פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |  
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 תאריך ושעה
 

מונה:

הספר החדש!!!   למכירה
זה ספרי הרביעי והפעם  בשיתוף פעולה מלא עם יועצת הפנג שואי הבכירה יונה דה אווילה אמויאל.
הספר בנוי כקורס המאפשר לכל מי שקורא בו להבין איך השיטה מורכבת, כיצד לצור מפה נומרולוגית סינית ואיך לפענח אותה. הטכניקה היא פשוטה ונגישה לכול, מאוד מעשית ותכליתית,כול הנדרש לצורך יצירת מפה ופענוח מופיעה בספר הכולל CD ( תקליטור המכיל טבלאות המרה של תאריכי לידה שמיים ( לועזיים) לתאריכי לידה ירחיים ( סיניים).
בספר הזה ניתן לגלות בעזרת תאריך לידה (ללא שעה)
1) פסיכולוגיה בסיסית
2) נפש האדם ונטיותיה
3) מערכות יחסים אישיות ומקצועיות
4) נטייה מקצועית ובחירת תחומי עבודה
5) מועדים וזמנים לפעילות, עשייה ושינויים
6) כיוונים נכונים לפעולה בכל זמן נבדק
7) חיזוי פנג שואי ואישי
מתוך הספר " נומרולוגיה סינית הקורס המלא "
תוכן עניינים
 
פרק 1: מושגים בסיסיים
7
צ'י
7
ין ויאנג Yin Yang
9
חמשת האלמנטים
ריבוע הקסם Luoshu
14
19
תרשים מבנה המטפיסיקה הסינית
21
פרק 2: מבוא לנומרולוגיה
מהות המספרים
שלשת הספרות 
איך מוצאים את ספרת השנה
איך מוצאים את ספרת החודש               
מציאת ספרת הפעולה                                                    
23    
23       
24       
27
32
33       
פרק 3: מהות הספרות הנומרולוגיות                בהתייחסות לאסטרולוגיה הסינית        
 
89
מספר 1
89
מספר 2
90
מספר 3
מספר 4
מספר 5
מספר 6
90
91
92
92       
מספר 7
93
מספר 8
94
מספר 9
94
מערכת היחסים בין אני בוגר (ספרת השנה)
            לילד הפנימי (ספרת החודש)                               
 
95
מעגלי מערכות יחסים בין היסודות/אלמנטים
98
פרק 4: מערכת יחסים בין אנשים
 
(חברים, שותפויות, זוגיות) – כללים
103
פרק 5: מיניות ומגדר
109
פרק 6: מערכת היחסים בין יסוד הילד הפנימי
ויסוד הבית בו הוא ממוקם
 
