא תהיה להם שליטהמלאה על האירועים גם לנוכח העובדה שהבית השלישי מיוצג על ידי יסוד העץ וקואה 2מיוצג על ידי יסוד האדמה ועל פי מערכת חמשת האלמנטים העץ שולט באדמה. הבית השלישימיוצג על ידי עץ יאנג שמשמעו תכנון ארך טווח, אסטרטגיה, וצורך בהגשמת חלומות בתחוםהעבודה והקריירה.
זו שנה שמבשרת על יוזמות חדשות בתחום העבודה והכספים. זה נחשבבית ממוזל בתחום הקריירה אך גם יש סיכונים של קנאה, צרות עין ותחרותיות מהסובבים. זה זמן מתאים לעשיית בדק בית בתחומי החיים השונים ולהיפטר ממערכות יחסים בעייתיות. בשנה זו ניתן גם לחפש ולמצוא אפיקי פעילות חדשים בתחומים שנראים לכאורה שאינםתואמים עיסוקים קודמים של בעלי הקואה. בנוסף, זו שנה שמבשרת על נסיעות, בעיקרבענייני לימודים ועבודה, אך גם נסיעות לצורך חופשה. מתרבים גם הקשרים בתחום אישיומקצועי. אנשים חדשים נכנסים לחייהם של בעלי קואה 2 שעוזרים להביא פרספקטיבה חדשהלחייהם. אנשים אלה יציעו גם שותפויות או עסקים. על בעלי קואה 2 להזהר מכיווןשהפיתויים הם מרובים והקצב של השנה מהיר מידי עבור מרביתם. בני קואה 2 יגלו רגישותיתר בשנה זו בפעילות של הכבד, כיס המרה ועמוד השדרה. אלה אזורים רגישים עבורם השנהועליהם להקפיד על תזונה נכונה וכושר גופני.יש להרבות בהליכה ובתרגילי נשימה. ישלהיזהר מתאונות עבודה וסיכונים גופניים מיותרים.

קואה 3
בעלי קואה 3עוברים לבית ולשנה הרביעית במחזור 9 השנים. שנה זו דומה לשנה הקודמת מכיוון ששתיהןמשתייכות ליסוד העץ. אך ההבדל ביניהן ניכר. שנה זו תהיה המשך של השנה הקודמת אך עםתוצאות טובות יותר בתחום המקצועי כלכלי. בני קואה 3 מוכרים בדינמיות ובאימפולסיביותשלהם, הם אוהבי שינויים והרפתקאות אך בו זמנית מחפשים גם יציבות בדרכם שלהם. השנההרביעית מאופיינת בטריאגרמה XUN . שנת 2005 היא שנת הפרי עבור ילידי קואה 3 , זוהישנה שבה הם מתחילים לקטוף את הפירות של העץ שהם נטעו בשנים הקודמות. כלומר ילידיקואה 3 שהחלו לבצע שינויים או התחלות חדשות לפני 3 שנים ירגישו כעת בתוצאות ההשקעהשלהם. השנה הרביעית שלהם מתאפיינת בהתרחבות ובמעשיות. זה אומר שהם מצליחים להוציאלפועל תוכניות או מבססים בצורה מעמיקה יותר את אשר החלו בשנים הקודמות. אך, עליהםלהיזהר מהיסחפות לתחושת ההצלחה והשינוי המאפיינת את השנה מכיוון שדווקא בשנההרביעית למחזור מתרחשים אירועים בעייתיים למדי הנובעים מאופטימיות יתר. בשנה הזאתיש תחושה של גדילה והתרחבות ואנשים נכנסים להרפתקאות פיננסיות מיותרות. במקוםלהיצמד להצלחה הקיימת או המסתמנת הם בוחרים להרחיב את העסק בתקווה להצלחה גדולהיותר ואז מתרחשת הנפילה. כך שיש להימנע מצמיחה מהירה מדי, ולוותר על השקעותוספקולציות עתידיות, כי התיאבון בשנה זו גדול יותר ממה שהבטן מסוגלת להכיל. זו שנהמצוינת להתחלה של לימודים בתחום האקדמיה, או ללימודים במסגרות המקנות מיומנות גדולהיותר בתחום המקצועי של בעלי קואה זו. יש להיזהר משינויים חדים, כלומר בעלי קואה 3נדרשים להמשיך במסלולם ולא לעשות שינויים דרמטיים ואימפולסיביים באורח חייהם. הבריאות טובה יחסית, אך מערכת העצבים חלשה השנה ביחס לשנים קודמות. חוסר מיקוד עלוללגרום לבעיות גם בתחום הפיסי-בריאותי בעיקר בעיות של כיס מרה, שרירי הירכיים, כאביראש וכאבי שרירים באזור הכתפיים והשכמות.

