פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
סאדאם חוסיין
מאת: זהר אהליאב

נתונים : מאסטר ג'וזף יו

הערהחשובה:
יחוס איכות הין והיאנג לחיות אינה כמקובל אלא נהוגה רק בטכניקת ארבעתעמודי הגורל: בשיטה הפנימית המתחילה את המעגל בחיה הראשונה ומיחסת לה את האיכותהיאנגית. לדוגמא , החזיר הוא החיה הראשונה מיסוד המים ולכן מייחסים לו את איכותהיאנג, אך בשיטה החיצונית החזיר הוא חיית ין בהיותו החיה ה-12.

כל החיותהזוגיות הן נקביות בעוד שכל החיות הפרטניות הן בעלות איכות יאנג. כך שיוצא :
השיטה הפנימית
השיטה החיצונית
חיה
ין
יאנג
חולדה
ין
ין
שור
יאנג
יאנג
טיגריס
ין
ין
ארנבת
יאנג
יאנג
דרקון
יאנג
ין
נחש
ין
יאנג
סוס
ין
ין
כבשה
יאנג
יאנג
קוף
ין
ין
תרנגול
יאנג
יאנג
כלב
יאנג
ין
חזיר


סאדאםחוסיין
8:55 1937. 4. 28
בגדד

238 - 160 +

פרמטר וחוזק
יסוד
עמוד השעה
עמוד היום
עמוד החודש
עמוד השנה
עצמי- 112
עץ
מתכת יאנג
עץ ין
עץ יאנג
אש ין- גזע
ביטוי- 50
אש
דרקון - ענף
תרנגול- ענף
דרקון - ענף
שור - ענף
שפע- 180
אדמה
אדמה יאנג
מתכת ין
אדמה יאנג
אדמה ין
כוח- 110
מתכת
עץ ין
 
עץ ין
מים ין
תומכים-48
מים
מים ין
 
מים ין
מתכת ין


מים ין
מים יאנג
מתכת ין
מתכת יאנג
אדמה ין
אדמה יאנג
אש ין
ארנבת
טיגריס
שור
חולדה
חזיר
כלב
תרנגול
עץ ין
עץ יאנג
אדמה ין
מים ין
מים יאנג
אדמה יאנג
מתכת ין
7-17
17-26
27-36
37-46
47-56
57-66
67-76אין זה המקום לעשות ניתוח אופיואישיות לרודן המודח והמושחת הזה. המטרה היחידה היא להסביר את הדרך בה פועל היקוםברמה האישית, על ידי הבנה של עשורי הגורל של סאדאם חוסיין ביחס ליסוד השימושי שלו.

היסוד השימושי הוא למעשה היסוד החשוב ביותר במפה, זה היסוד שכאשר הוא נוכחבחייו של האדם באחד העשורים או השנים, או כאשר הוא מיושם בפנג שואי של הבית והעסקובא לידי ביטוי ברמה פיסית רגשית מנטלית ורוחנית הוא מאזן את המפה באופן קוונטילחלוטין. כשהוא זמין הוא פועל ומופעל על ידי ארבעת האלמנטים האחרים ויוצר דינימיקהחדשה שמאפשרת לאדם לפעול מתוך תחושת שליטה על חייו. האדם הופך להיות היוצר של חייו , הוא יותר משפיע ממושפע, יותר גורם מאשר תוצאה של עבר.

ישנם אנשים שהיסודהשימושי, או זה שמזין אותו, המכונה היסוד המסייע, מופיעים במפותיהם במהלך מספרעשורים. בתקופות אלה הם מסוגלים להישגים והצלחות גדולות יחד עם תחושת סיפוק ושייכותלחיים.

