פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
תחזית אסטרולוגית לשנת ‏2005
שנת 2005 מבשרת על הקלה בתחום הכלכלי מקצועיבמרבית ארצות העולם אך לא תהיה שנה קלה בתחום האישי. זו שנה שבה מנהיגים ידועיםמפנים את מקומם לאחרים. נראה שהנשיא ג'ורג' בוש וראש הממשלה אריאל שרון יקלעו שובלעין הסערה ויאלצו לעשות שינוי דרמטי או שיאולצו בגלל הנסיבות לעזוב את משרותיהם. השנה הזאת זהה במידה רבה לשנת 1945, השנה בה הסתיימה מלחמת העולם בכניעת גרמניהבאפריל , ובכניעת יפן באוגוסט לאחר הטלת שתי פצצות גרעין על הערים הירושימהונגאסאקי. שנת 1945 הייתה שנה של מיגור "הרשע" וגם בשנת 2005 יותר ויותר מאמציםיושקעו במיגור הטרור. מאחר ושנת 1945 היית השנה הראשונה בה היה ניסוי בסוג חדש שלאנרגיה ( ביקוע של גרעין ) יש לצפות שריקושטים לכך יתבטאו גם השנה לחיוב או לשלילה, לחיוב בתחום של מציאת כיוון ודרך לניצולת טובה יותר של אנרגיות לא פחמניות העומדותלרשות האדם ולשלילה בסיכונים של לוחמת טרור עם שימוש באמצעים שלא נעשה בהם שימושבעבר.

הכוכב אורנוס נמצא במזל המים דגים, מיקום שאינו מתאים לו בהיותו שליטשל מזל אוויר. המיקום הזה מציין הפתעות דרמטיות הקשורות לנושאים של מים, כמוהצונאמי שאירע בדרום מזרח אסיה בסוף דצמבר , שטפונות מים, הרעלות של מקורות מיםמידי אדם בשוגג ובמזיד, אך גם תגליות דרמטיות ומהפכניות הקשורות למדעי האוקינוגרפיהולמים באופן כללי. יפן הממוקמת בצפון מזרח כדור הארץ, אם מתחשבים בכך שאגן היםהתיכון הוא מרכז הכדור, עלולה לסבול מרעידות אדמה ושטפונות. ארבעת הכוכבים האיטייםאורנוס, נפטון, פלוטו וכירון נמצאים עדיין ועוד ימצאו שנים רבות במזלות הקולקטיבייםקשת, גדי, דלי ודגים ולכן גם בשנת 2005 אנו צפויים להתרחשות של אירועים דרמטייםבקנה מידה גדול.

מדינת ישראל נולדה ב-14.5.1948 בשעה 16:30 והיא בת מזל שורעם אופק מאזניים ונוכחות של 4 כוכבים (המכונים סטליום) במזל אריה. הנוכחות של סטורןבאריה בזוית מאתגרת למזל שור עומדת להביא מהפך שלטוני דרמטי מכיוון שבפעם האחרונהשסטורן היה באריה היה המהפך הפוליטי הגדול שבו עלה הליכוד לשלטון בשנת 1977. כךשייתכן שבין 2005 לשנת 2006 יסתמן שוב מהפך שלטוני חדש.

כל אדם חווה בוזמנית שני מעגלים אנרגטיים מעגל אחד קולקטיבי המשותף לו ולכל בני מזלו ומעגל אישיהמבוסס על תאריך הלידה שלו הכולל שנה חודש יום ושעה. אנשים בעלי מזל טוב בחייםחווים קשר הדוק בין שני המעגלים האלה שנחווים אצלם כמעט בחפיפה כך שהם יהיו תמידמבחינת האדם הנכון במקום הנכון בזמן הנכון. אנשים שחייהם קשים חווים את שני המעגליםהאלה עם מרווח ופער גדול בין השניים, כשהמעגל הקולקטיבי פעיל אצלם וזורם בתזמוןנכון עם היקום ואילו המעגל השני, האישי, זורם בכיוון הפוך. לכן, הם חווים חיים עםקשיים מכיוון שהם בבחינת האדם הנכון בזמן הלא נכון או במקום הלא נכון. התחזית שאנומציעים מבוססת על המעגל הקולקטיבי בלבד, כלומר אינה לוקחת בחשבון את תאריך הלידההאישי של האדם.

טלה
בני המזל חוו בשנה וחצי האחרונות את נוכחותו של הכוכבסטורן ששוהה במזל סרטן ומקרין זווית קשה ומאתגרת למזל טלה. סטורן האיטי, הנוקשהוהמחמיר ממוקם בבית הקריירה והמחויבויות ארוכות הטווח, כך שלטלאים המהירים, חסריהמנוח והסבלנות שנת 2004 הייתה שנה לא קלה בלשון המעטה. שנת 2005 מסמנת שינוי החלמחודש אוגוסט. אך עד לחודש זה נוכחותו המעיקה של סטורן בולטת למדי בחייהם ומכריחהאותם להגדיר יעדים ומטרות ארוכי טווח ולבדוק את מידת המחויבות שלהם כלפי הזולתוכלפי מוסדות וגופים שלטוניים. ניתן לומר כמעט בוודאות שבני המזל ימצאו עצמםמעורבים יותר ויותר במעגלים רחבים ופחות במעגלים אישיים. זה אומר שנושאים אישייםכמו זוגיות, אהבה, רומנטיקה, תחביבים והנאות אישיות עדיין לא יבואו לידי ביטוי בשנהזו. מרבית הכוכבים האיטיים המשפיעים על תחומי החיים היותר "רציניים" של החייםנמצאים אצלם במיקומים קולקטיביים ולא אישיים. כך שבני המזל הזה מוצאים עצמם תלוייםיותר ויותר בנסיבות שאינן תלויות בהם ולמעשה מרחב הפעולה שלהם עדיין מצומצם השנהויותר קל להם להגיב מאשר ליצור וליזום. חו"ל, תרבויות זרות, פילוסופיה וענייני מוסרוצדק מעסיקים אותם ביתר שאת השנה. הם עוברים מהפך יסודי בתחום וכתוצאה מכך חלקםמגלים השנה עניין בדת,לימודי תורת הנסתר ורצון לגעת בעולמות עליונים. הם זקוקיםמאוד לתמיכה, אהדה ועזרה מהסובבים אותם, אך קשה להם לקבלה מכיוון שהם מנסים במהלךכל השנה להסביר ולהצדיק את תחושותיהם ורגשותיהם באופן אינטלקטואלי-מנטלי במקוםלהפגין ולהחצין את העובר עליהם. זו שנה עם מגמות מעורבות, מצד אחד יש תחושה שלקלילות אך מאידך יש עדיין תחושה חזקה של כבדות, יש הקדשה מאוד רצינית של זמן , מחשבה וכסף לתחומי העבודה על חשבון חיי הרגש והזוגיות, אך גם מגמה סותרת שלהתייחסות רומנטית למצבים וניסיון לראות את הדברים במשקפיים ורודות. גם נוכחותו שלהכוכב יופיטר בבית הנישואין והשותפויות מעניקה לכאורה תחושה של חידוש ועניין בנושאהזה, אך זוהי אשליה זמנית, מכיוון שיופיטר מוחלש מנוכחותו של סטורן במזל סרטן לפחותעד חודש יולי. לאחר חודש יולי פני הדברים משתנים ותחושת הקלה ורווחה תתחיל למלא אתחייהם של הטלאים. עבור טלאים המקדישים את חייהם לעבודה קולקטיבית, או למציאתפתרונות ועזרה לאנשים הזקוקים לכך שנת 2005 תהיה שנת מפתח לצמיחה וגדילה. לעומתם, בני מזל טלה השבויים עדיין בתפיסות אישיות ובתחושת ייחודיות ונפרדות מהזולת יחושובניכור ובקושי רב בשנת 2005. מיקומו של מארס, שליט מזל טלה, במזל טלה ושור במשך 4חודשים בשנת 2005 מרמז על סיכוני פציעות ותאונות עבודה וכן על בזבזנות של כספים שלאבמקומה.

שור
שנת 2005 מסמנת שינוי מהותי עבור בני המזל. הכוכב האישי שלבני מזל שור, כוכב ונוס, משייט לו בניחותא במזל דלי ועובר בקצב של מזל לחודש עדשהוא מגיע למזל שור בחודש אפריל. הנוכחות של ונוס במזלות האישיים החל מטלה בסוףחודש מרץ ועד למזל מאזניים בחודש אוגוסט מסמנת תקופה של כחצי שנה שמאפשרת לבני המזללהתחבר לתחושות והנאות אישיות. בכל החודשים האלה השוורים עסוקים בפינוק, התרגעות, קניות, תחביבים ,מיניות, מוסיקה, סידור הבית והעסק וענייני דיאטה ותזונה. אך זוהירק מגמה אחת, כי השוורים גם עומדים לחוות מגמה הפוכה. נוכחותו של הכוכב סטורן במזלאריה החל מחודש אוגוסט מסמנת תפנית רצינית בחייהם של בני המזל הזה. סטורן הוא הסמןהרציני ביותר של אחריות, מסגרת, קביעת יעדים ומציאת כיוון חדש מתאים יותר. כל אותםדברים שאינם רלבנטיים לחייהם של בני המזל הזה יעברו שינוי עד טלטלה. תחושת אחריות, רצינות ומתינות יבואו לידי ביטוי בכל עיסוקיהם. זה יבוא בעקבות תחושת אי נוחות, חוסר ביטחון ואי יציבות שתאפיין את חייהם החל מחודשי הקיץ. אך גם פה צפויה מגמהמעורבת. נוכחותו של כוכב הצמיחה והשפע יופיטר המייצג אנרגיה הפוכה מזו של סטורן, שימצא במזל עקרב לקראת הרבעון האחרון של השנה יעניק ממד חדש למושג זוגיות ושותפויותשיעזור להם לעבור את התקופה הקשה החל מחודש אוגוסט עד סוף שנת 2005. הכוכב פלוטוהנמצא במזל קשת ומהלכו של הכוכב מארס במזלות גדי, דלי דגים וטלה מביאה אותם לתנועהומעורבות גדולה יותר עם הסובבים אותם ורצון להרחיב את חוג המכרים והידידים עםאפשרויות טובות למיזוגים כלכליים, לאלה מילידי מזל שור הנמצאים בעולם העסקיםוהכלכלה. בריתות והסכמים חדשים נוצרים וגם יש התחדשות של מערכות יחסים שנותקומסיבות שונות. והכל מתרחש במפתיע. תחום הנסיעות עדיין מוגבל ובעייתי. כל מה שקשורלרכב, נסיעות קצרות לחו"ל, טיסות בענייני עבודה בארץ ובחו"ל ושימוש נכון באמצעיתקשורת ובמכשירי קשר ואלקטרוניקה עדיין לוקה בחסר ועלול לפעול בניגוד לציפיות. מחודש אוגוסט המגמה הופכת להיות בעייתית יותר וילידי המזל , בעיקר אלה שנולדו בשלישהראשון של המזל יגלו שהם צריכים להקדיש יותר ויותר זמן לענייני משפחה ובית. מתעוררות בעיות לא פתורות מהעבר, גם כאלה הקשורות לירושות ולכספים משותפים.


תאומים
שנת 2005 עדיין ממשיכה מגמה שהחלה בתחילת 2004 שמייצגת איודאות, שינויים ותמורות בחייהם של בני מזל תאומים. הן ברמה האישית והן ברמההמקצועית. נוכחותו של אוראנוס, כוכב ההפתעות והשינויים , במזל דגים עדיין ממשיכהלהשפיע על ילידי השליש הראשון של המזל, וגורמת להם חוסר יכולת לבחור בנתיב ברורבתחום הקריירה. הם חווים ניתוקים לא צפויים ורבים מבני המזל העוסקים במקצועות כמוהיי-טק ואלקטרוניקה מוצאים עצמם בשנת 2005 ברכבת הרים. הם נפלטים ממקומות עבודהבמהירות ומוצאים במהירות מקומות עבודה חלופיים אבל תחושת אי היציבות עדיין חזקה, דבר שלא מאפשר להם לבצע תוכניות ארוכות טווח בתחום של דיור, רכישות נדל"ן, קנית רכבוכו'. בנוסף, נושא הזוגיות נמצא אף הוא בתהליך טרנספורמטיבי מזה מספרשנים. נוכחותושל הכוכב פלוטו במזל קשת, שמשמש כמזל הזוגיות ומערכות היחסים של בני מזל תאומים, מעידה שגם השנה תחום השותפויות האישיות והעסקיות עדיין חווה משברים ושינוייםיסודיים מאוד, כך שעליהם להיזהר בחתימת הסכמים על שותפויות ארוכי טווח. אולם, יופיטר, המיטיב הגדול, נמצא במזל מאזניים לפחות עד חודש אוקטובר, דבר הנותן להםהקלה ומעט שמחה בתחום של מערכות יחסים קצרות מועד, מיניות, בליינות, חיבור להנאותחיים רגעיות ומציאת סיפוק בתחביבים אישיים. המגמה העיקרית עומדת להשתנות בסביבותחודש אוגוסט, כשסטורן יעבור למזל אריה שמסמל את בית התקשורת והנסיעות של בני מזלתאומים ובכך יביא להפחתה ניכרת בניידות של בני המזל הזה והתייחסות מעמיקה ואחראיתיותר לנושא של לימודים ומעברו של יופיטר למזל עקרב באוקטובר מסמנת אפשרות לשינוייםבתחום העבודה והשגרה היומית לכיוון של צמיחה וכן אפשרות טובה למציאת פתרון לבעיותבריאותיות שונות. בתחום הזוגיות עדיין ישנם מצבים קשים הדורשים פתרון יסודי. נוכחותו של פלוטו, כוכב המשברים והטרנספורמציות, במזל קשת , שזה בית הנישואיםוהשותפויות של מזל תאומים גורמת לכך שבני מזל זה חשים שהשותפויות העכשוויות שלהםאינן מספקות מכיוון שהן חסרות עומק בהשוואה לצרכים החדשים שלהם. דבר נוסף הוא, שהצרכים המיניים שלהם לא משתווים עם אלה של בני זוגם. בני מזל תאומים המתגורריםבחו"ל או המתעתדים לחיות מעבר לים, צריכים לערוך בירור מעמיק ביותר לגבי אשרותכניסה וויזות, לגבי העברות כספים לחו"ל, ולגבי מתן אמון באנשים מעבר לים המציעיםלהם הצעות שונות בתחום אישי, מקצועי או כלכלי.

