פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
הדה גואה ואהוד ברק
כיצד ניתן לזהות פוטנציאל להצלחה על פי ה- XUAN KONG DA GUA , הטכניקה הסודית ביותר בעולם הפנג שואי?

ה- DA GUA עוסקת בתקשורתבין שמיים, אדם ואדמה. על ידי הפיכת כל אחד מהפרמטרים האלה להקסגרמה ניתן לבדוק האםההקסגרמות האלה מתקשרות בינן לבין עצמן על פי כללים קבועים וידועים מראש.
ניתןלהשתמש בדה גואה הן בפנג שואי והן בטכניקת ארבעת עמודי הגורל. בתחום הפנג שואי הדהגואה עוזרת לבחור מיקומים מדויקים ביותר למיטה, שולחן העבודה, מפל מים וכו' בתוךהבית ובחצר סביב הבית. לא מספיק לדעת שצריך להציב מזרקה במיקום מסוים על פי מפתהכוכבים המעופפים של הבית, צריך גם לדעת את המיקום המדויק ואת המועד המדויק לעשייהכזאת.הדבר נעשה עלידי הפיכה של כל אחת מהעמודות של ארבעת עמודי הגורל להקסגרמה ובדיקה האם 4 העמודותמתקשרות בינן לבין עצמן על פי הפרמטרים הידועים והקבועים מראש.

אחתהנוסחאות בתוך הדה גואה עוזרת למצוא מי מבני האדם נולד עם פוטנציאל לפרסוםולהישגיות ומי נולד לחיים רגילים. הנוסחה מאפשרת לכל אדם לבחור מועדים מתאימיםלעשייה חומרית ומועדים מטיבים לפרסום וקבלת הכרה בתחום המקצועי.
כשרוצים להשיגפרסום מחפשים תאריך שמכיל הקסגרמת הורים וכשרוצים שפע חומרי מחפשים תאריך שמכילהקסגרמות של ילדי המשפחה ובודקים את מערכת היחסים שבין מפת האדם למפת התאריךהנבחר.

אהוד ברק נולד ב- 12.2.1942 ב- 12:43 בישראל

מפת ארבעת עמודיהגורל שלו היא :

מים יאנג מים יאנג אש יאנג עץ ין

סוס טיגריס קוףכבשה


מפת הדה גואה שלו היא :
אש אש עץ אש
___ ____ _ _ _ _
___ 2 ____ 2 _ _ 8 ____ 7
_ _ _ _ ___ _ _
___ ____ _ _ _____
___ 2 _ _ 3 ___ 7 _____ 2
_ _ ___ _ _ ______

עידן 1 עידן 7 עידן 4 עידן 6
מים אש מתכת מים


באסכולת הדה גואה יש מספר טכניקות ושיטות של קיבוץהקסגרמות . אחת מהן נקראת חלוקת ההקסגרמות לפי משפחות ובדיקת קשרי המשפחה ביןההקסגרמות הנוצרות במפה הנבדקת. הטכניקה מכונה BLOOD LINK. ישנן 8 משפחות המורכבותמזוג הורים ו 12 ילדים. בסיכום ישנן 16 הקסגרמות שנקראות "הורים " והשאר נקראות "ילדים".
ההקסגרמות הנקראות "הורים" קשורות לפרסום, הצלחה והישגיות בחיים בעיקראם הן מופיעות בעמוד השנה או השעה במפת הלידה ועמוד היום בבדיקת תאריכים מטיבים עלפי מפת הלידה של האדם.
שאר ההקסגרמות המכונות הקסגרמות ילדים קשורות לשפעחומרי, זוגיות, מערכות יחסים וכל אותם פרמטרים בחיים שמעסיקים את מרבית האנשים. מתוך 112 ההקסגרמות הנוצרות בטכניקה הזאת רק 16 קשורות לפרסום והצלחה. בפועל רק ל - 12.5% מבני האדם ישנן אפשרויות לפרסום והצלחה בתחום המקצועי או אישי שלהם על פי הדהגואה.

