פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
מבוא לאסטרולוגיה סינית
האסטרולוגיה הסינית שונה מאוד מהאסטרולוגיההמערבית. היא יותר מדויקת בנוגע לאירועים ותאריכים, אך מקובעת יותר מהמערבית באשרלאפשרויות של האדם לשלוט בגורלו.

ממציא הטכניקה של ארבעת עמודי הגורל, הואהפילוסוף הסיני טסו פינג שחי במאה העשירית לספירה. הטכניקה שפיתח נשענת על מהות ספרהתמורות הסיני ה"אי צ'ינג", שהוא הטקסט הנבחר והנעלה של התרבות הסינית, העוסק בהבנתחוקי הטאו וישום חוקי הין והיאנג של היקום.

בדומה לאסטרולוגיה מערבית, גםבסינית הכלים הבסיסיים הם תאריך הלידה המדויק של האדם, הכולל שנה, חודש, יום ושעה. בעזרת ספר (כיום בעזרת תוכנות פשוטות הניתנות להורדה חינם מהרשת ), שנקרא מחזורעשרת אלפים השנים, מחשבים את ארבעת עמודי הגורל, ורושמים אותם בטור אנכי. כל חיהרשומה כזוג, בשילוב המכונה ענפים ארציים וגזעים שמיימים, שמשמעותו הוא, שכל אחתמארבעת החיות האישיות של האדם הנבדק היא גם בעלת מטען אנרגטי נוסף המופיע כאלמנטואנרגית ין או יאנג. החיות מכונות ענפים ארציים ואילו היסוד והאיכות האישית מכוניםגזעים שמיימים.

ארבעת החיות האישיות מייצגות צדדים שונים בהוויתו של האדם. בפנג שואי משתמשים בידע זה כדי לאבחן בעיות בריאות, בעיות כלכליות או זוגיות, שלאתמיד מתבטאות בצורה ישירה בפנג שואי הרגיל. חשוב לזכור שכל חיה שולטת בבית על גיזרהצרה מאוד בת 15 מעלות בלבד. חשוב לוודא שבבית המגורים מיקום החיה האסטרולוגיתהראשית, שמכונה 'חיית השנה' לא יימצא במיקום השירותים, האמבטיה או כיור המטבח. לפעמים נוכחותו של חפץ כבד מאוד ומאסיבי במיקום החיה האישית עלול לגרום לבעיותבריאות.

כדי לברר את הנושא, יש לחלק את תוכנית הבית ל - 8 חלקים ( בניגודלחלוקה הרגילה ל- 9 סקטורים), למצוא את מרכז הבית, וממנו לאבחן את הצפון המדויקושאר הכיוונים. אי אפשר לעשות זאת ישירות על תוכנית אדריכלית ללא מציאת הצפוןהמדויק של הבית ממרכזו.

הטבלה הבאה מסכמת את מיקומי החיות האסטרולוגיותביחס לכיווני השמיים:
מעלות
מיקום
חיה
7.5-352.5
צפון
חולדה
22.5-37.5
צפון - צפון מזרח
שור
52.5-67.5
מזרח - צפון מזרח
טיגריס
82.5-97.5
מזרח
ארנבת
112.5-127.5
מזרח - דרום מזרח
דרקון
142.5-157.5
דרום - דרום מזרח
נחש
172.5-187.5
דרום
סוס
202.5-217.5
דרום - דרום מערב
כבשה
232.5-247.5
מערב- דרום מערב
קוף
262.5-277.5
מערב
תרנגול
292.5-307.5
מערב - צפון מערב
כלב
32.5-337.5
צפון - צפון מערב
חזיר

