פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
האם הדירה שרכשתי מתאימה לי ?
שילוב של שלושה סוגי מזל משפיעים על האדםוהם:
מזל השמים
המזל השמיימי , מה שמכונה קארמה, סך כל הבחירות המודעות והלאמודעות של האדם, זה נתון קבוע מולד וקבוע מראש.

מזל האדמה
מזל הפנג שוואישל האדם, כלומר מערכת היחסים בין הדירה\בית ליקום על פי חוקים קוסמולוגים.

מזל האדם
מזל הנקבע על ידי המודעות האישית של האדם, היכולת שלו להפניםלקחים ושיעורים ולנהל את חייו על פי הבנת הלקחים.

כל דירה או בית שהאדםבוחר לגור בו , מהוה תשקיף אמין ומדויק של מערכת האמונות, דפוסי החשיבה והאני מאמיןשל אדם זה, במודע או שלא במודע. הבית הוא התחום היחידי בחייו הפיסיים של האדם בוהוא מקיים את האינדבידואליות שלו ברמה מקסימלית. אנו נוטים לחשוב שלבוש מסמל את שיאהאינדיבידואליות החומרית, אך הבית הוא שמהווה את שיא היחודיות שלנו.

ביתמתאים ונכון מבחינה קוסמולוגית מביא לנו את האופציות המתאימות והנכונות לנו ומאפשרהפקת לקחים ושיעורים בחיים בדרך יותר קלה יחסית. בית הרמוני מאפשר חיים הרמוניים.

אך מה הוא בית נכון עבורי ? בית מרוווח ומודרני בשכונה טובה? בית צמוד קרקעבמושב נדרש? דירת גג מקסימה בכרך הגדול? בית בקומה עליונה או תחתונה ? וכו' וכו' וכו' , ישנם עשרות פרמטרים שיש לקחת בחשבון כשרוכשים דירה, אך רובם ככולם נוגעיםבאספקטים החומריים פיסיים של הבית ולא באספקטים האנרגטיים שלו.

בפנג שוואייש מספר טכניקות לבדיקת הבית: הטכניקה הראשונה נקראת פה צ'אי או שיטת שמונתהאחוזות, היא מיוחסת לרמה השניה של הפנג שוואי, אסכולת המצפן והיא מחשבת בדרךאריתמטית פשוטה את היחס בין תאריך הלידה של האדם ומיקום החדרים והחללים במבנה בוהוא מתגורר. זוהי שיטה אמינה, יעילה והיא מופיע במלואה באחת הכתבות בארכיוןהאתר.

ישנה עוד שיטה מאוד מעניינת ועמוקה שמחשבת את הכוכבים המעופפים שלהמבנה ביחס לתאריך הלידה של האדם. הפעם לא מהמרכיב הנומרולוגי של התאריך אלאמהמרכיב האסטרולוגי הידוע בשם ארבעת עמודי הגורל.

לצורך בדיקת הבית אנונעזרים בשני פרמטרים: האחד תאריך הקמת הבית או יותר נכון סיומו וכניסת הדייריםאליו, והשני תאריכי הלידה של הדיירים על פי נוסחת ארבעת עמודי הגורל. נושא חמשתהאלמנטים הוא הבסיס להבנת טכניקת ארבעת עמודי הגורל.

על פי הקוסמולוגיההסינית היקום מורכב מחמשה יסודות מים , עץ, אש, אדמה מתכת. המנהלים בינם לבין עצמםמערכת יחסים מורכבת ומיוחדת, כל אחד מהיסודות מנהל בו זמנית מערכת יחסים עם היסודותהאחרים.
מערכות היחסים ביניהם מוגדרות כמעגלים הפועלים לינארית וקווונטית בוזמנית, בדומה לפעולה של קרן אור שהיא גם גל וגם קרן בו זמנית.

מערכת יחסיםראשונה קרויה מעגל ההזנה \תמיכה \ יצירה. במעגל זה כל אלמנט תומך בזה שאחריו. לדוגמא יסוד העץ מזין את יסוד האש וכך הלאה.

