פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
יין ויאנג – טבע הבריאה
מאת: יונית לאונר עדי, יועצת פנג שואימוסמכת

"
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ"...

הפסוק הראשוןבספר הספרים, מתאר את שני הגורמים הראשונים אותם ברא אלוהים: השמיים והארץ. בפסוקזה, טמונה ההכרה הראשונית בקיומים של שני עקרונות אוניברסאליים המסמלים את תחילתםשל כל הדברים, כמו גם ההבנה, כי הבסיס לשלם טמון, בקיומם של שני אלמנטים ראשונייםומנוגדים זה לזה. הבנה זו חשובה, שכן היא מהווה את הבסיס הראשוני והחשוב בהבנת מודלהיין והיאנג.
אולם תיאור היין ויאנג כשני ניגודים היוצרים את השלם, מותיר אותםבדרגת המודעות הראשונית שלהם. היין והיאנג מציגים אכן שני עקרונות המתקיימים בטבעובחיינו, כמו: שמיים וארץ, יום ולילה, שפל וגאות, שחור לבן, זכר נקבה – אבא אמא. אךמכאן ניתן גם למצוא את שורש מורכבותם, שהרי התנועות שמתקיימות בטבע, נעות הן ללאהרף ואינן חד ממדיות. הן דינאמיות, רב ממדיות ואף קוונטיות, משפיעות ומושפעות אחתמהשנייה ואחת על השנייה, ברצף אין סופי של סיטואציות, שינויים והקשרים.
את הייןוהיאנג ניתן לחלק ל - 6 עקרונות עיקריים, אותם ניתן להבין מעצם ההתבוננות על החיים, ובאמצעות הסמל המייצג אותם, סמל היין והיאנג.

ששת העקרונות המנחים הם:

עיקרון מספר 1:
יין ויאנג הנם שני אלמנטים מנוגדים והפוכים, המתקיימיםזה לצד זה
את הבסיס להבנת עיקרון זה ניתן לשאוב מהתבוננות פשוטה על האופן בופועלים חוקי הטבע הבסיסיים, הבאים לידי ביטוי בשני חצאיו, הלבן והשחור, של סמל הייןוהיאנג.
את היין והיאנג ניתן לחלק לטבלה בת 2 טורים. היין מייצג את האנרגיההנקבית, והיאנג את האנרגיה הזכרית.
הלילה הוא יין והיום הוא יאנג. לכן ניתןלהעמיק ולהשליך עיקרון זה למימדים נוספים בחיינו: לילה משמעו חושך, כהות, שינה, מנוחה, סטטיות, התכנסות, עצירה, דעיכה וכד'. לכן, תכונות אלה הן ייניות. בבית, יבואלידי ביטוי היין באזורים היותר חשוכים בבית, בחדרים המשמשים לפעולות איטיות יותר, כמו חדרי שינה או שירותים, באנרגיה סטאטית, עצורה, בתחושה כללית של שלווה ורוגע. הקירות יהיו כהים יותר, הריהוט ישא אופי "מקבל" (כמו כורסאות רכות וכבדות), הקוויםהכלליים יהיו אופקיים, מזכירים את תנוחת השינה, וריבוי פריטים וחפצים יקשה על הצ'יאנרגיית החיים לזרום בחופשיות.
עודף יין, יתרום לתחושת כבדות, לאות ואפילועצב לבני הבית. לא תהיה להם ההנעה לפעילות, יוזמה ועשייה, הם יתקשו ליזום מהלכיםחדשים בחיים, והחיים לא ינועו כפי שהם רוצים.

לעומת זאת, היום הוא יאנג. לכן הוא יבוא לידי ביטוי באנרגיה דינאמית, בית מואר, חפצים בוהקים ובורקים. ביתשבאופיו הנו יאנגי יותר, במיוחד באזורים הקולקטיביים, יאפשר תנועה זורמת וחופשית שלהצ'י, ובכך יתמוך בבני הבית לעשייה, ריכוז או זרימה.
טבלת היין והיאנג ארוכה, כפי שתוצג בהמשך, מכילה פרטים רבים המתקיימים בבית ובסביבה, ויש בהם כדי להשליךולהשפיע על כל תחום בחיינו: תפקודי, קוגניטיבי, רגשי או מנטאלי.
סיכומו שלעיקרון זה: היקום מורכב משני אלמנטים מנוגדים, החיים זה לצד זה. אלמנטים אלהמתקיימים ברבדים שונים הן בחיינו ובהן בסביבה בה אנו חיים. אנו מושפעים מהם ומכיליםבתוכנו שני אלמנטים קוטביים אלו.