117
1. מצבי הזנה
119
2. מצבי שליטה
121
3. מצבי זהות
123
פרק 7: חיזוי
125
משמעות הבתים בחיזוי                                          
127
בית 1 מים - Yang - בן אמצעי; זרע
128
בית 2 אדמה - Yin - אמא; הריון
129
בית 3 עץ Yang – נביטה- הבן הבכור אביב
בית 4 עץ Yin – בת בכורה – רוח פריחה, פרי
130
130
בית 5 - אדמה – קארמה
131
בית 6 מתכת Yang – אבא – שמים תמיכת יקום
132
בית 7 מתכת Yin – הבת הקטנה; אגם – חגיגות
133
בית 8 אדמה Yang – בן צעיר – הר תנודות
134
בית 9 אש – הבת האמצעית; פרסום, הכרה
135
פרק 8:תורת הכיוונים
137
1. התקפה על העצמי
138
2. התקפה על החשיבה העצמית
138
3. החלשות
139
4. פגיעות
140
5. התנגשות שנתית
140
6. המשבר החודשי
141
7. קוטביות
142
פרק 9:תאריך לידה שמשי וירחי
145
נומרולוגיה המבוססת על תאריך לידה מלא
145
המפה השמשית מייצגת את ה- YANG
147
המפה הירחית מייצגת את ה- YIN
147
מופעי הספרות בטבלת תאריך הלידה הירחי והמשמעות 
151 
הספרה 1
151
הספרה 2                                                               
152
הספרה 3       
153                                                  
הספרה 4                                                                 הספרה 5                                                               
154
154
הספרה 6                                                                         הספרה 7                                                                
155
156
הספרה 8                                                                          הספרה 9                                                             
156
157
משמעות הספרות בשורות
159
מהות שורה מלאה מול שורה ריקה
159
שורת האדמה 2-5-8 מלאה –"הנחישות"
159
שורת 2-5-8 חסרה – חץ "גלולות מרות לבליעה"
160
שורה 4-5-6 מלאה – "ההיצמדות והאחיזה"
160
שורה 4-5-6 חסרה – חץ החשדנות והציניות 
161
שורה 3-5-7 מלאה –רוחניות ורגש
161
שורה 3-5-7 חסרה – חץ הבדידות
162
שורה 4-9-2 מלאה – האינטלקט
162
שורה 2-7-6 מלאה – הפעולה
162
שורה 2-7-6 חסרה – האדישות   
163
שורה 4-3-8 מלאה – התכנון ויצירתיות
163
שורה 4-3-8 חסרה – חץ הבלבול
164
שורה 8-1-6 מלאה - החומר
164
שורה 8-1-6 חסרה חץ אי המעשיות
165
שורה 1-5-9 מלאה– "עמוד השדרה/שורת כוח הרצון"
165
שורה 1-5-9 חסרה – חץ חוסר ההחלטיות
165
ארבעת השורות הקטנות
166
1,3 שורת הפרטים
166
3,9 שורת "המריבות והלוחמניות"
166
9,7 שורת שלוות הנפש
167
1,7 שורת המדע
167
מצבים יוצאי דופן בטבלה המחזורית או הירחית
167
ניתוח מפות לפי שתי הטבלאות השמשי והירחי
169
תחזית שנתית
170
אסטרולוגיה סינית ונומרולוגיה
173
 
 
דוגמאות נוספות של כתבות מהאתר
מטפיסיקהסיניתשל זהרwww.zohar.cn
 
177
מלחמות ישראל והטבלה המחזורית
177
תאריכי לידה של מנהיגים ואנשי צבא ישראלים
מפות שמשיות לעומת מפות ירחיות
מימד הזמן בנומרולוגיה סינית – מעברים
179
183
185
 
 
נספח            
189
הנחיות לשימוש בספר זה
190
 
דוגמאות מתוך הספר
 
 עמ' 26
הספרה השלישית – היא דרך הפעולה של האדם דומה למשמעות האופק באסטרולוגיה המערבית – ספרה זו מייצגת כרטיס ביקור, נטיות, תחביבים הנאות של האדם והתנהלות יומית.
 
ספרה שלישית
 ספרת היום
דרך הפעולה
ספרת הנטייה
ספרה שנייה 
ספרה חודשית
ספרת השליטה
ספרה ראשונה ספרה שנתית
ספרת המהות
כרטיס ביקור
אמוציונאלי
רציונאלי, לוגי
נטיות
ילד פנימי
אני בוגר
תחביבים והנאות
Yin
Yang
דרך פעולה
הלא מודע
המודע
התנהלות
צרכים
רצונות
 
