פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
רוג'ר גרין ודילמת צפון-דרום
L’ENFANT TERRIBLE DE FENG SHUI

מאת: זהר אהליאב

אחת הדמויות השנויות ביותר במחלוקת בעולם הפנג שואי הוא האוסטרלירוג'ר גרין שסיים לאחרונה ביקור שני בארץ והעביר סדנה בת 4 ימים בטכניקת ארבעתעמודי הגורל. פגשתי את מר גרין בסיבוב הקודם שלו בשנה שעברה, בסדנא הראשונה שהעבירבישראל.

התרשמתי מהשליטה הרהוטה שלו בתחום ההוראה. מר גרין הוא אשף בכלהנוגע לטכניקות, מספרים ,שיטות והוראה. הוא מומחה בכל מה שקשור להבנה של הצדדיםהמתמטיים של תורות הפנג שואי, אדם בעל ידע רב בהיסטוריה של הפנג שואי.

כבראז קראתי על ההמצאה שלו, יחוס פנג שואי שונה לחצי הכדור הדרומי מהחצי הכדור הצפוני. על פי תפיסתו של גרין יש לעשות התאמה של טבלאות הפנג שואי לחצי הכדור הדרומי בגללהשינויים האקלימים בין שני החצאים. לטענתו, מאחר שהעונה החמה בחצי הכדור הדרומימתרחשת בחודשי דצמבר-פברואר ואילו העונה הקרה היא בחודשי מאי-יולי, יש להפוך אתטבלת הלו שו ולהציב את 9 בצפון ואת 1 בדרום ובהתאם את שאר המספרים,
זאת, בעיקרלנוכח העובדה שהרוחות הקרות באוסטרליה מגיעות מהדרום והרוחות החמות מגיעות מהצפון, הפוך מאשר לחצי הכדור הצפוני.

בנוסף, הוא מציע גם להפוך את כל הטבלאות שלהכוכבים המעופפים על פיהן בהתאם לנאמר לעיל. שאלתי אותו רק שאלה אחת שעליה לא הייתהלו תשובה:" כיצד יתכן שהסינים, שהיו בעלי ידע מדהים מבחינה אסטרונומית, שהכירוכוכבים הרבה לפני שהמדע המודרני גילה אותם, שאבחנו וכתבו על תופעות שמימיות רבותשלא נראות בעין בלתי מזוינת, המצויות במרחק של שנות אור רבות לא ידעו מה מתרחשבדרום כדור הארץ ? " מר גרין לא השיב על השאלה וניסה להתחמק ממתן תשובה .
כלהתיאוריה שלו נשענת על בסיס מאוד רעוע ולא יציב. גרין מייחס את תורת הפנג שואי כידעשצמח מתוך התבוננות בטבע ובתופעות אקלימיות. הוא מביא את הדגם של ארבעת החיותהשמיימיות כהוכחה, ומספר לתלמידיו וקוראיו , שבעבר בנו את הבתים כשהם פונים לדרוםכהגנה מהרוחות הצפוניות הקרות.

1.
מודל ארבעת החיות השמימיות הינו מושג סיניאסטרונומי והוא נועד לתאר את כיפת השמיים הנחלקת ל- 28 קונסטלציות. כל שבעקונסטלציות מרכיבות פלח שמיים אחד המזוהה על פי כיוונו. היחוס של הקונסטלציותלעונות השנה ולאקלים הוא נגזרת בלבד של מהותן ולא להיפך. גייל אתרטון האוסטרלית, האישה הלבנה היחידה שקיבלה תואר מאסטר לפנג שואי קלאסי מחבר נאמנים של 7 מאסטרים, כותבת בספרה שלא כל הבתים בסין נבנו לפי המודל הזה. ואין לכך סימוכין בכתבים. לדבריה, בסין הקדומה נבנו בתים על כל הצירים בהתאם לתנאי השטח והטופוגרפיה. אתרטוןמעלה עוד שאלות רבות בנושא ושואלת את גרין איזה פנג שואי צריך ליישם במקומות כמוהודו שחווה רק שלוש עונות אקלימיות, אפילו הונג קונג חווה פעמים רבות אביב הרבהיותר קר מהחורף שלה. לסיכום, היא טוענת שמניסיונה, הפנג שואי האותנטי יעיל ונכוןהרבה יותר מהתיאוריה שמציע גרין.