מערכת יחסים שניה קרויה מעגלהשליטה\הרס. זה מעגל טבעי ורצוי שבו כל אלמנט שולט על אלמנט הנמצא שני צעדים ממנו, לדוגמא : יסוד העץ שולט על יסוד האדמה.

מערכת יחסים שלישית קרויה מעגלההחלשה, זהו מעגל פתלוגי מעיקרו שיש בו שימושים רבים בפנג שוואי להחלשה של אלמנטיםדומיננטים. למעשה מעגל זה פועל בניגוד לכיוון השעון, והוא היפוכו של מעגל ההזנהוהיצירה שפועל בכיוון השעון. לדוגמא : יסוד האדמה מחליש את אלמנט האש שנמצא לפניובמעגל היצירה הטבעי.

מערכת יחסים רביעית נקראת מעגל העלבה. במערכת זו אלמנטנשלט מעליב את האלמנט השולט בו. זה מעגל שלמעשה לא קיים בטבע, והוא תוצאה שלהתערבות של האדם בטבע על ידי שינוי של יעוד הקרקע, הטיית נהרות, כרייה מרובה וזיהוםאוויר. לדוגמא : יסוד העץ שולט על יסוד האדמה באופן טבעי, אך במעגל העלבה האדמההופכת להיות דומיננטית , במצבי רעילות למיניהם והורסת כל עץ שנשתל בה. מערכת היחסיםהזאת מוכרת לכל העוסקים ברפואה ופילוסופיה סינית ולעוסקים בפנג שוואי.

ישנהמערכת יחסים נוספת שהיא תוצר של היחס בין אלמנט לבין העונה בה הוא נמצא הטבלה הבאהמסכמת את הנושא:


עונה יסוד יסוד יסוד יסוד
מתכת עץ מים אש
אביבמתה משגשג חלשים נולדת
קיץ נולדת נחלש מתים משגשגת
סתיו משגשגת גווע נולדיםדועכת
חורף נחלשת נולד משגשגים מתה

אנו רואים על פי הטבלה הזאת שגםעוצמת היסודות מושפעת מהעונה בה הם נמצאים ,וכל זה קורה במחזוריות קבועה. חשובלציין שיסוד האדמה אינו מופיע כאן מכיוון שיסוד זה משתייך לכל העונות ולמעשה הואשולט על 18 הימים שבין עונה לעונה. כך שלכל עונה מוקצבים 72 יום .


בשלבזה יש לקחת את תוכנית הבית ולבדוק את הכוכבים המעופפים של המבנה. חשוב לזכור שיששתי בדיקות: האחת, בודקת את נוכחות הכוכבים המעופפים על פי מעלת דלת הכניסהוהאסכולה הוותיקה יותר שנחשבת לאותנטית לוקחת בחשבון את מעלת קיר הצב ( העורף שלהמבנה).

נאמר שיש לנו בית ששייך לטיפוס מזרח 2,3 ונבנה בעידן 7 . בבית\דירהזה מתגורר זוג צעיר , לאישה יש מספר קואה 8 (יסוד האדמה) ולבעל יש קואה 6 (יסודהמתכת).

ראשית יש לבדוק את הטאי צ'י של הבית. במשבצת מרכזית זאת אנו רואיםצירוף כוכבים , 9 כוכב המים ו 5 כוכב ההר.
זה השלב לבדוק את מידת ההתאמה ביןבני הבית למבנה עצמו.
האישה בעלת קואה 8 ( יסוד האדמה ) נמצאת במערכת הזנה עםכוכב המים של הטאי צ'י ,כי יסוד האש ( 9 ) מזין את יסוד האדמה ( 8 ) . הקואה שלה ( 8) נמצאת במערכת יחסים ניטרלית עם כוכב ההר ( 5 ) של המבנה הזה. ניתן לאמר שהביתהזה מתאים לה בהיבט ראשוני,
כלומר כוכב המים ( שפע ) וכוכב ההר ( בריאותומערכות יחסים ) מתאימים לה באופן אישי על פי מספר הקואה שלה.