דוגמא טובה לכך היא מפתה של הנסיכה המנוחה דיאנה, שהיסוד השימושיבמפתה מגיע רק כשהיתה אמורה להיות בת 42 וכידוע הנסיכה נהרגה בתאונת דרכים כשהיא בת 37 שנים , חמש שנים לפני העשור המיוחל. הנסיכה היא דוגמא לאישה שלמעשה היה לה הכלולא היה לה כלום, היא זכתה לתהילת עולם , נישאה ליורש העצר הבריטי , ילדה שנינסיכים מקסימים, היו לה מאהבים ומעריצים ברחבי עולם, בארונה היו יצירות של גדוליהמעצבים, על גופה היא ענדה את התכשיטים היקרים ביותר. היא שימשה כיושבת ראש לעשרותאגודות ועמותות בענייני צדקה והתנדבות ברחבי עולם ולמרות הכל היא הייתה בולמיתובעלת נטיות דכאוניות ואובדניות. היא הולכה שולל על ידי מקורבים וסבלה מהתנכלויותשל משפחת המלוכה. עד למותה היא היית בשליטת ארבעה עשורים קשים עבורה ביחס ליסודהעצמי שלה. היא חוותה תקופות קשות ולא היית לה שליטה על חייה. כל זאת עמד להשתנותבגיל 42 כשהיסוד החשוב לה מופיע בחייה. אך ליקום יש אג'נדה משלו והוא החזיר אותהלבורא 5 שנים קודם לכן. כל זה בא ללמדנו שניתן להשיג הכל בחיים במובן החומרי בכלעשור בחיים, אך סיפוק ותחושת הגשמה, השתייכות, שלמות עצמית ותחושת שליטה על החייםמשיגים רק כאשר היסוד השימושי או המסייע מופיעים בעשור או בשנהמסוימת.

לסאדאם חוסיין מפה חלשה רגילה, לא מהסוג של ללכת בעקבות המנהיג - סוג מפות שמאפיינות מפות של פוליטיקאים , מנהיגים ודומיהם . היסוד השימושי שלו הואמים. היסוד המסייע הוא העץ למרות שהוא נולד מהמים ולא המזין שלהם.

היסודהחזק ביותר במפתו הוא יסוד האדמה, המייצג את פרמטר השפע שלו ואת דמות האב במפתו. יסוד זה הוא המקור הגדול לצרותיו, מכיוון שלאדמה יש תכונה שהכל סובב סביבה ועליה. הצורך שלו בשליטה, בנכס , באדמות וברכישות מטורפות, גובל בכפייתיות ובאובססיביות .

בגיל 37 בשנת 1974 היסוד השימושי בחייו, יסוד המים, נכנס למפתו לעשרים שנה ,בתחילה חולדה (מים ין). השילוב של חולדה ושור יוצר עודף של יסוד אדמה ( טרנספורמציה ) כך שהמים מספקים לו הרבה תמיכה אך גם יוצרים תאבון גדוללאדמה.

העשור שלאחר מכן הוא של חזיר (מים יאנג.) זה עשור שהחל ב- 1984 ונמשךעד סוף 1993. בעשור הזה התיאבון שלו לאדמה ( יסוד השפע במפתו ) גדל והוא הסתבך בשתימלחמות, האחת עם איראן והשניה עם העולם כולו במלחמת המפרץ הראשונה בשנת 1991. אתשתי המלחמות האלה הוא שרד , הצליח להגדיל את ארסנל הנשק שלו ואת ההון האישי שלו עלחשבון ארצו ובני עמו.

בשנת 1994 היסוד הזה התחלף ליסוד האדמה יאנג. יסוד זהמייצג עבורו שוב את יסוד השפע שהוא המקור לצרותיו. מאחר ויסוד זה מזיק לו, הואהיסוד העוין בהיותו שולט על היסוד השימושי. הוא חווה צמצום משמעותי ביסוד זה, מאחרוהוא דיקטטור מהסוג הגרוע ביותר , הוא חווה בגדול את אימרתו של לואי ה- 14 מלך השמש : המדינה זה אני ! וככזה הוא הפסיד נתחים רבים מארצו. כתוצאה מהמלחמה הקודמת ב- 1991, האמריקאים שלטו על שטחים רבים בארצו. הכורדים שלטו על שטחים רבים בצפון, וארצו חוותה סנקציות כלכליות קשות במהלך העשור האחרון. אך עדיין הוא החזיק מעמדלמרות איבוד נתחים הקשורים לפרמטר השפע במפתו. כך שבמהלך כמעט שלושה עשורים הואמצליח לשרוד ולהתל בכולם.

בשנת 2004 שוב מתחלף העשור במפתו , ליסוד המתכת יןשמסמל יותר מכל את קיצו. המתכת במפתו מייצגת את פרמטר הכוח שהוא חזק אצלו, אךבהיותו בעל מפה חלשה רגילה, יסוד זה הוא שלילי עבורו מכיוון שהוא תמיד שולט והורסאת יסוד העצמי. כאשר יסוד כזה מופיע במפה של פוליטיקאי, איש שלטון ושררה או אישציבור הוא מסמל את סופו. לנו רק ניתן לתהות על האימרה העתיקה " נפתלות הן דרכיהאל".
 