2.
מהות הפנג שואי עוסקת בצ'י מגנטי ולאבצ'י אקלימי. כל הטכניקות בפנג שואי, הן אלה העוסקות בפני השטח כמו 8 הארמונותהמייחסת לכל אדם ולכל מבנה ארבעה כיוונים חיוביים וארבעה כיוונים שליליים והןאסכולת הכוכבים המעופפים עוסקים בהשפעות מגנטיות על האדם וסביבתו, זוהי מהות הפנגשואי.

3.
בכל מקום בו נמצאים בכדור הארץ , המצפן תמיד יראה את הצפון המגנטי , התוצאה תהיה זהה באוסטרליה וביפן . בארצות סקנדינביה ובדרום אפריקה.

4.
בכל מקום בכדור הארץ השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב ויוצרת תהליך אנרגטי שזההבמהותו עם משתנים מקומיים. כך שהמזרח תמיד מסמל זריחה והמערב תמיד יסמל שקיעה. תנועה זאת מסמלת תמיד את אנרגית החיים.

5.
בכל כדור הארץ, עונות השנה נעותבסדר קבוע: אביב , קיץ , סתיו וחורף. הן בחצי הכדור הצפוני והן בחצי הכדור הדרומי. לפי התפיסה של גרין , גם העונות היו אמורות להתהפך , כך שהיינו מקבלים את העונותבסדר הבא : אביב, חורף, סתיו וקיץ. מדוע הוא בוחר להפוך רק את החלק שנוח לו ומתעלםמשאר המרכיבים של העונות.

6.
ג'ודי ברונר האוסטרלית, מייסדת רשת הפנג שואיהבינלאומית יוצאת חוצץ נגד השיטה וממציאה. לטענתה, לא ניתן בכלל לקבוע היכן משתניםהפרמטרים של הפנג שואי האקלימי. ברונר גורסת שגם אם רוצים להתחשב בשיטה ובתפיסהשבאוסטרליה הרוחות הקרות מגיעות מהדרום, אז זה נכון רק לגבי החלקים הכי דרומיים שלהיבשת המרוחקים אלפי קילומטרים מצפון היבשת ואין זה נכון לגבי צפוןאוסטרליה.

ברונר אף מקשה על גרין ושואלת איזו טבלת לו שו יש להציב לסינגפורשממוקמת מעלה אחת צפונה מעל קוו המשווה? איזה פנג שואי יש לעשות לקיטו בירת אקוודורהנמצאת על קוו המשווה עצמו? ברונר מוסיפה עוד טיעונים משכנעים מעולם הביולוגיהוהבוטניקה הקשורים כולם לצי' המגנטי ומנוגדים לתיאוריה של גרין . לדבריה היא שוחחהעם מאסטרים סיניים העובדים באינדונזיה הנמצאת מתחת לקוו המשווה וכולם טענו שהשיטההקלאסית עובדת נפלא והוכחה לכך שהם ממשיכים לנסוע לאותם מקומות שוב ושוב. באחתהפיסקאות האחרונות בכתבתה היא מספרת שמספר סטודנטים של רוג'ר גרין נשאלו האם לשיטתויש תוצאות בשטח ופיסקה זאת מצוטטת בזאת הלשון : " לא, לא לפי מה שראינו ". והפיסקהממשיכה במילים הבאות : " אך הוא עדיין ממשיך ללמד שיטה לא מבוססת וגובה עליה הרבהכסף ".

7.
מר הולו היורש הבלתי מוכתר של מאסטר ג'וזף YU, שהוא מומחה ענקבכל ההבנה המדעית של הפנג שואי והטכניקות השונות, עושה חוכא ואיטלולא מכל התיאוריהשל גרין. מאסטר יו לוקח את כל הטיעונים האקלימיים והופך אותם על פיהם ומוכיח עקבבצד אגודל שהשיטה של גרין פשוט לא הגיונית ואין לה כל ביסוס. הכתבה שלו, שמורכבתמחמש כתבות, ארוכה מאוד, מאוירת ומלאה במובאות והתיחסויות רלבנטיות לנושא. הוא מעלהגם טיעונים דמוגרפיים מעניינים על המקורות הגזעיים של הסינים ועל נוכחות סיניתעתיקה באיים ובארצות המצויים בחצי הכדור הצפוני. בטיעון זה הוא מנסה לבטל את הטיעוןהעיקרי של רוג'ר גרין , שהסינים לא הכירו את החצי הכדור הדרומי ולא ידעו על קיומו .ממצאים לא נכונים ולא מדויקים אלה נכתבו בספר שיצא לאור בשנות השבעים על המטפיסיקההסינית.
8.
סיו פון לי יועצת פנג שואי אותנטי מאוסטרליה, מבטלת את כל הארגומנטיםשל גרין כחוסר ידע בתרבות הסינית הקדומה. לטענתה הנכונה , ההתייחסות של הפנג שואיהיא אסטרונומית ולא אקלימית. מעבר לזאת היא נעזרת בתיאורים אסטרונומים וכותבתשמרחקי כדור הארץ מהשמש המוגדרים כאפהליון ופריהליון שווים בכל מקום בכדור הארץ. היא מספרת על זוג לקוחות שלה מסידני שהפכו למיליונרים הודות לייעוץ פנג שואיהמסורתי שהיא העניקה להם שמבוסס על התייחסות מסורתית לכיוונים, זאת למרות שסידנימצויה בחצי הכדור הדרומי.

9,
ג'ון מוסולף האוסטרלי, יועץ ומורה פנג שואימסורתי, מוכיח בעזרת טבלאות צבעוניות ששיטתו של רוג'ר גרין "מטופשת" בעיקרה מכיווןשהיא לא בנויה על רכיבים הגיוניים לאורך כל הדרך. הערתו העיקרית היא שטבלת הלו שוהיא דיאגרמה אוניברסלית ולא מקומית, היא תבנית אנרגטית קוסמית ואינה קשורה לשינוייאקלים.

10.
דרק וולטרס סמכות עולמית בתחום הפנג שואי והאסטרולוגיה הסיניתמבטל את הטיעונים של גרין ביחס לטבלת הלו שו מכיוון שרק ברצף השמיים המאוחריםהטריאגרמה לי ( אש ) יושבת בדרום והטריאגרמה קאן ( מים ) יושבת בצפון ואילו ברצףהשמיים המוקדמים שתי הטריאגרמות האלה ממוקמות אחרת לגמרי. בהודו הדרום נחשב למיקוםבעייתי עד שלילי בעוד שהצפון נחשב למבורך הפוך מאשר בסין ושתי הארצות האלה נמצאותבחצי הכדור הצפוני. בכל מקום בכדור הארץ הדובה הגדולה נצפית מעל הקוטב הצפוני ואילוהצלב הדרומי נצפה מעל הקוטב הדרומי. ומעל לכל וולטרס מביא נתון שסותר את הטיעוןהבסיסי של גרין שהסינים לא הכירו את החצי הכדור הדרומי. הוא כותב שבפנתיאון הסיניישנה ישות בשם נאן ז'י לאו שמוגדר כאיש הזקן של הקוטב הדרומי. כלומר קיים אזכורלחצי הכדור הדרומי בהיסטוריה הסינית.

ארבעת עמודי הגורל
כשמדוברבטכניקה של שיטה נפלאה זאת, רוג'ר גרין הוא עילוי. הוא יודע אותה על בוריה, הואמבין את המבנה הטכני של המפה כפי שמעטים יודעים ויש לו ידע רב בנושא, שמבוסס גם עללימוד וגם על ניסיון. אולם, במישור המעשי ניתוחו לוקה בחסר וגובל בשטחיות ורדידות. זאת ניתן ללמוד מחוברת העבודה של הסדנה בת 4 הימים .אביא לכם מספר דוגמאות הממחישותזאת.

עמ' 67 מכיל אינפורמציה לגבי יסוד העצמי ( גזע היום ) ושם נכתב:
אדמה ין - אנוכיות , כלומר כל מי שיש לו יסוד אדמה ין קודם כל לוקה באנוכיות. בהמשך יש גם תיקונים הלקוחים מתוך אסכולת המגבעת השחורה ואינם מתאימים כלל לנושאומיועדים לתיקונים מסוג אחר, אבל ניחא.
מתכת יאנג - כוח רצון
מתכת ין- עקשנות.
מילה אחת מגדיר יסוד שלם. ועוד הרבה אפיונים דומים לגבי שאר היסודות .

בעמוד 69 ישנה טבלה של אפיונים פיסיים והתייחס אליה אני הכותב מהווה המחשהטובה מדוע לא להתייחס ברצינות לתכנים. אז על פי רוג'ר גרין הייתי אמור להיראותבאופן הבא:
שופע שיער , מצולק בפנים , עם נקודות חן בסגנון סידני קראופורד .עםשיניים חזקות ובריאות. אף בולט, לחיים בולטות, סנטר מחודד , שפתיים דקות, עור לבןמאוד כמו של מרלין דיטריך (מילים של רוג'ר גרין, לא שלי), ושרירים רפויים ללאטונוס.

בספר העבודה שלו יש 12 דוגמאות של מפות עם ניתוחים מקוצרים ללא שעתלידה, כלומר ניתוח מפה רק על פי שלושת העמודים הראשונים , הכוללים שנה חודש ויום. לעשות ניתוח מפה ללא שעת הלידה משולה לעשיית ניתוח של בית ללא התייחסות לחזית. הדברנחשב ייהרג ובל יעבור אצל הרציניים בתחום, את זה הוא למד אצל חברו הטוב ריימונד לו. כשג'וזף יו נשאל על כך הוא השיב בנימוס האופייני לו: כשעושים מפות לאנשים מפורסמים, הם מייצגים ארכיטיפים ולכן אפשר לייחס להם תכונות כלליות, אך אסור לעשות זאת במפותשל אנשים רגילים. שלא לציטוט, הוא מגנה בכל תוקף את השימוש הזה בארבעת עמודי הגורל.

בניתוח מפות ועשורי הגורל רוג'ר גרין מייחס אותה חשיבות לגזעים ולענפיםומעניק אותו משקל לשניהם, ואילו לעיתים הוא "מזכה" את הגזע ביותר נקודות ורואה בומזל שמיימי, במקום לראות בגזעים פוטנציאל הדורש מימוש. תפיסתו חסרה, מכיוון שהיאנוגדת לחלוטין את אסכולת SAN HE המתקדמת, העוסקת בהשפעה של הענפים על הפנג שואי שלהבית והאדם.

בעמ' 103 נכתב שאם יש לאדם מעט מאוד מקבילים, אז יש לו מעט מאודחברים קרובים. נהפוך הוא , אנשים עם מקבילים נמוכים מאוד הם אנשים פופולריים ביותר , מכיוון שהם לא מהווים מראה לאחרים, מאוד נוח להיות אתם, אין בהם תובענות, הםמתפשרים ומוותרים די בקלות, הם גם לא מצפים מאחרים שיעשו דברים עבורם. כמה מהאנשיםהקרובים ביותר, שחלקכם מכירים היטב יש להם מפה כזאת והלוואי על כולנו כמות החבריםשיש להם .

נקודות לזכותו של רוג'ר גרין
1.
הוא הצליח להפיח רוח חייםבעולם הפנג שואי עם התיאוריות החדשניות והלא מבוססות שלו והוא עושה בהצלחה כבר משנת 1998 .יש המון התיחסויות בעולם לטיעוניו, דבר המאלץ את כל מתנגדיו לנבור בכתביםולחפש וגם למצוא טיעונים הפוכים.
2.
הוא מומחה גדול בחלק המדעי-מתמטי של הפנגשואי. יש לו ידע טכני מעולה, רבגוני, עשיר ומעניין. הוא דייקן וגם יודע איך ללמד.
3.
הוא היחיד שהסכים להגיע לישראל פעם שניה ברציפות ועוד במהלך האינתיפאדה. רקעל האומץ מגיע לו פרס.
לייבסיטי - בניית אתרים