קואה 4
בעלי קואה 4 נמצאיםהשנה בבית 5 שהוא השנה החמישית במחזור בן 9 השנים. בית זה מכונה תנודות ובית הקארמהונחשב לאחד הבתים הבעייתיים משתי סיבות. האחת, בית זה נמצא במרכז ופירוש הדבר שבעליהקואה חווים השנה מצב שבו הם נמצאים במרכז העניינים בתחום אישי, משפחתי או מקצועי. רואים אותם יותר והתובענות כלפיהם גדלה. אנשים הנמצאים בקרבתם בתחום אישי, משפחתיאו מקצועי דורשים מהם יותר מאשר בשנים עברו. הסיבה לכך היא שהבית החמישי משויךלסטורן כוכב הקארמה והאחריות הקולקטיבית כך שעליהם לצפות לחוסר שקט ופעילות רבה שלאנובעת מתוך רצונות וצרכים שלהם אלא מתוך דרישות וצרכים של הזולת. הסיבה השניה היאשהשנה החמישית היא שנת הקארמה. זה אומר שבשנה זו מתרחשים אירועים מיוחדים יוצאידופן לטוב ולרע. זו שנה שבה בעלי קואה 4 נפגשים עם הגורל במובן של התרחשויותמעניינות ומיוחדות כמו נישואים, התאהבות, חולי, אבטלה, פיטורין, עבודה חדשה, הגירהועוד. זו שנה שבה עליהם להימנע מנקיטת יזומות ומהתחלות חדשות, למעט, אם יוזמות אלהנובעות מאנשים אחרים, כלומר, אם הם נענים לצרכים, בקשות של הזולת, אפילו אם הן באותבהפתעה, זה חיובי עבורם, אבל יוזמות שהם נוקטים עלולות להיתקל בקיר אטום או בחוסרמימוש. מאחר והיסוד המייצג שנה זו הוא יסוד האדמה המיוצגת על ידי כוכב סטורן היאמכונה גם שנת ההקצנות. התחושות המחשבות והרגשות נחווים בעוצמה ותחושת פחד, ולעיתיםגם חרדה, עלולה להיות חלק מהתחושה הכללית של שנה זו. מאחר וסטורן שולט בשנה זו כלפעולה יזומה יש לה השפעה ארוכת טווח על בעלי הקואה ועל המקורבים להם. לכן, מומלץלבעלי קואה זו לחשוב טוב ולהעזר באנשי מקצוע בכל תחום בו עליהם לקחת החלטה חשובה. בנוסף, התחום הבריאותי רגיש לבעלי קואה זו מכיון שהיסוד המייצג אותם הוא עץ השולטעל יסוד האדמה המאפיין את הבית הזה. זו שנה שדורשת לעשות בדק בית פיזי, לערוךבדיקות גופניות כלליות ולהעזר באמצעים כמו מדיטציה, תרגילי נשימה ואמצעים אחריםלהרגעת הנפש והגוף.

קואה 5
שנת 2004 היתה שנה לא קלה לבעלי קואה 5 מכיווןשהם היו במפגש עם סטורן הם חוו חויוות לא קלות הקשורות למערכות יחסים, משפחה, עבודהוקריירה. השנה הם יכולים לנשום לרווחה כי הם עוברים לאחד הבתים המבורכים ביותר. הבית השישי מכונה בית התמיכה והחברים ובית השפע. בית 6 הוא בית שבו מתממשת האימרה "הזורעים בדמעה – ברינה יקצורו". זו שנה של התקדמות בתחום מקצועי, כלכלי, מכיווןשזו השנה הראשונה בתוך המחזור בן 9 השנים שהיא שנה קולקטיבית שבה הכישורים והיכולותשל בעלי קואה 5 מתבטאים במידה רחבה יותר לקהל גדול יותר בצורה אפקטיבית יותר. בית 6מייצג את ההיררכיה החברתית מקצועית של העולם בו פועל האדם. זו שנה שבה בעלי קואה 5יכולים ליצור קשרים ותקשורת טובה יותר עם מוסדות, ארגונים ואנשים בעלי השפעה. קללמצוא פטרונים או נותני חסות לרעיונות בתחום מקצועי. זו שנה שבה קל להפיץ רעיונותלציבור גדול וכן יצירת קשרים עם אנשים ותרבויות מעבר לים כך שלבעלי קואה זו יש אתהיכולת ותמיכת היקום בכל אותם תחומים שיש בהם להרחיב את המודעות ואת הרווחה שלאנשים במקומות שונים בארץ ובעולם. זו שנה שבה הם