לאחר שהבית נבדק ביחס לחיות האסטרולוגיותניתן לאתר היכן ממוקמת כל חיה מתוך ארבעת החיות האישיות במבנה הנבדק. סיני מסורתייעדיף להעתיק את חדר השירותים או האמבט למיקום אחר במידה ואחת מהחיות האישיות שלונמצאת במיקום של האסלה, כיור האמבט או לפעמים אפילו תנור הבישול והכירים. אם אחתמהחיות לא נמצאת במיקום המוגדר כשלילי כדאי להפעיל את המקום בדרך הנכונה. לדוגמא, במידה והבדיקה העלתה שהתרנגול הוא החיה השנתית של האדם הנבדק, יש לבדוק מה ממוקםבסקטור המערבי של הבית, כידוע המערב מיוחס ליסוד מתכת קטנה ולטריאגרמה טואי (דואי) יש לבצע חיזוקי פנג שואי תואמים. חשוב לזכור שבפנג שואי מסורתי שמים את הדגש הגדולביותר על החיה השנתית ובעדיפות שניה על חיית השעה ונהוג להתעלם מחיית החודש והיוםבחיזוקי ותיקוני פנג שואי. במידה וגם חיית השנה זהה לחיית השעה יש לבדוק את הביתבזהירות ובדייקנות, כי אם ימצא ששתי החיות האלה נמצאות במיקום האסלה, האמבט אוהכיריים אז המצב בעייתי במיוחד ואז יש צורך לבצע תיקונים מיוחדים,


מהותארבעת החיות :

החיה הראשונה - חיית השנה - מייצגת את המהות הבסיסית של האדםומכונה מורשת רוחנית. על פי חיה זו היסוד המאפיין אותה והאיכות שלה ( ין או יאנג ) ניתן להסיק פרטים על הגנטיקה הרוחנית של האדם, מה הוא הביא עמו לחיים אלה.

החיה השניה - חיית החודש - מייצגת את בית הגידול של האדם, את המורשתהתרבותית שלו, את מערכות האמונה, דפוסי החשיבה והחינוך שהאדם קיבל בילדותו מהוריו, בגן, בבית הספר וכך הלאה.

החיה השלישית - חיית היום- מייצגת את האישיות, השאיפות, הרצונות והתקוות של האדם. למעשה היא די מקבילה למזל האופק באסטרולוגיההמערבית. זו המסיכה של האדם שמייצגת את המימד האשלייתי של החיים, היא מהווה ראילרצונותיו של האגו ולא לצרכים של האני.

החיה הרביעית - חיית השעה - מייצגתאת דרך החיים והפעולה של האדם. חיה זו מציגה את החיים המתנהלים בתחום של עבודה, קריירה, זוגיות, מערכות יחסים וכו'. היא מציגה את ההתנהלות בפועל.

יחסיגומלין בין החיות
החיות מנהלות בינן לבין עצמם מערכות יחסים מורכבות. ישנן חיותשאוהדות אחת את רעותה וישנן כאלה שאוהדות פחות, בלשון המעטה. חייו של האדם בפועל הםתוצאה של מערכת היחסים בין החיות (ענפים ארציים) לבין האלמנטים ואיכויות הייןוהיאנג (גזעים שמיימים).
קיימות שלושה קטיגוריות של מערכות יחסים בין החיות: חיובית, שלילית או ניטרלית, שגם בינן לבין עצמם נחלקות לתת-קטיגוריות. מערכותהיחסים בין החיות מתבטאות בשני אופנים, האחד בין בני האדם והשני בין האדם לעצמו. ישנם מקרים רבים שמתוך ארבעת החיות של האדם, שניים או שלושה נמצאים במערכות יחסיםשליליות בינן לבין עצמם.

