פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
 
איפה החזית שלי ?
זהר אהליאב

בפנג שואי ישנן שתי אסכולות לקביעת חזית ועורף הבית. שתי האסכולות מסתמכות על אותם פרמטרים אבל בעדיפותשונה.

הפרמטרים הנלקחים בחשבון הם :

1. HEAVEN CHI -
צ'י שמיימי - מיקום הפתחים הגדולים של הבית
2. EARTH CHI
צ'י אדמתי- השבילים, הכבישים ודרכיהגישה אל המבנה
3. HUMAN CHI
צ'י אנושי - הפתחים והכניסות אל המבנה .
4. MING TANG
המבואה המוארת - המקום מול החזית, בו נאסף הצ'י
5.
גובה פני הקרקע - העורף אמור להיות יותר גבוה מהחזית

האסכולה הסינית/מערבית גורסת שמיקוםה-HEAVEN CHI , כלומר הפתחים הגדולים הנפתחים כלפי חוץ, בדרך כלל המראה נשקף מחדרהאורחים בדירה ישראלית ממוצעת, הוא זה שמכיל את מרבית הצ'י השמיימי. כך שלכל דירהיש חזית אישית בכיוון של הפתחים הגדולים.על פי האסכולההזאת, הכוכבים פועלים בבית כצירופים. במידה ויש צירוף במעגל שליטה, יש צורך לגשרבין השנים על ידי הוספת היסוד המחבר. האסכולה הזאת היא מיסודה של מאסטר אווה וונגויש לה תומכים רבים בצפון אמריקה. מבדיקות שעמיתי ואני ערכנו במשך 4 שנים, גילינושגישה זו מאוד מעניינת כתיאוריה, אבלהיא אינה מעשית והמציאות מראה עובדות אחרות.האסכולה הסיניתהמסורתית גורסת שמיקום ה- HUMAN CHI , ה- EARTH CHI ביחד עם ה- MING TANG קובעיםלמעשה את חזית המבנה. על פי אסכולה זאת, בכל סקטור יש פעילות ברורה של כוכב אחד, אםזה חדר שינה, אזי כוכב ההר הוא דומיננטי, אם זה חדר פעיל כמו כניסה , חדר אורחיםוחדר עבודה אזי, כוכב המים הוא הדומיננטי, הצירופים באסכולה זו הם בעיקר פוטנציאלוהם מתממשים בתנאים מסוימים בלבד.

המשותף לשתי האסכולות הוא, שהן מכירותבתנאי השטח כמשפיעות על הכוכבים, כוכב הר זקוק להר (מבנה, הר, ין) מבחוץ, כוכב מיםזקוק למים (מרחב, תנועה, יאנג) מבחוץ כדי לפעול.
לפי האסכולה הראשונה לכלהדירות העורפיות של בניין מגורים ממוצע בתל אביב יש חזית אישית. לפי האסכולההשנייה, גם הדירות העורפיות מקבלות את אותה המפה כמו חזית הבית.

לכאורה שתיאסכולות שכל אחת מהן בטוחה ביעילותה ובשיטתה. בפועל רק אחת מתאימה למציאות והיאהאסכולה השנייה.

CASE STUDY 1

בית דירות מעידן 7 (1991) ברמת גן, ממוקם על ציר מזרח/מערב. הבניין בן 6 קומות, המכיל 12 דירות חזיתיות ו- 12 דירותעורפיות. לדירות העורפיות אין כניסה אחורית למבנה - הן משקיפות מערבה ויש להן מרחבגדול ומרשים.

ביקרתי באחת הדירות העורפיות שבעליה נמצא במצוקה קשה: בתוחלתה במחלה כרונית והוא נאלץ להפסיק את עבודתו כדי לטפל בבת החולה ביחד עם אשתו. בני הזוג אינם עובדים כשנה וחיים מחסכונות שצברו. בנוסף, הבן הבכור לקה בדיכאון קלכתוצאה מהמצב בבית.

אם בודקים את הדירה על פי האסכולה הראשונה , מקבליםשלדירה יש חזית מערבית הפונה למעלה ה- 276 .
דלת כניסה ממוקמת בצפון מזרח( כוכב 6 מים , כוכב 2 הר )
חדר השינה של ההורים ממוקם בדרום ( כוכב מים 5 , כוכבהר 1 )
חדר השינה של הילדה החולה ממוקם בדרום מערב ( כוכב מים 3, כוכב הר 8 )
צירופי הכוכבים האלה אינם מסבירים את המתרחש בבית.