סרטן
מזה שנה וחצי שילידימזל סרטן חווים קשיים רגשיים מכיוון שסטורן, השליט של המזל הנגדי שלהם גדי, נמצאבמזלם. התוצאה, שעד חודש אוגוסט שנת 2005 יחוו הסרטנים קשיים רגשיים, מקצועייםואישיים, אך בניגוד לשנה הקודמת נוכחותו של יופיטר המיטיב במזל מאזניים השנה עדחודש אוקטובר ולאחר מכן במזל עקרב עד ספטמבר 2006, עוזרת להם למצוא ניחומים ועידודבמסגרות מאוד מצומצמות ואישיות ובהתעסקות בתוך הבית. נושאים כמו בית, שורשים, משפחהוערכים תופסים מקום מרכזי בחייהם בגלל הצורך לקבל עידוד ותמיכה למצוקה הרגשית בה הםמצויים מזה שנה וחצי. בהיותו של הסרטן הרגיש והתובעני מבין המזלות בעיקר אצל גברים, שנת 2005 תביא להם עידוד ותמיכה רגשית לה הם מצפים מזה זמן. הסרטנים עוברים מזהמספר שנים מהפך יסודי בשגרת החיים שלהם ובתחום העבודה. מגמה זו עדיין נמשכת והשפעתהתלויה בפרמטרים נוספים כמו המזל האישי, הפנג שואי וכו' מכיוון שחלקם מתקשים למצואעצמם בשגרה ומחפשים עיסוקים ומקצועות שיש בהם אתגר, עניין ושינויים, דבר הנוגד אתהאופי הבסיסי של בני המזל המחפשים יציבות ובטחון בכל מחיר. הנושא הכלכלי עולה אףהוא על הפרק . בני מזל סרטן מתקשים להשיג סכומי כסף גדולים למקרה שהם מעוניניםלרכוש נכס, רכב או לממן לימודים יקרים ולכן בשנת 2005 מומלץ להשקיע כספים באפיקיםסולידיים לחלוטין ולו רק מהסיבה שהם עלולים להיות קורבן לנוכלויות ולעוקצים מאנשיםשונים ועליהם להיזהר בשותפויות העסקיות שלהם ולא להתפתות לעסקות שיש בהן סיכון. זוגיות ומערכות יחסים עדיין הם במצב של תרדמה וזאת בגלל הנוכחות של כירון במזל גדיומעברו למזל דלי במהלך השנה. נתון זה מביא מצד אחד רצון להזדככות במסגרות רומנטיותולהתפתחות אישית מואצת, אך גם עלול להביא למצב של משבר רגשי לאנשים שאינם מפותחיםברמה המנטלית רוחנית, כי נוכחותו של כירון מרמזת על משברים בתחום.הבריאות של בניהמזל משתפרת במהלך 2005 אך יש נטייה להשמנה ובעיות של כלי דם וסוכר שהם תוצאה שלמזונות עתירי שומן וסוכר. נוכחותו של אוראנוס בבית הפרסום של מזל סרטן מביאה לכךשיש להם אפשרות טובה להתפרסם בתחום מקצועי ואישי רק במידה והם יכולים להוותקונסנסוס בתחום העיסוק שלהם. מסתמנת גם נסיעה למקומות רחוקים הקשורה למגמהזו.

אריה
בני מזל אריה עומדים לחוות שינוי מהותי החל מחודש אוגוסט 2005כשסטורן יעבור ממזל סרטן למזלם למשך שנתיים וחצי. נוכחותו של סטורן במזל אריה תעזורלהם החל משנה זו לעשות סדר וארגון מחדש של רצונותיהם ומאווייהם בתחום האישי אוהמקצועי. סטורן באריה מבשר על רצינות, כבדות ולקיחת אחריות בתחומי החיים השונים. כירון, הכוכב ששולט על מזל בתולה ומתקשר לנושא הילינג, בריאות ברמה פיזית ונפשיתשהה במשך תקופה בת מספר שנים בבית הבריאות שלהם, עובדה שהקשתה על חייהם ובריאותם שלרבים מבני המזל, אך כעת זה עומד להשתנות. תוך מספר חודשים, לקראת הקיץ, כירון עוברלמספר שנים למזל דלי, לבית הזוגיות והשותפויות של מזל אריה ומתחבר לכוכב נפטוןשנמצא שם מזה כמה שנים ויוצר לגביהם אשליה או ראיה בעייתית של נושא הזוגיותוהשותפויות. נפטון במיקום זה מעניק להם מצד אחד תקוות וראיה דרך משקפיים ורודות שלאנשים הנמצאים מולם ומצד שני גורם גם לאכזבות במערכות אישיות שבסופו של דבר לאמתגשמות על פי הציפיות שלהם. גם בתחום העסקי צריכים בני המזל להיזהר משותפויותשונות. התחום הכספי חווה תנודות, חלקן חיוביות וחלקן שליליות. חלק מבני המזל (תלויבקארמה ובפנג שואי) יזכו לנתח בירושות באופן מפתיע. הם עשויים גם לזכות בסכומי כסףכתוצאה מהגרלות, הימורים או מלקיחת סיכונים מחושבים בתחום העסקי. לעומת זאת, ישנםמבני המזל שיחוו אובדן פתאומי של סכומי כסף גדולים כתוצאה מתסבוכת משפחתית אוכתוצאה משותפויות לא נכונות בתחום העסקי.
שנת 2005 מסתמנת כשנה של נסיעותמרובות, הן למטרות של הנאה והן למטרות של עסקים או לימודים. מדובר בעיקר בנסיעותקצרות. מסתמן גם שינוי של מקום מגורים באופן פתאומי כתוצאה של חיפוש ארוך אחר מקוםמגורים שמתאים לצרכים ולשאיפות של בעלי המזל. בנוסף, יש גם צורך להרחיב אופקיםבצורות שונות כמו לימודים, סדנאות וקורסים. יש להשגיח על תחום הבריאות בעיקרבהרגלים כמו עישון, אכילה לא מסודרת ועיסוק בכושר גופני כדי להגביר את כמות החמצןבגוף שחסרונה היא חולשה קבועה אצל בני מזל אריה.

בתולה
שנת 2005 היא שנתמפנה לבני המזל ומסמלת עבורם פתיחה טובה הן בתחום המקצועי כלכלי והן בתחום האישי. נוכחותו של כוכב השפע והצמיחה יופיטר במזל מאזניים המסמל עבורם את בית הכספים עוזרתלהם רבות ומאפשרת להם לשפר את הסגנון ורמת החיים ולהתעסק בכל אותם תחומים שבאמתמעניינים אותם מעבר לעבודה, אבל גם גורמים להוצאות גדולות שלעיתים נובעות מדחף רגעישלאחריו יש חרטה. אבל נוכחותו של יופיטר מאפשר הישגיות בתחום הזה. מזה מספר שניםבני מזל בתולה עוברים מהפך מנטלי רוחני שגורם להם לשנות מערכות אמונה כלפי תחומיחיים רבים. ראשיתו של המהפך הוא במשבר רגשי הקשור לבית , למשפחה או לשורשים והמשכובנוכחות של נפטון כוכב האשליות והרוחניות בבית השגרה היומית שלהם. המצב הקוסמי הזהממשיך בעוצמה רבה יותר במהלך שנת 2005 וגורם לכך שהם מנסים ליישם את האמיתות האלהברמה הקונקרטית. שליט המזל הכוכב מרקיורי נמצא החל מחודש ינואר במזל גדי ובמהלך כלהשנה עובר דרך כל המזלות החל מגדי עד שהוא מגיע למזל בתולה בחודש ספטמבר. במהלך כלהחודשים האלה הבתולות יחוו תנודות בתחומים הקשורים לזוגיות, מערכות יחסים ובריאות. נוכחותו של הכוכב אורנוס בבית הזוגיות והשותפויות שלהם מרמז על מגמה אמביוולנטית, מצד אחד יכולת טובה להתנתק מהעבר וממסגרות שונות כדי לפתוח בדרך עצמאית וחדשה, אךמאידך זה גורם להם לחוש חוסר יציבות במערכות יחסים במהלך שנת 2005. הקשר עם מוסדות, ארגונים וקבוצות עדיין לוקה בחסר אך עומד להשתנות במהלך השנה. בסוף הקיץ הם עובריםשינוי בתחום הזה ומגלים שהיכולת שלהם להיות חלק מקבוצה בתחום , חברתי או מקצועי לאדורש מהם יותר מדי זמן או משאבים והם רצויים ומקובלים חברתית ולא חשים יותר מאוימיםולא רצויים. החל מחודש אוגוסט עם מעברו של סטורן למזל אריה חל שינוי מהותי בהלךהרוח של בני מזל בתולה והם מחפשים מסגרת רוחנית להישען עליה. הם מגלים צורך הולךוגובר ברוחניות, מיסטיקה, דת ופילוסופיה. במידה והם לא יצליחו להתאים עצמם לדרישותשל היקום בתחום הרוחני הם עלולים למצוא עצמם בבעיות בריאותיות קלות עד קשות הדורשותהתייחסות מעמיקה.

מאזניים
השמיים מתחילים להתבהר לאחר נוכחותו המעיקה שלסטורן על ילידי שני השלישים הראשונים של המזל בבית הקריירה. ילידי השליש האחרון שלהמזל עדיין חווים את נוכחותו של סטורן המקרין עליהם ממזל סרטן אבל מיקומו של כוכביופיטר, המיטיב הגדול, במזלם מקהה במידה רבה את עוצמתו של סטורן ומאפשר להם צמיחהוגדילה בתחום כלכלי-עסקי וגם הליכה לכיוון חדש. ילידי מאזניים חווים השנהאימפולסיביות בקניות ורכישות והוצאות מיותרות ולא מבוקרות. בנוסף, הם מרגישים צורךלהתחדש ברמה האישית שזה כולל שינויים בסגנון הלבוש, בסגנון התסרוקת והתספורת, רכישות של חפצים, אביזרים חדשים לבית ולעסק. הם צפויים גם לנסיעות רבות יחסית שחלקןיהיה פתאומי. הם יצטרכו לעזור לבני משפחה שגרים במקומות מרוחקים או שיאלצו בגללמקצוע ועבודה לנסוע ולהגיע למקומות שלא תכננו להגיע אליהם. עליהם להזהר ממריבותועימותים עם שכנים במקום המגורים או עם קולגות בתחום העבודה כי נראה שיש להם נטיהלפזיזות מילולית וצורך להגיב במהירות לפרובוקציות מצד הסובבים אותם. בתחום הזוגיותצפויים שינויים משמעותיים ועמוקים בעיקר לנוכח העובדה שבחודש אפריל ישנם שניליקויים שישפיעו בתחום הזוגיות והשותפויות. צפויים שינויים רציניים בתפיסת מערכותיחסים. בני המזל ירגישו צורך חזק לשנות מסגרות בתחום האישי, אבל גם בתחום המקצועי. הדבר בולט אצל ילידי השליש האחרון של המזל שמרגישים חוסר סיפוק בתחומי העבודה שלהםומתכננים שינוי או ששינוי ייכפה עליהם מבחוץ. תחום הבריאות של בני המזל יציב, אבלילידי השליש הראשון של המזל רגישים בתחום של כלי דם ומחזור דם ורגישות יתר במערכתהעיכול וסיכונים הקשורים בלקיחה של תרופות במינון לא מתאים. לילידי מזל זה יש ענייןהולך וגובר בקורסים וסדנאות בנושאים שהם חדשים להם במטרה להנות ולהרחיב ידע. אבל, ילידי השליש האחרון של המזל נדרשים להגביר את המיומנות המקצועית שלהם אם הם רוציםלהמשיך ולהצליח בתחום בו הם עוסקים כי התחרות הולכת וגוברת ולחלקם חסרים הכליםהמתאימים לדרישות הנהוגות בתחומם. הנטייה להשמנה חזקה בגלל נוכחותו של יופיטרבמזלם. כוכב זה מייצג התרחבות וגדילה ברמות שונות, ביניהן גם התרחבות הגוף הפיזיוזה נכון בעיקר לילידי השליש הראשון של המזל.

עקרב
ילידי המזל ממשיכיםפחות או יותר באותו מסלול כמו בשנה הקודמת בשינויים קלים בלבד. ראשית, יופיטר נמצאאצלם בבית של מערכות אמונה המלוות הזדהות רגשית ומגביר אצלם את הצורך להזדהות עםמערכות אמונה פוליטיות, חברתיות ואישיות ולהתעמת גם עם נושאים קלילים יותר שבדרךכלל הם נמנעים להתייחס אליהם, שזה אומר שמבחינת תחושות כלליות יש להם אתנחתא קלה, כלומר, הם מסוגלים לקבל שינויים ומצבים יותר בקלות מאשר בשנה הקודמת. הם עדייןממשיכים לעבור טרנספורמציה מאוד עמוקה שבחלקה היא לא מודעת בהתייחסות שלהם לכסףוחומר. שזה אומר, שתחום זה נמצא אצלם במשבר כבר חמש שנים. ישנם עקרבים שהצליחולהתעלות מעל למצב זה ולמצוא נישת פעילות כלכלית מתאימה אך למרביתם יש קשיים כי הםחשים פער בין הכישורים והיכולות שלהם לבין ההכנסות שלהם. העקרבים ממשיכים לחושתחושת תלישות וחוסר שייכות לבית בו הם גרים. תחושה זו מתגברת השנה ויוצרת געגועיםלמשהו לא מוכר או צורך לשחזר את העבר הקשור בילדותם. עקרבים ילידי השליש השני שלהמזל עשויים לגלות פרטים עלומים מעברם שקשורים למוצא, הורות וכו'. התחום שמסב קצתשמחה ועונג לילידי המזל קשור בתחביבים והנאות אישיות. הם מצליחים למצוא בשנה זותחומי עניין חדשים או לחדש תחומי עניין מהעבר וחלקם אף יצליחו להפוך תחביב למקצועאו להכנסה נוספת. ילידי השליש השני רגישים מבחינה בריאותית בשנת 2005, חלקם חשיםחולשה ועייפות מתמדת עם סימפטומים הדומים למחלת העייפות שזאת תוצאה של הזווית הקשהשנפטון מקרין למזל השמש שלהם. זה מורגש בעיקר בחודשי החורף, לפחות עד סוף אפריל. בתחילת אוגוסט, ילדי השליש הראשון של המזל יחושו בשינוי כשסטורן יעבור למזל אריהויקרין למזל שלהם ויביא אותם לידי צורך לעשות בדק בית ושינויים בחייהם בתחום שלעבודה ומקצוע וגם בתחום של בית ומשפחה. נוכחותו של סטורן באריה במשך שנתיים וחציתגרום לעקרבים קושי במערכות יחסים מכיון שהם חווים נוכחות גדולה של כוכבים בבתיםהאישיים שלהם שעוסקים בצרכים חברתיים, רגשיים ואישיים.

קשת
הקשתיםמתחילים אט אט לצאת מהמצב הכלכלי הבעייתי והמכביד שהיו שרויים בו בשנתיים האחרונות. נוכחותו של סטורן בבית הכספים (הנוצרים משותפויות ומעסקים שבהם מעורבים גם אנשיםאחרים) גורמת לכך שתזרים המזומנים הוא חלש וקשתים רבים נאלצו בשנה האחרונה לקחתהלוואות, להעזר בבני משפחה, או להתאמץ יותר במקום העבודה כדי לצבור שעות נוספות, בונוסים וכו'. המגמה משתנה לקראת חודש יולי ועימה גם משתחררת המועקה שליוותה אותםבמהלך תקופה זו. אבל, נוכחותו של פלוטו, כוכב הטרנספורמציה והשינויים המהותייםהנמצא במזלם מזה מספר שנים, עדיין גורם לכך שהם מתקשים גם השנה למצוא את מקומם ואתייעודם ותחושת התסכול חזקה. הצד החיובי של התמונה הוא שמבחינה חברתית הם חשיםמקובלים יותר ומעורבים יותר במסגרות חברתיות שונות. שיתוף פעולה עם קבוצות אוהתנדבות ועזרה לארגונים או למוסדות שונים תעזור להם למצוא דרך וכיוון בתחום מקצועיוכלכלי. גם השנה הקשתים עדיין חשים בלבול בכל הקשור למקום המגורים. הם אינם מרגישיםשהם מחוברים למקום בו הם גרים. זה יוצר אצלם תחושת תסכול וחוסר אונים ורצון לחפשמקום מגורים אחר, אך הדבר אינו מומלץ כי מדובר בסימפטום פנימי ולא במשהו חיצוני. עליהם להזהר בנסיעות. הם נוטים לבלבול ולחוסר זהירות ולקיחת סיכונים מיותרים. בנוסף, המסר המילולי שלהם כלפי אנשים אחרים אינו ברור דיו. כתוצאה מכך הם עלוליםלמצוא עצמם במצבים של אי נעימות עד לתביעות משפטיות הקשורות להסכמים וחוזים שפתאוםמתגלים להם כלא מתאימים. הדבר נובע ממגמה אשלייתית שמלווה אותם מזה שלוש שניםשגורמת לאי זהירות בתחומים שונים. חלק מבני המזל, בעיקר ילידי השליש השני, מוצאיםסעד ועזרה רוחנית בהתחברות לדת או לקבוצות שעוסקות בתחום של מודעות ורוחניות. איןשינויים גדולים במערכות היחסים של בני המזל מכיוון שהנטייה הכללית היא לחפש יציבותוסדר בחייהם. אבל, לגברים ילידי השליש הראשון של המזל צפויים שינויים דרמטיים בתאהמשפחתי שנובעים מהכרויות חולפות במסגרות של עבודה ונסיעות. הכרויות אלה עלולותלגרום להם משבר רגשי-משפחתי כיון שהציפיות שלהם הן ליחסים מזדמנים ולא ליחסיםקבועים. לנשים ילידות המזל אין שינוי מהותי ביחס לשנה הקודמת.