שנית: ישלבדוק כעת את המשבצת המכילה את הקואה האישית שלה. זוהי המשבצת הצפון מערבית. בסקטורזה אנו רואים את הצירוף של 8 כוכב מים ו4 כוכב הר.
כוכב המים 8 מתאים לקואה שלהשגם הוא 8 , אך כוכב ההר 4 ששייך ליסוד העץ שולט בקואה האישית שלה ומחליש אותו. זאתאומרת שלמרות שבאופן כללי הבית הזה מתאים נראה שיהיו לה בעיות הקשורות לכוכב ההר, המייצג זוגיות, רומנטיקה, מערכות יחסים ובריאות. ומאחר וכוכב מעופף 4 מייצג גםאקדמיה, כתיבה וסקס והוא מופיע בהיבט שלילי בהקשר שלה, ניתן לשער שמגורים בבית זהיעוררו בעיות הקשורות למיניות ומערכות יחסים שלה עם בן זוגה.

דוגמאנוספת:
בית שנבנה אף הוא בעידן 7 כלומר בין השנים 1984-2004. ובעל אורינטציהדרום 2,3 .

כשבוחנים את הטאי צ'י מגלים שבסקטור מרכזי זה יש צירוף של כוכבמים 3 וכוכב הר 2, מעבר לעובדה שהצירוף הזה הוא שלילי בבסיסו בגלל טבעם של הכוכביםהמעורבים בו. כוכב המים (3 עץ ) שולט על כוכב ההר ( 2 אדמה ), צירוף כזה אומר, שכלבני האדם שנולדו עם קואה 2, 5 ו- 8 אינם מתאימים לבית זה. מכיוון שיסוד העץדומיננטי ושולט ביסוד האדמה. מלבד זאת ניתן לאמר שאמהות ( קואה 2 מייצג גם את דמותהאם ) המתגוררות בבית זה סובלות ממערכות יחסים בעיתיות עם הבן הבכור (קואה 3) , למרות שהסקטור המכיל את הקואה 2 מכיל את הצירוף החיובי של כוכב מים 8 וכוכב הר 6.


בשלב הבא יש לחקור את מפת ארבעת עמודי הגורל של בני הבית. מתוך ארבעתהעמודים, בודקים במיוחד את העמוד השלישי, המתאר את העצמי, את האישיות. בודקים איזוחיה ואיזה יסוד משתייכים לעמוד הזה.
נאמר למשל, שהאדם הנבדק הוא יליד קיץ ויסודהעמוד השלישי שלו הוא מים. במקרה כזה מסתכלים בטבלה של היחס בין העונה ליסוד ומגליםשבעונת הקיץ יסוד המים חלש ביותר ונחשב כמת, זאת אומרת שהיסוד הדומיננטי של הנבדק, יסוד המים חלש, וזקוק לחיזוק. וכאן נכנס לעניין מיקום הבית הנבדק והאפשרות לעשות בותיקונים, חיזוקים והפעלות בהתאם. במקרה שלנו יש צורך לחזק את יסוד המים במגוריהנבדק, אם הוא מתגורר בבית עם חצר, אז בניית מקור מים נעים בחזית, יעזרו להגביר אתעוצמת המים, אך אם מדובר בדירה, במקרה זה יש לחזק את יסוד המים בצפון או במזרח עלידי הוספה של אלמנט מים נעים, מזרקה, אקווריום וכו'.

במקרה שהעמוד הנבדק שלבעל הבית הוא למשל, יסוד האש , והוא נולד בקיץ. אז על פי הטבלה רואים שיסוד האשנמצא בשיאו בקיץ. אז ניתן לאמר שהוא מוגדר כטיפוס אש חזק, במקרה כזה יש לרסן אתיסוד האש על ידי יסוד המים השולט בו וביסוד האדמה שקולט את העודפים. גם במקרה זהעדיף לאדם כזה לגור בבית צמוד קרקע, שבו דניתן לעשות את התיקונים הנחוצים בחצר הבית , מיקום שמגביר את האפקטיביות של התיקונים והחיזוקים.
בשני המקרים האלה התיקוןהוא כמעט זהה, אך נובע ממקורות וסיבות שונות.
לייבסיטי - בניית אתרים