זוכים להערכה ולהוקרה של אנשיםחשובים בסביבתם ויש להם יכולת טובה יותר להגשים שאיפות שהחלו לקרום עור וגידים לפניחמש שנים, בשנה הראשונה למחזור בין 9 השנים. בעלי קואה 5 הנחשבים לאחראיים, המאורגנים והיציבים מבין כל בעלי הקואות, יגלו שאנשים רבים רוצים לקבל מהם עזרהומנהיגות. אבל, עליהם להזהר מכיוון שהם עלולים לקחת אחריות מעבר ליכולתם. בנוסף, עליהם להיות מוכנים לטפל בכל התחום הביורוקרטי ובקשר שלהם עם רשויות מס וחוק מכיווןשהם נמצאים תחת עינם הפקוחה של השלטונות לטוב ולרע. מבחינה בריאותית, הבית השישימייצג רגישות בדרכי הנשימה, נטייה להתקררויות והצטננויות אבל יותר בעיות הקשורותלפעילות של המעי הגס. בעיות במטבוליזם של הסידן בגוף, או בריחה מוגברת של סידן אצלנשים או תופעות של הסתיידות עורקים או הצטברויות של גושי סידן במקומות לא צפוייםבגוף. וכן יש להזהר בנסיעות ומסעות לחו"ל בעיקר סיכוני תאונות מכיוון שבית 6 קשורלמסעות ארוכי טווח או מסעות לארצות רחוקות.

קואה 6
בעלי קואה 6 חוויםבשנת 2005 שינוי מהותי בקצב החיים. בית 6 שהם שהו בו בשנת 2004 התאפיין בפעילותמרובה, באנרגיה יאנגית חזקה ודינמית שיצרה אצלם פעילות מנטלית מוגברת. שנת 2005מתאפיינת אף היא באנרגית מתכת, אך הפעם זו אנרגיה יינית שהקצב שלה שונה ויותר מופנהכלפי פנים. קואה 6 נמצאים בבית השביעי שמוכר בשם בית החגיגות והשמחה. אין הכוונהלחגיגה במובן המערבי אלא במובנה הסיני שפירושה היכולת הכלכלית-אישית לקחת פסקי זמןבמהלך השנה כדי לנוח ולהנות מפרי עמלם. בית זה מכונה גם בית הקציר וכן בית השמיטה. זה בית מורכב המכיל רבדים רבים שנחשבים בתפיסה המערבית והסינית כאחד כחיוביים. האנרגיות מופנות כלפי פנים, במטרה שבעלי קואה 6 יוכלו ליצור השתקפות של עצמם, להסתכל אחורנית על ששת השנים הקודמות בתחושת סיפוק וכעת להינות מפרי עמלם. שזה אומרשקצב החיים והפעילות יורד אך עם זאת, יכולת בעלי הקואה להשיג רמת חיים גבוהה יחסיתנשמרת. זו שנה שבה יש אפשרות לקבלת כספים באופנים שונים כמו החזרי מס, ירושות, זכיות, בונוסים ומתנות הן בתחום המקצועי והן בתחום האישי. הרצון והצורך להנאותחומריות רגשיות ומנטליות מתגבר. זו שנה שבה בעלי הקואה מרגישים צורך למצות את החייםעל ידי מעורבות גדולה יותר של עצמם בפעילויות שיש בהן הנאה, שמחה ומיניות. אך איןזו שנה טובה ליצירת קשרים ארוכי טווח כיוון שהבסיס הוא רגעי ולא קבוע. זו שנהשמתאימה לטיולים, לבחירה של סדנאות וקורסים בתחומים שאינם קשורים ישירות למקצוע שלבעלי הקואה אלא יותר להנאות שלהם. מאחר וזו גם שנת שמיטה זו שנה אידיאלית לבעליקואה 6 לסיים פרויקטים או לסיים מערכות יחסים לא רלבנטיות בתחום האישי והמקצועי אולצאת לפנסיה או לקחת שנת שבתון מהעבודה. שנת 2005 מבשרת על התרחבות בתחום החברתי- משפחתי, במובן שבעלי הקואה מרחיבים מעגלים או יוצרים קשר עם חברים או עם בני משפחהאו עם אנשים מהעבר מכיוון שבית זה קשור לנוסטלגיה ולהתרפקות על זכרונות מהילדות ועלקשרים רומנטיים בשנים עברו. אבל, מבחינה בריאותית עליהם להזהר מפינוק יתר מסיכוניםשל מחלות מין ומבעיות של דרכי נשימה ובעיקר רגישות של הריאות.