סאדאם חוסיין
מאת: זהר אהליאב

נתונים : מאסטר ג'וזף יו

הערהחשובה:
יחוס איכות הין והיאנג לחיות אינה כמקובל אלא נהוגה רק בטכניקת ארבעתעמודי הגורל: בשיטה הפנימית המתחילה את המעגל בחיה הראשונה ומיחסת לה את האיכותהיאנגית. לדוגמא , החזיר הוא החיה הראשונה מיסוד המים ולכן מייחסים לו את איכותהיאנג, אך בשיטה החיצונית החזיר הוא חיית ין בהיותו החיה ה-12.

כל החיותהזוגיות הן נקביות בעוד שכל החיות הפרטניות הן בעלות איכות יאנג. כך שיוצא :
השיטה הפנימית
השיטה החיצונית
חיה
ין
יאנג
חולדה
ין
ין
שור
יאנג
יאנג
טיגריס
ין
ין
ארנבת
יאנג
יאנג
דרקון
יאנג
ין
נחש
ין
יאנג
סוס
ין
ין
כבשה
יאנג
יאנג
קוף
ין
ין
תרנגול
יאנג
יאנג
כלב
יאנג
ין
חזיר


סאדאםחוסיין
8:55 1937. 4. 28
בגדד

238 - 160 +

פרמטר וחוזק
יסוד
עמוד השעה
עמוד היום
עמוד החודש
עמוד השנה
עצמי- 112
עץ
מתכת יאנג
עץ ין
עץ יאנג
אש ין- גזע
ביטוי- 50
אש
דרקון - ענף
תרנגול- ענף
דרקון - ענף
שור - ענף
שפע- 180
אדמה
אדמה יאנג
מתכת ין
אדמה יאנג
אדמה ין
כוח- 110
מתכת
עץ ין
 
עץ ין
מים ין
תומכים-48
מים
מים ין
 
מים ין
מתכת ין


מים ין
מים יאנג
מתכת ין
מתכת יאנג
אדמה ין
אדמה יאנג
אש ין
ארנבת
טיגריס
שור
חולדה
חזיר
כלב
תרנגול
עץ ין
עץ יאנג
אדמה ין
מים ין
מים יאנג
אדמה יאנג
מתכת ין
7-17
17-26
27-36
37-46
47-56
57-66
67-76אין זה המקום לעשות ניתוח אופיואישיות לרודן המודח והמושחת הזה. המטרה היחידה היא להסביר את הדרך בה פועל היקוםברמה האישית, על ידי הבנה של עשורי הגורל של סאדאם חוסיין ביחס ליסוד השימושי שלו.

היסוד השימושי הוא למעשה היסוד החשוב ביותר במפה, זה היסוד שכאשר הוא נוכחבחייו של האדם באחד העשורים או השנים, או כאשר הוא מיושם בפנג שואי של הבית והעסקובא לידי ביטוי ברמה פיסית רגשית מנטלית ורוחנית הוא מאזן את המפה באופן קוונטילחלוטין. כשהוא זמין הוא פועל ומופעל על ידי ארבעת האלמנטים האחרים ויוצר דינימיקהחדשה שמאפשרת לאדם לפעול מתוך תחושת שליטה על חייו. האדם הופך להיות היוצר של חייו , הוא יותר משפיע ממושפע, יותר גורם מאשר תוצאה של עבר.

ישנם אנשים שהיסודהשימושי, או זה שמזין אותו, המכונה היסוד המסייע, מופיעים במפותיהם במהלך מספרעשורים. בתקופות אלה הם מסוגלים להישגים והצלחות גדולות יחד עם תחושת סיפוק ושייכותלחיים.