גדי
מזלזה, המשתייך לציר המזלות היזמים: טלה, סרטן, מאזניים וגדי חווה בשנתיים האחרונות אתנוכחותו של סטורן בבית הנישואים והשותפויות. לחלק מהגדיים זה הביא לסיום של פרקיחסים בחייהם, בעיקר לגדיים המבוגרים יותר. לעומת זאת, לגדיים צעירים, הוא הביאלמיסוד מערכות היחסים, אבל בשני המקרים הייתה תחושה של כבדות ומועקה בנושא זה. כעת, רק ילידי השליש האחרון של המזל עדיין חשים את סטורן, לאחר מכן, בחודשי הקיץ עםמעברו למזל אריה משתנה המצב והגדיים נכנסים לפרק חדש שקשור למפגש עם חלקים שוניםבאישיותם שהם נטו להדחיק בשנים האחרונות בגלל עבודה, קריירה, בית ומשפחה. המעבר הזהמלווה גם בצמצום כלכלי מכיוון שמסתמנת באופק אפשרות ללקיחת מחויבות כלכלית ארוכתטווח כמו רכישת נכסים, השקעה בעסק וכו'. בנוסף יופיטר, המיטיב הגדול, נמצא מרביתהשנה בבית הקריירה ומאפשר לגדיים לזכות בהצלחה ותשומת לב גדולה בתחום המקצועי שלהםולהשיג קידום מקצועי, לכל הגדיים העובדים בתחומים שבהם יש היררכיה מקצועית (צבא, משטרה, הייטק וכו'). נוכחותו של פלוטו, מזה מספר שנים, בבית המסתורין, הרוחניותוהקארמה ממשיך לעשות בהם שינוי רוחני פסיכולוגי מאוד עמוק ויסודי ויותר גדייםמצטרפים לחוגים, ארגונים, מוסדות וסדנאות שקשורים לתחומי מיסטיקה ורוח. התחוםהכלכלי בעייתי אצל גדיים שנולדו בשליש השני של המזל, אבל הגדיים של שני השלישיםהאחרים שעוסקים בתחומים יצירתיים ופועלים מתוך תפיסת חיים רחבה, פילוסופית ורוחנית, זוכים להכנסות נאות גם השנה עם מגמה שתמשיך גם בשנה שלאחר מכן. תחום הנסיעותוהשינויים הלא צפויים ממשיך עדיין לפעול עליהם. מגמה זו מתחזקת השנה לילידי השלישהראשון של המזל וגורמת לכך שצפויות להם נסיעות קצרות מרובות בענייני עבודה וענייניכספים. דבר נוסף הוא שגם השנה הגדיים עדיין עסוקים בנושאים של דיאטה, מראה חיצוני, ביגוד, סגנון חיים. הם משקיעים כסף בתחומים אלה הן לגבי עצמם והן לגבי מרחב המחיהשלהם. הבריאות אינה במיטבה עד לחודש מרץ. לאחר מכן יש הטבה. ניכרת. בעיות הבריאותהעיקריות של הגדיים השנה נובעות ממתחים ומחשיבה שלילית, כלומר נטייה לבעיותפסיכוסומטיות שנובעות ישירות ממחשבות שליליות וקשורות גם בנסיעות וגם בדאגה לבריאותילדיהם ומעברים מרובים מדי ממילוי משימות שקשורות לעבודה משפיע לרעה על גדיים ילידיהשליש השני של המזל.

דלי
לדליים מצפה שנה שונה מקודמתה ברמה מהותית. ראשית, כירון, הכוכב המתקשר לנושאים של רוחניות והילינג נכנס למזל דלי השנה לאחרששהה שנים רבות במזל גדי והוא יביא עימו בשורה נוספת לבני המזל מעבר לשינוי שהביאלהם הכוכב נפטון בשנים האחרונות. בנוסף, סטורן עובר למזל אריה בקיץ ונכנס לביתהזוגיות של ילדי המזל ומייצר שני מצבים: חלק מהדליים, בעיקר ילידי השליש הראשון שלהמזל, חווים את הרצון והצורך למסד קשר בעוד שילידי השלישונים האחרים חווים מצב שלבקורת ושיפוט כלפי קשר קיים עם נטייה לוויכוחים וניתוקים צפויים בזוגיות ורומנטיקההשנה ובשנה שלאחר מכן. גם התחום הכלכלי עדיין לא יציב. גם נוכחותו של אוראנוס בביתהכספים גורמת לכך שהמצב לא ברור והוא משתנה כמו מזג האוויר. יהיו השנה חודשיםמבורכים מאוד כלכלית ולעומתם חודשים לא קלים שיידרשו מבני המזל צמצום. לדלייםשעוסקים במקצועות חופשיים והם עצמאיים יהיה יותר קל מאשר לדליים שנמצאים במסגרותשיש בהם היררכיה. יש קושי להשיג קביעות בעבודה. עד לחודשי הקיץ המצב הבריאותי אינוטוב במיוחד. יש חולשה, עייפות ובעיות בריאותיות שונות שנובעות בעיקר מנוכחותו שלסטורן במזל סרטן שהוא בית הבריאות של הדליים. זה דורש מהם להתעמת עם בעיות שונותלאלה שכבר נמצאים בעיצומם של טיפולים שונים ודורש מאחרים לעשות בדיקות מקיפות. הרגישות היא בעיקר במערכת העיכול וכלי הדם עם נטייה לגודש לימפטי. נוכחותו שליופיטר בבית הפרסום והקונסנסוס היא נקודת האור הגדולה של הדליים בשנת 2005. מיקוםזה מאפשר להם להגיע עם בשורה אישית או מקצועית לקבל רחב יותר ולזכות בפופולריותבתחום בו הם עוסקים. מיקום זה יותר ממרמז על נסיעות לחו"ל שקשורות לענייני לימודיםוגם להכרויות עם אנשים מארצות רחוקות. הדליים עדיין חשים כלא שייכים למסגרות, ארגונים או מוסדות כלשהם. תחום זה עדיין נמצא במשבר ובמבחן אישי והם עדיין מחפשיםאת הנישה אליה הם יוכלו להכנס. זה ייקח עדיין מספר שנים. זה קשה למרבית הדלייםמכיוון שהם זקוקים לתחושת שייכות חברתית יותר ממרבית המזלותהאחרים.

דגים
הדגים פותחים את השנה כששליט המזל שלהם נפטון ממשיך להתמקםבבית הקארמה והמסתורין שזה ביתו הטבעי. נתון זה מאפשר לבני המזל לחוש באופןאינטואיטיבי לאיזה כיוון נושבת הרוח בתחומי קריירה, עבודה ופוליטיקה. ניתן לומר עלהדגים שהם כעת מבחינת האדם הנכון בזמן הנכון. אבל, נוכחותו של אוראנוס, שליטו שלדלי במזל דגים, גורמת להם לשינויים בתפיסות מחשבתיות ובמערכות אמונה ודורשות מבניהמזל להתאים את עצמם לקצב מהיר של שינויים שמתרחשים סביבם. הדגים ילידי השלישהראשון עדיין נמצאים במצב של שינויים פתאומיים ולא צפויים בתחומי החיים השונים כךשעליהם להזהר מעשיית חוזים ארוכי טווח בתחום המקצועי וגם בנושאים הקשורים לרכישותגדולות כמו נדל"ן ורכב. סטורן שנמצא אצלם מזה שנתיים בבית שקשור להנאות, תחביבים, אגו, יצירתיות וילדים ממשיך להשפיע על הרצינות והאחריות שהם מגלים בתחומים אלה. אנשים צעירים בני המזל שואפים להרחיב את התא המשפחתי השנה ומוכנים לקחת על עצמםהתייחסות הקשורה בצעד הזה. סטורן גם גורם להם להיות רציניים, אחראים ומעט כבדים. תחום הקריירה עדיין תופס אצלם מקום מרכזי, אבל לאט לאט מתלווה אליו תחושה פנימית שלרצון לעשות שינוי פנימי ויסודי שכולל בדק בית והם צועדים לקראת התפתחות מקצועיתשמשלבת מודעות עצמית גבוהה יותר מאשר בעבר. לעומת זאת, ילידי מזל דגים שנולדו בשלישהאחרון של המזל עדיין פועלים בתחושת כוח ועוצמה שלא תואמים את השינויים החברתייםהמתחוללים סביבם וגם לא מתאימים לאנשים שעובדים עימם. בשורה טובה באה מהכיווןהכלכלי. דגים רבים ירחיבו את היקף ההכנסות שלהם. זה יכול לבוא מעבודתם שלהם אומזכיות וייתכן אף גם מירושות צפויות. ההתרחבות הכלכלית הזו תמשיך לפחות עד סוףחודשי הקיץ. הבריאות של בני המזל, היא תקינה אבל מסתמן שינוי מאמצע הקיץ. הדגיםחשים עייפות, חולשה ובעיות שקשורות לעור ולדרכי הנשימה וגם להם מומלץ להתחיל להכנסלמשטר של תזונה נכונה, תרגילי כושר ולעשות בדיקות מקיפות.
תחזית אסטרולוגית לשנת ‏2005
שנת 2005 מבשרת על הקלה בתחום הכלכלי מקצועיבמרבית ארצות העולם אך לא תהיה שנה קלה בתחום האישי. זו שנה שבה מנהיגים ידועיםמפנים את מקומם לאחרים. נראה שהנשיא ג'ורג' בוש וראש הממשלה אריאל שרון יקלעו שובלעין הסערה ויאלצו לעשות שינוי דרמטי או שיאולצו בגלל הנסיבות לעזוב את משרותיהם. השנה הזאת זהה במידה רבה לשנת 1945, השנה בה הסתיימה מלחמת העולם בכניעת גרמניהבאפריל , ובכניעת יפן באוגוסט לאחר הטלת שתי פצצות גרעין על הערים הירושימהונגאסאקי. שנת 1945 הייתה שנה של מיגור "הרשע" וגם בשנת 2005 יותר ויותר מאמציםיושקעו במיגור הטרור. מאחר ושנת 1945 היית השנה הראשונה בה היה ניסוי בסוג חדש שלאנרגיה ( ביקוע של גרעין ) יש לצפות שריקושטים לכך יתבטאו גם השנה לחיוב או לשלילה, לחיוב בתחום של מציאת כיוון ודרך לניצולת טובה יותר של אנרגיות לא פחמניות העומדותלרשות האדם ולשלילה בסיכונים של לוחמת טרור עם שימוש באמצעים שלא נעשה בהם שימושבעבר.

הכוכב אורנוס נמצא במזל המים דגים, מיקום שאינו מתאים לו בהיותו שליטשל מזל אוויר. המיקום הזה מציין הפתעות דרמטיות הקשורות לנושאים של מים, כמוהצונאמי שאירע בדרום מזרח אסיה בסוף דצמבר , שטפונות מים, הרעלות של מקורות מיםמידי אדם בשוגג ובמזיד, אך גם תגליות דרמטיות ומהפכניות הקשורות למדעי האוקינוגרפיהולמים באופן כללי. יפן הממוקמת בצפון מזרח כדור הארץ, אם מתחשבים בכך שאגן היםהתיכון הוא מרכז הכדור, עלולה לסבול מרעידות אדמה ושטפונות. ארבעת הכוכבים האיטייםאורנוס, נפטון, פלוטו וכירון נמצאים עדיין ועוד ימצאו שנים רבות במזלות הקולקטיבייםקשת, גדי, דלי ודגים ולכן גם בשנת 2005 אנו צפויים להתרחשות של אירועים דרמטייםבקנה מידה גדול.

מדינת ישראל נולדה ב-14.5.1948 בשעה 16:30 והיא בת מזל שורעם אופק מאזניים ונוכחות של 4 כוכבים (המכונים סטליום) במזל אריה. הנוכחות של סטורןבאריה בזוית מאתגרת למזל שור עומדת להביא מהפך שלטוני דרמטי מכיוון שבפעם האחרונהשסטורן היה באריה היה המהפך הפוליטי הגדול שבו עלה הליכוד לשלטון בשנת 1977. כךשייתכן שבין 2005 לשנת 2006 יסתמן שוב מהפך שלטוני חדש.

כל אדם חווה בוזמנית שני מעגלים אנרגטיים מעגל אחד קולקטיבי המשותף לו ולכל בני מזלו ומעגל אישיהמבוסס על תאריך הלידה שלו הכולל שנה חודש יום ושעה. אנשים בעלי מזל טוב בחייםחווים קשר הדוק בין שני המעגלים האלה שנחווים אצלם כמעט בחפיפה כך שהם יהיו תמידמבחינת האדם הנכון במקום הנכון בזמן הנכון. אנשים שחייהם קשים חווים את שני המעגליםהאלה עם מרווח ופער גדול בין השניים, כשהמעגל הקולקטיבי פעיל אצלם וזורם בתזמוןנכון עם היקום ואילו המעגל השני, האישי, זורם בכיוון הפוך. לכן, הם חווים חיים עםקשיים מכיוון שהם בבחינת האדם הנכון בזמן הלא נכון או במקום הלא נכון. התחזית שאנומציעים מבוססת על המעגל הקולקטיבי בלבד, כלומר אינה לוקחת בחשבון את תאריך הלידההאישי של האדם.