נפש
אגו
בכל צרוף יש להתייחס ראשית ליסודות של המספרים המרכבים אותו ולאחר מכן למגדר המיני של המספרים. המגדר המיני הוא נתון קבוע מראש כדלקמן:
1,3,6,8 – זכריים, מכיוון שהם מייצגים את האב ושלושת בניו במשפחה הקוסמית.
1 –  בן אמצעי
2 –  אימא
3 – בן בכור
4 –  בת בכורה
6 – אבא
7 –  בת צעירה
8 – בן צעיר
9 –  בת אמצעית
 2,4,7,9 – נקביים, מכיוון שהם מייצגים את האם ושלושת בנותיה במשפחה הקוסמית:
לספרה 5 אין מגדר מיני. 5 מקבלת תמיד את המגדר המיני בהתאם לכללים הבאים:
אם הספרה 5 היא ספרת השנה  - אזהיא תקבל את המגדר המיני של הספרה מימינה.
אם הספרה 5 היא ספרת החודש - אז היא תקבל את המגדר המיני של הספרה שנמצאת משמאלה.
אם הספרה 5 היא דרך הפעולה - אז היא תקבל את המגדר המיני של המספר הנמצא משמאלה.
לדוגמא בצרוף 1.1.5 – הספרה 5 קיבלה את המין הזכרי מהספרה 1.
שתי הספרות – הראשית והחודשית מנהלות בינן לבין עצמן מערכות
עמ' 41
5 2 2
לילידי נובמבר; טיפוסים יותר רציונאלי מילידי פברואר בעלי אותו הצירוף, הם שמרניים, מאורגנים, יסודיים, מעמיקי חשיבה, רציניים, מבריקים בניתוח מצבים, אוהבי עוצמה וכוח, לא חוששים לקבל החלטות באופן מיידי, יחסית לילידי פברואר בעלי אותו הצירוף. דורשי כבוד או הכרה במעמדם המקצועי או האישי. נוטים להקצנה רגשית, בתחושות, ובמילים. רואים את החיים בשחור ולבן וחסרי יכולת קבלה חולשותיהם של האחרים. גברים עם הצירוף, הם בעלי תסביך לגבי תפיסת דמותם הגברית כפי שנתפסת בעיני אחרים. הנשים שמות דגש על אימהות יותר מאשר על נשיות ומיניות. אבל גם הן בדומה לילידי פברואר עם אותו צירוף, אינן יציבות בדעותיהן ומשנות אותן בהתאם לתגובת הסובבים. הן בעלות רגשות חזקים שאינם באים לידי ביטוי, פרט לקרובים אליהם המרגישים את העוצמה הרגשית.
4 3 2
טיפוסים אלה אינטנסיביים ביותר, בעלי עולם רגשי עוצמתי ומוחצן, המשתלט על הצד הקוגניטיבי המשפיע על אופי מעשיהם. רגישים  ופגיעים, מסוגלים להיות שיטתיים כשנדרש לנתח תהליכים שאינם תלויים בהם ישירות. הם נולדו בבית שהאם דמות דומיננטית ולכן גברים בעלי צירוף זה יחפשו לרוב נשים חזקות כבנות זוג. נשים בעלות צירוף זה מכתיבות את הלך העניינים בבית, ברורות ובהירות ברצונותיהן ומאווייהן. הן בעלות יכולת גבוהה יותר לנהל חיי משפחה מהגברים בעלי צירוף זה. טיפוסים אלה מסוגלים לראות את שני צידי המטבע בכל סיטואציה, מחליטים אמוציונאלית. בתחום המקצועי בעלי דמיון, יצירתיים בתחומים הדורשים תכנון לטווח ארוך. ערמומיים ופיקחים  תמיד מגיבים רגשית. הגנתיים הנוטים לעיתים לתקוף את אחרים כהתגוננות. אך במפגש עם החזק מולם הם נסוגים. ספונטאניים מטבעם הנתפסת כילדותיות בעיני אחרים.
 
 
עמ' 99
טבלה מספר 3.2: מערכות יחסים בין ספרת השנה וספרת החודש
 
ספרת החודש ילד פנימי
ספרה שנתית
אני בוגר
ספרה שנתית
אני בוגר
ספרה שנתית
אני בוגר
ספרה שנתית
אני בוגר
ספרה שנתית
אני בוגר
 
עץ
4,3
אש
 9
אדמה 8,5,2
מתכת
7,6
מים
1
עץ
 3, 4
ילד פנימי זהה
לאני בוגר
ילד פנימי מזין
אני בוגר
ילד פנימי שולט
באני בוגר
אני בוגר שולט
בילד פנימי
אני בוגר מזין
ילד פנימי
אש
 9
אני בוגר מזין
ילד פנימי
ילד פנימי זהה
לאני בוגר
ילד פנימי מזין
אני בוגר
ילד פנימי שולט
באני בוגר
אני בוגר שולט
בילד פנימי
אדמה
2, 5,8
אני בוגר שולט
בילד פנימי
אני בוגר מזין
ילד פנימי
ילד פנימי זהה
לאני בוגר
ילד פנימי מזין
אני בוגר
ילד פנימי שולט
באני בוגר
מתכת 6, 7
ילד פנימי שולט על אני בוגר
אני בוגר שולט
בילד פנימי
אני בוגר מזין
ילד פנימי
ילד פנימי זהה
לאני בוגר
ילד פנימי מזין
אני בוגר
מים
1
ילד פנימי מזין
אני בוגר
ילד פנימי שולט
באני בוגר
אני בוגר שולט
בילד פנימי
אני בוגר מזין
ילד פנימי
ילד פנימי זהה
לאני בוגר
 