לעומת זאת כשבודקיםאת הדירה על פי האסכולה השנייה מקבלים שבעצם החזית שלה זהה לחזית המבנה כולו ( 94 , מזרח ) ופיזור הכוכבים במבנה על פי האסכולה השנייה הוא :
דלת כניסה ממוקמתבצפון מזרח ( כוכב מים 2 , כוכב הר 6 )
חדר השינה של ההורים ממוקם בדרום ( כוכבהר 5 , כוכב מים 1 )
חדר השינה של הילדה החולה , ממוקם בדרום מערב ( כוכב הר 3 , כוכב מים 8 )
צירופי הכוכבים האלה מסבירים לחלוטין את המתרחש בבית.

CASE STUDY 2
בית דירות בגבעתיים מעידן 6, בניין בין 4 קומות, המכילדירות עורפיות הפונות לעבר פארק ויש להן חזית מרשימה, אבל אין להם חנייה אחוריתודלת כניסה אחורית. הדירות חזיתיות פונות אל הכביש הראשי ויש להן מבואה מוארתקלאסית.
בדירה הנבדקת מתגוררים זוג נשוי והורים לשתי בנות.
האב הוא מלחיןוכותב שירים מוכר בתחומו והאם היא מחנכת ומורה בבית ספר יסודי בעיר סמוכה.
זהבית מלא שמחה, בני הזוג אוהבים לארח אנשים כמעט כל ימות השבוע, הרבה ערבי שירהמתנהלים בבית הזה, כלי נגינה מסוגים שונים פזורים בסלון הרחב והיפה בסגנון כפרי. בני הזוג חיים באהבה והרמוניה מאז שהכירו לפני 32 שנה.

לפי האסכולה הראשונה ( HEAVEN CHI ) החזית האישית של הדירה פונה לדרום. פיזור הכוכבים הוא כדלקמן :
דלת כניסה ( מזרח ) כוכב מים 3 כוכב הר 9
חדר שינה הורים ( צפון מערב ) כוכב מים 9 כוכב הר 3
חדר שינה (צפון מזרח ) כוכב מים 7 כוכב הר 5 ( בת 1 , עםהרבה הצלחה במישור האישי והמקצועי )
חדר שינה ( צפון ) כוכב מים 5 כוכב הר 7 ( בת 2 עם הרבה קשיים ובעיות )

לכאורה כוכב 3 היה מאוד דומיננטי בעידן 7 הןככוכב מים בדלת הכניסה והן ככוכב הר בחדר שינה, אבל כשבודקים את הבית , על פי החזיתהראשית של המבנה שפונה לכיוון צפון מקבלים מפת כוכבים מעופפים המתאימה הרבה יותרלחיי בני הזוג, לעיסוק שלהם ולחיי החברה שלהם.

על פי האסכולה שקובעת אתהחזית לפי EARTH CHI , HUMAN CHI ו- MING TANG, מפת הדירה האישית, שלמרות שהיא פונהכולה לכיוון דרום ויש לה חזית מרשימה ולעיתים גם פעילה, דלת הכניסה הראשית והיחידהלמבנה, נמצאת בחזית הבניין כולו בצד צפון, כך שגם הדירה העורפית הזאת מקבלת את מפתהמבנה כולו שחזיתו פונה לכיוון צפון.

לפי האסכולה הזאת ( MING TANG , HUMAN CHI , EARTH CHI ) פיזור הכוכבים הוא כדלקמן :
דלת כניסה ( מזרח ) כוכב מים 9כוכב הר 3
חדר שינה הורים ( צפון מערב ) כוכב מים 3 כוכב הר 9
חדר שינה בת 1 ( צפון מזרח ) כוכב מים 5 , כוכב הר 7 ( הבת זכתה להצלחה לימודית, מקצועית וזוגיתבמהלך עידן 7 ) היא נשואה כיום וגרה בדירה אחרת עם בעלה.
חדר שינה בת 2 ( צפון ) כוכב מים 7 , כוכב הר 5 ( קשיים שאפיינו את הבת הן במישור המקצועי והן במישורהאישי )
ברור לחלוטין שגישת האסכולה השנייה מתאימה יותר למה שמתרחש בתוך המבנה.