טלה
בני המזל חוו בשנה וחצי האחרונות את נוכחותו של הכוכבסטורן ששוהה במזל סרטן ומקרין זווית קשה ומאתגרת למזל טלה. סטורן האיטי, הנוקשהוהמחמיר ממוקם בבית הקריירה והמחויבויות ארוכות הטווח, כך שלטלאים המהירים, חסריהמנוח והסבלנות שנת 2004 הייתה שנה לא קלה בלשון המעטה. שנת 2005 מסמנת שינוי החלמחודש אוגוסט. אך עד לחודש זה נוכחותו המעיקה של סטורן בולטת למדי בחייהם ומכריחהאותם להגדיר יעדים ומטרות ארוכי טווח ולבדוק את מידת המחויבות שלהם כלפי הזולתוכלפי מוסדות וגופים שלטוניים. ניתן לומר כמעט בוודאות שבני המזל ימצאו עצמםמעורבים יותר ויותר במעגלים רחבים ופחות במעגלים אישיים. זה אומר שנושאים אישייםכמו זוגיות, אהבה, רומנטיקה, תחביבים והנאות אישיות עדיין לא יבואו לידי ביטוי בשנהזו. מרבית הכוכבים האיטיים המשפיעים על תחומי החיים היותר "רציניים" של החייםנמצאים אצלם במיקומים קולקטיביים ולא אישיים. כך שבני המזל הזה מוצאים עצמם תלוייםיותר ויותר בנסיבות שאינן תלויות בהם ולמעשה מרחב הפעולה שלהם עדיין מצומצם השנהויותר קל להם להגיב מאשר ליצור וליזום. חו"ל, תרבויות זרות, פילוסופיה וענייני מוסרוצדק מעסיקים אותם ביתר שאת השנה. הם עוברים מהפך יסודי בתחום וכתוצאה מכך חלקםמגלים השנה עניין בדת,לימודי תורת הנסתר ורצון לגעת בעולמות עליונים. הם זקוקיםמאוד לתמיכה, אהדה ועזרה מהסובבים אותם, אך קשה להם לקבלה מכיוון שהם מנסים במהלךכל השנה להסביר ולהצדיק את תחושותיהם ורגשותיהם באופן אינטלקטואלי-מנטלי במקוםלהפגין ולהחצין את העובר עליהם. זו שנה עם מגמות מעורבות, מצד אחד יש תחושה שלקלילות אך מאידך יש עדיין תחושה חזקה של כבדות, יש הקדשה מאוד רצינית של זמן , מחשבה וכסף לתחומי העבודה על חשבון חיי הרגש והזוגיות, אך גם מגמה סותרת שלהתייחסות רומנטית למצבים וניסיון לראות את הדברים במשקפיים ורודות. גם נוכחותו שלהכוכב יופיטר בבית הנישואין והשותפויות מעניקה לכאורה תחושה של חידוש ועניין בנושאהזה, אך זוהי אשליה זמנית, מכיוון שיופיטר מוחלש מנוכחותו של סטורן במזל סרטן לפחותעד חודש יולי. לאחר חודש יולי פני הדברים משתנים ותחושת הקלה ורווחה תתחיל למלא אתחייהם של הטלאים. עבור טלאים המקדישים את חייהם לעבודה קולקטיבית, או למציאתפתרונות ועזרה לאנשים הזקוקים לכך שנת 2005 תהיה שנת מפתח לצמיחה וגדילה. לעומתם, בני מזל טלה השבויים עדיין בתפיסות אישיות ובתחושת ייחודיות ונפרדות מהזולת יחושובניכור ובקושי רב בשנת 2005. מיקומו של מארס, שליט מזל טלה, במזל טלה ושור במשך 4חודשים בשנת 2005 מרמז על סיכוני פציעות ותאונות עבודה וכן על בזבזנות של כספים שלאבמקומה.

שור
שנת 2005 מסמנת שינוי מהותי עבור בני המזל. הכוכב האישי שלבני מזל שור, כוכב ונוס, משייט לו בניחותא במזל דלי ועובר בקצב של מזל לחודש עדשהוא מגיע למזל שור בחודש אפריל. הנוכחות של ונוס במזלות האישיים החל מטלה בסוףחודש מרץ ועד למזל מאזניים בחודש אוגוסט מסמנת תקופה של כחצי שנה שמאפשרת לבני המזללהתחבר לתחושות והנאות אישיות. בכל החודשים האלה השוורים עסוקים בפינוק, התרגעות, קניות, תחביבים ,מיניות, מוסיקה, סידור הבית והעסק וענייני דיאטה ותזונה. אך זוהירק מגמה אחת, כי השוורים גם עומדים לחוות מגמה הפוכה. נוכחותו של הכוכב סטורן במזלאריה החל מחודש אוגוסט מסמנת תפנית רצינית בחייהם של בני המזל הזה. סטורן הוא הסמןהרציני ביותר של אחריות, מסגרת, קביעת יעדים ומציאת כיוון חדש מתאים יותר. כל אותםדברים שאינם רלבנטיים לחייהם של בני המזל הזה יעברו שינוי עד טלטלה. תחושת אחריות, רצינות ומתינות יבואו לידי ביטוי בכל עיסוקיהם. זה יבוא בעקבות תחושת אי נוחות, חוסר ביטחון ואי יציבות שתאפיין את חייהם החל מחודשי הקיץ. אך גם פה צפויה מגמהמעורבת. נוכחותו של כוכב הצמיחה והשפע יופיטר המייצג אנרגיה הפוכה מזו של סטורן, שימצא במזל עקרב לקראת הרבעון האחרון של השנה יעניק ממד חדש למושג זוגיות ושותפויותשיעזור להם לעבור את התקופה הקשה החל מחודש אוגוסט עד סוף שנת 2005. הכוכב פלוטוהנמצא במזל קשת ומהלכו של הכוכב מארס במזלות גדי, דלי דגים וטלה מביאה אותם לתנועהומעורבות גדולה יותר עם הסובבים אותם ורצון להרחיב את חוג המכרים והידידים עםאפשרויות טובות למיזוגים כלכליים, לאלה מילידי מזל שור הנמצאים בעולם העסקיםוהכלכלה. בריתות והסכמים חדשים נוצרים וגם יש התחדשות של מערכות יחסים שנותקומסיבות שונות. והכל מתרחש במפתיע. תחום הנסיעות עדיין מוגבל ובעייתי. כל מה שקשורלרכב, נסיעות קצרות לחו"ל, טיסות בענייני עבודה בארץ ובחו"ל ושימוש נכון באמצעיתקשורת ובמכשירי קשר ואלקטרוניקה עדיין לוקה בחסר ועלול לפעול בניגוד לציפיות. מחודש אוגוסט המגמה הופכת להיות בעייתית יותר וילידי המזל , בעיקר אלה שנולדו בשלישהראשון של המזל יגלו שהם צריכים להקדיש יותר ויותר זמן לענייני משפחה ובית. מתעוררות בעיות לא פתורות מהעבר, גם כאלה הקשורות לירושות ולכספים משותפים.


תאומים
שנת 2005 עדיין ממשיכה מגמה שהחלה בתחילת 2004 שמייצגת איודאות, שינויים ותמורות בחייהם של בני מזל תאומים. הן ברמה האישית והן ברמההמקצועית. נוכחותו של אוראנוס, כוכב ההפתעות והשינויים , במזל דגים עדיין ממשיכהלהשפיע על ילידי השליש הראשון של המזל, וגורמת להם חוסר יכולת לבחור בנתיב ברורבתחום הקריירה. הם חווים ניתוקים לא צפויים ורבים מבני המזל העוסקים במקצועות כמוהיי-טק ואלקטרוניקה מוצאים עצמם בשנת 2005 ברכבת הרים. הם נפלטים ממקומות עבודהבמהירות ומוצאים במהירות מקומות עבודה חלופיים אבל תחושת אי היציבות עדיין חזקה, דבר שלא מאפשר להם לבצע תוכניות ארוכות טווח בתחום של דיור, רכישות נדל"ן, קנית רכבוכו'. בנוסף, נושא הזוגיות נמצא אף הוא בתהליך טרנספורמטיבי מזה מספרשנים. נוכחותושל הכוכב פלוטו במזל קשת, שמשמש כמזל הזוגיות ומערכות היחסים של בני מזל תאומים, מעידה שגם השנה תחום השותפויות האישיות והעסקיות עדיין חווה משברים ושינוייםיסודיים מאוד, כך שעליהם להיזהר בחתימת הסכמים על שותפויות ארוכי טווח. אולם, יופיטר, המיטיב הגדול, נמצא במזל מאזניים לפחות עד חודש אוקטובר, דבר הנותן להםהקלה ומעט שמחה בתחום של מערכות יחסים קצרות מועד, מיניות, בליינות, חיבור להנאותחיים רגעיות ומציאת סיפוק בתחביבים אישיים. המגמה העיקרית עומדת להשתנות בסביבותחודש אוגוסט, כשסטורן יעבור למזל אריה שמסמל את בית התקשורת והנסיעות של בני מזלתאומים ובכך יביא להפחתה ניכרת בניידות של בני המזל הזה והתייחסות מעמיקה ואחראיתיותר לנושא של לימודים ומעברו של יופיטר למזל עקרב באוקטובר מסמנת אפשרות לשינוייםבתחום העבודה והשגרה היומית לכיוון של צמיחה וכן אפשרות טובה למציאת פתרון לבעיותבריאותיות שונות. בתחום הזוגיות עדיין ישנם מצבים קשים הדורשים פתרון יסודי. נוכחותו של פלוטו, כוכב המשברים והטרנספורמציות, במזל קשת , שזה בית הנישואיםוהשותפויות של מזל תאומים גורמת לכך שבני מזל זה חשים שהשותפויות העכשוויות שלהםאינן מספקות מכיוון שהן חסרות עומק בהשוואה לצרכים החדשים שלהם. דבר נוסף הוא, שהצרכים המיניים שלהם לא משתווים עם אלה של בני זוגם. בני מזל תאומים המתגורריםבחו"ל או המתעתדים לחיות מעבר לים, צריכים לערוך בירור מעמיק ביותר לגבי אשרותכניסה וויזות, לגבי העברות כספים לחו"ל, ולגבי מתן אמון באנשים מעבר לים המציעיםלהם הצעות שונות בתחום אישי, מקצועי או כלכלי.

סרטן
מזה שנה וחצי שילידימזל סרטן חווים קשיים רגשיים מכיוון שסטורן, השליט של המזל הנגדי שלהם גדי, נמצאבמזלם. התוצאה, שעד חודש אוגוסט שנת 2005 יחוו הסרטנים קשיים רגשיים, מקצועייםואישיים, אך בניגוד לשנה הקודמת נוכחותו של יופיטר המיטיב במזל מאזניים השנה עדחודש אוקטובר ולאחר מכן במזל עקרב עד ספטמבר 2006, עוזרת להם למצוא ניחומים ועידודבמסגרות מאוד מצומצמות ואישיות ובהתעסקות בתוך הבית. נושאים כמו בית, שורשים, משפחהוערכים תופסים מקום מרכזי בחייהם בגלל הצורך לקבל עידוד ותמיכה למצוקה הרגשית בה הםמצויים מזה שנה וחצי. בהיותו של הסרטן הרגיש והתובעני מבין המזלות בעיקר אצל גברים, שנת 2005 תביא להם עידוד ותמיכה רגשית לה הם מצפים מזה זמן. הסרטנים עוברים מזהמספר שנים מהפך יסודי בשגרת החיים שלהם ובתחום העבודה. מגמה זו עדיין נמשכת והשפעתהתלויה בפרמטרים נוספים כמו המזל האישי, הפנג שואי וכו' מכיוון שחלקם מתקשים למצואעצמם בשגרה ומחפשים עיסוקים ומקצועות שיש בהם אתגר, עניין ושינויים, דבר הנוגד אתהאופי הבסיסי של בני המזל המחפשים יציבות ובטחון בכל מחיר. הנושא הכלכלי עולה אףהוא על הפרק . בני מזל סרטן מתקשים להשיג סכומי כסף גדולים למקרה שהם מעוניניםלרכוש נכס, רכב או לממן לימודים יקרים ולכן בשנת 2005 מומלץ להשקיע כספים באפיקיםסולידיים לחלוטין ולו רק מהסיבה שהם עלולים להיות קורבן לנוכלויות ולעוקצים מאנשיםשונים ועליהם להיזהר בשותפויות העסקיות שלהם ולא להתפתות לעסקות שיש בהן סיכון. זוגיות ומערכות יחסים עדיין הם במצב של תרדמה וזאת בגלל הנוכחות של כירון במזל גדיומעברו למזל דלי במהלך השנה. נתון זה מביא מצד אחד רצון להזדככות במסגרות רומנטיותולהתפתחות אישית מואצת, אך גם עלול להביא למצב של משבר רגשי לאנשים שאינם מפותחיםברמה המנטלית רוחנית, כי נוכחותו של כירון מרמזת על משברים בתחום.הבריאות של בניהמזל משתפרת במהלך 2005 אך יש נטייה להשמנה ובעיות של כלי דם וסוכר שהם תוצאה שלמזונות עתירי שומן וסוכר. נוכחותו של אוראנוס בבית הפרסום של מזל סרטן מביאה לכךשיש להם אפשרות טובה להתפרסם בתחום מקצועי ואישי רק במידה והם יכולים להוותקונסנסוס בתחום העיסוק שלהם. מסתמנת גם נסיעה למקומות רחוקים הקשורה למגמהזו.

אריה
בני מזל אריה עומדים לחוות שינוי מהותי החל מחודש אוגוסט 2005כשסטורן יעבור ממזל סרטן למזלם למשך שנתיים וחצי. נוכחותו של סטורן במזל אריה תעזורלהם החל משנה זו לעשות סדר וארגון מחדש של רצונותיהם ומאווייהם בתחום האישי אוהמקצועי. סטורן באריה מבשר על רצינות, כבדות ולקיחת אחריות בתחומי החיים השונים. כירון, הכוכב ששולט על מזל בתולה ומתקשר לנושא הילינג, בריאות ברמה פיזית ונפשיתשהה במשך תקופה בת מספר שנים בבית הבריאות שלהם, עובדה שהקשתה על חייהם ובריאותם שלרבים מבני המזל, אך כעת זה עומד להשתנות. תוך מספר חודשים, לקראת הקיץ, כירון עוברלמספר שנים למזל דלי, לבית הזוגיות והשותפויות של מזל אריה ומתחבר לכוכב נפטוןשנמצא שם מזה כמה שנים ויוצר לגביהם אשליה או ראיה בעייתית של נושא הזוגיותוהשותפויות. נפטון במיקום זה מעניק להם מצד אחד תקוות וראיה דרך משקפיים ורודות שלאנשים הנמצאים מולם ומצד שני גורם גם לאכזבות במערכות אישיות שבסופו של דבר לאמתגשמות על פי הציפיות שלהם. גם בתחום העסקי צריכים בני המזל להיזהר משותפויותשונות. התחום הכספי חווה תנודות, חלקן חיוביות וחלקן שליליות. חלק מבני המזל (תלויבקארמה ובפנג שואי) יזכו לנתח בירושות באופן מפתיע. הם עשויים גם לזכות בסכומי כסףכתוצאה מהגרלות, הימורים או מלקיחת סיכונים מחושבים בתחום העסקי. לעומת זאת, ישנםמבני המזל שיחוו אובדן פתאומי של סכומי כסף גדולים כתוצאה מתסבוכת משפחתית אוכתוצאה משותפויות לא נכונות בתחום העסקי.
שנת 2005 מסתמנת כשנה של נסיעותמרובות, הן למטרות של הנאה והן למטרות של עסקים או לימודים. מדובר בעיקר בנסיעותקצרות. מסתמן גם שינוי של מקום מגורים באופן פתאומי כתוצאה של חיפוש ארוך אחר מקוםמגורים שמתאים לצרכים ולשאיפות של בעלי המזל. בנוסף, יש גם צורך להרחיב אופקיםבצורות שונות כמו לימודים, סדנאות וקורסים. יש להשגיח על תחום הבריאות בעיקרבהרגלים כמו עישון, אכילה לא מסודרת ועיסוק בכושר גופני כדי להגביר את כמות החמצןבגוף שחסרונה היא חולשה קבועה אצל בני מזל אריה.

בתולה
שנת 2005 היא שנתמפנה לבני המזל ומסמלת עבורם פתיחה טובה הן בתחום המקצועי כלכלי והן בתחום האישי. נוכחותו של כוכב השפע והצמיחה יופיטר במזל מאזניים המסמל עבורם את בית הכספים עוזרתלהם רבות ומאפשרת להם לשפר את הסגנון ורמת החיים ולהתעסק בכל אותם תחומים שבאמתמעניינים אותם מעבר לעבודה, אבל גם גורמים להוצאות גדולות שלעיתים נובעות מדחף רגעישלאחריו יש חרטה. אבל נוכחותו של יופיטר מאפשר הישגיות בתחום הזה. מזה מספר שניםבני מזל בתולה עוברים מהפך מנטלי רוחני שגורם להם לשנות מערכות אמונה כלפי תחומיחיים רבים. ראשיתו של המהפך הוא במשבר רגשי הקשור לבית , למשפחה או לשורשים והמשכובנוכחות של נפטון כוכב האשליות והרוחניות בבית השגרה היומית שלהם. המצב הקוסמי הזהממשיך בעוצמה רבה יותר במהלך שנת 2005 וגורם לכך שהם מנסים ליישם את האמיתות האלהברמה הקונקרטית. שליט המזל הכוכב מרקיורי נמצא החל מחודש ינואר במזל גדי ובמהלך כלהשנה עובר דרך כל המזלות החל מגדי עד שהוא מגיע למזל בתולה בחודש ספטמבר. במהלך כלהחודשים האלה הבתולות יחוו תנודות בתחומים הקשורים לזוגיות, מערכות יחסים ובריאות. נוכחותו של הכוכב אורנוס בבית הזוגיות והשותפויות שלהם מרמז על מגמה אמביוולנטית, מצד אחד יכולת טובה להתנתק מהעבר וממסגרות שונות כדי לפתוח בדרך עצמאית וחדשה, אךמאידך זה גורם להם לחוש חוסר יציבות במערכות יחסים במהלך שנת 2005. הקשר עם מוסדות, ארגונים וקבוצות עדיין לוקה בחסר אך עומד להשתנות במהלך השנה. בסוף הקיץ הם עובריםשינוי בתחום הזה ומגלים שהיכולת שלהם להיות חלק מקבוצה בתחום , חברתי או מקצועי לאדורש מהם יותר מדי זמן או משאבים והם רצויים ומקובלים חברתית ולא חשים יותר מאוימיםולא רצויים. החל מחודש אוגוסט עם מעברו של סטורן למזל אריה חל שינוי מהותי בהלךהרוח של בני מזל בתולה והם מחפשים מסגרת רוחנית להישען עליה. הם מגלים צורך הולךוגובר ברוחניות, מיסטיקה, דת ופילוסופיה. במידה והם לא יצליחו להתאים עצמם לדרישותשל היקום בתחום הרוחני הם עלולים למצוא עצמם בבעיות בריאותיות קלות עד קשות הדורשותהתייחסות מעמיקה.

מאזניים
השמיים מתחילים להתבהר לאחר נוכחותו המעיקה שלסטורן על ילידי שני השלישים הראשונים של המזל בבית הקריירה. ילידי השליש האחרון שלהמזל עדיין חווים את נוכחותו של סטורן המקרין עליהם ממזל סרטן אבל מיקומו של כוכביופיטר, המיטיב הגדול, במזלם מקהה במידה רבה את עוצמתו של סטורן ומאפשר להם צמיחהוגדילה בתחום כלכלי-עסקי וגם הליכה לכיוון חדש. ילידי מאזניים חווים השנהאימפולסיביות בקניות ורכישות והוצאות מיותרות ולא מבוקרות. בנוסף, הם מרגישים צורךלהתחדש ברמה האישית שזה כולל שינויים בסגנון הלבוש, בסגנון התסרוקת והתספורת, רכישות של חפצים, אביזרים חדשים לבית ולעסק. הם צפויים גם לנסיעות רבות יחסית שחלקןיהיה פתאומי. הם יצטרכו לעזור לבני משפחה שגרים במקומות מרוחקים או שיאלצו בגללמקצוע ועבודה לנסוע ולהגיע למקומות שלא תכננו להגיע אליהם. עליהם להזהר ממריבותועימותים עם שכנים במקום המגורים או עם קולגות בתחום העבודה כי נראה שיש להם נטיהלפזיזות מילולית וצורך להגיב במהירות לפרובוקציות מצד הסובבים אותם. בתחום הזוגיותצפויים שינויים משמעותיים ועמוקים בעיקר לנוכח העובדה שבחודש אפריל ישנם שניליקויים שישפיעו בתחום הזוגיות והשותפויות. צפויים שינויים רציניים בתפיסת מערכותיחסים. בני המזל ירגישו צורך חזק לשנות מסגרות בתחום האישי, אבל גם בתחום המקצועי. הדבר בולט אצל ילידי השליש האחרון של המזל שמרגישים חוסר סיפוק בתחומי העבודה שלהםומתכננים שינוי או ששינוי ייכפה עליהם מבחוץ. תחום הבריאות של בני המזל יציב, אבלילידי השליש הראשון של המזל רגישים בתחום של כלי דם ומחזור דם ורגישות יתר במערכתהעיכול וסיכונים הקשורים בלקיחה של תרופות במינון לא מתאים. לילידי מזל זה יש ענייןהולך וגובר בקורסים וסדנאות בנושאים שהם חדשים להם במטרה להנות ולהרחיב ידע. אבל, ילידי השליש האחרון של המזל נדרשים להגביר את המיומנות המקצועית שלהם אם הם רוציםלהמשיך ולהצליח בתחום בו הם עוסקים כי התחרות הולכת וגוברת ולחלקם חסרים הכליםהמתאימים לדרישות הנהוגות בתחומם. הנטייה להשמנה חזקה בגלל נוכחותו של יופיטרבמזלם. כוכב זה מייצג התרחבות וגדילה ברמות שונות, ביניהן גם התרחבות הגוף הפיזיוזה נכון בעיקר לילידי השליש הראשון של המזל.

עקרב
ילידי המזל ממשיכיםפחות או יותר באותו מסלול כמו בשנה הקודמת בשינויים קלים בלבד. ראשית, יופיטר נמצאאצלם בבית של מערכות אמונה המלוות הזדהות רגשית ומגביר אצלם את הצורך להזדהות עםמערכות אמונה פוליטיות, חברתיות ואישיות ולהתעמת גם עם נושאים קלילים יותר שבדרךכלל הם נמנעים להתייחס אליהם, שזה אומר שמבחינת תחושות כלליות יש להם אתנחתא קלה, כלומר, הם מסוגלים לקבל שינויים ומצבים יותר בקלות מאשר בשנה הקודמת. הם עדייןממשיכים לעבור טרנספורמציה מאוד עמוקה שבחלקה היא לא מודעת בהתייחסות שלהם לכסףוחומר. שזה אומר, שתחום זה נמצא אצלם במשבר כבר חמש שנים. ישנם עקרבים שהצליחולהתעלות מעל למצב זה ולמצוא נישת פעילות כלכלית מתאימה אך למרביתם יש קשיים כי הםחשים פער בין הכישורים והיכולות שלהם לבין ההכנסות שלהם. העקרבים ממשיכים לחושתחושת תלישות וחוסר שייכות לבית בו הם גרים. תחושה זו מתגברת השנה ויוצרת געגועיםלמשהו לא מוכר או צורך לשחזר את העבר הקשור בילדותם. עקרבים ילידי השליש השני שלהמזל עשויים לגלות פרטים עלומים מעברם שקשורים למוצא, הורות וכו'. התחום שמסב קצתשמחה ועונג לילידי המזל קשור בתחביבים והנאות אישיות. הם מצליחים למצוא בשנה זותחומי עניין חדשים או לחדש תחומי עניין מהעבר וחלקם אף יצליחו להפוך תחביב למקצועאו להכנסה נוספת. ילידי השליש השני רגישים מבחינה בריאותית בשנת 2005, חלקם חשיםחולשה ועייפות מתמדת עם סימפטומים הדומים למחלת העייפות שזאת תוצאה של הזווית הקשהשנפטון מקרין למזל השמש שלהם. זה מורגש בעיקר בחודשי החורף, לפחות עד סוף אפריל. בתחילת אוגוסט, ילדי השליש הראשון של המזל יחושו בשינוי כשסטורן יעבור למזל אריהויקרין למזל שלהם ויביא אותם לידי צורך לעשות בדק בית ושינויים בחייהם בתחום שלעבודה ומקצוע וגם בתחום של בית ומשפחה. נוכחותו של סטורן באריה במשך שנתיים וחציתגרום לעקרבים קושי במערכות יחסים מכיון שהם חווים נוכחות גדולה של כוכבים בבתיםהאישיים שלהם שעוסקים בצרכים חברתיים, רגשיים ואישיים.

קשת
הקשתיםמתחילים אט אט לצאת מהמצב הכלכלי הבעייתי והמכביד שהיו שרויים בו בשנתיים האחרונות. נוכחותו של סטורן בבית הכספים (הנוצרים משותפויות ומעסקים שבהם מעורבים גם אנשיםאחרים) גורמת לכך שתזרים המזומנים הוא חלש וקשתים רבים נאלצו בשנה האחרונה לקחתהלוואות, להעזר בבני משפחה, או להתאמץ יותר במקום העבודה כדי לצבור שעות נוספות, בונוסים וכו'. המגמה משתנה לקראת חודש יולי ועימה גם משתחררת המועקה שליוותה אותםבמהלך תקופה זו. אבל, נוכחותו של פלוטו, כוכב הטרנספורמציה והשינויים המהותייםהנמצא במזלם מזה מספר שנים, עדיין גורם לכך שהם מתקשים גם השנה למצוא את מקומם ואתייעודם ותחושת התסכול חזקה. הצד החיובי של התמונה הוא שמבחינה חברתית הם חשיםמקובלים יותר ומעורבים יותר במסגרות חברתיות שונות. שיתוף פעולה עם קבוצות אוהתנדבות ועזרה לארגונים או למוסדות שונים תעזור להם למצוא דרך וכיוון בתחום מקצועיוכלכלי. גם השנה הקשתים עדיין חשים בלבול בכל הקשור למקום המגורים. הם אינם מרגישיםשהם מחוברים למקום בו הם גרים. זה יוצר אצלם תחושת תסכול וחוסר אונים ורצון לחפשמקום מגורים אחר, אך הדבר אינו מומלץ כי מדובר בסימפטום פנימי ולא במשהו חיצוני. עליהם להזהר בנסיעות. הם נוטים לבלבול ולחוסר זהירות ולקיחת סיכונים מיותרים. בנוסף, המסר המילולי שלהם כלפי אנשים אחרים אינו ברור דיו. כתוצאה מכך הם עלוליםלמצוא עצמם במצבים של אי נעימות עד לתביעות משפטיות הקשורות להסכמים וחוזים שפתאוםמתגלים להם כלא מתאימים. הדבר נובע ממגמה אשלייתית שמלווה אותם מזה שלוש שניםשגורמת לאי זהירות בתחומים שונים. חלק מבני המזל, בעיקר ילידי השליש השני, מוצאיםסעד ועזרה רוחנית בהתחברות לדת או לקבוצות שעוסקות בתחום של מודעות ורוחניות. איןשינויים גדולים במערכות היחסים של בני המזל מכיוון שהנטייה הכללית היא לחפש יציבותוסדר בחייהם. אבל, לגברים ילידי השליש הראשון של המזל צפויים שינויים דרמטיים בתאהמשפחתי שנובעים מהכרויות חולפות במסגרות של עבודה ונסיעות. הכרויות אלה עלולותלגרום להם משבר רגשי-משפחתי כיון שהציפיות שלהם הן ליחסים מזדמנים ולא ליחסיםקבועים. לנשים ילידות המזל אין שינוי מהותי ביחס לשנה הקודמת.

גדי
מזלזה, המשתייך לציר המזלות היזמים: טלה, סרטן, מאזניים וגדי חווה בשנתיים האחרונות אתנוכחותו של סטורן בבית הנישואים והשותפויות. לחלק מהגדיים זה הביא לסיום של פרקיחסים בחייהם, בעיקר לגדיים המבוגרים יותר. לעומת זאת, לגדיים צעירים, הוא הביאלמיסוד מערכות היחסים, אבל בשני המקרים הייתה תחושה של כבדות ומועקה בנושא זה. כעת, רק ילידי השליש האחרון של המזל עדיין חשים את סטורן, לאחר מכן, בחודשי הקיץ עםמעברו למזל אריה משתנה המצב והגדיים נכנסים לפרק חדש שקשור למפגש עם חלקים שוניםבאישיותם שהם נטו להדחיק בשנים האחרונות בגלל עבודה, קריירה, בית ומשפחה. המעבר הזהמלווה גם בצמצום כלכלי מכיוון שמסתמנת באופק אפשרות ללקיחת מחויבות כלכלית ארוכתטווח כמו רכישת נכסים, השקעה בעסק וכו'. בנוסף יופיטר, המיטיב הגדול, נמצא מרביתהשנה בבית הקריירה ומאפשר לגדיים לזכות בהצלחה ותשומת לב גדולה בתחום המקצועי שלהםולהשיג קידום מקצועי, לכל הגדיים העובדים בתחומים שבהם יש היררכיה מקצועית (צבא, משטרה, הייטק וכו'). נוכחותו של פלוטו, מזה מספר שנים, בבית המסתורין, הרוחניותוהקארמה ממשיך לעשות בהם שינוי רוחני פסיכולוגי מאוד עמוק ויסודי ויותר גדייםמצטרפים לחוגים, ארגונים, מוסדות וסדנאות שקשורים לתחומי מיסטיקה ורוח. התחוםהכלכלי בעייתי אצל גדיים שנולדו בשליש השני של המזל, אבל הגדיים של שני השלישיםהאחרים שעוסקים בתחומים יצירתיים ופועלים מתוך תפיסת חיים רחבה, פילוסופית ורוחנית, זוכים להכנסות נאות גם השנה עם מגמה שתמשיך גם בשנה שלאחר מכן. תחום הנסיעותוהשינויים הלא צפויים ממשיך עדיין לפעול עליהם. מגמה זו מתחזקת השנה לילידי השלישהראשון של המזל וגורמת לכך שצפויות להם נסיעות קצרות מרובות בענייני עבודה וענייניכספים. דבר נוסף הוא שגם השנה הגדיים עדיין עסוקים בנושאים של דיאטה, מראה חיצוני, ביגוד, סגנון חיים. הם משקיעים כסף בתחומים אלה הן לגבי עצמם והן לגבי מרחב המחיהשלהם. הבריאות אינה במיטבה עד לחודש מרץ. לאחר מכן יש הטבה. ניכרת. בעיות הבריאותהעיקריות של הגדיים השנה נובעות ממתחים ומחשיבה שלילית, כלומר נטייה לבעיותפסיכוסומטיות שנובעות ישירות ממחשבות שליליות וקשורות גם בנסיעות וגם בדאגה לבריאותילדיהם ומעברים מרובים מדי ממילוי משימות שקשורות לעבודה משפיע לרעה על גדיים ילידיהשליש השני של המזל.

דלי
לדליים מצפה שנה שונה מקודמתה ברמה מהותית. ראשית, כירון, הכוכב המתקשר לנושאים של רוחניות והילינג נכנס למזל דלי השנה לאחרששהה שנים רבות במזל גדי והוא יביא עימו בשורה נוספת לבני המזל מעבר לשינוי שהביאלהם הכוכב נפטון בשנים האחרונות. בנוסף, סטורן עובר למזל אריה בקיץ ונכנס לביתהזוגיות של ילדי המזל ומייצר שני מצבים: חלק מהדליים, בעיקר ילידי השליש הראשון שלהמזל, חווים את הרצון והצורך למסד קשר בעוד שילידי השלישונים האחרים חווים מצב שלבקורת ושיפוט כלפי קשר קיים עם נטייה לוויכוחים וניתוקים צפויים בזוגיות ורומנטיקההשנה ובשנה שלאחר מכן. גם התחום הכלכלי עדיין לא יציב. גם נוכחותו של אוראנוס בביתהכספים גורמת לכך שהמצב לא ברור והוא משתנה כמו מזג האוויר. יהיו השנה חודשיםמבורכים מאוד כלכלית ולעומתם חודשים לא קלים שיידרשו מבני המזל צמצום. לדלייםשעוסקים במקצועות חופשיים והם עצמאיים יהיה יותר קל מאשר לדליים שנמצאים במסגרותשיש בהם היררכיה. יש קושי להשיג קביעות בעבודה. עד לחודשי הקיץ המצב הבריאותי אינוטוב במיוחד. יש חולשה, עייפות ובעיות בריאותיות שונות שנובעות בעיקר מנוכחותו שלסטורן במזל סרטן שהוא בית הבריאות של הדליים. זה דורש מהם להתעמת עם בעיות שונותלאלה שכבר נמצאים בעיצומם של טיפולים שונים ודורש מאחרים לעשות בדיקות מקיפות. הרגישות היא בעיקר במערכת העיכול וכלי הדם עם נטייה לגודש לימפטי. נוכחותו שליופיטר בבית הפרסום והקונסנסוס היא נקודת האור הגדולה של הדליים בשנת 2005. מיקוםזה מאפשר להם להגיע עם בשורה אישית או מקצועית לקבל רחב יותר ולזכות בפופולריותבתחום בו הם עוסקים. מיקום זה יותר ממרמז על נסיעות לחו"ל שקשורות לענייני לימודיםוגם להכרויות עם אנשים מארצות רחוקות. הדליים עדיין חשים כלא שייכים למסגרות, ארגונים או מוסדות כלשהם. תחום זה עדיין נמצא במשבר ובמבחן אישי והם עדיין מחפשיםאת הנישה אליה הם יוכלו להכנס. זה ייקח עדיין מספר שנים. זה קשה למרבית הדלייםמכיוון שהם זקוקים לתחושת שייכות חברתית יותר ממרבית המזלותהאחרים.

דגים
הדגים פותחים את השנה כששליט המזל שלהם נפטון ממשיך להתמקםבבית הקארמה והמסתורין שזה ביתו הטבעי. נתון זה מאפשר לבני המזל לחוש באופןאינטואיטיבי לאיזה כיוון נושבת הרוח בתחומי קריירה, עבודה ופוליטיקה. ניתן לומר עלהדגים שהם כעת מבחינת האדם הנכון בזמן הנכון. אבל, נוכחותו של אוראנוס, שליטו שלדלי במזל דגים, גורמת להם לשינויים בתפיסות מחשבתיות ובמערכות אמונה ודורשות מבניהמזל להתאים את עצמם לקצב מהיר של שינויים שמתרחשים סביבם. הדגים ילידי השלישהראשון עדיין נמצאים במצב של שינויים פתאומיים ולא צפויים בתחומי החיים השונים כךשעליהם להזהר מעשיית חוזים ארוכי טווח בתחום המקצועי וגם בנושאים הקשורים לרכישותגדולות כמו נדל"ן ורכב. סטורן שנמצא אצלם מזה שנתיים בבית שקשור להנאות, תחביבים, אגו, יצירתיות וילדים ממשיך להשפיע על הרצינות והאחריות שהם מגלים בתחומים אלה. אנשים צעירים בני המזל שואפים להרחיב את התא המשפחתי השנה ומוכנים לקחת על עצמםהתייחסות הקשורה בצעד הזה. סטורן גם גורם להם להיות רציניים, אחראים ומעט כבדים. תחום הקריירה עדיין תופס אצלם מקום מרכזי, אבל לאט לאט מתלווה אליו תחושה פנימית שלרצון לעשות שינוי פנימי ויסודי שכולל בדק בית והם צועדים לקראת התפתחות מקצועיתשמשלבת מודעות עצמית גבוהה יותר מאשר בעבר. לעומת זאת, ילידי מזל דגים שנולדו בשלישהאחרון של המזל עדיין פועלים בתחושת כוח ועוצמה שלא תואמים את השינויים החברתייםהמתחוללים סביבם וגם לא מתאימים לאנשים שעובדים עימם. בשורה טובה באה מהכיווןהכלכלי. דגים רבים ירחיבו את היקף ההכנסות שלהם. זה יכול לבוא מעבודתם שלהם אומזכיות וייתכן אף גם מירושות צפויות. ההתרחבות הכלכלית הזו תמשיך לפחות עד סוףחודשי הקיץ. הבריאות של בני המזל, היא תקינה אבל מסתמן שינוי מאמצע הקיץ. הדגיםחשים עייפות, חולשה ובעיות שקשורות לעור ולדרכי הנשימה וגם להם מומלץ להתחיל להכנסלמשטר של תזונה נכונה, תרגילי כושר ולעשות בדיקות מקיפות.
תחזית אסטרולוגית לשנת ‏2005
שנת 2005 מבשרת על הקלה בתחום הכלכלי מקצועיבמרבית ארצות העולם אך לא תהיה שנה קלה בתחום האישי. זו שנה שבה מנהיגים ידועיםמפנים את מקומם לאחרים. נראה שהנשיא ג'ורג' בוש וראש הממשלה אריאל שרון יקלעו שובלעין הסערה ויאלצו לעשות שינוי דרמטי או שיאולצו בגלל הנסיבות לעזוב את משרותיהם. השנה הזאת זהה במידה רבה לשנת 1945, השנה בה הסתיימה מלחמת העולם בכניעת גרמניהבאפריל , ובכניעת יפן באוגוסט לאחר הטלת שתי פצצות גרעין על הערים הירושימהונגאסאקי. שנת 1945 הייתה שנה של מיגור "הרשע" וגם בשנת 2005 יותר ויותר מאמציםיושקעו במיגור הטרור. מאחר ושנת 1945 היית השנה הראשונה בה היה ניסוי בסוג חדש שלאנרגיה ( ביקוע של גרעין ) יש לצפות שריקושטים לכך יתבטאו גם השנה לחיוב או לשלילה, לחיוב בתחום של מציאת כיוון ודרך לניצולת טובה יותר של אנרגיות לא פחמניות העומדותלרשות האדם ולשלילה בסיכונים של לוחמת טרור עם שימוש באמצעים שלא נעשה בהם שימושבעבר.

הכוכב אורנוס נמצא במזל המים דגים, מיקום שאינו מתאים לו בהיותו שליטשל מזל אוויר. המיקום הזה מציין הפתעות דרמטיות הקשורות לנושאים של מים, כמוהצונאמי שאירע בדרום מזרח אסיה בסוף דצמבר , שטפונות מים, הרעלות של מקורות מיםמידי אדם בשוגג ובמזיד, אך גם תגליות דרמטיות ומהפכניות הקשורות למדעי האוקינוגרפיהולמים באופן כללי. יפן הממוקמת בצפון מזרח כדור הארץ, אם מתחשבים בכך שאגן היםהתיכון הוא מרכז הכדור, עלולה לסבול מרעידות אדמה ושטפונות. ארבעת הכוכבים האיטייםאורנוס, נפטון, פלוטו וכירון נמצאים עדיין ועוד ימצאו שנים רבות במזלות הקולקטיבייםקשת, גדי, דלי ודגים ולכן גם בשנת 2005 אנו צפויים להתרחשות של אירועים דרמטייםבקנה מידה גדול.

מדינת ישראל נולדה ב-14.5.1948 בשעה 16:30 והיא בת מזל שורעם אופק מאזניים ונוכחות של 4 כוכבים (המכונים סטליום) במזל אריה. הנוכחות של סטורןבאריה בזוית מאתגרת למזל שור עומדת להביא מהפך שלטוני דרמטי מכיוון שבפעם האחרונהשסטורן היה באריה היה המהפך הפוליטי הגדול שבו עלה הליכוד לשלטון בשנת 1977. כךשייתכן שבין 2005 לשנת 2006 יסתמן שוב מהפך שלטוני חדש.

כל אדם חווה בוזמנית שני מעגלים אנרגטיים מעגל אחד קולקטיבי המשותף לו ולכל בני מזלו ומעגל אישיהמבוסס על תאריך הלידה שלו הכולל שנה חודש יום ושעה. אנשים בעלי מזל טוב בחייםחווים קשר הדוק בין שני המעגלים האלה שנחווים אצלם כמעט בחפיפה כך שהם יהיו תמידמבחינת האדם הנכון במקום הנכון בזמן הנכון. אנשים שחייהם קשים חווים את שני המעגליםהאלה עם מרווח ופער גדול בין השניים, כשהמעגל הקולקטיבי פעיל אצלם וזורם בתזמוןנכון עם היקום ואילו המעגל השני, האישי, זורם בכיוון הפוך. לכן, הם חווים חיים עםקשיים מכיוון שהם בבחינת האדם הנכון בזמן הלא נכון או במקום הלא נכון. התחזית שאנומציעים מבוססת על המעגל הקולקטיבי בלבד, כלומר אינה לוקחת בחשבון את תאריך הלידההאישי של האדם.

טלה
בני המזל חוו בשנה וחצי האחרונות את נוכחותו של הכוכבסטורן ששוהה במזל סרטן ומקרין זווית קשה ומאתגרת למזל טלה. סטורן האיטי, הנוקשהוהמחמיר ממוקם בבית הקריירה והמחויבויות ארוכות הטווח, כך שלטלאים המהירים, חסריהמנוח והסבלנות שנת 2004 הייתה שנה לא קלה בלשון המעטה. שנת 2005 מסמנת שינוי החלמחודש אוגוסט. אך עד לחודש זה נוכחותו המעיקה של סטורן בולטת למדי בחייהם ומכריחהאותם להגדיר יעדים ומטרות ארוכי טווח ולבדוק את מידת המחויבות שלהם כלפי הזולתוכלפי מוסדות וגופים שלטוניים. ניתן לומר כמעט בוודאות שבני המזל ימצאו עצמםמעורבים יותר ויותר במעגלים רחבים ופחות במעגלים אישיים. זה אומר שנושאים אישייםכמו זוגיות, אהבה, רומנטיקה, תחביבים והנאות אישיות עדיין לא יבואו לידי ביטוי בשנהזו. מרבית הכוכבים האיטיים המשפיעים על תחומי החיים היותר "רציניים" של החייםנמצאים אצלם במיקומים קולקטיביים ולא אישיים. כך שבני המזל הזה מוצאים עצמם תלוייםיותר ויותר בנסיבות שאינן תלויות בהם ולמעשה מרחב הפעולה שלהם עדיין מצומצם השנהויותר קל להם להגיב מאשר ליצור וליזום. חו"ל, תרבויות זרות, פילוסופיה וענייני מוסרוצדק מעסיקים אותם ביתר שאת השנה. הם עוברים מהפך יסודי בתחום וכתוצאה מכך חלקםמגלים השנה עניין בדת,לימודי תורת הנסתר ורצון לגעת בעולמות עליונים. הם זקוקיםמאוד לתמיכה, אהדה ועזרה מהסובבים אותם, אך קשה להם לקבלה מכיוון שהם מנסים במהלךכל השנה להסביר ולהצדיק את תחושותיהם ורגשותיהם באופן אינטלקטואלי-מנטלי במקוםלהפגין ולהחצין את העובר עליהם. זו שנה עם מגמות מעורבות, מצד אחד יש תחושה שלקלילות אך מאידך יש עדיין תחושה חזקה של כבדות, יש הקדשה מאוד רצינית של זמן , מחשבה וכסף לתחומי העבודה על חשבון חיי הרגש והזוגיות, אך גם מגמה סותרת שלהתייחסות רומנטית למצבים וניסיון לראות את הדברים במשקפיים ורודות. גם נוכחותו שלהכוכב יופיטר בבית הנישואין והשותפויות מעניקה לכאורה תחושה של חידוש ועניין בנושאהזה, אך זוהי אשליה זמנית, מכיוון שיופיטר מוחלש מנוכחותו של סטורן במזל סרטן לפחותעד חודש יולי. לאחר חודש יולי פני הדברים משתנים ותחושת הקלה ורווחה תתחיל למלא אתחייהם של הטלאים. עבור טלאים המקדישים את חייהם לעבודה קולקטיבית, או למציאתפתרונות ועזרה לאנשים הזקוקים לכך שנת 2005 תהיה שנת מפתח לצמיחה וגדילה. לעומתם, בני מזל טלה השבויים עדיין בתפיסות אישיות ובתחושת ייחודיות ונפרדות מהזולת יחושובניכור ובקושי רב בשנת 2005. מיקומו של מארס, שליט מזל טלה, במזל טלה ושור במשך 4חודשים בשנת 2005 מרמז על סיכוני פציעות ותאונות עבודה וכן על בזבזנות של כספים שלאבמקומה.

שור
שנת 2005 מסמנת שינוי מהותי עבור בני המזל. הכוכב האישי שלבני מזל שור, כוכב ונוס, משייט לו בניחותא במזל דלי ועובר בקצב של מזל לחודש עדשהוא מגיע למזל שור בחודש אפריל. הנוכחות של ונוס במזלות האישיים החל מטלה בסוףחודש מרץ ועד למזל מאזניים בחודש אוגוסט מסמנת תקופה של כחצי שנה שמאפשרת לבני המזללהתחבר לתחושות והנאות אישיות. בכל החודשים האלה השוורים עסוקים בפינוק, התרגעות, קניות, תחביבים ,מיניות, מוסיקה, סידור הבית והעסק וענייני דיאטה ותזונה. אך זוהירק מגמה אחת, כי השוורים גם עומדים לחוות מגמה הפוכה. נוכחותו של הכוכב סטורן במזלאריה החל מחודש אוגוסט מסמנת תפנית רצינית בחייהם של בני המזל הזה. סטורן הוא הסמןהרציני ביותר של אחריות, מסגרת, קביעת יעדים ומציאת כיוון חדש מתאים יותר. כל אותםדברים שאינם רלבנטיים לחייהם של בני המזל הזה יעברו שינוי עד טלטלה. תחושת אחריות, רצינות ומתינות יבואו לידי ביטוי בכל עיסוקיהם. זה יבוא בעקבות תחושת אי נוחות, חוסר ביטחון ואי יציבות שתאפיין את חייהם החל מחודשי הקיץ. אך גם פה צפויה מגמהמעורבת. נוכחותו של כוכב הצמיחה והשפע יופיטר המייצג אנרגיה הפוכה מזו של סטורן, שימצא במזל עקרב לקראת הרבעון האחרון של השנה יעניק ממד חדש למושג זוגיות ושותפויותשיעזור להם לעבור את התקופה הקשה החל מחודש אוגוסט עד סוף שנת 2005. הכוכב פלוטוהנמצא במזל קשת ומהלכו של הכוכב מארס במזלות גדי, דלי דגים וטלה מביאה אותם לתנועהומעורבות גדולה יותר עם הסובבים אותם ורצון להרחיב את חוג המכרים והידידים עםאפשרויות טובות למיזוגים כלכליים, לאלה מילידי מזל שור הנמצאים בעולם העסקיםוהכלכלה. בריתות והסכמים חדשים נוצרים וגם יש התחדשות של מערכות יחסים שנותקומסיבות שונות. והכל מתרחש במפתיע. תחום הנסיעות עדיין מוגבל ובעייתי. כל מה שקשורלרכב, נסיעות קצרות לחו"ל, טיסות בענייני עבודה בארץ ובחו"ל ושימוש נכון באמצעיתקשורת ובמכשירי קשר ואלקטרוניקה עדיין לוקה בחסר ועלול לפעול בניגוד לציפיות. מחודש אוגוסט המגמה הופכת להיות בעייתית יותר וילידי המזל , בעיקר אלה שנולדו בשלישהראשון של המזל יגלו שהם צריכים להקדיש יותר ויותר זמן לענייני משפחה ובית. מתעוררות בעיות לא פתורות מהעבר, גם כאלה הקשורות לירושות ולכספים משותפים.


תאומים
שנת 2005 עדיין ממשיכה מגמה שהחלה בתחילת 2004 שמייצגת איודאות, שינויים ותמורות בחייהם של בני מזל תאומים. הן ברמה האישית והן ברמההמקצועית. נוכחותו של אוראנוס, כוכב ההפתעות והשינויים , במזל דגים עדיין ממשיכהלהשפיע על ילידי השליש הראשון של המזל, וגורמת להם חוסר יכולת לבחור בנתיב ברורבתחום הקריירה. הם חווים ניתוקים לא צפויים ורבים מבני המזל העוסקים במקצועות כמוהיי-טק ואלקטרוניקה מוצאים עצמם בשנת 2005 ברכבת הרים. הם נפלטים ממקומות עבודהבמהירות ומוצאים במהירות מקומות עבודה חלופיים אבל תחושת אי היציבות עדיין חזקה, דבר שלא מאפשר להם לבצע תוכניות ארוכות טווח בתחום של דיור, רכישות נדל"ן, קנית רכבוכו'. בנוסף, נושא הזוגיות נמצא אף הוא בתהליך טרנספורמטיבי מזה מספרשנים. נוכחותושל הכוכב פלוטו במזל קשת, שמשמש כמזל הזוגיות ומערכות היחסים של בני מזל תאומים, מעידה שגם השנה תחום השותפויות האישיות והעסקיות עדיין חווה משברים ושינוייםיסודיים מאוד, כך שעליהם להיזהר בחתימת הסכמים על שותפויות ארוכי טווח. אולם, יופיטר, המיטיב הגדול, נמצא במזל מאזניים לפחות עד חודש אוקטובר, דבר הנותן להםהקלה ומעט שמחה בתחום של מערכות יחסים קצרות מועד, מיניות, בליינות, חיבור להנאותחיים רגעיות ומציאת סיפוק בתחביבים אישיים. המגמה העיקרית עומדת להשתנות בסביבותחודש אוגוסט, כשסטורן יעבור למזל אריה שמסמל את בית התקשורת והנסיעות של בני מזלתאומים ובכך יביא להפחתה ניכרת בניידות של בני המזל הזה והתייחסות מעמיקה ואחראיתיותר לנושא של לימודים ומעברו של יופיטר למזל עקרב באוקטובר מסמנת אפשרות לשינוייםבתחום העבודה והשגרה היומית לכיוון של צמיחה וכן אפשרות טובה למציאת פתרון לבעיותבריאותיות שונות. בתחום הזוגיות עדיין ישנם מצבים קשים הדורשים פתרון יסודי. נוכחותו של פלוטו, כוכב המשברים והטרנספורמציות, במזל קשת , שזה בית הנישואיםוהשותפויות של מזל תאומים גורמת לכך שבני מזל זה חשים שהשותפויות העכשוויות שלהםאינן מספקות מכיוון שהן חסרות עומק בהשוואה לצרכים החדשים שלהם. דבר נוסף הוא, שהצרכים המיניים שלהם לא משתווים עם אלה של בני זוגם. בני מזל תאומים המתגורריםבחו"ל או המתעתדים לחיות מעבר לים, צריכים לערוך בירור מעמיק ביותר לגבי אשרותכניסה וויזות, לגבי העברות כספים לחו"ל, ולגבי מתן אמון באנשים מעבר לים המציעיםלהם הצעות שונות בתחום אישי, מקצועי או כלכלי.

סרטן
מזה שנה וחצי שילידימזל סרטן חווים קשיים רגשיים מכיוון שסטורן, השליט של המזל הנגדי שלהם גדי, נמצאבמזלם. התוצאה, שעד חודש אוגוסט שנת 2005 יחוו הסרטנים קשיים רגשיים, מקצועייםואישיים, אך בניגוד לשנה הקודמת נוכחותו של יופיטר המיטיב במזל מאזניים השנה עדחודש אוקטובר ולאחר מכן במזל עקרב עד ספטמבר 2006, עוזרת להם למצוא ניחומים ועידודבמסגרות מאוד מצומצמות ואישיות ובהתעסקות בתוך הבית. נושאים כמו בית, שורשים, משפחהוערכים תופסים מקום מרכזי בחייהם בגלל הצורך לקבל עידוד ותמיכה למצוקה הרגשית בה הםמצויים מזה שנה וחצי. בהיותו של הסרטן הרגיש והתובעני מבין המזלות בעיקר אצל גברים, שנת 2005 תביא להם עידוד ותמיכה רגשית לה הם מצפים מזה זמן. הסרטנים עוברים מזהמספר שנים מהפך יסודי בשגרת החיים שלהם ובתחום העבודה. מגמה זו עדיין נמשכת והשפעתהתלויה בפרמטרים נוספים כמו המזל האישי, הפנג שואי וכו' מכיוון שחלקם מתקשים למצואעצמם בשגרה ומחפשים עיסוקים ומקצועות שיש בהם אתגר, עניין ושינויים, דבר הנוגד אתהאופי הבסיסי של בני המזל המחפשים יציבות ובטחון בכל מחיר. הנושא הכלכלי עולה אףהוא על הפרק . בני מזל סרטן מתקשים להשיג סכומי כסף גדולים למקרה שהם מעוניניםלרכוש נכס, רכב או לממן לימודים יקרים ולכן בשנת 2005 מומלץ להשקיע כספים באפיקיםסולידיים לחלוטין ולו רק מהסיבה שהם עלולים להיות קורבן לנוכלויות ולעוקצים מאנשיםשונים ועליהם להיזהר בשותפויות העסקיות שלהם ולא להתפתות לעסקות שיש בהן סיכון. זוגיות ומערכות יחסים עדיין הם במצב של תרדמה וזאת בגלל הנוכחות של כירון במזל גדיומעברו למזל דלי במהלך השנה. נתון זה מביא מצד אחד רצון להזדככות במסגרות רומנטיותולהתפתחות אישית מואצת, אך גם עלול להביא למצב של משבר רגשי לאנשים שאינם מפותחיםברמה המנטלית רוחנית, כי נוכחותו של כירון מרמזת על משברים בתחום.הבריאות של בניהמזל משתפרת במהלך 2005 אך יש נטייה להשמנה ובעיות של כלי דם וסוכר שהם תוצאה שלמזונות עתירי שומן וסוכר. נוכחותו של אוראנוס בבית הפרסום של מזל סרטן מביאה לכךשיש להם אפשרות טובה להתפרסם בתחום מקצועי ואישי רק במידה והם יכולים להוותקונסנסוס בתחום העיסוק שלהם. מסתמנת גם נסיעה למקומות רחוקים הקשורה למגמהזו.

אריה
בני מזל אריה עומדים לחוות שינוי מהותי החל מחודש אוגוסט 2005כשסטורן יעבור ממזל סרטן למזלם למשך שנתיים וחצי. נוכחותו של סטורן במזל אריה תעזורלהם החל משנה זו לעשות סדר וארגון מחדש של רצונותיהם ומאווייהם בתחום האישי אוהמקצועי. סטורן באריה מבשר על רצינות, כבדות ולקיחת אחריות בתחומי החיים השונים. כירון, הכוכב ששולט על מזל בתולה ומתקשר לנושא הילינג, בריאות ברמה פיזית ונפשיתשהה במשך תקופה בת מספר שנים בבית הבריאות שלהם, עובדה שהקשתה על חייהם ובריאותם שלרבים מבני המזל, אך כעת זה עומד להשתנות. תוך מספר חודשים, לקראת הקיץ, כירון עוברלמספר שנים למזל דלי, לבית הזוגיות והשותפויות של מזל אריה ומתחבר לכוכב נפטוןשנמצא שם מזה כמה שנים ויוצר לגביהם אשליה או ראיה בעייתית של נושא הזוגיותוהשותפויות. נפטון במיקום זה מעניק להם מצד אחד תקוות וראיה דרך משקפיים ורודות שלאנשים הנמצאים מולם ומצד שני גורם גם לאכזבות במערכות אישיות שבסופו של דבר לאמתגשמות על פי הציפיות שלהם. גם בתחום העסקי צריכים בני המזל להיזהר משותפויותשונות. התחום הכספי חווה תנודות, חלקן חיוביות וחלקן שליליות. חלק מבני המזל (תלויבקארמה ובפנג שואי) יזכו לנתח בירושות באופן מפתיע. הם עשויים גם לזכות בסכומי כסףכתוצאה מהגרלות, הימורים או מלקיחת סיכונים מחושבים בתחום העסקי. לעומת זאת, ישנםמבני המזל שיחוו אובדן פתאומי של סכומי כסף גדולים כתוצאה מתסבוכת משפחתית אוכתוצאה משותפויות לא נכונות בתחום העסקי.
שנת 2005 מסתמנת כשנה של נסיעותמרובות, הן למטרות של הנאה והן למטרות של עסקים או לימודים. מדובר בעיקר בנסיעותקצרות. מסתמן גם שינוי של מקום מגורים באופן פתאומי כתוצאה של חיפוש ארוך אחר מקוםמגורים שמתאים לצרכים ולשאיפות של בעלי המזל. בנוסף, יש גם צורך להרחיב אופקיםבצורות שונות כמו לימודים, סדנאות וקורסים. יש להשגיח על תחום הבריאות בעיקרבהרגלים כמו עישון, אכילה לא מסודרת ועיסוק בכושר גופני כדי להגביר את כמות החמצןבגוף שחסרונה היא חולשה קבועה אצל בני מזל אריה.

בתולה
שנת 2005 היא שנתמפנה לבני המזל ומסמלת עבורם פתיחה טובה הן בתחום המקצועי כלכלי והן בתחום האישי. נוכחותו של כוכב השפע והצמיחה יופיטר במזל מאזניים המסמל עבורם את בית הכספים עוזרתלהם רבות ומאפשרת להם לשפר את הסגנון ורמת החיים ולהתעסק בכל אותם תחומים שבאמתמעניינים אותם מעבר לעבודה, אבל גם גורמים להוצאות גדולות שלעיתים נובעות מדחף רגעישלאחריו יש חרטה. אבל נוכחותו של יופיטר מאפשר הישגיות בתחום הזה. מזה מספר שניםבני מזל בתולה עוברים מהפך מנטלי רוחני שגורם להם לשנות מערכות אמונה כלפי תחומיחיים רבים. ראשיתו של המהפך הוא במשבר רגשי הקשור לבית , למשפחה או לשורשים והמשכובנוכחות של נפטון כוכב האשליות והרוחניות בבית השגרה היומית שלהם. המצב הקוסמי הזהממשיך בעוצמה רבה יותר במהלך שנת 2005 וגורם לכך שהם מנסים ליישם את האמיתות האלהברמה הקונקרטית. שליט המזל הכוכב מרקיורי נמצא החל מחודש ינואר במזל גדי ובמהלך כלהשנה עובר דרך כל המזלות החל מגדי עד שהוא מגיע למזל בתולה בחודש ספטמבר. במהלך כלהחודשים האלה הבתולות יחוו תנודות בתחומים הקשורים לזוגיות, מערכות יחסים ובריאות. נוכחותו של הכוכב אורנוס בבית הזוגיות והשותפויות שלהם מרמז על מגמה אמביוולנטית, מצד אחד יכולת טובה להתנתק מהעבר וממסגרות שונות כדי לפתוח בדרך עצמאית וחדשה, אךמאידך זה גורם להם לחוש חוסר יציבות במערכות יחסים במהלך שנת 2005. הקשר עם מוסדות, ארגונים וקבוצות עדיין לוקה בחסר אך עומד להשתנות במהלך השנה. בסוף הקיץ הם עובריםשינוי בתחום הזה ומגלים שהיכולת שלהם להיות חלק מקבוצה בתחום , חברתי או מקצועי לאדורש מהם יותר מדי זמן או משאבים והם רצויים ומקובלים חברתית ולא חשים יותר מאוימיםולא רצויים. החל מחודש אוגוסט עם מעברו של סטורן למזל אריה חל שינוי מהותי בהלךהרוח של בני מזל בתולה והם מחפשים מסגרת רוחנית להישען עליה. הם מגלים צורך הולךוגובר ברוחניות, מיסטיקה, דת ופילוסופיה. במידה והם לא יצליחו להתאים עצמם לדרישותשל היקום בתחום הרוחני הם עלולים למצוא עצמם בבעיות בריאותיות קלות עד קשות הדורשותהתייחסות מעמיקה.

מאזניים
השמיים מתחילים להתבהר לאחר נוכחותו המעיקה שלסטורן על ילידי שני השלישים הראשונים של המזל בבית הקריירה. ילידי השליש האחרון שלהמזל עדיין חווים את נוכחותו של סטורן המקרין עליהם ממזל סרטן אבל מיקומו של כוכביופיטר, המיטיב הגדול, במזלם מקהה במידה רבה את עוצמתו של סטורן ומאפשר להם צמיחהוגדילה בתחום כלכלי-עסקי וגם הליכה לכיוון חדש. ילידי מאזניים חווים השנהאימפולסיביות בקניות ורכישות והוצאות מיותרות ולא מבוקרות. בנוסף, הם מרגישים צורךלהתחדש ברמה האישית שזה כולל שינויים בסגנון הלבוש, בסגנון התסרוקת והתספורת, רכישות של חפצים, אביזרים חדשים לבית ולעסק. הם צפויים גם לנסיעות רבות יחסית שחלקןיהיה פתאומי. הם יצטרכו לעזור לבני משפחה שגרים במקומות מרוחקים או שיאלצו בגללמקצוע ועבודה לנסוע ולהגיע למקומות שלא תכננו להגיע אליהם. עליהם להזהר ממריבותועימותים עם שכנים במקום המגורים או עם קולגות בתחום העבודה כי נראה שיש להם נטיהלפזיזות מילולית וצורך להגיב במהירות לפרובוקציות מצד הסובבים אותם. בתחום הזוגיותצפויים שינויים משמעותיים ועמוקים בעיקר לנוכח העובדה שבחודש אפריל ישנם שניליקויים שישפיעו בתחום הזוגיות והשותפויות. צפויים שינויים רציניים בתפיסת מערכותיחסים. בני המזל ירגישו צורך חזק לשנות מסגרות בתחום האישי, אבל גם בתחום המקצועי. הדבר בולט אצל ילידי השליש האחרון של המזל שמרגישים חוסר סיפוק בתחומי העבודה שלהםומתכננים שינוי או ששינוי ייכפה עליהם מבחוץ. תחום הבריאות של בני המזל יציב, אבלילידי השליש הראשון של המזל רגישים בתחום של כלי דם ומחזור דם ורגישות יתר במערכתהעיכול וסיכונים הקשורים בלקיחה של תרופות במינון לא מתאים. לילידי מזל זה יש ענייןהולך וגובר בקורסים וסדנאות בנושאים שהם חדשים להם במטרה להנות ולהרחיב ידע. אבל, ילידי השליש האחרון של המזל נדרשים להגביר את המיומנות המקצועית שלהם אם הם רוציםלהמשיך ולהצליח בתחום בו הם עוסקים כי התחרות הולכת וגוברת ולחלקם חסרים הכליםהמתאימים לדרישות הנהוגות בתחומם. הנטייה להשמנה חזקה בגלל נוכחותו של יופיטרבמזלם. כוכב זה מייצג התרחבות וגדילה ברמות שונות, ביניהן גם התרחבות הגוף הפיזיוזה נכון בעיקר לילידי השליש הראשון של המזל.

