פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
כוכבים מעופפים בעסקים
כשבוחרים עסק, משרד או נכס נדל"ני יש להתחשב בכוכביםהמעופפים של המבנה. הכלל קובע שכוכבי המים משפיעים על הצד הפיננסי של העסק וכוכביההר משפיעים על הצד התפקודי של העובדים והבעלים. התפקודיות כוללת אמינות, יושררווחה ובריאות העובדים.

הצד הדומיננטי ביותר בעסק הוא הכלכלי-עסקי אך הצדהתפקודי חשוב לא פחות. עסק יכול להכיל כוכבי מים מבורכים ביותר ולהביא הרבה שפע אךאם במיקומם של כוכבי ההר השליליים בעסק ממוקמות פונקציות כמו קופה רושמת, ניהול, הנהלת חשבונות ,אזי יש סיכונים של גניבות ומעילות בעסק, ניהול כושל או תחלואה גדולהשל העובדים, כך שלאורך זמן יתברר שעסק זה נושא הפסדים רבים.
המטרה היא להגיעלאיזון בין כוכבי המים וההר של העסק.

הכלל הראשי קובע שכוכבי מים חיוביםבדלתות ופתחים נחוצים לצד הפיננסי וכוכבי הר חיוביים בחדרים עצמם נחוצים לתפקודהעובדים ובריאותם.

החל משנת 2004 עד שנת 2024 הכוכבים החיוביים הם 8 , 9 , 1ובמידה פחותה יותר הכוכבים השימושיים 3 ו- 6.

ככוכבי מים נעדיף אותם בפתחיםשל המבנה בעיקר דלת הכניסה הראשית לעסק והכניסות לחדרים עצמם. חשיבות נוספת ישלנוכחות של כוכבי מים חיוביים בחדרים או בסקטורים פעילים במיוחד. ככוכבי הר נעדיףאותם בחדרים או סקטורים בהם עיקר הפעילות מתנהלת בישיבה.

המצב האידיאלי נוצרכשבדלת הכניסה לעסק או לחדר יש כוכב מים חיובי ובחדר עצמו יש כוכב הר חיובי.
מאחר ובכל מבנה חמשת הכוכבים 1 , 3 , 6 , 8 ו – 9 מופיעים הן ככוכבי הר והןכוכבי מים , האפשרויות לתכנון נכון של המבנה הן גדולות יותר ממה שניתן לשער בדרךכלל.

הטבלה הבאה מסכמת את סוגי התפקודים העסקיים של הכוכבים המעופפים :
x
כוכב 9
כוכב 8
כוכב 6
כוכב 3
כוכב 1
זמינות\שימושיות
צ'י עולה
צ'י משגשג
צ'י שימושי
צ'י שימושי
צ'י עתידי
כוכב הר
לימודים, ישיבות, סעור מוחות, סדנאות
שולחן מנהלים, דלפק, קופה רושמת
חדר מנהלים, ניהול חשבונות, כספרות
פקס, טלפון,
מיקום עובדים חשובים
כוכב מים
יחצ"נות, נציגי מכירות
דלתות, פתחים, מנהלים,
הנהלה, אדמיניסטרציה, פיקוח
יזמות, שיווק, תכנון
דלת כניסה
מיקום
כניסות וחדרים, חלון ראווה, דלפקי מכירות, תצוגה
דלת כניסה ראשית ומשנית.
כניסות וחדרים
קבלה, פקס, מרכזיה, טלפון
כניסה


יש להיזהר ממיקומם של כוכבי המים וההרהשליליים. הכוכבים 2 , 4 ,5 , ו – 7 מייצגים אנרגיה בעייתית עד שלילית בעידןהנוכחי.

כוכב 7 הוא כוכב העידן הקודם והוא מייצג צ'י דועך. הוא עדיין משפיעלחיוב אך השפעתו מתמעטת.

כוכב 4 אינו זמין ואינו שימושי בעידן והוא מביאלפרסום שעלול להיות שלילי כי הוא מחבר בין פרסום מקצועי אך גם בעיות הקשורות למיןורומנטיקה.

הכוכבים 2 ו - 5 הם שלילים ומביאים לעסק בעייתיות בתחום הכספיםומערכות יחסים קשות בין עובדים למעבידים ובין בעלים לרשויות. לכן יש לנטרל אתהשפעתם השלילית על ידי " כליאתם " בחדרים בעלי תפקוד פאסיבי כמו חדרי שירותים, מחסנים, מטבחונים וכו'.

הטבלה הבאה מסכמת את התפקודים של הכוכבים האלה בתחוםהעסקי.
x
כוכב 7
כוכב 5
כוכב 4
כוכב 2
זמינות\שימושיות
דעיכה
שלילית
שלילית
שלילית
כוכב הר
דלפקים
שירותים, מחסן
מחסנים,
שירותים
כוכב מים
מכירות
מטבחון
תצוגה
מטבחון


דוגמא :
חנות ברחוב דיזנגוף עםחזית 2\3 W מעידן 7
1 מים 6 בסיס 6 הר
5 מים 2 בסיס 1 הר3
מים 4 בסיס 8 הר
2 מים 5 בסיס 7הר
9 מים 7 בסיס 5 הר
7 מים 9 בסיס 3 הר
6 מים 1 בסיס 2 הר
4 מים 3 בסיס 9 הר
8 מים 8 בסיס 4 הר


בעסק זה יש אפשרות למיקוםדלת הכניסה הראשית באחד משלושת הסקטורים הבאים : דרום מערב, מערב או צפוןמערב.

בבדיקת כוכבי המים מתגלה שהסקטור הצפון מערבי מכיל את כוכב המים 8שהוא הכוכב המבורך ביותר בעידן לכן את דלת הכניסה יש למקם בסקטור הצפוןמערבי.

בתוך העסק עצמו כוכב ההר 8 שהוא הכוכב המבורך ביותר של העידן נמצאבסקטור הדרום מערבי , לכן במיקום זה יש להציב דלפק, קופה רושמת או כל תפקוד אסטרטגיחשוב אחר.

כשכוכב 8 אינו ניתן להפעלה, בודקים את הכוכב הבא בזמינותו, כוכבמספר 9 . ככוכב מים הוא ממוקם במרכז העסק , וכוכב הר הוא ממוקם בצפון.

במידהוגם כוכב זה אינו ניתן להפעלה או לשימוש מסיבות שונות, משתמשים בכוכב בעל הזמינותהעתידית, כוכב מספר 1.
בעסק זה כוכב 1 ככוכב מים נמצא בסקטור הדרום מזרחי, וככוכב הר הוא ממוקם בסקטור הדרומי.
במידה וההפעלה של כוכב זה היא בעייתיתמשתמשים בשני הכוכבים השימושיים 3 ו- 6 ככוכבי מים והר.

אך ככלל יש לזכורשהשפע והיעילות של העסק נקבעים על פי מידת הפעלתם של כוכבים בעלי זמינותגדולה.

במידה וכוכבים שליליים כמו 2 ו – 5 ובנסיבות מסוימות גם הכוכבים 4 ו- 5 נמצאים בדלת הכניסה ובמיקומים אסטרטגיים בעסק יש לנטרלם .
 
לייבסיטי - בניית אתרים