דוגמא טובה לכך היא מפתה של הנסיכה המנוחה דיאנה, שהיסוד השימושיבמפתה מגיע רק כשהיתה אמורה להיות בת 42 וכידוע הנסיכה נהרגה בתאונת דרכים כשהיא בת 37 שנים , חמש שנים לפני העשור המיוחל. הנסיכה היא דוגמא לאישה שלמעשה היה לה הכלולא היה לה כלום, היא זכתה לתהילת עולם , נישאה ליורש העצר הבריטי , ילדה שנינסיכים מקסימים, היו לה מאהבים ומעריצים ברחבי עולם, בארונה היו יצירות של גדוליהמעצבים, על גופה היא ענדה את התכשיטים היקרים ביותר. היא שימשה כיושבת ראש לעשרותאגודות ועמותות בענייני צדקה והתנדבות ברחבי עולם ולמרות הכל היא הייתה בולמיתובעלת נטיות דכאוניות ואובדניות. היא הולכה שולל על ידי מקורבים וסבלה מהתנכלויותשל משפחת המלוכה. עד למותה היא היית בשליטת ארבעה עשורים קשים עבורה ביחס ליסודהעצמי שלה. היא חוותה תקופות קשות ולא היית לה שליטה על חייה. כל זאת עמד להשתנותבגיל 42 כשהיסוד החשוב לה מופיע בחייה. אך ליקום יש אג'נדה משלו והוא החזיר אותהלבורא 5 שנים קודם לכן. כל זה בא ללמדנו שניתן להשיג הכל בחיים במובן החומרי בכלעשור בחיים, אך סיפוק ותחושת הגשמה, השתייכות, שלמות עצמית ותחושת שליטה על החייםמשיגים רק כאשר היסוד השימושי או המסייע מופיעים בעשור או בשנהמסוימת.

לסאדאם חוסיין מפה חלשה רגילה, לא מהסוג של ללכת בעקבות המנהיג - סוג מפות שמאפיינות מפות של פוליטיקאים , מנהיגים ודומיהם . היסוד השימושי שלו הואמים. היסוד המסייע הוא העץ למרות שהוא נולד מהמים ולא המזין שלהם.

היסודהחזק ביותר במפתו הוא יסוד האדמה, המייצג את פרמטר השפע שלו ואת דמות האב במפתו. יסוד זה הוא המקור הגדול לצרותיו, מכיוון שלאדמה יש תכונה שהכל סובב סביבה ועליה. הצורך שלו בשליטה, בנכס , באדמות וברכישות מטורפות, גובל בכפייתיות ובאובססיביות .

בגיל 37 בשנת 1974 היסוד השימושי בחייו, יסוד המים, נכנס למפתו לעשרים שנה ,בתחילה חולדה (מים ין). השילוב של חולדה ושור יוצר עודף של יסוד אדמה ( טרנספורמציה ) כך שהמים מספקים לו הרבה תמיכה אך גם יוצרים תאבון גדוללאדמה.

העשור שלאחר מכן הוא של חזיר (מים יאנג.) זה עשור שהחל ב- 1984 ונמשךעד סוף 1993. בעשור הזה התיאבון שלו לאדמה ( יסוד השפע במפתו ) גדל והוא הסתבך בשתימלחמות, האחת עם איראן והשניה עם העולם כולו במלחמת המפרץ הראשונה בשנת 1991. אתשתי המלחמות האלה הוא שרד , הצליח להגדיל את ארסנל הנשק שלו ואת ההון האישי שלו עלחשבון ארצו ובני עמו.

בשנת 1994 היסוד הזה התחלף ליסוד האדמה יאנג. יסוד זהמייצג עבורו שוב את יסוד השפע שהוא המקור לצרותיו. מאחר ויסוד זה מזיק לו, הואהיסוד העוין בהיותו שולט על היסוד השימושי. הוא חווה צמצום משמעותי ביסוד זה, מאחרוהוא דיקטטור מהסוג הגרוע ביותר , הוא חווה בגדול את אימרתו של לואי ה- 14 מלך השמש : המדינה זה אני ! וככזה הוא הפסיד נתחים רבים מארצו. כתוצאה מהמלחמה הקודמת ב- 1991, האמריקאים שלטו על שטחים רבים בארצו. הכורדים שלטו על שטחים רבים בצפון, וארצו חוותה סנקציות כלכליות קשות במהלך העשור האחרון. אך עדיין הוא החזיק מעמדלמרות איבוד נתחים הקשורים לפרמטר השפע במפתו. כך שבמהלך כמעט שלושה עשורים הואמצליח לשרוד ולהתל בכולם.

בשנת 2004 שוב מתחלף העשור במפתו , ליסוד המתכת יןשמסמל יותר מכל את קיצו. המתכת במפתו מייצגת את פרמטר הכוח שהוא חזק אצלו, אךבהיותו בעל מפה חלשה רגילה, יסוד זה הוא שלילי עבורו מכיוון שהוא תמיד שולט והורסאת יסוד העצמי. כאשר יסוד כזה מופיע במפה של פוליטיקאי, איש שלטון ושררה או אישציבור הוא מסמל את סופו. לנו רק ניתן לתהות על האימרה העתיקה " נפתלות הן דרכיהאל".
 