אהוד ברק נולד כשהקסגרמת השנה שלו היא הקסגרמת הורים ומשתייכת למשפחת ZHEN XUN .ההקסגרמה הזאת קשורה בתכנון, אסטרטגיה, חזון ומאפיינת אנשי צבא, אנשיעסקים וכל מי שעוסק בתחום של תכנון וראייה לטווח ארוך.

בדיקה ראשונית שלארבעת עמודי הגורל על פי ה- DA GUA מגלה שמפתו עונה על כל שלושת האפשרויות שלתקשורת נכונה וטובה בין העמודות השונות.
בדיקת נוסחה א' :
טריאגרמת השעהמתקשרת בחיבור של 15 עם טריאגרמת היום
טריאגרמת החודש מתקשרת באלמנט זהה עםטריאגרמת השנה

בדיקת נוסחה ב' :
טריאגרמת השעה מתקשרת בחיבור של HE TU עם טריאגרמת השנה
טריאגרמת החודש יוצרת חיבור של 10 עם טריאגרמת היום

בדיקת נוסחה ג' :
טריאגרמת השעה יוצרת חיבור ה- HE TU עם טריאגרמתהשנה
טריאגרמת החודש יוצרת חיבור של 10 עם טריאגרמת היום וחיבור של אלמנט זהה ( אש ) עם טריאגרמת השנה

עמודת השנה שלו מתקשרת מאוד טוב עם עמודת השעה , חיבור של HE TU בין הטריאגרמות וחיבור של HE TU בין העידנים.
טריאגרמת השנהמתקשרת בחיבור של אלמנט זהה עם עמודת החודש וחיבור של 10 עם טריאגרמת היום.

הבעייתיות נוצרת מה- CLASH בין חיית החודש טיגריס לחיית היום קוף שמבטלתמראש כל צירוף אפשרי על פי ה- DA GUA בין שתי העמודות האלה, הקשורות לעולם האישולסביבה האינטימית הראשונית של האדם. במפתו של אהוד ברק לעמודת השנה ( TAI SUI GUA ) העוסקת בקארמה קבוצתית וחיבור של האדם למעגל החיים הרחב ביותר ( מדינה, קהילהוכו' ) יש קשר טוב עם עמודת השעה שעוסקת בקריירה ובהתנהלות החיים.
.
בדיקתנוסחת ה- OUT OF GUA
לעמודת השנה חסרות הטריאגרמות XUN , XIAN , LI
לעמודתהחודש חסרות הטריאגרמות XUN , XIAN , LI
לעמודת היום חסרות הטריאגרמות KUN , ZHEN DUI
לעמודת השעה חסרות הטריאגרמות XUN , GEN , LI
הטריאגרמות: ZHEN , KAN, XIAN ו- GEN עוסקות בעולם המחשבה, היצירה, התכנון, השליטה וההישרדות. הןמייצגות את הפן היאנגי של נפש האדם
הטריאגרמות XUN , LI , KUN ו- DUI עוסקותבעולם הרגשות והתחושות של האדם והצורך לחבור אל הצרכים הרגשיים שלו. הן מייצגות אתהפן הייני של האדם.

במפתו של אהוד ברק :
הטריאגרמה XUN חסרה 3 פעמיםשמשמעה : בעיות בתחום של תקשורת בינאישית
הטריאגרמה LI חסרה 3 פעמים שמשמעה : בעיות בתחום של הלב והמוניטין .

אהוד ברק נמצא בעשור ( 1999-2009 ) של קוףאדמה שהטריאגרמה העליונה שלו היא XUN ( 2 ) והעידן 6. מבחינתו זה עשור מצוין מכיווןשהן הטריאגרמה העליונה של העשור והן העידן של העשור מתקשרים מעולה עם ה- TAI SUI GUA שלו . זה עשור של הצלחה והגשמה חומרית ומקצועית . בכל כיוון שהוא יבחר הוא יכוללהצליח, גם עם בודקים את מפת ארבעת עמודי הגורל הרגילה שלו מגלים שהוא נמצא בעשורשל יסוד שימושי ויסוד מסייע שימשך לפחות עוד 12 שנה . כך שהוא בהחלט עוד עשוילהפתיע את כולנו.
 
לייבסיטי - בניית אתרים