פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
FLYING STARS
במאה ה-12 התפתחה בפנג שואי אסכולה נוספת שהשתכללה רק במאהה-16 והיא מכונה אסכולת הכוכבים המעופפים (FLYING STARS). בניגוד לשתי האסכולותהקודמות העוסקות בפנג שואי שאינו תלוי–זמן, אסכולה זו עוסקת בזמן ובמרחב. זו אסכולהמתקדמת מאוד הבודקת את השינויים האנרגטיים החלים במבנה שהם תלויי זמן.

גםבאסכולה זו יש מספר נוסחאות, או מספר טכניקות, שמקורן היא אסכולת SAN YUAN שממנההתפתחה הנוסחה השימושית ביותר של הכוכבים המעופפים שמכונה XUAN KONG, שפירושו חיבורשל מעלה (שמיים) ומטה (אדמה). אסכולה זו היא עדיין ניסיונית וניסויית. אין תמימותדעים לגביה והיא נפתחה למערב רק בשבע השנים האחרונות. אך היא מתאימה יותר לדינמיקהשל החיים המודרניים. בשיטה זו עוסקים בתנועת תשעת הכוכבים ומיקומם בסקטורים השוניםבבית וביחס שלהם למבנים ולטופוגרפיה מחוץ לבית, המשפיעה על האנרגיה של הכוכביםהאלה. למעשה, ניתן לומר שאסכולה זו עוסקת באסטרולוגיה של בתים.

טכניקתהכוכבים המעופפים בנויה משני פרמטרים בסיסיים:
  1. PA CHAI - חלוקת הבית לסקטורים על פי כיווניהם. בניגוד לשיטה המקובלת של חלוקהל-9 אזורים לא מוגדרים הפאי צ'אי מחלק את החדרים לפי מפתח מסוים ועל פי הממצאיםשהתקבלו מציבים מפה של הכוכבים התואמים.
  2. מערכת היחסים בין הכוכבים עצמם לפי מספר קריטריונים. האחד, זמינות הכוכביםכלומר עוצמת האנרגיה שלהם ביחס לזמן הנבדק. שנית, שימושיות- עוצמת הכוכבים על פינוסחת ה- HE TU .

לכל אחד מתשעת הכוכבים יש אופי בסיסי - חיובי אושלילי. כמו-כן, משויך הכוכב לאחד מחמשת היסודות.
אלמנט
טבע
כוכב
מספר
מים
חיובי
לבו
1
אדמה
לא חיובי
שחור
2
עץ
לא חיובי
ירוק
3
עץ
חיוב / ניטרלי
ירוק כהה
4
אדמה
לא חיובי
צהוב
5
מתכת
חיובי
לבן
6
מתכת
לא חיובי
אדום
7
אדמה
חיובי
לבן
8
אש
חיובי
סגול
9

זמינות
זמינות הכוכבים היא מילת מפתח בהבנתהנושא כולו.
לזמינות יש שלושה שלבים:
1.
זמינות עכשוית 2. זמינות עתידית , 3. זמינות עתידית רחוקה.
ישנם כוכבים שהפעילות שלהם חלשה ביותר בעידן מסוים אךהיא מתחזקת בעידן אחר.
לכל כוכב יש אופי בסיסי וכן יש לו גם טבע הנקבע בהתאםלעידן בו הוא נמצא.
הטבלה להלן מציגה את זמינות הכוכבים המעופפים   בעידן 7   
כוכב
זמינות
1
לא זמין
2
לא זמין
3
לא זמין
4
לא זמין
5
לא זמין עתידי
6
אי זמינות עתידית- מתקרב לטבעו
7
זמין
8
זמינות עתידית
9
זמינות עתידית רחוקה

זמינות הכוכבים המעופפיםבעידן 8
כוכב
זמינות
1
זמינות עתידית רחוקה
2
לא זמין
3
לא זמין / אבל יכול להיות שימושי
4
לא זמין
5
לא זמין
6
לא זמין / אבל יכול להיות שימושי
7
אי זמינות עתידית
8
זמין
9
זמינות עתידית


