פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
צבעים בפנג שואי

צבע הוא אחד התיקונים החשובים והבולטים בפנג שואי. צבעהוא אנרגיה בעלת תדר מסוים שיוצרת אפקט מרשים. חדר שקירותיו צבועים בשחור ישרהאווירה קודרת לעומת חדר שצבוע בגוון בהיר כמו תכלת שמיים. אנחנו מושפעים מצבע גם אםאיננו חשים בכך.

על פי התורות ההודיות מרכזי האנרגיה בגוף האדם קרוייםצ'קרות. הצ'קרות קולטות אנרגיה בצורת צבע וצליל בחלוקה של 70% צבע ו30% צליל. צבעהוא עניין של תרבות וגיאוגרפיה. במערב השחור מסמל חידלון מוות ואופל ואילו במזרחהרחוק הוא מסמל עוצמה פנימית וכוח (חגורה שחורה בקארטה) וכו'.

השימוש בצבעבפנג שוואי מבוסס על תורת חמשת האלמנטים. על פי ידע עתיק יומין, שמקורו אי שםבפליאדות (7 כוכבים המכונים 7 האחיות ומרוחקים כמה עשרות שנות אור מכדור הארץונחשבים למקור של מרבית הגזעים בכדור הארץ), כל דבר הקיים ביקום שלנו בין אם הואפיסי או לא ניתן לתיאור על ידי חמשת היסודות: מים, עץ, אש, אדמה ומתכת. כל אחדמהיסודות האלה מיוצג על ידי חומר, צורה, צבע, סימבול ועוד. לכל צבע יש כיוון שמתאיםל.ו לדוגמא ירוק במזרח לבן במערב וכו'. { ראה תרשים}

לכל אדם יש צבעיםשמתאימים לו על פי תאריך לידתו. על ידי שימוש בצבעים שונים ניתן לטפל בבעיותבריאותיות פיסיות או נפשיות או להפרות את חיי האהבה והחברה להביא לקידום מקצועיוכלכלי. מדובר בצבע בלבוש אישי וצבע במרחב המגורים והעסקים. חשוב להבין שיש הבדלבין שימוש בצבע בעיצוב הבית, שהוא דבר קבוע, לבין שימוש בצבע בלבוש שיכול להשתנותכל יום לפי הצרכים ולפי מצב הרוח האישי.

אדום- הצבע החשוב ביותר בתרבותהסינית מסמל צמיחה, שפע, חיות, חום, חושניות, אהבה. זהו צבע המזל ( מסעדות סיניותתמיד משלבות אדום וזהב ) צבע עוצמתי. לכן השימוש בו דורש זהירות הן בעיצוב הבית והןבלבוש אישי. הוא מתאים במיוחד לאיזור דרום ודרום מערב ! וכן הוא רצוי מאוד בבתיםשהאווירה בהם קודרת ואפלה אך בהחלט לא בבתים טעונים מתח וכעס. האדום לא מתאיםלסובלים מיתר לחץ דם. מבחינת הפנג שואי אדום מתקשר לפרסום הוצאה לאור מוניטין וחייחברה.

צהוב- הצבע הקיסרי. צבע המיצג את המימד המנטלי וקשור בחוכמה, ידע, הטמעה וספיגה של ידע ורגשות ולכן צבע זה מיצג את מערכת העיכול של האדם. בעברית אנואומרים ברור כשמש, אך עם זאת חשוב לזכור שבמערב יש לצהוב קונוטציה שלילית ( עיתונותצהובה או עור צהוב מעיד על חולי). זה צבע שמעורר תקווה, קרקוע וניטרול פחדים. הצהובעל גווניו השונים מרחיב את המודעות ומתאים להרחבת אופקים. צבע זה שיך ליסוד האדמהומיקומו בבית באיזור דרום מערב או מערב וצפון מערב.