מערכות יחסים שליליות
סוג ראשון של מערכותיחסים קשות היוצרות קונפליקט נקרא מולות (מלשון מול). הכוונה למערכות יחסים מקוטבותהנוצרות בין החיות הנמצאות אחת מול השניה. בעולם המערבי מבינים זאת כמושגהפסיכולוגי פרויקציה (השלכה). בשפה פשוטה יותר מכנים זאת עיקרון המראה: כאשר אדם, משנתון מסוים, פוגש אדם אחר משנתון המיוצג על ידי החיה הנמצאת בזוית של 180 מעלותלחיה השנתית שלו הוא עלול לפתח כלפי אדם זה אנטיפטיה בסיסית הנובעת מכך שהוא מזההבאדם השני תכונות קשות הנמצאות בו באופן לא מודע או מודע. אם כי, עיקרון זה לא פועלתמיד בצורה כל כך מיכניסטית.
לדוגמא, בן מזל חולדה מתקשה במערכות יחסים עם בנימזל סוס. הסיבה לכך היא ברורה וטבעית, חולדה מייצגת את הלילה, את הנסתר, הנחבא, ערמומיות, אגירה, חשיכה. לעומת זאת, הסוס מייצג את האור וצהרי יום, הוא מוחצן, גאותן וכו'. כשבני מזל זה נפגשים, כל אחד רואה בשני תכונות שהוא אינו מכבד או שהואמעריץ בסתר ומתקשה להתחבר אליהן. למעשה כל זוג חיות הנמצאות במולות הן מודע ותתמודע. ואכן החולדה מייצגת את התת מודע של הסוס , את כל אותם חלקים שטיפוס סוס מתקשהלקבל ולהפנים ולהיפך. הטבלה הבאה מסכמת את המולויות של החיות ומשמעותן.
המשמעות
החיות
חוסר תקשורת בסיסית, החולדה שולטת בסוס ומכבה אותו. תחרותיות , לוחמנות, אימפולסיביות
חולדה וסוס
כבדות, איטיות, עדיפויות שונות, קצב שונה
שור וכבשה
שנאה הדדית שנובעת מאינדבידואליות מוקצנת ואי יכולת לותר. אימפולסיביות
טיגריס וקוף
חיי מין גרועים, מריבות וחיכוכים על רקע תרבותי, מקצבים שונים
ארנבת ותרנגול
מריבות ותחרותיות, אויבות בסיסית
דרקון וכלב
חוסר הסכמה בסיסית, מלנכוליה, חוסר הבנה
נחש וחזיר

חשוב לזכור שמערכות היחסים המופיעותבטבלה, עוסקות גם במערכות יחסים פנימיות של האדם עם עצמו. לדוגמא, אם לאדם מסוים ישחולדה כחיית השנה, המייצגת את המהות שלו וגם יש לו סוס כחיית השעה, המייצג את דרךהפעולה וההתנהלות בחיים. יווצר מצב של קונפליקט בין המהות הבסיסית שלו של חולדההשואפת למופנמות, שקט, חסכנות וערמומיות לבין אורח החיים שלו בפועל שמיוצג על ידיהסוס ומדבר על מוחצנות, יוהרה, התלהבות, שליטה וכו'.

סוג שני של מערכותיחסים עוסק בקונפליקט פנימי שאינו מושלך כלפי הזולת אך מורגש אצל האדם עצמו ויוצרתחושה פנימית של אי שביעות רצון וצורך פנימי להביא לשינוי. בעוד שפעמים רבותהקונפליקט הקודם, קונפליקט המולות, נפתר על ידי השלכה ומציאת הבעייה אצל האחר, במקרה של הקונפליקט השני יש צורך בלתי נלאה לפתור את הקונפליקט המתעורר בדרך זו אואחרת. הקונפליקט השני מדבר על מערכות יחסים בעיתיות בין חיות הנוהגות לפתור אתבעיותיהן בדרכים שונות. הפתרונות של חיות אלה נעים תמיד על הציר בין אנוכיותוהתעסקות בעצמי בלבד לבין התחשבות בצורכי הזולת והחברה. קונפליקט זה מתחדד כמובןכשהחיות הנמצאות בקונפליקט זה, הן החיות האישיות של האדם. כאשר נוצר קונפליקט כזהבין אנשים, אחת הדרכים היא פשוט לזוז הצידה כדי להימנע מקונפליקט ועימות. אך כאשרשני עמודי גורל אישיים יוצרים את הקונפליקט מהסוג השני בנפש האדם, נוצרת בעיהשדורשת את פתרונה די מהר. נכון, בקונפליקט מהסוג השני אין נטייה לראות את הצד השניכאחראי או אשם במצב, אך התנהגותו של בעל הקונפליקט יכולה להשפיע לרעה על הסובביםאותו ולהתבטא בכעס, אלימות, חשדנות וכו'.
הטבלה הבאה מסכמת אתמערכות היחסים הקשות בין החיות על פי הקונפליקט השני:
ארנבת
חולדה
תרנגול
חולדה
כלב
שור
דרקון
שור
סוס
ארנבת
כבשה
דרקון
טיגריס
נחש
קוף
נחש
תרנגול
סוס
כלב
כבשה
חזיר
קוף