בטבלה שלהלן מתוארות התופעותהמלוות כל כוכב בעידנים בהם הוא זמין ובעידנים שבהם אינו זמין ואברי הגוף הנפגעיםבתקופות אי הזמינות:
מספר
כוכב
זמינות
אי זמינות
מחלה
1 חיובי
לבן- מים
עושר, שפע, פרסום
גירושין, מוות, בדידות.
כליות, אוזניים,דם,פחדים
2 שלילי
שחור- אדמה
פוריות, מנהיגות
מחלה, הפלה, בעיות עיכול, בדידות
קיבה, טחול, עיכול, דאגות יתר, פסיכוסומטי
3 שלילי
ירוק- עץ
שפע, שגשוג
רכילות, ויכוחים, תביעות משפטיות, לשון הרע
רגליים, ריאות,היסטריה, כבד, כיס מרה עיניים.
4 חיובי
ירוק כהה- עץ
הצלחה אקדמית, יצירתיות, רומנטיקה
גירושין, לחצים משפחתיים, שערוריות מיניות,בגידות רומנטיות
ישבנים, ירכיים,התקררויות, שפעת,כיס מרה וכבד.עיניים
5 שלילי
צהוב- אדמה
שפע ושגשוג פתאומיים
מחלות קשות או כרוניות, סכנות, אסונות,בדידות
טחול וקיבה, מערכת עיכול,
6 חיובי
לבן- מתכת
עושר,מנהיגות, הצלחה
בדידות, עצבות,
ריאות ומעי גס, בעיות ראש.
7 שלילי
אדום- מתכת
עושר,פוריות
גניבות, שוד, שריפה, דימומים, בדידות, כליאה.
ריאות מעי גס, דימומים,מחלות פה והרעלות.
8 חיובי
לבן- אדמה
פרסום,עושר, שפע
סיכוני פציעה לילדים.
ידיים, אצבעות, גב
9 חיובי
סגול- אש
הצלחה, גדילה , השגיות
שיגעון, הפלות, אש, אבטלה
לב, עיניים, מעי דק.SITTING AND FACING OF A HOUSE
כדי להציב מפה שלמה של הבית יש כמובן למצוא את החזית והעורף שלהמבנה. החזית מייצגת את אנרגית היאנג של הבית (כוכב המים- פניקס) והעורף מייצג אתאנרגית היין של הבית (כוכב ההר- צב).
בכל סקטור נבדק יש 3 כוכבים:
·
כוכבבסיס שהוא כוכב העידן של הסקטור הזה והוא זהה בכל הבתים שנבנו בעידן זה
·
כוכבמים שנמצא מצידו הימני
·
כוכב הר שנמצא מצידו השמאלי.


למעשה, קיימות שש נוסחאות העוסקות בפענוח של צירופי הכוכבים ב- XUAN KONG . המאסטרית EVA WONG משתמשת בנוסחה השלישית הפחות ידועה, העוסקת במערכת היחסים בין כוכב הבסיסלכוכבי המים וההר. אך מרבית העוסקים ב- XUAN KONG, כדוגמת הגראנד מאסטר יאפ צ'נגהאי (YAP CHENG HAI ) , מעדיפים לבדוק את הסקטור על פי מערכת היחסים בין כוכבי המיםלכוכבי ההר בלבד.

כדי לוודא את מידת ההשפעה של הסקטור על חיי האדם נערכותשתי בדיקות:

1.
בדיקת מערכת היחסים בין הכוכבים על פי שני קריטריונים: האחדעוסק באופי הכוכבים והשני – במערכת היחסים בין היסודות המייצגים אותם. לדוגמא, כוכבמים 8 כוכב הר 6 מדובר בשני כוכבים בעלי אופי בסיסי חיובי: 8 – זמין והופך בקרובלהיות כוכב העידן, 6 – אינו זמין אך עדיין יש לו שאריות של אנרגיה חיובית. 8 – כוכבאדמה 6 – כוכב מתכת. אדמה תומכת במתכת - נוצר מעגל יחסים חיובי, על כן סקטור זהיוגדר כסקטור חיובי. בנוסף, אנו חייבים להגדיר מראש את הפונקציה שהחדר מייצג. לדוגמא, לחדר שינה נבחר חדר עם כוכב הר חיובי ולחדר עבודה או משרד נבחר כוכב מיםחיובי, אבל כדי שתנאים אלה ימולאו במלואם יש לנו צורך בפקטור הבא.
2.
פני השטח: חובה לבדוק אם פני השטח והמבנים מסביב תומכים ועוזרים לכוכבים הנבדקים. כדי לחזקכוכב הר חיובי אנחנו חייבים לבדוק אם מחוץ לסקטור הנבדק יש מבנה תומך מסוג הרגבעה, בית גדול, חומה וכו' וכנ"ל גם לגבי בדיקה של סקטור עם כוכב מים חיובי, בכיווןזה יש לבדוק אם יש מרחב פתוח וגדול שניתן לראות מתוך הסקטור הזה.