קואה 7
בעלי קואה 7 נמצאים בשנת 2005 בבית 8 שזו השנה השמינית למחזור בן 9 השנים. ביתבעל אנרגיה אמביוולנטית, בלימה ועצירה לעומת זעזוע. בית 8 הוא בית של אדמה יאנגהמכונה הר. אנרגיה זו מתקשרת לעצירה ובלימה של תהליכים כדי לאפשר לבעלי קואה 7להתבונן במעשיהם, לראות את המתרחש בחייהם על מנת להגיע מוכנים לשנה הבאה שבה הםימצאו בבית 9- בית הפרסום והתהילה. בבית הנוכחי הם יחושו בקשיים להביע את מאווייהםבצורה ברורה לסובבים אותם. הם חשים שקיימת מעין חומה שקופה שמפרידה בינם לביןזולתם, זה יכול להתבטא בדרכים שונות, החל מתחושת בדידות וכלה בתחושה של שליטה עלהמצב בגלל הפרספקטיבה הגדולה שנוצרת עבורם בשנה זו. אין לצפות לעזרה גדולה או יוצאתדופן משותפים לחיים או לדרך. הטיפוס על ההר קשה וגובה מחיר, מעט אנשים יכולים לשרודבפסגת ההר, זוהי בעצם מטאפורה למצבם של בני קואה 7 בשנת 2005. העקשנות והרצוןלשליטה מלאה על העניינים, עלולה לקומם זרים בעיקר כלפי אלה מבעלי קואה 7 שהם בעליאמביציה. הצורך הזה בבדלנות הנראה לאחרים כריחוק, משרת בצורה הנכונה ביותר את בעליהקואה. במקביל קיימת אנרגיה הפוכה לחלוטין: רצון להתמודדות, תחרותיות ולקיחתסיכונים בתחומי חיים שונים וחוסר פחד מתגובות של אחרים לרצונות ולשאפתנות של בניהקואה. זו שנה דומה במהותה למתרחש בחייהם של בעלי קואה 1 ( הנמצאים בבית 2), ההבדלהוא שבבית 8 יש הרבה יותר תנועה פנימית ופחות חיצונית, אבל מפעם לפעם יש שינוייםוהפתעות דרמטיות המתרחשות בחייהם של בעלי הקואה. זו שנה שמתאימה לגישה שכלתניתומבוקרת, וראיית הדברים ללא שימוש במשקפיים ורודות. מאחר וזו שנה שהאנרגיה מקובעתבה חלק מהזמן, מומלץ לבעלי הקואה לנוע הרבה במחשבה ועל ידי עיסוקים ותחביביםאינטלקטואליים, או על ידי תנועה פיזית, הכוללת נסיעות וטיולים. יש להזהר מלקיחתסיכונים פיזיים הקשורים למהירות כמו נסיעה ברכב, ספורט אתגרי וכו'. יש לשים דגש עלסוג התקשורת שמנהלים עם אחרים מכיוון שבני הקואה נוטים בשנת 2005 לחוסררגישות.

קואה 8
בני קואה 8 עוברים פאזה בשנת 2005 ונכנסים לבית 9 המסמלפתיחות, הכרה, מוניטין, ומעורבות חברתית גדולה. בית 9 נחשב לאחד הבתים הקליםוהסימפטיים. זה בית שהשוהים בו מרגישים את חומה של השמש ונהנים ממנו וזו מטפורהלאהדה , תמיכה, שהם מקבלים מהסובבים אותם ברמה החברתית והאישית וכן אפשרות טובהלזכות גם בהכרה מקצועית על הכישורים שהם מפגינים בשנה זו. בעלי קואה זו ייהנובמיוחד מכיוון שהאש של בית 8 מזינה את יסוד האדמה שלהם ומאפשרת להם לקבל הזנהותמיכה מאחרים ומהיקום ולזכות בהכרה ליכולות המקצועיות שלהם, שפירושו שזו שנהמתאימה לבעלי הקואה להחצין כישורים, ליחצן את עצמם בתחום המקצועי. לפרסם בצינורותהמקובלים את המיומנויות המקצועיות שלהם ולהרחיב בכך את חוג הלקוחות שלהם. בנוסף, זושנה שמתאימה להרחיב גם את העילות חברתית, להצטרף לארגונים, מוסדות או גופים שיש בהםפעילות חברתית המבוססת על קשרים אישיים וחברות. אבל, בית זה טומן בחובו גם גרעין שלפורענות, מכיוון שפרסום עשוי להיות כמו חרב פיפיות. ופרסום עלול להיות גם במובנוהשלילי. לכן, כל אחד מבני קואה זו צריך לעשות חשבון נפש לגבי השאיפות והרצונותהאישיים והמקצועיים שלו ביחס לנושאים של פרסום, החצנה והכרה חברתית או מקצועית. זושנה שמסמלת בתוכה גם אפשרויות רומנטיות לא מעטות, נישואים, מעורבות חברתית גדולהכמו בליינות, חיי חברה. תחושת העצמאות והשליטה גדולה במיוחד והבעייתיות נובעת מכךשמדובר בשנה אחת בלבד שקשה לפעמים לנצלה. ברמה הבריאותית, זו שנה נעימה ונוחה, אךמתישה ומחלישה. בגלל שהאש של בית 9 זקוקה לחומר דלק כדי לבעור ובמקרה זה חומר הדלקהוא האדם עצמו, כך שטיפוסים שאפתניים בעלי קואה 8 עלולים למצוא עצמם מוחלשיםומותשים בסוף השנה. מבחינה בריאותית הלב וכלי הדם הם האיברים הרגישים ויש נטייהליתר לחץ דם, להתקפי חום, לכוויות, לדלקות עיניים ולאמוציונליות יתר. אבל, מאחר וזושנה מבורכת עבור בעלי קואה 8 גם אם יהיו מפגעים כאלה הם יהיו לא יהיוקשים.

קואה 9
בעלי קואה 9 סיימו בסוף שנת 2004 את המחזור בן 9 השניםוכעת, בשנת 2005 הם מתחילים מחזור חדש. הם נמצאים כעת בשנה הראשונה למחזור - בבית 1. בית זה אינו קל עבורם מכיון שנוצר בו קונפליקט בין יסודות. קואה 9 מייצגת אתיסוד האש ובית 1 את יסוד המים השולט עליהם. בית 1 מוכר כבית התכנון, והוא השלבהראשון של כל מחזור, אישי קולקטיבי או קוסמי. זו שנה שדורשת מהם הגדרה מחודשת שליעדים ומטרות בתחום אישי ומקצועי וכן התמודדות לא קלה עם חששות, פחדים ודאגותבתחומי החיים השונים. בעלי קואה 9 רגילים למעורבות חברתית, תמיכה של חברים ובנימשפחה, או להצמדות יתר לאחרים וכעת הם נדרשים לגלות יתר עצמאות ואינדיבידואליותולמצוא נתיב חדש לפעילותם באופן עצמאי. זהו תהליך של צמיחה והתבגרות שגורם להםלהתמודד עם חלקים שהם בדרך כלל מסתירים מעצמם. ברמה החומרית- כלכלית, זו שנה יחסיתטובה, מכיוון שיסוד המים מסמל תנועה תקשורת ושפע. ומאפשר התחלות חדשות. על כן, שנת 2005 מסמלת עבורם התחלה חדשה מקצועית כמו פתיחת עסק, משרד או חנות. התחלה של מערכתיחסים, נישואים ולנשים בנות קואה 9 מסמל גם מועד טוב ללידה. התקשורת עם הזולת פוחתתכי האנרגיות מכוונות כלפי פנים כך שהקשה כלפי חוץ פוחת, לכן יש להיזהר בכל משא ומתןבתחום אישי או מקצועי עם הזולת. לעומת זאת, האינטואיציה והחיבור למימד המיסטי-רוחנישל החיים גובר ומאפשר לבעלי קואה 9 מפגשים עמוקים מעניינים ומתגמלים בתחום זה. לחדשים בתחום הרוחני זו תהיה שנה של שינוי גדול, ולותיקים בתחום זו תהיה העמקה שלידע שכבר קיים אצלם מזה שנים מספר. למרות שזו שנה ראשונה של מחזור שמבשר התחלהחדשה, יש לנהוג משנה זהירות בכל הנוגע לפתיחת עסקים או הרחבה של עסק קיים מכיווןשנדרשת אנרגיה מרובה לתהליך הצמיחה הזה ועדיף להתחיל בעוצמה נמוכה. תחום הבריאותרגיש במיוחד. בית 1 שולט על הכליות, שלפוחית השתן, עצמות, שיניים, ושיער.איברים אלהרגישים במיוחד בעיקר כאשר בעלי הקואה חווים בעיות ודאגות יתר בתחומי הפרנסהוהעבודה. בנוסף, יש להימנע ממזונות שמקררים את הגוף יתר על המידה, ויש לערוך בדיקותרפואיות מקיפות מכיוון שבית 1 תמיד מעורר מפגש עם בעיות רפואיות שהוזנחו בעבר.
לייבסיטי - בניית אתרים