ספרת הגורל ספרת השנה:
הספרה הראשונה המבוססת על השנה היא המייצגת את הקארמה הקולקטיבית של האדם היא מציינת את התכונות הבסיסיות של האני הבוגר ישות עצמאית בעלת רצונות ודחפים משל עצמה אך בא בעת מהווה חלק מהמרקם החברתי סביבה, שואפת בו זמנית להגשים עצמה ולהשתייך על בסיס אידיאולוגי ותרבותי וקוסמי.
ספרת האישיות ספרת החודש:
הספרה האמצעית מייצגת את האישיות של האדם שמושתתת על בסיס רגשי ותחושת שייכות לחיים במצבי לחץ ודחק האדם תמיד מתנהג תמיד בהתאם לספרה האמצעית שלו ובמצבי רגיעה הוא פועל בדרך כלל על פי ספרת השנה במידה ועבר את שלבי ההתפתחות הנורמטיביים, או על פי ספרת היום שהוא מושפע מסביבתו והתנהגות נרכשת.
לדוגמא, הקבוצה שבה הילד הפנימי שולט על האני הבוגר מצביעה על הצורך של האדם בהנאות, בסיפוק רגשי, מיצוי אמוציונאלי הגובר על האני הבוגר (הטיפוס האוראלי על פי הגישה
 
עמ' 112
גבר (- +)Yang Yin- גבר המורכב מאני בוגר 8,6,3,1 Yang
וילד פנימי 9,7,4,2 Yin
קבוצה אניגמאטית כאשר בני הקבוצה מתבגרים מתעוררות בעיות לגבי התפיסה המינית. מאחר וספרת החודש (Yin) הפוכה למין הביולוגי שלהם (Yang). הם בעלי יכולת הבנה מעמיקה ורצינית לצרכים ולדרישותיהם של בנות המין השני. אנשים אלו מסוגלים ליצור קשרי חברות וגם יחסים רומנטיים עם המין השני. מגיל צעיר יחסית הם מפתחים יכולת הקשבה לנשים. במרוצת השנים הם מתפתחים לכיוון ספרת השנה המייצגת את המין הביולוגי שלהם. שינוי זה מקשה על הסובבים אותם בפענוח התנהגותם ובקבלתם בקרבם. הם בעלי עומק ומסתורין ולעיתים אף מוזרות, הם בעלי כוח משיכה חזק. גברים אלה נחשבים לסקסיים מאוד וקשוחים בהתנהגותם החיצוניות אך רכים בפנימיותם. שילוב זה טוב יותר מקודמו.
3.9 – מיק ג'אגר: הספרה 9 (Yin) בחודש מצביעה על כריזמה ותשוקה גבוהה, הוא מכיל תכונות דומיננטיות וגבריות של הספרה 3 (Yang) -  ספורטיבי וחטוב, יזם ומתכנן.
1.9 – רוג'ר מור: הספרה 9 (Yin) מייצגת כאריזמה ותשוקה, בהתבגרותו הספרה 1 (Yang) מייצגת מסתורין ועומק, הספרה 1 (Yang) שולטת על הספרה 9 (Yin) ומייצגת  רצינות אחריות ואניגמאטיות.
1.4– יו גרנט: שילוב של ערפול ויצירתיות ומיניות לא ברורה (Yin 4) עם עומק ומסתורין (Yang 1).
 