כלהחיזוקים ההפעלות והתיקונים של הכוכבים המעופפים מבוססים על מערכת היחסים שלהאלמנטים המייצגים את הכוכבים. לדוגמא, כוכבים 2 ו- 5 מייצגים אנרגיה שלילית שלחולי, אסונות, צרות ודעיכה. כוכבים אלה משתייכים ליסוד האדמה, ניטרולם נעשה בשימושבחפצים או אביזרים מיסוד המתכת בגלל שיסוד זה מחליש את יסוד האדמה. כנ"ל ניתן גםלחזק ולהפעיל כוכב חיובי על ידי שימוש באלמנט מתאים כמו מים זורמים, יסוד אשוכו'.


בכל עידן יש סקטורים שליליים וסקטורים חיוביים. לדוגמא בעידן 7הסקטור המערבי הוא הסקטור המבורך ואילו הסקטור שנמצא ממולו, הסקטור המזרחי, הוא הכיפחות ממוזל. תיקון מאפשר לסקטור הפחות ממוזל לפעול בצורה נכונה.
התיקון נעשהבדרך הבאה : להציב את כוכב האדמה במיקום המבורך ואת כוכב המים במיקום הבעייתי. לדוגמא בעידן 7 , רצוי לשים מים בצד מזרח של הבית. ובכך אנחנו מאפשרים זרימה שוטפתשל אנרגיית שפע לבית או לעסק.
אבל חשוב לזכור : התיקון חייב להיעשות מחוץ לבית\ בניין.
הטבלה הבאה מראה את הסקטורים השליליים והחיוביים ותיקוניהם.
כוכב שולט
מחזור
סקטור חיובי
סקטור שלילי
1
1864-1883
הר- צפון
מים- דרום
2
1884-1903
הר- דרום מערב
מים-צפון מזרח
3
1904-1923
הר- מזרח
מים- מערב
4
1924-1943
הר- דרום מזרח
מים- צפון מערב
5
1944-1963
10 שנים ראשונות - הר דרום מערב
10
שנים הבאות - הר בצפון מזרח
10 שנים ראשונות - מים בצפון מזרח
10
שנים הבאות - מים בדרום מערב

6
1964-1983
הר-צפון מערב
מים- בדרום מזרח
7
1984-2003
הר-מערב
מים- במזרח
8
2004-2023
הר- צפון מזרח
מים- בדרום מערב
9
2024-2043
הר- דרום
מים- בצפון


מלבד האיזורים החיוביים האלה ישנםעוד סקטורים משניים חיוביים שהפעלתם מביאה לשפע חומרי. למשל, אם שמים אלמנט מיםפעיל מחוץ למבנה או בתוך המבנה והוא תואם את היסודות של הסקטור הזה, הדבר עשוילהביא שפע ועושר פתאומיים. פיתוח זה קשור לצב המיתולוגי שראה הקיסר פו סי. הטבלההבאה מסכמת את האיזורים החיובים הנוספים.
 
דרום
אש 9, 4
 
מזרח
עץ 3,8
 
מערב
מתכת 2,7
 
צפון
מים 1,6
 


לדוגמא בעידן 7 אנחנו רואים שכוכב 7 יוצרזוגיות עם כוכב 2 , זאת אומרת שכיוון דרום מערב בעידן זה נושא אנרגיה מבורכת בנוסףלמערב .

כיוון דרום מזרח מכיל את כוכב המים 3 וכוכב הר 2 . כוכב המים הואעץ וכוכב ההר הוא אדמה. במחזור האלמנטים עץ שולט על אדמה, פירוש הדבר שמי שישןבסקטור זה עלול לסבול ממחלות שמייצג כוכב ההר שנשלט על ידי כוכב המים, מדובר במחלותשל קיבה, טחול מערכת עיכול וכו'. שני הכוכבים האלה אינם זמינים כעת בעידן 7 , כוכב 2 בהוייתו מביא גם הפלות מחלות וכאבים פיסיים, וכוכב 3 בהוייתו מביא למריבות, עימותים, גירושין, ומשפטים. לכן יש צורך לתקן את כוכב 2 שהוא הנפגעהעיקרי,
התיקון יהיה בשימוש ביסוד המתכת שמחליש אדמה ושולט על עץ. אך עדיף לאלישון בסקטור הזה. סקטור זה עדיף שיהיה מחסן או שירותים ואמבטיה.