עקרב
ילידי המזל ממשיכיםפחות או יותר באותו מסלול כמו בשנה הקודמת בשינויים קלים בלבד. ראשית, יופיטר נמצאאצלם בבית של מערכות אמונה המלוות הזדהות רגשית ומגביר אצלם את הצורך להזדהות עםמערכות אמונה פוליטיות, חברתיות ואישיות ולהתעמת גם עם נושאים קלילים יותר שבדרךכלל הם נמנעים להתייחס אליהם, שזה אומר שמבחינת תחושות כלליות יש להם אתנחתא קלה, כלומר, הם מסוגלים לקבל שינויים ומצבים יותר בקלות מאשר בשנה הקודמת. הם עדייןממשיכים לעבור טרנספורמציה מאוד עמוקה שבחלקה היא לא מודעת בהתייחסות שלהם לכסףוחומר. שזה אומר, שתחום זה נמצא אצלם במשבר כבר חמש שנים. ישנם עקרבים שהצליחולהתעלות מעל למצב זה ולמצוא נישת פעילות כלכלית מתאימה אך למרביתם יש קשיים כי הםחשים פער בין הכישורים והיכולות שלהם לבין ההכנסות שלהם. העקרבים ממשיכים לחושתחושת תלישות וחוסר שייכות לבית בו הם גרים. תחושה זו מתגברת השנה ויוצרת געגועיםלמשהו לא מוכר או צורך לשחזר את העבר הקשור בילדותם. עקרבים ילידי השליש השני שלהמזל עשויים לגלות פרטים עלומים מעברם שקשורים למוצא, הורות וכו'. התחום שמסב קצתשמחה ועונג לילידי המזל קשור בתחביבים והנאות אישיות. הם מצליחים למצוא בשנה זותחומי עניין חדשים או לחדש תחומי עניין מהעבר וחלקם אף יצליחו להפוך תחביב למקצועאו להכנסה נוספת. ילידי השליש השני רגישים מבחינה בריאותית בשנת 2005, חלקם חשיםחולשה ועייפות מתמדת עם סימפטומים הדומים למחלת העייפות שזאת תוצאה של הזווית הקשהשנפטון מקרין למזל השמש שלהם. זה מורגש בעיקר בחודשי החורף, לפחות עד סוף אפריל. בתחילת אוגוסט, ילדי השליש הראשון של המזל יחושו בשינוי כשסטורן יעבור למזל אריהויקרין למזל שלהם ויביא אותם לידי צורך לעשות בדק בית ושינויים בחייהם בתחום שלעבודה ומקצוע וגם בתחום של בית ומשפחה. נוכחותו של סטורן באריה במשך שנתיים וחציתגרום לעקרבים קושי במערכות יחסים מכיון שהם חווים נוכחות גדולה של כוכבים בבתיםהאישיים שלהם שעוסקים בצרכים חברתיים, רגשיים ואישיים.

קשת
הקשתיםמתחילים אט אט לצאת מהמצב הכלכלי הבעייתי והמכביד שהיו שרויים בו בשנתיים האחרונות. נוכחותו של סטורן בבית הכספים (הנוצרים משותפויות ומעסקים שבהם מעורבים גם אנשיםאחרים) גורמת לכך שתזרים המזומנים הוא חלש וקשתים רבים נאלצו בשנה האחרונה לקחתהלוואות, להעזר בבני משפחה, או להתאמץ יותר במקום העבודה כדי לצבור שעות נוספות, בונוסים וכו'. המגמה משתנה לקראת חודש יולי ועימה גם משתחררת המועקה שליוותה אותםבמהלך תקופה זו. אבל, נוכחותו של פלוטו, כוכב הטרנספורמציה והשינויים המהותייםהנמצא במזלם מזה מספר שנים, עדיין גורם לכך שהם מתקשים גם השנה למצוא את מקומם ואתייעודם ותחושת התסכול חזקה. הצד החיובי של התמונה הוא שמבחינה חברתית הם חשיםמקובלים יותר ומעורבים יותר במסגרות חברתיות שונות. שיתוף פעולה עם קבוצות אוהתנדבות ועזרה לארגונים או למוסדות שונים תעזור להם למצוא דרך וכיוון בתחום מקצועיוכלכלי. גם השנה הקשתים עדיין חשים בלבול בכל הקשור למקום המגורים. הם אינם מרגישיםשהם מחוברים למקום בו הם גרים. זה יוצר אצלם תחושת תסכול וחוסר אונים ורצון לחפשמקום מגורים אחר, אך הדבר אינו מומלץ כי מדובר בסימפטום פנימי ולא במשהו חיצוני. עליהם להזהר בנסיעות. הם נוטים לבלבול ולחוסר זהירות ולקיחת סיכונים מיותרים. בנוסף, המסר המילולי שלהם כלפי אנשים אחרים אינו ברור דיו. כתוצאה מכך הם עלוליםלמצוא עצמם במצבים של אי נעימות עד לתביעות משפטיות הקשורות להסכמים וחוזים שפתאוםמתגלים להם כלא מתאימים. הדבר נובע ממגמה אשלייתית שמלווה אותם מזה שלוש שניםשגורמת לאי זהירות בתחומים שונים. חלק מבני המזל, בעיקר ילידי השליש השני, מוצאיםסעד ועזרה רוחנית בהתחברות לדת או לקבוצות שעוסקות בתחום של מודעות ורוחניות. איןשינויים גדולים במערכות היחסים של בני המזל מכיוון שהנטייה הכללית היא לחפש יציבותוסדר בחייהם. אבל, לגברים ילידי השליש הראשון של המזל צפויים שינויים דרמטיים בתאהמשפחתי שנובעים מהכרויות חולפות במסגרות של עבודה ונסיעות. הכרויות אלה עלולותלגרום להם משבר רגשי-משפחתי כיון שהציפיות שלהם הן ליחסים מזדמנים ולא ליחסיםקבועים. לנשים ילידות המזל אין שינוי מהותי ביחס לשנה הקודמת.

גדי
מזלזה, המשתייך לציר המזלות היזמים: טלה, סרטן, מאזניים וגדי חווה בשנתיים האחרונות אתנוכחותו של סטורן בבית הנישואים והשותפויות. לחלק מהגדיים זה הביא לסיום של פרקיחסים בחייהם, בעיקר לגדיים המבוגרים יותר. לעומת זאת, לגדיים צעירים, הוא הביאלמיסוד מערכות היחסים, אבל בשני המקרים הייתה תחושה של כבדות ומועקה בנושא זה. כעת, רק ילידי השליש האחרון של המזל עדיין חשים את סטורן, לאחר מכן, בחודשי הקיץ עםמעברו למזל אריה משתנה המצב והגדיים נכנסים לפרק חדש שקשור למפגש עם חלקים שוניםבאישיותם שהם נטו להדחיק בשנים האחרונות בגלל עבודה, קריירה, בית ומשפחה. המעבר הזהמלווה גם בצמצום כלכלי מכיוון שמסתמנת באופק אפשרות ללקיחת מחויבות כלכלית ארוכתטווח כמו רכישת נכסים, השקעה בעסק וכו'. בנוסף יופיטר, המיטיב הגדול, נמצא מרביתהשנה בבית הקריירה ומאפשר לגדיים לזכות בהצלחה ותשומת לב גדולה בתחום המקצועי שלהםולהשיג קידום מקצועי, לכל הגדיים העובדים בתחומים שבהם יש היררכיה מקצועית (צבא, משטרה, הייטק וכו'). נוכחותו של פלוטו, מזה מספר שנים, בבית המסתורין, הרוחניותוהקארמה ממשיך לעשות בהם שינוי רוחני פסיכולוגי מאוד עמוק ויסודי ויותר גדייםמצטרפים לחוגים, ארגונים, מוסדות וסדנאות שקשורים לתחומי מיסטיקה ורוח. התחוםהכלכלי בעייתי אצל גדיים שנולדו בשליש השני של המזל, אבל הגדיים של שני השלישיםהאחרים שעוסקים בתחומים יצירתיים ופועלים מתוך תפיסת חיים רחבה, פילוסופית ורוחנית, זוכים להכנסות נאות גם השנה עם מגמה שתמשיך גם בשנה שלאחר מכן. תחום הנסיעותוהשינויים הלא צפויים ממשיך עדיין לפעול עליהם. מגמה זו מתחזקת השנה לילידי השלישהראשון של המזל וגורמת לכך שצפויות להם נסיעות קצרות מרובות בענייני עבודה וענייניכספים. דבר נוסף הוא שגם השנה הגדיים עדיין עסוקים בנושאים של דיאטה, מראה חיצוני, ביגוד, סגנון חיים. הם משקיעים כסף בתחומים אלה הן לגבי עצמם והן לגבי מרחב המחיהשלהם. הבריאות אינה במיטבה עד לחודש מרץ. לאחר מכן יש הטבה. ניכרת. בעיות הבריאותהעיקריות של הגדיים השנה נובעות ממתחים ומחשיבה שלילית, כלומר נטייה לבעיותפסיכוסומטיות שנובעות ישירות ממחשבות שליליות וקשורות גם בנסיעות וגם בדאגה לבריאותילדיהם ומעברים מרובים מדי ממילוי משימות שקשורות לעבודה משפיע לרעה על גדיים ילידיהשליש השני של המזל.

דלי
לדליים מצפה שנה שונה מקודמתה ברמה מהותית. ראשית, כירון, הכוכב המתקשר לנושאים של רוחניות והילינג נכנס למזל דלי השנה לאחרששהה שנים רבות במזל גדי והוא יביא עימו בשורה נוספת לבני המזל מעבר לשינוי שהביאלהם הכוכב נפטון בשנים האחרונות. בנוסף, סטורן עובר למזל אריה בקיץ ונכנס לביתהזוגיות של ילדי המזל ומייצר שני מצבים: חלק מהדליים, בעיקר ילידי השליש הראשון שלהמזל, חווים את הרצון והצורך למסד קשר בעוד שילידי השלישונים האחרים חווים מצב שלבקורת ושיפוט כלפי קשר קיים עם נטייה לוויכוחים וניתוקים צפויים בזוגיות ורומנטיקההשנה ובשנה שלאחר מכן. גם התחום הכלכלי עדיין לא יציב. גם נוכחותו של אוראנוס בביתהכספים גורמת לכך שהמצב לא ברור והוא משתנה כמו מזג האוויר. יהיו השנה חודשיםמבורכים מאוד כלכלית ולעומתם חודשים לא קלים שיידרשו מבני המזל צמצום. לדלייםשעוסקים במקצועות חופשיים והם עצמאיים יהיה יותר קל מאשר לדליים שנמצאים במסגרותשיש בהם היררכיה. יש קושי להשיג קביעות בעבודה. עד לחודשי הקיץ המצב הבריאותי אינוטוב במיוחד. יש חולשה, עייפות ובעיות בריאותיות שונות שנובעות בעיקר מנוכחותו שלסטורן במזל סרטן שהוא בית הבריאות של הדליים. זה דורש מהם להתעמת עם בעיות שונותלאלה שכבר נמצאים בעיצומם של טיפולים שונים ודורש מאחרים לעשות בדיקות מקיפות. הרגישות היא בעיקר במערכת העיכול וכלי הדם עם נטייה לגודש לימפטי. נוכחותו שליופיטר בבית הפרסום והקונסנסוס היא נקודת האור הגדולה של הדליים בשנת 2005. מיקוםזה מאפשר להם להגיע עם בשורה אישית או מקצועית לקבל רחב יותר ולזכות בפופולריותבתחום בו הם עוסקים. מיקום זה יותר ממרמז על נסיעות לחו"ל שקשורות לענייני לימודיםוגם להכרויות עם אנשים מארצות רחוקות. הדליים עדיין חשים כלא שייכים למסגרות, ארגונים או מוסדות כלשהם. תחום זה עדיין נמצא במשבר ובמבחן אישי והם עדיין מחפשיםאת הנישה אליה הם יוכלו להכנס. זה ייקח עדיין מספר שנים. זה קשה למרבית הדלייםמכיוון שהם זקוקים לתחושת שייכות חברתית יותר ממרבית המזלותהאחרים.

דגים
הדגים פותחים את השנה כששליט המזל שלהם נפטון ממשיך להתמקםבבית הקארמה והמסתורין שזה ביתו הטבעי. נתון זה מאפשר לבני המזל לחוש באופןאינטואיטיבי לאיזה כיוון נושבת הרוח בתחומי קריירה, עבודה ופוליטיקה. ניתן לומר עלהדגים שהם כעת מבחינת האדם הנכון בזמן הנכון. אבל, נוכחותו של אוראנוס, שליטו שלדלי במזל דגים, גורמת להם לשינויים בתפיסות מחשבתיות ובמערכות אמונה ודורשות מבניהמזל להתאים את עצמם לקצב מהיר של שינויים שמתרחשים סביבם. הדגים ילידי השלישהראשון עדיין נמצאים במצב של שינויים פתאומיים ולא צפויים בתחומי החיים השונים כךשעליהם להזהר מעשיית חוזים ארוכי טווח בתחום המקצועי וגם בנושאים הקשורים לרכישותגדולות כמו נדל"ן ורכב. סטורן שנמצא אצלם מזה שנתיים בבית שקשור להנאות, תחביבים, אגו, יצירתיות וילדים ממשיך להשפיע על הרצינות והאחריות שהם מגלים בתחומים אלה. אנשים צעירים בני המזל שואפים להרחיב את התא המשפחתי השנה ומוכנים לקחת על עצמםהתייחסות הקשורה בצעד הזה. סטורן גם גורם להם להיות רציניים, אחראים ומעט כבדים. תחום הקריירה עדיין תופס אצלם מקום מרכזי, אבל לאט לאט מתלווה אליו תחושה פנימית שלרצון לעשות שינוי פנימי ויסודי שכולל בדק בית והם צועדים לקראת התפתחות מקצועיתשמשלבת מודעות עצמית גבוהה יותר מאשר בעבר. לעומת זאת, ילידי מזל דגים שנולדו בשלישהאחרון של המזל עדיין פועלים בתחושת כוח ועוצמה שלא תואמים את השינויים החברתייםהמתחוללים סביבם וגם לא מתאימים לאנשים שעובדים עימם. בשורה טובה באה מהכיווןהכלכלי. דגים רבים ירחיבו את היקף ההכנסות שלהם. זה יכול לבוא מעבודתם שלהם אומזכיות וייתכן אף גם מירושות צפויות. ההתרחבות הכלכלית הזו תמשיך לפחות עד סוףחודשי הקיץ. הבריאות של בני המזל, היא תקינה אבל מסתמן שינוי מאמצע הקיץ. הדגיםחשים עייפות, חולשה ובעיות שקשורות לעור ולדרכי הנשימה וגם להם מומלץ להתחיל להכנסלמשטר של תזונה נכונה, תרגילי כושר ולעשות בדיקות מקיפות.
 
לייבסיטי - בניית אתרים