עמ' 126 חיזוי
בודקים כל ספרה שנתית בשתי רמות:
1.      משמעות הארמון/בית/משבצת בו ממוקמת הספרה השנתית הנבדקת.
לדוגמא, בשנת 2008 הספרה 7 נמצאת בבית 2, שהוא בית של אדמה ובחיזוי בית 2 הוא בית/ ארמון המייצג תמיכה, הזנה ושיתוף פעולה אבל גם כבדות ואיטיות.
2.      בודקים את מערכות היחסים בין הספרה השנתית לבית/ארמון בו נמצאת הספרה הנבדקת על פי האלמנטים שלהם.
הספרה 7 מתכת נמצאת בבית 2 אדמה; יש ביניהם מערכת יחסי הזנה.
ההבנה הסינית היא, שאנשים צריכים לבצע פעולות עסקיות ולקבל החלטות כלכליות בכל ימות השנה. כאשר אדם נמצא בשנה, שאינה מתאימה ליוזמה מסוימת מוצאים עבורו פתרון על ידי מציאת חודש מתאים לפעולה אותה רוצה לבצע באותה שנה, למרות שהשנה אינה מתאימה.
דוגמא, בעל הספרה 6 רוצה לפתוח עסק בשנת 2008, הספרה השנתית שלו 6 נמצאת בבית 1– מים המייצג חושך וסיכון, התחלה חדשה פחדים ודאגות חוסר בהירות לגבי העתיד.
הוא רוצה לפתוח עסק הקשור לפרסום אבל מיקום הספרה השנתית שלו בשנת 2008 אינה מתאימה לפתיחת עסק, מכיוון שהיא נמצאת בבית/ארמון של התכנסות חושך וחוסר בהירות, לכן נחפש עבורו חודש מתאים בשנת 2008, חודש שבו הספרה השנתית שלו 6 נמצאת בבית 9 שהוא בית הפרסום ויחסי הציבור. (ראה טבלה מספר 7.2)
התהליך:
1.מתחילים בטבלה מספר 7.1 (מחזור תשע השנים), מחפשים באיזה ריבוע הספרה השנתית של בעל המפה הנבדקת, תימצא בבית 9 דרום, בית המייצג פרסום, החצנה והכרה מקצועית. נראה, שהספרה השנתית 6 (הספרה השנתית של בעל המפה נמצאת בדרום בריבוע שבמרכזו נמצאת הספרה 2.
 
8
6 הספרה השנתית בבית 9 אש
1
4
2
9
3
7
5
 
עמ' 140 תורת הכיוונים
2.    פגיעות
 
לא לנוע בכל שנה נתונה לכיוון ההופכי למיקום הספרה השנתית 5.
בשנת 2008, הספרה 5 ממוקמת בדרום, הכיוון ההופכי לדרום, הוא צפון. בשנת 2009 אסור "לנוע" הכוונה; החלפת מקום מגורים, הגירה, שינוי מקום עבודה לכיוון דרום מאחר ודרום מיצג את הכיוון ההופכי של הספרה 5 ב-2009.
 
הסיכונים: חשיפת יתר, תקיפות מיניות, אובדן כלכלי, רמייה ושקרים במסגרת העבודה, סיכוני ניתוחים, מעורבות יתר בבעיות של אחרים.
 
דוגמא, שנת 2008
 
דרום – מיקום ה- 5
 
 
1
 
 
צפון – הכיוון ההופכי
למיקום 5
 
 
3.    התנגשות שנתית
 
הכיוון ההופכי למיקום הדוכס הגדול, כל שנה סינית מאופיינת על ידי חיה, הדוכס הגדול ממוקם במיקום הגיאוגרפי של חיה זאת. לדוגמא, שנת 2009 היא שנת השור, מיקום החיה הזאת במרחב הוא בצפון מזרח, הדוכס הגדול נמצא בשנת 2009 בצפון מזרח, בכיוון ההופכי שהוא דרום מערב נמצאת האנרגיה השלילית המכונה "התנגשות. "
הסיכונים: משברים אישיים ועסקיים, עיכובים ודחיות בגמר פרויקטים, חוזים לא נחתמים, במידה והם נחתמים יתעוררו בעיות שונות בהמשך. דאגות ומחשבות מציקות.
 
דוגמא, שנת 2009: 
התנגשות שנתית  בדרום-מערב
 
 
 
9
 
 
 
 
הדוכס הגדול צפון-מזרח
 
עמ' 162
שורה 3-5-7 ריקה – חץ הבדידות
 
חוסר שורה זו מעיד על נתק מהעולם הרגשי של האדם. אנשים אלה חווים בדידות רגשית, קושי בהבעת רגשות וחוסר ספונטאניות. זו שורה יחידה היוצרת ניתוק מוחלט בין עולם החומר (8 1 6 שורה תחתונה) לעולם האינטלקט,( 4 9 2 שורה עליונה) שורה חסרה זו חוצה את האדם.
 
