פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 תאריך ושעה
 

מונה:

אנטומיה של בית ששופץ וחודש בהרצליה פיתוח
הבית, הממוקם בהרצליה פיתוח, ברחוב שלווה 74, מייצג נאמנה את עקרונות הפנג שואי הקלאסי מהמסד עד הטפחות. בבית זהשולבו עקרונות אסכולת הנוף והצורה ( FORM SCHOOL ) ועקרונות אסכולת הכוכביםהמעופפים ( XUAN KONG FEI XING ) בהתחשב בתנאים ובאילוצים הקיימים.מדובר בביתהיושב על כחצי דונם, המיועד למכירה על ידי בעלי הבית שהחליטו להשביח בצורה מכסימליתאת הנכס הקיים ולייעדו למכירה.

הבית נבנה בשנות ה- 70 , עם גג שטוח, שפריץ, חלוקה מרובה לנישות ולכוכים בתוך המבנה, עם צמחיה עבותה ומטפסת ולא מעוצבת כנהוגבשנים אלה ומרצפות שיש כהות.

את העבודה בצעה האדריכלית (ובנית ערים) ויועצתפנג שואי בכירה פיאנה רוזן אפטר.פיאנה רכשה את השכלתה האדריכלית בטכניון לפני כ- 24שנים, ואת השכלתה בתחום הפנג שואי אצל המורים הבאים : GRAND MASTER YAP CHENG HAI RAYMOND LO , ROGER GREEN, MASTER HELUO, ואצלי- זהר אהליאב במשך שנתיים וחצי ביןהשנים 2002- 2004.

אנחנו משתפים פעולה בכל הזדמנות שניתנת לנו בתחום הפנגשואי. מאחר וגם אני בא מרקע אדריכלי (3 שנים לימודי אדריכלות בפירנצה) יש לנו הרבהמהמשותף. אנחנו מדברים אותה שפה.

ההחלטה הראשונה של פיאנה הייתה להשאיר אךורק את מעטפת הבית ולרוקנו לחלוטין מתכולתו הפנימית. לא רק משיקולים אדריכליים אלאגם משיקולי פנג שואי - כדי להעבירו עידן.היא החליטהלהגדיל את אחוזי הבניה של המבנה על ידי ניצול חוק חדש המתיר תוספת של 60% בנייה עלגג הקומה השנייה, וזאת על ידי השארת הגג השטוח המקורי, ריצופו מחדש ובנייה של גגמשולש כנדרש בחוק מעליו, ועל ידי כך ליצור קומה נוספת היכולה לשמש כמגורים הן בגללגודלה כ- 56 מ"ר והן בגלל גובהה, בתוספת פתחים מתאימים לאיוורור ותאורה.

כתוצאה משינוי זה, ממבנה של שני קומות פלוס מרתף, היא קיבלה מבנה שמכיל 4קומות שלמות המשתרעות על שטח של כ 320 מ"ר.עקרונות פנגשואי :

עדיף פחות מאשר יותר
אחד העקרונות שהינחו את פיאנה בעיצובותכנון הבית, היה המינימליזם שלו, כדי לאפשר לרוכשים לעצב את פנים הבית על פיטעמם.בכל ארבעת הקומות יש איבזור איכותי מינימלי שנועד לאפשר לדיירים הפוטנציאליםלבצע שינויים בקלות יחסית ולמנוע מהם התמודדות עם עובדות קבועות בשטח.

שימושבחומרים תוצרת הארץ בלבד, למעט בסלון, בהתאם לאחד העקרונות הבסיסיים בפנג שואיוברפואה סנית שהוא להשתמש בחומרים ומזונות של הארץ בה האדם חי ופועל.

תאורהואור: הגדלה של כמות החלונות והפתחים כדי לאפשר לאור יום לחדור ולמלא את הביתבמקומות בהם הוא נדרש ובהתאמה למפת הבית. למשל, קומת המרתף תוכננה בצורה כזאת שישלה חצר אנגלית ענקית המאפשרת חדירה גדולה של אור יום, בעיקר בין השעות 6- 15.