סאדאם חוסיין
מאת: זהר אהליאב

נתונים : מאסטר ג'וזף יו

הערהחשובה:
יחוס איכות הין והיאנג לחיות אינה כמקובל אלא נהוגה רק בטכניקת ארבעתעמודי הגורל: בשיטה הפנימית המתחילה את המעגל בחיה הראשונה ומיחסת לה את האיכותהיאנגית. לדוגמא , החזיר הוא החיה הראשונה מיסוד המים ולכן מייחסים לו את איכותהיאנג, אך בשיטה החיצונית החזיר הוא חיית ין בהיותו החיה ה-12.

כל החיותהזוגיות הן נקביות בעוד שכל החיות הפרטניות הן בעלות איכות יאנג. כך שיוצא :
השיטה הפנימית
השיטה החיצונית
חיה
ין
יאנג
חולדה
ין
ין
שור
יאנג
יאנג
טיגריס
ין
ין
ארנבת
יאנג
יאנג
דרקון
יאנג
ין
נחש
ין
יאנג
סוס
ין
ין
כבשה
יאנג
יאנג
קוף
ין
ין
תרנגול
יאנג
יאנג
כלב
יאנג
ין
חזיר


סאדאםחוסיין
8:55 1937. 4. 28
בגדד

238 - 160 +

פרמטר וחוזק
יסוד
עמוד השעה
עמוד היום
עמוד החודש
עמוד השנה
עצמי- 112
עץ
מתכת יאנג
עץ ין
עץ יאנג
אש ין- גזע
ביטוי- 50
אש
דרקון - ענף
תרנגול- ענף
דרקון - ענף
שור - ענף
שפע- 180
אדמה
אדמה יאנג
מתכת ין
אדמה יאנג
אדמה ין
כוח- 110
מתכת
עץ ין
 
עץ ין
מים ין
תומכים-48
מים
מים ין
 
מים ין
מתכת ין


מים ין
מים יאנג
מתכת ין
מתכת יאנג
אדמה ין
אדמה יאנג
אש ין
ארנבת
טיגריס
שור
חולדה
חזיר
כלב
תרנגול
עץ ין
עץ יאנג
אדמה ין
מים ין
מים יאנג
אדמה יאנג
מתכת ין
7-17
17-26
27-36
37-46
47-56
57-66
67-76אין זה המקום לעשות ניתוח אופיואישיות לרודן המודח והמושחת הזה. המטרה היחידה היא להסביר את הדרך בה פועל היקוםברמה האישית, על ידי הבנה של עשורי הגורל של סאדאם חוסיין ביחס ליסוד השימושי שלו.

היסוד השימושי הוא למעשה היסוד החשוב ביותר במפה, זה היסוד שכאשר הוא נוכחבחייו של האדם באחד העשורים או השנים, או כאשר הוא מיושם בפנג שואי של הבית והעסקובא לידי ביטוי ברמה פיסית רגשית מנטלית ורוחנית הוא מאזן את המפה באופן קוונטילחלוטין. כשהוא זמין הוא פועל ומופעל על ידי ארבעת האלמנטים האחרים ויוצר דינימיקהחדשה שמאפשרת לאדם לפעול מתוך תחושת שליטה על חייו. האדם הופך להיות היוצר של חייו , הוא יותר משפיע ממושפע, יותר גורם מאשר תוצאה של עבר.

ישנם אנשים שהיסודהשימושי, או זה שמזין אותו, המכונה היסוד המסייע, מופיעים במפותיהם במהלך מספרעשורים. בתקופות אלה הם מסוגלים להישגים והצלחות גדולות יחד עם תחושת סיפוק ושייכותלחיים.