מערכות יחסים חיוביות

מערכותיחסים אלה מבוססות על חלוקת המעגל לשלוש ויצירת זווית של 120 מעלות בין החיות. מצבזה יוצר הרמוניה וזרימה בין החיות, ומחלק אותן למעשה לארבעה קבוצות. כל קבוצה יוצרתבינה לבין עצמה מערכת יחסים הרמונית ביותר.

הקבוצה הראשונה מכונה הקבוצההתחרותית ומכילה את החיות הבאות : חולדה, קוף ודרקון. שלושה טיפוסים מאוד דינמייםופעלתניים, שזקוקים תמיד למרחב פעולה ותנועה ומתעוררים מהר לכל אתגר המכוון אליהם. כל אחד מהם מפעיל את השני לדינמיקה מלאה .
הקבוצה השניה מכונה הקבוצה המנטליתוהיא כוללת את החיות הבאות : נחש, תרנגול ושור. בני קבוצה זאת. הם בעלי החזון, אךגם הפרגמטיים מבין כל החיות. הם משלבים מחשבה ועשייה ומונעים מתוך הגיון ואינטלקטבריא.
בקבוצה השלישית נמצאים העצמאיים, והיא מכילה את החיות הבאות: סוס, כלב, טיגריס. שלושה טיפוסים אמוציונליים, הזקוקים לחופש , עצמאות אישית וניחנו בחוסרמנוחה תמידי, המדרבן אותם לפעולה.
הקבוצה הרביעית מכונה השלישיה הדיפלומטיתומכילה את החיות הבאות : ארנבת, כבשה וחזיר.בני קבוצה זאת, מעודנים, משתפי פעולה, רגישים ורגשנים, זקוקים לתמיכה ונוטים לרצות את הזולת.

הטבלה הבאה: מסכמתאת מערכות היחסים ההרמוניות
סוס - כלב - טיגריס
חולדה - קוף - דרקון
ארנבת - כבשה - חזיר
נחש - תרנגול - שור

חיזוקים והפעלות
על פיהמודל האסטרולוגי של הפנג שואי יש לחזק את הסקטורים האישיים בשתי רמות: הרמההראשונית והחשובה היא הרמה של היסודות השולטים על הסקטורים בו ממוקמות החיותהאישיות. הרמה השניה היא הרמה הסימבולית, ועוסקת בשימוש בסימבולים לצורך הפעלה שלהסקטור או החיה האישית.

הטבלה הבאה מסכמת את החיזוקים וההפעלות של הסקטוריםבבית\עסק:
אלמנט
סימבול
כיוון
חיה
מים - אקווריום , מזרקה , מפל, אמבט ציפורים.
הצבת פסלון של חולדה או של דרקון או קוף.
צפון
חולדה
אדמה- כלי קרמיקה וחימר, חלוקי אבן, מוצרי שיש.
פסלון של פרת השפע ,פסלון חימר של פרה,פסלון פרה מקריסטל טבעי.
צפון ,צפון מזרח
שור
עץ- עציצים או צמחים ירוקי עלווה
פסלון נמר מעץ או צילום ציור של נמר
מזרח ,צפון מזרח
טיגריס
עץ- עציצים צמחים ירוקי עלווה. מוצרים מעץ.
ציור\צילום\פסל של ארנבת רצוי מעץ אך רק בזוגות.
מזרח
ארנבת
אדמה- כלי אבן קרמיקה,חרס, טרקוטה
פסלון דרקון מחימר, קריסטל, חרסינה,או ציור\תמונה
מזרח ,דרום מזרח
דרקון
אש- זוג נרות אדומים, תאורה חזקה.
ציור \צילום של נחש באדום, או פסלון נחש מעץ.
דרום , דרום מזרח
נחש
אש- תאורה בהירה וחזקה, נרות, חפצים אדומים.
ציור\תמונה של סוס באדום לבן , פסלון סוס מעץ.
דרום
סוס
אדמה- קריסטלים טבעיים, קרמיקה ביחד עם נרות או תאורה חזקה.
פסלון של כבשה מעץ. ציור\תמונה של כבשה או גדי.
דרום, דרום מערב
כבשה
מתכת- פעמון רוח, כלי מתכת עגולים.
צילום\תמונה , או פסלון של קוף רצוי ביחד עם אפרסקים.
מערב, דרום מערב
קוף
מתכת- פעמוני רוח, כלי מתכת.
צילום\תמונה\ציור של תרנגול, פסלון של תרנגול מחימר.
מערב
תרנגול
מתכת- פעמוני רוח שישה מוטות חלולים,
צילום\ציור של כלב, פסל של כלב מקרמיקה או חימר.
מערב, צפון מערב
כלב
מים- מים זורמים כמזרקה, אקווריום.מפל,
ציור\צילום\תמונה של חזיר בר ליד מקורות מים.
צפון, צפון מערב
חזיר