ירוק - צבע הצמיחה, החיות, הגדילה והשפע אך גם מתקשר לקינאה (הדשא של השכן ירוק יותר), צבע של הזנה, נעורים (צבע הבוסר), התחלות חדשות, חיבור לטבע, שפע חומרי (הדולאר ירוק). הירוק, כמיצג את יסוד העץ, מתאים לאנשים שאפתניים, בעלי חזון והשראה, אנשי כספים, כלכלה, מחשבים והיי טק. המזרח, הדרום-מזרח והדרום מתאימים במיוחד לצבע זה. אפשר להשתמש בוגם על ידי הצבת עציצים או עצים בעלי עלוה המתנשאת כלפי מעלה וזה מתאים בעיקרלמשרדים ולבתי עסק. הירוק משמש גם להרגעה ולכן מדי האחיות הם בגוון הירוק סלדיןובתי חולים צבועים לעיתים בגווני ירוק בהיר מאוד שמשרים תחושת רוגע אך גם מעודדיהחלמה.

כתום- שילוב של אדום וצהוב מכונה בסין נשיקת החיים. צבע שמעוררתשוקות ולכן משתמשים בו הרבה בענף המזון: מרבית רשתות המזון בעולם משלבות בעיצובותפאורה את הכתום בגלל התכונה הבסיסית שלו לעורר את האדם לתשוקות למתוק למזוןולשתיה. הכתום הוא הצבע החברתי מכולם, הוא הסימבול לאופטימיות, שמחת חיי,ם אומץ, נעורים תוססים, התערות חברתית (הפרסומת של פרטנר חברת הבת של אוראנג' העולמית). עודף כתום מעורר יהירות ואקסביציוניזם. בהיותו שייך לצבעים החמים מיקומו האידיאליהוא בדרום ודרום מערב של הבית או החדר. הסינים משתמשים בגוון יחודי של הכתום שהואהמקביל אצלנו לאפרסק והוא מכונה אצלם פריחת האפרסק ונועד להביא לחיי האדם אהבהזוגיות בהתאם למיקומו במרחב.


סגול- גירסה מלכותית יותר של האדומיםהכהים. לסינים יש אימרה " זה כל כך אדום שזה כבר סגול". במערב צבע זה אומץ על ידיהכנסיה ומסמל את הקדוש המעונה את הרוחניות בשיאה. בהודו זהו צבעה של צ'קרת הכתר, בסין זה צבע האצילות, הפילוסופיה וההקרבה. זהו הגוון של הסופר, איש החזון והרוח. אךחשוב לזכור שהסגול מכיל בתוכו גם הרבה אדום ועודף סגול בבית או בלבוש יוצר עודףביטחון עצמי, תחושת כוח, פורמליות יתר, ואילו סגול בהיר בעודף יוצר נטיה לחוסראיזון בעיקר לגבי מעשיות קרקוע וכו'. הסגול הכהה מתאים לנואמים ומרצים. מיקומובמרחב בעיקר באיזור דרום.

ורוד- שילוב של אדום ולבן ובמושגים סיניים שילובשל יסוד האש והמתכת אך למעשה שייך לצבעי האש והאדמה בגלל מהותו. הורוד הינו גווןשלמרבית האנשים יש סלידה ממנו כי הוא נתפס כנשי רך וילדותי אך זוהי כמובן השלכה (פרויקציה) של קושי אנושי להתחבר לחלק הרך ביותר בנפש האדם. הורוד מסמל רומנטיקה, אהבה, אושר, הילינג, שימחה (משקפיים ורודות). זה צבע נפלא לבריאות ולהחלמה רגשיתופיסית. ניתן לשלבו בבית בדרום מערב או בדרום וכן בלבוש אישי על פיבחירה.


כחול- הצבע הפופולרי ביותר בכדור הארץ. צבע שמשדר נינוחות, שלווה, השראה, עומק, רוחניות, התחשבות בזולת, נאמנות ביחסים, יושר, הגינות, אך גםלצבע זה יש קונוטציה שלילית. המילה כחול באנגלית פירושה גם עצבות ומכאן המקורלמוסיקת בלוז. סרטים כחולים מתקשרים לפורנוגרפיה ואנשי הצווארון הכחול נחשבים לבניהמעמדות הנמוכים לעומת אנשי הצווארון הלבן. כחול נוח מאוד בלבוש אך לגבי עיצובודקורציה הוא בעייתי. הוא אמנם מסמל את יסוד המים והשפע והוא מזין את יסוד העץ אךכשהוא דומיננטי הוא גורם לחוסר פעילות, לעייפות, עצבות ובעיות עיכול. בסין הוא צבעמשני לאבלות לאחר הלבן. הכחול מתאים בעיקר במזרח ובדרום מזרח שם הוא משתלב נפלא עםהירוק ומזין אותו.

שחור- מסמל עוצמה, כוח, מיניות, מיסתורין, אפלה, פחדועוד. זהו למעשה הגוון שנחשב לבעייתי מכולם. במערב הוא מתקשר לשליליות כמו מגיהשחורה, מוות, אבל ואילו במזרח הרחוק הוא מסמל עוצמה פנימית, שליטת הרוח בחומר כמוחגורה שחורה בקארטה. השחור בלבוש משדר מסר כפול: האחד, של מיניות, דרמטיות וצורךבתשומת לב, אך גם אבלות, התכנסות ומופנמות,כל מקרה לגופו. בפנג שואי השחור אינומומלץ כצבע דומיננטי לבית מגורים, אך עם זאת הוא מומלץ לבתי עסק ומשרדים, בעיקר אםהוא משולב בצבעים אחרים כמו אפור או ירוק גם לגבי לבוש, לא רצוי להפריז בשחור כיוןשהוא מביא למופנמות יתר ומונע תקשורת טובה עם הזולת. הפרזה בשימוש אישי בצבע הזהמעידה על מידת מה של חוסר ביטחון.

לבן- צבע הטוהר, התמימות, הבתוליות, צבעשל שלווה, אך שוב לגבי הפנג שוואי הוא מסמל שליטה, כוח, סדר ואירגון. זה צבע יאנגיבמהותו שכאשר הוא דומיננטי בבית הוא עלול לגרום לבעיות בדרכי הנשימה התחתונות אולמצב של חוסר יכולת החלטה בגלל ריבוי אופציות. זה צבע שמשדר דומיננטיות ואינו מתאיםלחדרי שינה של מבוגרים או ילדים. הוא סטרילי מדי ולא מאפשר מנוחה, אך לעומת זאת ישלו חשיבות גדולה בתחום העיסקי מקצועי, לדוגמא, הלבן מתאים מאוד לגלריות, משרדימנהלים, לעסקי נדל"ן וכו'. יש לציין שבסין הלבן הוא צבע האבל. הלבן כצבע עיצוביבפריטים ואביזרים מתאים לבית באיזור מערב, צפון-מערב וצפון.

לסיכום: השימושבצבע
בפנג שואי הנושא של שימוש בצבע הוא מורכב כי בעת הייעוץ נלקחים בחשבוןמספר גורמים כמו מבנה הבית, חלוקת החדרים, סגנון הבית, מיקום הדיירים בתוך הבית, תאריכי הלידה של בני הבית, השנה בה ניבנה או שופץ הבית ועוד. מלבד זאת מתחשביםבחוקים בסיסיים נוספים: למשל, צבע התיקרה חייב להיות תמיד יותר בהיר מצבע הקירות. בתחום העסקים החוקים משתנים. כאן נלקחים בחשבון מטרת העסק, תיפקודו, צרכיו ,מבנהו, שנת הקמתו ומי הם שכניו לרחוב או למבנה. לדוגמא, אם בסמוך למשרד שלך יש בית עסקגדול שחזיתו צבועה בצבע מסוים יתכן ועסק זה גוזל ממך שלא ביודעין אנרגית צ'י אולחילופין מעניק לך אנרגיה, ואז בשימוש נכון בצבע, צורה, חומר וסימבול ניתן להגיעלאיזון.
לייבסיטי - בניית אתרים