בדרוםנמצא כוכב מים 7 וכוכב הר 7 , שניהם יסוד המתכת ושניהם זמינים כעת בעידן 7. התוצאההיא חיובית והדבר מביא שפע חומרי, פוריות , בריאות טובה והצלחה מקצועית, אך רק עדשנת 2004.

התיקונים הם בתחום חמשת האלמנטים והשפעתם תלויה במספר גורמים.
הטבלה הבאה מסכמת את הנושא וממחישה את המשמעות של נוכחות חיובית ושלילית שלכוכבי מים והר ותיקוניהם.
ההשפעה היא בשני מישורים, האחד במישור האלמנטים והשניהבמישור המשמעות האנרגטית של הכוכבים.
אינטראקציה
משמעות
כוכבי מים מגיבים במהירות לתיקונים
מיידי עד חודש ימים
כוכבי הר מגיבים באיטיות יחסית לתיקונים.
מיידי עד חודשים אחדים
כוכב מים מבורך השולט על כוכבים אחרים.
הגברת השפע
כוכב מים מבורך תומך בכוכבים אחרים
הפחתת השפע
כוכב מים מבורך נשלט על ידי כוכבים אחרים
השפעה שלילית על השפע
כוכב הר מבורך נתמך בכוכבים אחרים
מערכות יחסים, בריאות ופוריות חיוביים.
כוכב הר מבורך נשלט על ידי כוכבים אחרים
מערכות יחסים בריאות ופוריות מושפעים לשלילה.
כוכב מבורך נתמך בכוכב אחר
מאוד מבורך ושופע
כוכב מבורך בעל אלמנט זהה לכוכב אחר
מבורך
כוכב מבורך שולט בכוכב אחר
שפע מהיר אך זמני
כוכב מבורך נשלט על ידי כוכב אחר
מאוד שלילי
כוכב מבורך מוחלש על ידי כוכב אחר
שלילי
כוכב מבורך נתמך על ידי כוכב אחר שלילי או חיובי
מבורך
כוכב לא מבורך תומך בכוכב לא מבורך
מאוד שלילי.


תיקונים :
תיקוני פנג שוואיאמיתיים נעשים במבנה עצמו ( שינוי יעוד חדרים או פתיחה של דלת במקום זמין וחיובי )  ועל פי חמשת האלמנטים בלבד.
הטבלה הבאה מסכמת את נושאהתיקונים:
אלמנט
צבע
תיקון
מים
שחור, כחול
מזרקות, אקוריום, בריכה, צורות מתעגלות
עץ
ירוק
צמחים, עציצים, עצים, צורת מלבן אנכי, צמחי מים ללא אדמה.
אש
אדום, סגול, ורוד, כתום
נרות, מנורות, חפצים אדומים, משולשים.
אדמה
צהוב, חום
אדמה, חרס, טרקוטה, שיש, קריסטלים, מרובעים
מתכת
לבן, זהב , כסף
מתכות, חפצים עגולים,


מערכת היחסים ביןהכוכבים נקבעת על פי חמשת האלמנטים.
הטבלה הבאה מסכמת את הנושא :
מצב
מערכת יחסים
תיקון
מים ומים
זהה
אין
מים ועץ
הזנה
אין
מים ואש
שליטה
עץ
מים ואדמה
נשלטות
מתכת
מים ומתכת
הזנה
אין
עץ ועץ
זהה
אין
עץ ואש
הזנה
אין
עץ ואדמה
שליטה
אש
עץ ומתכת
נשלטות
מים
עץ ומים
הזנה
אין
אש ואש
זהה
זהה
אש ואדמה
הזנה
אין
אש ומתכת
שליטה
אדמה
אש ומים
נשלטות
עץ
אש ועץ
הזנה
אין
אדמה ואדמה
זהה
אין
אדמה ומתכת
הזנה
אין
אדמה ומים
שליטה
מתכת
אדמה ועץ
נשלטות
אש
אדמה ואש
הזנה
אין
מתכת ומתכת
זהה
אין
מתכת ומים
הזנה
אין
מתכת ועץ
שליטה
מים
מתכת ואש
נשלטות
אדמה
מתכת ואדמה
הזנה
אין
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים