פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
חלוקת הבית לצורך ניתוח פנג שואי
מאת: זהר אהליאב

זהו אחד הנושאיםהכי קונטרוברסליים בפנג שואי: האם לחלק את הבית ל-9 על פי השיטה של ריבוע הקסם (לו- שו) או לחלק את הבית ל-8 נתחים בסגנון הבגואה. לכל טכניקה יש נאמנים רבים המצדדיםבה ומוצאים צידוקים לשימוש בשיטה האחת וחסרונות בשיטה השניה, גם כאן זה עניין שליוקרה ומלחמה סמויה ולעיתים אף גלויה בין ראשי האסכולות השונות.

האסכולהמיסודו של גרנד מאסטר יאפ צ'נג האי גורסת שעדיף ויותר נכון להשתמש בחלוקה ל-9 ואילוהאסכולה מיסודו של מאסטר ג'וזף יו מעדיפה את החלוקה ל-8 . בחינה מדוקדקת של הנושאמגלה פרטים מעניינים. כנראה ששתי השיטות נכונות, שתיהן יעילות אך לצרכיםשונים.

ישנה אימרה סינית עתיקת יומין מעולם הפנג שואי שאומרת: "אם ברצונךלהבין את המשמעות של 8 הבתים עליך ללמוד קודם לכן את מספרי תשעת הארמונות". בכתביםהעתיקים אין איזכורים לארמונות, מחוזות או ריבועים בניתוח הבית. יתירה מזאת, הכתבהקלאסי העתיק צ'ינג נאנג ג'ינג טוען שהצ'י מגיע משמונה כיוונים (עובדה שהתבררהכשגויה, מכיוון שהוא מגיע מעשרה כיוונים, שזה כולל 8 כיווני הרוחות בתוספת האנרגיהשמגיעה ממעל ומלמטה). כבר בימים עברו השתמשו במצפן הסיני, הלו- פן, כדי לאבחן אתסוגי הצ'י השונים המגיעים מ- 24 כיוונים (24 הרים). בפועל אנו מקבלים מצב שהצ'י אכןמגיע מ- 8 כיוונים אך בתוך המבנה עצמו הוא מתחלק ל-9 .

כשבדקתי את הנושאבמערב גיליתי עובדה מעניינת שרלבנטית לנושא. דר' מאנפרד קארי ודר' וויטמן, שניחוקרים של קרינות כדור הארץ, גילו כבר לפני כשלושים שנה שכל הכדור מרושת ברשתאנרגטית של שתי וערב דיאגונלי בגודל של 3 מטר על 3 מטר (משוער) שצלע אחת של המרובענמצאת על ציר צפון מזרח -דרום מערב והצלע השניה נמצאת על ציר צפון מערב-דרום מזרח. לרשת זו יש מטען ין ויאנג בכל נקודת חיתוך של הצלעות המרכיבות אותה. דר' הרטמן גילהרשת נוספת מרובעת בגודל דומה המרשתת את כל הכדור אך הכיוונים של הצלעות הןדרום\צפון מזרח\מערב. כלומר, חלק מהרשתות האנרגטיות המקיפות את כדור הארץ בנויותבצורת שתי וערב (חלוקה ל- 9). וישנן הוכחות נוספות שקרינות ואנרגיות סביבתיותמחפשות מיכל שיכיל אותן ונוטות לקבל את צורת המיכל ( חדר) בו הןמתמקמות.

מאסטר יאפ צ'נג האי דוגל בשיטה של "חלוקת צ'י" . על פי טכניקה זוכאשר ישנם שני חדרים לרוחב הבית האנרגיה שבהם היא זאת של הקצוות. לדוגמא, אם בביתמסוים יש שני חדרים בצידו הדרומי, חדר אחד יקבל את האנרגיה של דרום מערב (כוללהכוכבים המעופפים התואמים) והחדר השני יקבל את האנרגיה של דרום מזרח (כולל הכוכביםהמעופפים התואמים). אם לדוגמא, בצד הדרומי ישנם שלושה חדרים, אז החלוקה היא פשוטהוטבעית. יש לנו חדר דרום מערבי, חדר דרומי וחדר דרום מזרחי. במידה ויש לנו רק חדראחד בצד דרום, אז האנרגיה שלו תמיד תהיה של האמצע. כלומר הוא יחשב כולו כחדר דרומי. וכנ"ל לגבי שאר הכיוונים של הבית. שיטה זו יעילה ונוחה אך מורכבת ודורשת מיומנותועין חדה כדי להבחין בחלוקה הנכונה בבתים שיש בהם א-סימטריות, או מבניםמורכבים.