דוגמא טובה לכך היא מפתה של הנסיכה המנוחה דיאנה, שהיסוד השימושיבמפתה מגיע רק כשהיתה אמורה להיות בת 42 וכידוע הנסיכה נהרגה בתאונת דרכים כשהיא בת 37 שנים , חמש שנים לפני העשור המיוחל. הנסיכה היא דוגמא לאישה שלמעשה היה לה הכלולא היה לה כלום, היא זכתה לתהילת עולם , נישאה ליורש העצר הבריטי , ילדה שנינסיכים מקסימים, היו לה מאהבים ומעריצים ברחבי עולם, בארונה היו יצירות של גדוליהמעצבים, על גופה היא ענדה את התכשיטים היקרים ביותר. היא שימשה כיושבת ראש לעשרותאגודות ועמותות בענייני צדקה והתנדבות ברחבי עולם ולמרות הכל היא הייתה בולמיתובעלת נטיות דכאוניות ואובדניות. היא הולכה שולל על ידי מקורבים וסבלה מהתנכלויותשל משפחת המלוכה. עד למותה היא היית בשליטת ארבעה עשורים קשים עבורה ביחס ליסודהעצמי שלה. היא חוותה תקופות קשות ולא היית לה שליטה על חייה. כל זאת עמד להשתנותבגיל 42 כשהיסוד החשוב לה מופיע בחייה. אך ליקום יש אג'נדה משלו והוא החזיר אותהלבורא 5 שנים קודם לכן. כל זה בא ללמדנו שניתן להשיג הכל בחיים במובן החומרי בכלעשור בחיים, אך סיפוק ותחושת הגשמה, השתייכות, שלמות עצמית ותחושת שליטה על החייםמשיגים רק כאשר היסוד השימושי או המסייע מופיעים בעשור או בשנהמסוימת.

לסאדאם חוסיין מפה חלשה רגילה, לא מהסוג של ללכת בעקבות המנהיג - סוג מפות שמאפיינות מפות של פוליטיקאים , מנהיגים ודומיהם . היסוד השימושי שלו הואמים. היסוד המסייע הוא העץ למרות שהוא נולד מהמים ולא המזין שלהם.

היסודהחזק ביותר במפתו הוא יסוד האדמה, המייצג את פרמטר השפע שלו ואת דמות האב במפתו. יסוד זה הוא המקור הגדול לצרותיו, מכיוון שלאדמה יש תכונה שהכל סובב סביבה ועליה. הצורך שלו בשליטה, בנכס , באדמות וברכישות מטורפות, גובל בכפייתיות ובאובססיביות .

בגיל 37 בשנת 1974 היסוד השימושי בחייו, יסוד המים, נכנס למפתו לעשרים שנה ,בתחילה חולדה (מים ין). השילוב של חולדה ושור יוצר עודף של יסוד אדמה ( טרנספורמציה ) כך שהמים מספקים לו הרבה תמיכה אך גם יוצרים תאבון גדוללאדמה.

העשור שלאחר מכן הוא של חזיר (מים יאנג.) זה עשור שהחל ב- 1984 ונמשךעד סוף 1993. בעשור הזה התיאבון שלו לאדמה ( יסוד השפע במפתו ) גדל והוא הסתבך בשתימלחמות, האחת עם איראן והשניה עם העולם כולו במלחמת המפרץ הראשונה בשנת 1991. אתשתי המלחמות האלה הוא שרד , הצליח להגדיל את ארסנל הנשק שלו ואת ההון האישי שלו עלחשבון ארצו ובני עמו.

בשנת 1994 היסוד הזה התחלף ליסוד האדמה יאנג. יסוד זהמייצג עבורו שוב את יסוד השפע שהוא המקור לצרותיו. מאחר ויסוד זה מזיק לו, הואהיסוד העוין בהיותו שולט על היסוד השימושי. הוא חווה צמצום משמעותי ביסוד זה, מאחרוהוא דיקטטור מהסוג הגרוע ביותר , הוא חווה בגדול את אימרתו של לואי ה- 14 מלך השמש : המדינה זה אני ! וככזה הוא הפסיד נתחים רבים מארצו. כתוצאה מהמלחמה הקודמת ב- 1991, האמריקאים שלטו על שטחים רבים בארצו. הכורדים שלטו על שטחים רבים בצפון, וארצו חוותה סנקציות כלכליות קשות במהלך העשור האחרון. אך עדיין הוא החזיק מעמדלמרות איבוד נתחים הקשורים לפרמטר השפע במפתו. כך שבמהלך כמעט שלושה עשורים הואמצליח לשרוד ולהתל בכולם.

בשנת 2004 שוב מתחלף העשור במפתו , ליסוד המתכת יןשמסמל יותר מכל את קיצו. המתכת במפתו מייצגת את פרמטר הכוח שהוא חזק אצלו, אךבהיותו בעל מפה חלשה רגילה, יסוד זה הוא שלילי עבורו מכיוון שהוא תמיד שולט והורסאת יסוד העצמי. כאשר יסוד כזה מופיע במפה של פוליטיקאי, איש שלטון ושררה או אישציבור הוא מסמל את סופו. לנו רק ניתן לתהות על האימרה העתיקה " נפתלות הן דרכיהאל".
 