עיקרון מספר 2:
השלם הוא סכום שניחלקיו
משמעו, כי העולם וכל דבר הקיים בו, מורכב משני אלמנטים, החיים זה לצד זה, ולא יכולים להתקיים אחד ללא השני. לדוגמא: זכר ונקבה – שינה וערות, לבד וביחד וכד'. בסמל היין והיאנג בא עיקרון זה לידי ביטוי בצורת העיגול השלם, הסימטרי והאינסופי.
תפיסת השלם מקורה בקבלתו כבעל שתי איכויות שונות - מנוגדות. היממה, אינה אלאסכום חלקיה – היום והלילה. העובר, נוצר מתא זרע ותא ביצית. בלעדיהם לא ייווצרו תנאיחיים. גם ביחידה הזוגית ניתן למצוא ביטוי לעיקרון זה כאשר שני אינדיבידואלים יוצריםתא אחד – המערכת הזוגית, מזינים אותה ומתגבשים לתוכה במסגרת ייחודית עם אפיוניםמשלה.
בבית, הבנה זו באה לידי ביטוי פשוט בחלל (השלם), הנוצר מאנרגיית השמייםשלמעלה - (התקרה), ואנרגיית האדמה שלמטה, (הרצפה) , המגדירות את החדר כחלל שלם.
הרצפה מסמלת גם את הקרקע עלינו אנו עומדים, את החומרי והגשמי. התקרה תסמל אתההארה, הבערות המחשבתית, הרוחניות והאלוהות.
הבנה זו מקדמת אותנו לעיקרון הבא.

עיקרון מספר 3:
חוק התנועה או ההשתנות
משמעו: היין והיאנג נמצאיםבתנועה ובהשתנות מתמדת. אותה יחידה זוגית עוברת כל העת שינויים, כאשר שניהאינדיבידואלים, עוברים כל העת, כיחידים, שינויים ומהלכים פנימיים וחיצוניים. חלקיהיממה או עונות השנה, נמצאים כל העת בתנועה, כאשר הלילה או היום אינם מתחיליםבנקודה אחת ומסתיימים באחרת. בכל רגע נתון מתקיימת בהם תנועה דינאמית, המורכבת מאיןספור גוונים ווריאציות. כך גם הקיץ, החורף. גם בחיינו, קיימת דינאמיקה אין סופית, לכן, נכון יהיה על פי הבנת הפנג שואי, כי הבית, המשמש כבבואה של אישיותנו וחיינו, יתאים עצמו לחוק ההשתנות. אם למשל, לתוך הבית אין יוצא ואין נכנס, אין שוני אותנועה, הרי שבנקל נמצא עצמנו במצב סטאטי על ציר החיים, וברמות ה"מינד" נישארתקועים, ללא כיוון, ללא תנועה, ללא שינוי או התרחשות פנימית וחיצונית.
לשוןהפוכה – שינויים תכופים מידי בבית, ללא הרף, עלולים ליצור עודף תנועה בחיינו, יביאואותנו למצב בו נשרוף את עצמנו, נגיע למצב של תשישות, חולשה ועייפות.
בעונתהחורף, כדאי "לחמם" את הבית בצבעים חמים, תאורה מלאכותית, שטיחים רכים.
בקיץ, כדאי "לצנן" את הבית באמצעות צבעים קרים או מתכתיים ולצמצם את השימוש באלמנטים "מחממים" (נרות, שטיחונים, כריות וכד').
חוק התנועה וההשתנות מתואר בסמל הייןוהיאנג בצורתם של שני חצאי המעגל - השחור והלבן, הדומה לתנועה בלתי פוסקת, בתוךהדינאמיקה של השלם.

עיקרון מס' 4:
עיקרון היחסיות
משמעותו של עיקרוןזה היא, כי בין שני הקטבים, השחור והלבן, קיים רצף דינאמי של אירועים והתרחשויות, אשר כל אחד מהם מכיל תכונות ייניות ויאנגיות, ותכונות אלה הנן יחסיות מול תכונותיהםשל אלמנט קרוב אחר. בסמל היין והיאנג, קיימת נקודה שחורה על חציו הלבן, ונקודה לבנהעל חציו של השחור. מכאן ניתן להסיק כי אין יאנג מוחלט, אין יין מוחלט. בחורף, ישימים חמימים יותר, בקיץ ישנם ימים קרירים יותר. אנשים הבוחרים בקצוות החיים, אינםיכולים להכיל באמת את משמעות החיים האמיתית שמשמעה שינויים ותמורות, ומתקשים לתפקדבאורך חיים מאוזן. השימוש בביטוי: לראות את העולם בשחור ולבן, נועד לתאר מצב בו אדםרואה את העולם בקצוות, מתוך קנאות או עיקשות, ושולל מעצמו את היכולת לראות את צבעיהביניים שבין השחור והלבן - שני קצוות. עיקרון היחסיות, כמו בטבע, משקף את החייםכהווייתם, כאשר הנם מורכבים ממצבים שאינם לרוב חד משמעיים. אם כן, איכותה של כלתכונה, על פי רעיון היין והיאנג, תיקבע ביחס לתכונה אחרת. לדוגמא: שעת בין ערבייםתהיה יינית ביחס לשעת הצהריים, אך יאנגית משעת חצות. האביב הנו יאנגי ביחס לחורף, אך יותר ייני ביחס לקיץ. אנשים במהותם נמצאים על ציר היין והיאנג ברמות שונות שלמזג, רגש או עשייה בבית ובסביבה על ציר החיים. יש לתת את הדעת לעיקרון זה, היותוכאשר אנו מגדירים את סביבת המגורים שלנו על פי עקרונות עיצוביים או פונקציונאליים, יש לקבוע אותם על פי עקרונות יחסיים, המותאמים לכל אדם ואדם, באופן שונה. יתרה מכך: הגדרת סביבת המגורים תיקח בחשבון את מקצועו של האדם, סביבת עיסוקו מחוץ לבית, ומערכות הקשרים שלו עם הסביבה.