תחושת מרחב
הגן והמרחבים הפתוחים מסביב לבית, תוכננו בצורה מאודמתחוכמת. כאשר נכנסים אל המבנה מתוך הרחוב אל כיוון דלת הכניסה, רואים עד לסוףהחצר. חלק זה של המבנה שמתחיל בצפון מזרח, נמשך לצפון ומסתיים בצפון מערב, בנויבצורה מדורגת עם צמחיה תואמת, כדי להגביר את אשליה המרחב. גם בתוך המבנה יש תחושהשל מרחבים גדולים בגלל שימוש נכון בצבעים, תאורה ופתחים במקומות הנכונים.


בריכת שחיה
בחצר בצד הצפון מערבי נבנתה בריכת שחיה לנוחות הדייריםהממוקמת בצורה כזאת המאפשרת לדיירים הנאה ממים חמימים ומשמש החל משעות הבוקרהמוקדמות וכלה בשעות הערב המאוחרות. הסיבה לכך היא שהבריכה ממוקמת בצפון מערבבמיקום היחיד במבנה המאפשר לה לקבל שמש המגיע מהחזית (מזרח 2) ומדרום, דרום מערבומערב בהמשך היום. מיקום הבריכה נבנה גם לפי מפת הכוכבים המעופפים של המבנה.

חניה
כדי להרוויח מיקום, הורדה החניה אל מתחת לקומת הכניסה, אבל עדיין לא מתחתלמבנה, כדי לא לצור בור אנרגטי "שיערער" את המבנה. הגג של החניה הוגדל והפך למרפסתשמש מרהיבה וגדולה המשתרעת החל מהדרום מזרח של הבית ועד סוף הסקטור הדרומי.

צמחיה
בהתאם לעקרונות של שימוש בחומרים מקומיים, הוחלט גם על שימושמאסיבי בצמחים, פרחים, שיחים ועצים מקומיים ברובם, המתאימים לאקלים המקומי ולסגנוןהבית. בגינת החזית, ניצב עץ זית עתיק ובחלקים האחרים שיחים בגבהים שונים על תפרחותצבעוניות שמחקות שדה בטבע ואינן מעוצבות יתר על המידה כמקובל בגן סיני/יפאני שאינומתאים לסגנון ולאקלים המקומי.

צבעים
הצבעים השולטים הם צבעי החול והאדמהבגוניהם השונים, החל מצהוב אדמת לס, דרך גוון המוכר בשם המקצועי GOLDEN BLONDE וכלהבגוון שמכונה בשם CAMISOLE SILK משולב במעט אדום. צבעים רכים אלה נחשבים לניטרלים, יוצרים תחושת מרחב, מקרינים אור ואינם משתלטים על האווירה הכללית של המבנה .קישוטים, אביזרים ודומיהם :
כאדריכלית ויועצת פנג שואי מוסמכת פיאנה מודעת היטב לנוכחותשל חיצים מורעלים והשפעתם על בני הבית, אי לכך היא החליטה שבכל מיקום במבנה בו ישמעקה (חדרי מדרגות ופתחים) , הגדרת חללים פנימיים ועוד תעשה בעזרת שימוש במתכותופירזולים מעוגלים, המעניקים תחושת תנועה אבל אינם חדים וישרים בצורתם כמקובלבמקומות אחרים.

אסכולת הכוכבים המעופפים :
מאחר ופיאנה ידעה שהמבנהיחליף עידן מתוקף השיפוץ המאסיבי שנעשה בו, מתוקף היותו ריק במשך כמה חודשים ולנוכחהעובדה שמיקום דלת הכניסה שונה. הוחלט על עשיית שינויים , תיקונים והפעלות בהתאם .