סאדאם חוסיין
מאת: זהר אהליאב

נתונים : מאסטר ג'וזף יו

הערהחשובה:
יחוס איכות הין והיאנג לחיות אינה כמקובל אלא נהוגה רק בטכניקת ארבעתעמודי הגורל: בשיטה הפנימית המתחילה את המעגל בחיה הראשונה ומיחסת לה את האיכותהיאנגית. לדוגמא , החזיר הוא החיה הראשונה מיסוד המים ולכן מייחסים לו את איכותהיאנג, אך בשיטה החיצונית החזיר הוא חיית ין בהיותו החיה ה-12.

כל החיותהזוגיות הן נקביות בעוד שכל החיות הפרטניות הן בעלות איכות יאנג. כך שיוצא :
השיטה הפנימית
השיטה החיצונית
חיה
ין
יאנג
חולדה
ין
ין
שור
יאנג
יאנג
טיגריס
ין
ין
ארנבת
יאנג
יאנג
דרקון
יאנג
ין
נחש
ין
יאנג
סוס
ין
ין
כבשה
יאנג
יאנג
קוף
ין
ין
תרנגול
יאנג
יאנג
כלב
יאנג
ין
חזיר


סאדאםחוסיין
8:55 1937. 4. 28
בגדד

238 - 160 +

פרמטר וחוזק
יסוד
עמוד השעה
עמוד היום
עמוד החודש
עמוד השנה
עצמי- 112
עץ
מתכת יאנג
עץ ין
עץ יאנג
אש ין- גזע
ביטוי- 50
אש
דרקון - ענף
תרנגול- ענף
דרקון - ענף
שור - ענף
שפע- 180
אדמה
אדמה יאנג
מתכת ין
אדמה יאנג
אדמה ין
כוח- 110
מתכת
עץ ין
 
עץ ין
מים ין
תומכים-48
מים
מים ין
 
מים ין
מתכת ין


מים ין
מים יאנג
מתכת ין
מתכת יאנג
אדמה ין
אדמה יאנג
אש ין
ארנבת
טיגריס
שור
חולדה
חזיר
כלב
תרנגול
עץ ין
עץ יאנג
אדמה ין
מים ין
מים יאנג
אדמה יאנג
מתכת ין
7-17
17-26
27-36
37-46
47-56
57-66
67-76אין זה המקום לעשות ניתוח אופיואישיות לרודן המודח והמושחת הזה. המטרה היחידה היא להסביר את הדרך בה פועל היקוםברמה האישית, על ידי הבנה של עשורי הגורל של סאדאם חוסיין ביחס ליסוד השימושי שלו.

היסוד השימושי הוא למעשה היסוד החשוב ביותר במפה, זה היסוד שכאשר הוא נוכחבחייו של האדם באחד העשורים או השנים, או כאשר הוא מיושם בפנג שואי של הבית והעסקובא לידי ביטוי ברמה פיסית רגשית מנטלית ורוחנית הוא מאזן את המפה באופן קוונטילחלוטין. כשהוא זמין הוא פועל ומופעל על ידי ארבעת האלמנטים האחרים ויוצר דינימיקהחדשה שמאפשרת לאדם לפעול מתוך תחושת שליטה על חייו. האדם הופך להיות היוצר של חייו , הוא יותר משפיע ממושפע, יותר גורם מאשר תוצאה של עבר.

ישנם אנשים שהיסודהשימושי, או זה שמזין אותו, המכונה היסוד המסייע, מופיעים במפותיהם במהלך מספרעשורים. בתקופות אלה הם מסוגלים להישגים והצלחות גדולות יחד עם תחושת סיפוק ושייכותלחיים.