עיקרון מס' 5:
עיקרון הקוטביות
עיקרוןהקוטביות מתקיים כאשר אנו, כמו הטבע, נעים על ציר תנועה בלתי פוסק, בין שני קטביםהפוכים. שיאו של האחד מבשר את תחילת הדרך חזרה לכיוון הנגדי - וההפך. כך, כאשרהגענו מנקודת שיאו של החורף ( היין השחור) , נחזור בהדרגה לנקודת שיא הקיץ ( היאנגהלבן). כאשר נגיע לשיא הערנות, נתחיל בהדרגה להתעייף, ואז נגיע אל נקודת שיא השינהוחוזר חלילה. רבים מאיתנו מכירים את התחושה בה אנו רוצים לרוקן את עצמנו מאנרגיותקשות או מטרידות ולהטעין את עצמנו באנרגיות חדשות. התופעה באה לידי ביטוי באנשיםשאחת לתקופה עושים "סדר" בבית, מרוקנים מגרות, מפנים חפצים או זורקים דברים. לאחרתקופה מסוימת בה חשנו כי "התנקינו" מאותן אנרגיות, נחזור לנקודה בה נרצה לשובולאגור. גם במערכות יחסים, רבים מאיתנו זקוקים לפרקים להיות לבד. לאחר תקופה בהנחוש בודדים, נשוב ונרצה לחזור להיות עם אנשים.
עיקרון הקוטביות דומה להשוואתהחיים לגלגל ענק, בו לעתים אנו למטה ולעתים למעלה, אולם הגלגל מסתובב תמיד, ללאהרף.

עיקרון מספר 6:
עיקרון האיזון
הנו המשכו של עיקרון הקוטביות, ואולי הוא החשוב מכולם.
עיקרון זה בא לידי ביטוי בשנים האחרונות, ברצונם שלאנשים רבים "לברוח" מהעיר. העיר אשר מביאה לביטוי את היאנג, במלוא עוצמתו, מתחהבעידן המתועש את עיקרון היאנג יתר על המידה, והוציאה רבים מאיתנו מהאיזון. משכנםובתיהם של אנשים רבים, ממוקמים בצמתי תחבורה ראשיים, באזורים סואנים ודינאמייםבערים. רוב רובם של בני האדם זקוקים לאותו אלמנט מאזן, שיאפשר להם לנוח לאחר יוםעבודה, למצוא רוגע, שלווה ושקט. מכאן הנהירה בשנים האחרונות לפרברי העיר ולבתיםצמודי הקרקע. בעיצוב פני הבית יש להתחשב בסך המהלכים הפועלים בחיי האנשיםהמתגוררים/ רוצים להתגורר בו. ניתן לאזן את הבית באמצעות חומרים, צבעים, צורות, פרופורציות וכד'. ניתן למצוא בתים רבים המעוצבים "בטוב טעם". אלא שלאורך זמן, איןהם יכולים לתמוך באנשים הגרים בהם, בהיעדר האלמנטים המאזנים את המרחב הפיזי, אשריזינו את האנשים החיים בו.

לסיכום: ניתן לחלק אנשים לטיפוסי יין או יאנג. שיוכם לקבוצות אלה, דומה מעט לחלוקתם כטיפוסים מופנמים או מוחצנים. כמובן שחלוקהכזו הינה כללית. ברובנו קיימות תכונות זכריות ונשיות, ואנו יכולים לתפקד ברבדיםמסוימים ובתקופות מסוימות כטיפוסים מופנמים או מוחצנים, ובעלי תכונות משולבות שליין ויאנג. הכול יחסי, ונמצא בתנועה מתמדת.
באמצעות הבית והסביבה בה אנו חיים, ניתן להשפיע על רמות התפקוד, רגש, חשיבה של האדם; לווסת "עודפים", וליצור איזוןנכון ותומך לאדם.
היות ותורת הפנג שואי עוסקת בהשפעות הצ'י על המרחב ועל האדםבמרחב, ומטרת הפנג שואי ליצור תואם בין הטבע לאדם, הרי שהבנה אחראית לגבי עיצובסביבת האדם, תשפיע גם על האופן בו חייו מתקדמים וזורמים.
לייבסיטי - בניית אתרים