מפת הבית :
דרום מזרח כוכב מים 5 כוכב הר 2 כוכב בסיס 7
דרום כוכב מים 1 כוכב הר 6 כוכב בסיס 3
דרום מערב כוכב מים 3 כוכב הר 4 כוכב בסיס 5
 
מזרח כוכב מים 4 כוכב הר 3 כוכב בסיס 6
מרכז כוכב מים 6 כוכב הר 1 כוכב בסיס 8
מערב כוכב מים 8 כוכב הר8 כוכב בסיס 1
 
צפון מזרח כוכב מים 9 כוכב הר 7 כוכב בסיס 2
צפון כוכב מים 2 כוכב הר 5 כוכב בסיס 4
צפון מערב כוכב מים 7 כוכב הר 9 כוכב בסיס 9הבית פונה לכיוון מזרח 2/3 (עידן 8) הואמוגדר כ- DOUBLE SITTING בעל עורף כפול שמשמעו שכוכב העידן (8) מופיע בו הן ככוכבהמים והן ככוכב ההר.
תיקון למצב הזה הוא יצירת מרחב יאנגי ופעיל (רצוי מיםאמיתיים או וירטואליים) ולאחריו הר. כל הגינה האחורית גדולה, רחבה, פעילה ואחריהחומה ומבנה גבוה (הר) שנמצא מאחורי החומה המפרידה בין שני המבנים.דלת הכניסההראשית למבנה נמצאת בסקטור הצפון מזרחי עם כוכב מים 9
וכוכב הר 7, כוכב ההרנופל למים ואינו משפיע לשלילה על בני הבית. דלת משנית נמצאת בסקטור הדרומי של המבנהעם כוכב מים 1 וכוכב הר 6 , כוכב ההר 6 שאינו זמין אבל שימושי נופל למים.

כך ששתי הדלתות מכניסות צ'י חיובי שופע ועולה לשלושה עידנים, לעידן 9 ו- 1. כוכב העידן 8 פעיל מכיוון המערב , נאסף ונאגר ב MING TANG מתאים.
בריכת השחייהממוקמת בצפון מערב במיקום של כוכב מים 7, מים שקטים שמחלישים את כוכב 7.

חדר השינה הראשי ממוקם בקומה השנייה בסקטור הדרום מערבי תחת השפעתם הצירוףשל כוכב מים 3 וכוכב הר 4., עודף עץ שניתן לתקן על ידי הוספת יסוד האש לחדר שמחלישאת העץ.

הסקטורים הבעייתיים ביותר בכל מבנה מעידן 8 שחזיתו הוא מזרח 2/3 הםהסקטור הדרום מזרחי המכיל את הצירוף 5 מים ו-2 הר והצפון שמכיל את הצירוף 2 מם ו-5הר.

שני הסקטורים הקשים האלה אינם מיועדים לשינה אלא לפונקציות אחרות, כמוחדרי שירות, מחסן, אמבטיה וכדומה, חדרים אלה אינם ראויים לחלוטין לשינה ולעבודה. בבית פרטי כזה ניתן להתגבר על הבעיה הזאת מכיוון שיש מספיק מרחב ושטח בנוי למיקוםנכון של חדרי שינה ועבודה.

נוסחאות מים
מזרקת המים הקרובה לפתח ממוקמתבדיוק של חמש מעלות, על פי הנוסחה של SHUI LONG FAN GUA - הטריאגרמה המשתנה שלדרקון המים. על פי נוסחה זו ניתן לקבוע היכן המיקום המדויק והנכון ביותר להצבה שלגוף מים נעים במרחב ביחס למבנה, מכיוון שלא מספיק לדעת איזה כוכב מים חיובי נמצאבפתח הבית, צריך גם לבדוק את 8 המצבים של כוכבי המים של המזרקה וישנם 8 מצבים: 4חיוביים ו – 4 שליליים. הצבה של מזרקת מים על כוכב מים טוב אבל על מצב שלילי מסוכנתביותר, במקרה זה חושבה המעלה המדויקת וכיוון נכון של זרימת המים, מאחר ובפתח הדלתיש את כוכב המים 9 ( כוכב הצ'י העולה ) הטריאגרמה של 3N היא KAN , המים יושבים על JU MEN כוכב 2 (שונה מכוכבים מעופפים) שהוא כוכב העושר ונחשב למצב החיובי ביותרבנוסחה זאת.

לסיכום : הבית ברחוב שלוה 74 הוא דוגמא טובה לשילוב שלאדריכלות עכשווית ופנג שואי בהתחשב בתנאים והאילוצים בשטח.
 


DA GUA 

לייבסיטי - בניית אתרים