CASE STUDY 3
דירה עורפית בקומה ה - 6 בבנין מגורים מעידן 6 בשכונתנווה אביבים.
בדירה הזאת מתגורר זוג צעיר יחסית שמאז שהם מתגוררים בדירה הזאת, הם נמצאים במריבות, מאבקי כוח ומשתמשים בשירותי עורכי דין, כדי לפתור בעיות הקשורותלרכוש המשותף. בעיות בריאות קשות של הבעל, והידרדרות כלכלית החל משנת 1991.

הסיבה לכך שהן לפי האסכולה הראשונה והן לפי האסכולה השנייה החזית במקרה זההיא בכיוון דרום 2,3 . הסיבה לכך היא ברורה, לבניין הגדול הזה המכיל עשרות דירות, יש שתי כניסות, האחת היא הכניסה הראשית מרחוב הרב אשי, ששם נמצאת החזית הראשית שלהמבנה והכניסה הראשית לבניין.
בכניסה הזו, ממוקמות כל תיבות הדואר של הדיירים, האינטרקום, הלובי והמעליות נמצאות בכניסה הזו.

אבל דיירי הדירה שבדקתי, הפונה לכיוון דרום , נכנסים עם רכבם לתוך מגרש החנייה ( MING TANG ) הגדול של המבנהויש להם כניסה אחורית, שלגבי דיירי הדירה הזאת ומרבית דיירי הבניין כולו , היא הרבהיותר שימושית . כך שבפועל יש לבניין שתי חזיתות , שתיהן פעילות.

גם פיזורהכוכבים במפה מתאים יותר לחזית דרום 2,3 מאשר לצפון 2,3.
דלת כניסה (צפון ): כוכב מים 5 , כוכב הר 7 ( על פי האסכולה השנייה , כאשר כוכב העידן נמצא ככוכב הרבדלת הכניסה, זה עלול לגרום לבעיות בריאות וזוגיות )
חדר שינה ( צפון מערב ) כוכב הר 3 כוכב מים 9 . ( מריבות בלתי פוסקות בין בני הזוג ) .


CASE STUDY 4
בית באחד המושבים בשרון, הבית נבנה בעידן 7. הוא ממוקם בכביש צדדיוהגישה אליו היא דרך כביש הולנדי. הדלת ממוקמת בצד מזרח, חדר האורחים פונה אל חצרגדולה ופעילה שלאחריה יש כביש סואן יחסית לכביש הקרוב לדלת הכניסה. יש הרבה פעילותיאנגית בצד זה של המבנה, יחסית לצידו הקוטבי.

לכאורה חדר האורחים וכל המרחבשלפניו פונה לכיוון דרום 2,3 יוצרים לבית חזית מובהקת ע פי האסכולה הראשונה, כלומרה- HEAVEN CHI ו- MING TANG משמעותי מצויים בדרום, אבל ה – EARTH CHI, ה- HUMAN CHI ו-- MING TANG נוסף של הבית נמצאים גם בצפון .דלת הכניסה היחידה למבנה ממוקמתבסקטור המזרחי וחדר השינה של ההורים ממוקם בסקטור הצפון מזרחי.

בבית זההתרחשו מספר אירועים קשים ועצובים, בעלת הבית חלתה והלכה לעולמה. בנוסף לטרגדיההאישית, הבעל חווה ירידה וקשיים גדולים ביותר בתחום העסקי כלכלי .
אם קובעים אתהחזית על פי האסכולה הראשונה ( HEAVEN CHI ), מקבלים שכוכב המים בדלתהכניסה הוא 9וכוכב ההר בחדר שינה של ההורים הוא 9 . אך המציאות מראה גם כאן שהחזית היא בצפוןבמקום בו ממוקם ה- EARTH CHI וה- HUMAN CHI . במקרה זה כוכב המים בדלת הכניסה הוא 5וכוכב ההר בחדר השינה הוא גם 5. נתון המסביר יותר את הטרגדיה והקשיים שהמשפחה חווה.
 
לייבסיטי - בניית אתרים