 
 
X
X
X
 
 
 
ככל, שאדם מתבגר יותר המצב מחריף יותר. האדם מוצא עצמו בעולם החומר, עסוק בבעיות הקשורות לכספים, עבודה, בעיות גוף ובריאות ומתעלם במודע או לא במודע מעולם הרגש. לעיתים בעלי חץ זה הם אנשים עדינים פגיעים מאוד וחשוב להם לרצות את הזולת. רגישים לביקורת. בעלי דימוי עצמי בעייתי. הם אומרים את האמת בפנים, אחרים לא כועסים עליהם מאחר והדברים נאמרים בנאיביות. הצד החיובי של היעדר שורה זאת הוא היכולת לעבוד בתפקידים "קשים" שהם: רופא, פוליטיקאי, אחות, עורך דין ואיש צבא, מקצועות שאינם דורשים הזדהות עם הלקוח או עם הזולת לאורך זמן.
 
שורה 4-9-2 מלאה – אינטלקט
 
2
9
4
 
 
 
 
 
 
אדם כזה משתמש בכישוריו המנטאליים להתמודדות בחיים, שורה זו מייצגת שכלתנות, היגיון וחשיבה קונקרטית.
הוא משלב בתוכו מספר רבדים שונים:
9 הוא רובד של אינטואיציה וחשיבה מבריקה.
4 הוא כשרון טכני, חשיבה פרקטית.
2 הוא חשיבה לוגית, קבועה ויציבה עם מרכיב רגשי.
9 היא ספרה קולקטיבית המשותפת לכל אדם בכדור הארץ שנולד במאה העשרים. החל מהמאה העשרים ואחת הספרה 2 הופכת להיות ספרה קולקטיבית.
לכן אין מצב, ששורה זאת תהיה חסרה לגמרי. לילידי 2999 - 1900.
 
שורה 2-7-6 מלאה – הפעולה
 
קיימת נטייה לפעילות דינאמית ברמה הפיסית או המנטאלית, ביכולת ההתמדה בכל תחום נבחר. שורה זו מעידה על יכולת האדם לבחור
 
עמ' 172 חיזוי שנתי
מתבטל. אלה הן שנים של עשייה ותנופה לאדם הנבדק. בשנים אלו האדם חש שליטה טובה יותר בחייו.
·         את ספרת השנה הנבדקת מוסיפים תמיד במיקום הטבעי שלה. 
·         המיקום הטבעי של כל הספרות הוא על פי ריבוע ה-Luoshu.
 
2
9
4
7
5
3
6
1
8
                                                           
 
 
לדוגמא, שנת 2007, היא שנה של הספרה 2
לאדם יליד תאריך ירחי 14/9/1951
 
הטבלה הירחית שלו                         בשנת 2007
X
99
4
 
 
2
9
4
X
5
 
 
 
 
5
 
X
111
 
 
 
 
11
 
 
הספרה השנתית 2 נוספה בשנת 2007 וסוגרת את השורה העליונה שהיא האינטלקט והחשיבה,השורה הריקה המולדת של 6,7,2 משתנה מחץ לשורה לא מלאה. בשנה כזאת האדם מגיע לשלמות זמנית המאפשרת לו פעולה ועשייה מרוכזים יותר.
לדוגמא בשנת 2008, שהספרה השנתית היא 1, מוסיפים למיקום הטבעי של 1 ובמקרה זה רואים שהיא לא משנה לו דבר, מכיוון שהספרה קיימת במפת הלידה.
דוגמא, אדם יליד 14/8/1964
 
הטבלה ירחית                                              בשנת 2008
 
9
44
 
 
9
44
 
 
 
 
 
 
 
6
11
8
 
6
111
8
 
אותה מפה מראה שבשנים בהן הספרה השנתית זהה לאחת הספרות הקיימות בטבלה הירחית הן שנים שאין בהם התרחשויות.
"נומרולוגיה סינית הקורס המלא"
מחיר רשמי 280 ₪
בחודש הראשון להוצאתו לאור עד ל 30.8.09
יימכר הספר בהנחה של 30% במחיר של 196 ₪
לקבלת הספר יש לשלוח צ'ק ל:
זהר אהליאב
ת"ד 6590 ת"א
הספר לא נמכר בחנויות!!!
 
 
 


DA GUA 

לייבסיטי - בניית אתרים