בשיטה השניה מחלקים את הבית ממרכזו בצורת פיצה. אך כאן אנו עלוליםלהגיע למצב אבסורדי, כשחדר מסוים נחתך אלכסונית באמצעיתו, חלק אחד שלו יכול להיותבדרום מערב וחלק אחר בדרום, דבר כזה לא יתכן מהסיבה הפשוטה שכל אנרגיה, ולא משנה מההרכבה או תכונותיה, תחפש לעצמה כלי, מיכל שיכיל אותה, כמו שהנשמה זקוקה לגוף פיסיכדי לקיים את הקארמה הנבחרת, כך גם לגבי כל סוגי האנרגיות. גם בחלוקה לטאי צ'י קטן ( חלוקה פנימית של החדר ל- 9 ) . האנרגיה זקוקה למיכל, כלי, אביזר או חפץ כלשהו כדילהיאחז בו. המסקנה המתבקשת היא שהאנרגיה אכן מגיע מ-8 כיוונים, אך נוטה להתחלק ל- 9בתוך המרחב. מבחינה ישומית יש להשתמש בשתי השיטות כשזה נוגע לכניסות ודלתות. לדוגמא, כאשר בודקים דלת כניסה למבנה או בית או עסק יתכן שהסקטור בו מצויה הדלת עלפי חלוקה ל - 9 יהיה דרום מערב , אך בחלוקה ל- 8 הדלת תמצא בסקטור דרום, עובדהשמשנה את התמונה כולה.

למבנים צרים וארוכים יש יתרון בחלוקה ל - 8 מכיווןשלא הגיוני שיווצרו במבנה כזה מלבנים צרים ביותר שאוחזים את האנרגיה. זה יכול להגיעלאבסורד שבדירה צרה וארוכה , מיטת בני הזוג עשויה בחלוקה ל- 9 להתחלק באמצעיתה כךשבן הזוג ישן במלבן אחד ובת זוגו במלבן השני, אך גם בחלוקה ל- 8 נקבל מצב די דומה.

המאסטר הסיני ג'יאנג דה הונג מגדולי הקלאסיקנים הסיניים בתחום הפנג שואיגורס שהשימוש בחלוקה ל- 8 עדיף , בספרו הקלאסי " בה זאי טיאן יואן פו" הוא מדגיש אתהצורך לחלק את המבנה ל- 8 בעיקר אם הוא מלבני. הוא מתאר בית ארוך וצר שהעורף שלובצפון מזרח והחזית שלו פונה לדרום מערב, בהמשך הוא מביא שתי אפשרויות למיקוםהדלתות, ומדגיש יותר את כיוון הדלת מאשר מיקומה בסקטור, על פי תפיסתו דלת כניסהבבית זה הממוקמת בדרום ( על פי חלוקה ל - 9 ) למעשה מקבלת את הצ'י מכיוון דרום מערבשזה חזית הבית ולא מכיוון דרום, מכיוון שבחלוקה ל- 8 דלת הכניסה משתייכת לסקטורהדרום מערבי ובחלוקה ל- 8 הדלת משתייכת לסקטור הדרום מערבי, שינוי כזה עלול להיותקריטי.

לדוגמא : בבית שהחזית שלו פונה לדרום 1 , מיקום הדלת בחזית הוא קריטי , בחלוקה ל-9 דלת שממוקמת בארמון הדרום מזרחי מכילה את האנרגיה של כוכב מים 3 (שלילי למדי לכל הדיעות ) ואילו בחלוקה ל-8 אנו מקבלים את אותה הדלת שהיא למעשהבסקטור הדרומי עם אנרגיה של כוכב מים 7 (הכוכב המבורך של העידן), הבדל דרמטי לכלהדיעות.

חשוב גם להבין שהמצדדים הרציניים בחלוקה ל- 8 אינם טוענים שהאנרגיהבבית נחלקת בצורה של פיצה, אלה שהיא מגיע לבית או העסק מ-8 כיווני שמיים. ההדיוטותבתחום עושים את הטעות ומחלקים את הבית עצמו על דלתותיו וחלונותיו ל-8 ויוצרים למעשהעיוות אנרגטי בתוך החדרים , בעיקר אלה העוסקים בטכניקת הכוכבים המעופפים.

הצעתי היא לשלב בין שתי השיטות, לחלק את הבית ל- 9 כדי לקבוע באופן כללי אתאיכות האנרגיה בחדרים. אך בכל הנוגע לדלתות הבית והחדרים יש לבדוק על פי חלוקה ל-8ואז לקבוע את איכות האנרגיה. כלומר לבדוק את כל הפתחים שזה כולל חלונות ודלתותולקבוע את סוג האנרגיה שחודרת דרכם , לאחר מכן לנסות לחלק את הבית ל- 9 לסקטורים ( בעיקר אם הבית נוטה לצורה יותר
לייבסיטי - בניית אתרים