עד עתה עסקנו באסטרולוגיה סינית על פיהענפים הארציים. אך חשוב מאוד גם להתייחס לגזעים השמימיים שהם האלמנטים. מערכתהיחסים בין האלמנטים היא עמוקה יותר ומדויקת יותר מאשר מערכת היחסים בין החיות עצמןאך גם דורשת ידע מדויק של שעת הלידה של הנבדק. בטכניקה זו בודקים את מערכת היחסיםבין האלמנטים שמייצגים את החיות, על פי מעגל הזנה ,יצירה לעומת מעגלהשליטה.

לדוגמא: במפתו של סאדאם חוסיין (על פי נתוני התקשורת) מגלים שהואטיפוס עץ הזקוק לאלמנט המים כדי להזינו, אך אלמנט זה חסר בו, ולעומת זאת, יש לוהרבה מאלמנט המתכת והאדמה, וגם קצת מיסוד האש. שלושת האלמנטים האלה מנהלים מערכתהזנה ויצירה: האש מזינה את האדמה ושולטת במתכת והאדמה מזינה את המתכת ששולטת בעץ..
יסוד האדמה אומנם מזין את המתכת אך גם שולט על יסוד המים שחסרים במפתו. יסודהעץ- מייצג את סאדאם עצמו. יסוד המתכת- מייצג את הכוחניות ויכולת האירגון שלווהשליטה החזקה שלו בעמו, אך גם את המתכת המופנית אליו ( מתכת שולטת בעץ ). יסודהמים- סכנות ומצולות, ההזנה של סאדאם ( יסוד העץ) מגיע ממקורות עלומים, מעצמוומפנימיותו. יסוד זה מסמל את התמיכה שהוא מקבל מאחורי הקלעים ובסתר.
יסוד האדמה- היסוד הבעייתי והמסוכן ביותר לסאדאם חוסיין מכיוון שיסוד זה מזין את המתכת שבלעדיוהיא לא תתקיים, אך בו בעת , שולט על יסוד המים המייצג את התמיכה לה הוא זקוק כלהזמן. יסוד האש- מייצג את הצבא הנשק וכוח הלחימה של סאדאם, יסוד זה ניזון מאש אך גםשולט במתכת. השנה אנחנו נמצאים בשנת נחש המתכת , חשוב להזכיר שגם שנת 1991, השנה בההתרחשה מלחמת המפרץ, הייתה אף היא שנת סוס מתכת שהתחלפה ב15.2 לשנת כבשת מתכת. כאשריסוד המתכת מתחזק מבחינה קוסמית, זה מעורר את סאדאם חוסיין להפגנת שרירים, תחושתהאיום כלפיו היא חזקה מאוד בשנים כאלה מכיוון שהוא עצמו שייך ליסוד העץ ומרגיש מאוים מיסוד המתכת.
 
לייבסיטי - בניית אתרים