דוגמא טובה לכך היא מפתה של הנסיכה המנוחה דיאנה, שהיסוד השימושיבמפתה מגיע רק כשהיתה אמורה להיות בת 42 וכידוע הנסיכה נהרגה בתאונת דרכים כשהיא בת 37 שנים , חמש שנים לפני העשור המיוחל. הנסיכה היא דוגמא לאישה שלמעשה היה לה הכלולא היה לה כלום, היא זכתה לתהילת עולם , נישאה ליורש העצר הבריטי , ילדה שנינסיכים מקסימים, היו לה מאהבים ומעריצים ברחבי עולם, בארונה היו יצירות של גדוליהמעצבים, על גופה היא ענדה את התכשיטים היקרים ביותר. היא שימשה כיושבת ראש לעשרותאגודות ועמותות בענייני צדקה והתנדבות ברחבי עולם ולמרות הכל היא הייתה בולמיתובעלת נטיות דכאוניות ואובדניות. היא הולכה שולל על ידי מקורבים וסבלה מהתנכלויותשל משפחת המלוכה. עד למותה היא היית בשליטת ארבעה עשורים קשים עבורה ביחס ליסודהעצמי שלה. היא חוותה תקופות קשות ולא היית לה שליטה על חייה. כל זאת עמד להשתנותבגיל 42 כשהיסוד החשוב לה מופיע בחייה. אך ליקום יש אג'נדה משלו והוא החזיר אותהלבורא 5 שנים קודם לכן. כל זה בא ללמדנו שניתן להשיג הכל בחיים במובן החומרי בכלעשור בחיים, אך סיפוק ותחושת הגשמה, השתייכות, שלמות עצמית ותחושת שליטה על החייםמשיגים רק כאשר היסוד השימושי או המסייע מופיעים בעשור או בשנהמסוימת.

לסאדאם חוסיין מפה חלשה רגילה, לא מהסוג של ללכת בעקבות המנהיג - סוג מפות שמאפיינות מפות של פוליטיקאים , מנהיגים ודומיהם . היסוד השימושי שלו הואמים. היסוד המסייע הוא העץ למרות שהוא נולד מהמים ולא המזין שלהם.

היסודהחזק ביותר במפתו הוא יסוד האדמה, המייצג את פרמטר השפע שלו ואת דמות האב במפתו. יסוד זה הוא המקור הגדול לצרותיו, מכיוון שלאדמה יש תכונה שהכל סובב סביבה ועליה. הצורך שלו בשליטה, בנכס , באדמות וברכישות מטורפות, גובל בכפייתיות ובאובססיביות .

בגיל 37 בשנת 1974 היסוד השימושי בחייו, יסוד המים, נכנס למפתו לעשרים שנה ,בתחילה חולדה (מים ין). השילוב של חולדה ושור יוצר עודף של יסוד אדמה ( טרנספורמציה ) כך שהמים מספקים לו הרבה תמיכה אך גם יוצרים תאבון גדוללאדמה.

העשור שלאחר מכן הוא של חזיר (מים יאנג.) זה עשור שהחל ב- 1984 ונמשךעד סוף 1993. בעשור הזה התיאבון שלו לאדמה ( יסוד השפע במפתו ) גדל והוא הסתבך בשתימלחמות, האחת עם איראן והשניה עם העולם כולו במלחמת המפרץ הראשונה בשנת 1991. אתשתי המלחמות האלה הוא שרד , הצליח להגדיל את ארסנל הנשק שלו ואת ההון האישי שלו עלחשבון ארצו ובני עמו.

בשנת 1994 היסוד הזה התחלף ליסוד האדמה יאנג. יסוד זהמייצג עבורו שוב את יסוד השפע שהוא המקור לצרותיו. מאחר ויסוד זה מזיק לו, הואהיסוד העוין בהיותו שולט על היסוד השימושי. הוא חווה צמצום משמעותי ביסוד זה, מאחרוהוא דיקטטור מהסוג הגרוע ביותר , הוא חווה בגדול את אימרתו של לואי ה- 14 מלך השמש : המדינה זה אני ! וככזה הוא הפסיד נתחים רבים מארצו. כתוצאה מהמלחמה הקודמת ב- 1991, האמריקאים שלטו על שטחים רבים בארצו. הכורדים שלטו על שטחים רבים בצפון, וארצו חוותה סנקציות כלכליות קשות במהלך העשור האחרון. אך עדיין הוא החזיק מעמדלמרות איבוד נתחים הקשורים לפרמטר השפע במפתו. כך שבמהלך כמעט שלושה עשורים הואמצליח לשרוד ולהתל בכולם.

בשנת 2004 שוב מתחלף העשור במפתו , ליסוד המתכת יןשמסמל יותר מכל את קיצו. המתכת במפתו מייצגת את פרמטר הכוח שהוא חזק אצלו, אךבהיותו בעל מפה חלשה רגילה, יסוד זה הוא שלילי עבורו מכיוון שהוא תמיד שולט והורסאת יסוד העצמי. כאשר יסוד כזה מופיע במפה של פוליטיקאי, איש שלטון ושררה או אישציבור הוא מסמל את סופו. לנו רק ניתן לתהות על האימרה העתיקה " נפתלות הן דרכיהאל".
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים