פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 תאריך ושעה
 

מונה:

אווה וונג על הקורס של ג'ואי יאפ
XUAN KONG HOMESTUDY COURSE - מאת ג'ואייאפ (JOEY YAP ).


ביקורת מאת: מאסטר אווה וונג (MASTER EVA WONG)*

פורסם באתר WWW.FENGSHUITIMES.COM
הקורסשל ג'ואי יאפ הוא קורס ללימוד עצמי, המוגש על ידי המרכז למצוינות של GRAND MASTER YAP CHENG HAI. הקורס כולל עשרים שיעורים ומכסה את המידע הבסיסי וההכרחי בנושא ה XUAN KONG (FLYING STARS ), שאותו צריך לדעת כל תלמיד רציני בתחום.

קיימותאינטרפרטציות שגויות ואי הבנות רבות לגבי ה- XUAN KONG SCHOOL של הפנג שואי, הבאותלידי ביטוי במאמרים, בספרים ואפילו בקורסים ללימוד עצמי. הדבר יוצר בלבול רב בקרבתלמידים המנסים ללמוד את השיטה. "שואן קונג פנג שואי" היא שיטה שלא קשה ללמדה כאשרהיא מוצגת כראוי. מר ג'ואי יאפ כתב קורס שלא די שהוא מציג את מושגי ה"שואן קונג" נכון ובאופן ברור, אלא הוא גם מבהיר את כל אי ההבנות.

כדי ללמוד באופן הולםשיטה כלשהי בפנג-שואי חשוב מאוד שהסטודנט יתחיל מהיסודות, והיסוד של "שואן קונג", הן תיאוריות של "שינוי" ( "I” ). לא רק מושג ה"שינוי" כפי שהוא מופיע ב- I CHING, אלא "שינוי" כפי שהובן במהלך ההיסטוריה של תורת הניבוי הסינית. חשוב שסטודנטיםיבינו את הפילוסופיה של תורת הניבוי הסינית לפני שהם לומדים להשתמש בה בפנג-שואי. הרבה מהבלבול שאנו נתקלים בו אצל סטודנטים נובע מכך, שהם דילגו על לימוד היסודותועברו מייד ללמוד כיצד, למשל, לשרטט מפה של הכוכבים העפים. "שואן קונג" אינו רקכוכבים עפים, אלא הוא אמצעי להבנתה של ה"אנרגיה של הכיוון". מר יאפ מציג דרךלשילובה של "אנרגית הכיוון" עם צורות קרקע וצורות ארכיטקטוניות שונות, וליישוםהשילוב לסיטואציות ספציפיות. מר ג'ואי יאפ ער לכל אלה והוא מוליך את התלמיד, דרךהשיעורים, באופן שבו כל צעד בתהליך הלמידה בנוי על יסודות חזקיםובטוחים.

להלן כמה נקודות לגבי הקורס, שלדעתי הן חשובות מאוד לאנשים הרוציםללמוד "שואן קונג":
1.
קביעת ה- FACING של אתר או בית. אם אינך יודע כיצד לקבועאת כיוון ה- FACING של בית לא תוכל לקבוע באופן נכון את כוכב ה- FACING. בהמשך, כלטבלת הכוכבים העפים תהיה שגויה. אנשים רבים יודעים לשרטט טבלה באופן טכני אולם הםהולכים לאיבוד כאשר עליהם לעשות זאת לגבי בית ספציפי. מר ג'ואי יאפ מראה לך כיצדלקבוע את כיוון ה- FACING, וכיצד כיוון זה אינו נקבע על ידי מיקומה של דלת הכניסהבלבד אלא על ידי גורמים נוספים.
2.
אינטרפרטציה של האינטראקציה בין הכוכבים בכלסקטור (ארמון). גם מרכיב זה יוצר בלבול רב אצל תלמידים רבים. מר ג'ואי יאפ מציע אתאחת הגישות הברורות ביותר שנתקלתי בהן, בדרך בה הוא מעריך כל סקטור.
3. SUPERIMPOSING
של תשעת הסקטורים על תוכנית הבית. מר ג'ואי יאפ סוגר אחת ולתמיד אתחילוקי הדעות שבין שיטת הריבועים לבין שיטת הפלחים. ה"שואן קונג" המסורתי אינומציין האם יש לחלק את מפת הבית לפלחים או לריבועים, כיוון שזו נקודה השנויהבמחלוקת. כאשר עובדים על מבנה כלשהו, הסקטורים צריכים להיות ממוקמים בחדרים, כך שכלאזור יכיל "יחידה" מובחנת של אנרגיה בעלת כיוון. גישה זו נובעת ישירות מההנחההבסיסית של הפנג שואי הקלסי שאנרגיה של צורה, המתבטאת בקירות או במסדרונות וכד', מגבילה את האנרגיה הכיוונית, המתבטאת בכוכבי הסקטורים. כל מי שיש לו ספקות לגביהדרך בה צריך לשים את תשעה הסקטורים בבית, ראוי שילמד שיעור זה היטב.

אנימאמינה שקורס טוב בפנג שואי צריך להציג מידע בדרך קלה להבנה. כתבי "שואן קונג" הקלסיים נכתבו על ידי מומחים, למען מומחים. כלומר, גם אם אתה יכול לקרוא סיניתעתיקה בשטף עדיין יהיה לך קשה מאוד ללמוד "שואן קונג". האתגר ללמד כל שיטה של פנגשואי מסורתי הוא גדול. ראשית, הוא דורש הבנה טובה מאוד של כתבי המאסטרים הישנים, ושנית, הוא מצריך מיומנות רבה בהצגת המידע בפני הסטודנטים. מר ג'ואי יאפ עשה את שניהדברים באופן מושלם.

לבסוף, קורסים הם אמצעי ללמידה ולא זירה לכותבים אולמורים לשם הפגנת ידע או גרפיקה צבעונית מעוררת התפעלות. לכן, הדיוק במסירת המידעובהירות ההצגה של הדברים, ולא רק כמות החומר או הפורמט המרשים, הם המצביעים על ספרלימוד או קורס טוב. אין אפשרות לכסות את כל הידע ב"שואן קונג" בספר אחד או בקורסאחד. כל מי שהוכשר על ידי מורים סיניים מסורתיים יספר לך, שאת הידע המורכב ביותרצריך להעביר בעל פה. המטרה והאתגר של כל קורס בפנג שואי הם לעזור לך לבנות את הבסיסהמתאים כדי ללמוד, באופן אישי, ממורה אמיתי. הקורס של מר ג'ואי יאפ מצליח באופןמרשים להעניק לסטודנטים הכנה זו. אני ממליצה על הקורס לכל מי שמעונין בלימוד רצינישל "שואן קונג" פנג שואי.

*
מאסטר אווה וונג היא טאואיסטית, שהחלה ללמוד פנגשואי קלסי בגיל 15 ומאז כתבה ותרגמה ספרים רבים בנושא. כיום היא יועצת פנג שואיידועה בהונג קונג ובעולם הרחב. היא מתגוררת בקולורדו, ארה"ב.
לאחרונה יצא לאורספרה: A MASTER COURSE IN FENG SHUIמידענוסף על אווה וונג ועל ספריה באתר: WWW.SHAMBHALA.COM/FENGSHUI/

**
את הקורסשל ג'ואי יאפ ניתן לרכוש באתר:WWW.YCHFENGSHUI.COM
 


DA GUA 

לייבסיטי - בניית אתרים