פנג שואי  
ומטפיסיקה סינית

זהר אהליאב
OHOLIAV ZOHAR
 

                                   

 


 

קורס צבעים מלא 30 עמודים  |  סדנת ה- ZI WEI האחרונה לשנת תש"ע  |   

אסטרולוגית הקיסר - התקף לב
Year 2010 הכוכבים השליליים והחיוביים בפורמט הראשי בלבד-
Positive Stars: Happiness House has (Lu)  Career House has (Lu)  Wealth House has (Lu) 
Negative Stars: Happiness House has (Ji)  Wealth House has Di Kong 
ילדים
קריירה
נכסים
זוגיות  
חברים
קריירה
קרובים  
חו"ל
חברים
גורל
בריאות
חו"ל
Wu Qu 5(Quan)
Po Jun 0
Lu Cun
Wen Qu 1 (Ke)
Hong Luan
Tai Yang 1(Quan) (Lu)
Qing Yang 5
Tian Fu 1
Tian Ji 5 (Quan)
Tai Yin 5
(Ke)
Tian Ma 2
Tian Yao
(96-105) Gui3 Si4
(106-115) Jia3 Wu3
(116-125) Yi3 Wei4
(6-15) Bing3 Shen1
שפע 
נכסים
קארמה
Zi Wei Dou Shuהורים/פטרונים
שפע
בריאות
Tian Tong 5 (Lu)(Ji)
Ling Xing 2
Tuo Luo 1
Tian Xing
Zi Wei 5
Tan Lang 5
Wen Chang 1 (Ke)
(Ji)
Tian Yue 1
(86-95) Ren2 Chen2
(16-25) Ding1 You3
בריאות
קארמה
הורים
קארמה  Body  
ילדים
שפע
You Bi
Ju Men2 (Lu)
Di Kong 6
(76-85) Xin1 Mao3
(26-35) Wu4 Xu1
חו"ל
הורים
גורל
חברים/עמיתים 
גורל
קרובים
קריירה  
קרובים
זוגיות
נכסים
זוגיות
ילדים
Hou Xing 1
Lian Zhen 2 (Ji)
Qi Sha 1
Tian Liang 1
Di Jie 6
Tian Xiang 5
Zou Fu
Tian Kui 2
Tian Xi
(66-75) Geng1 Yin2
(56-65) Xin1 Chou3
(46-55) Geng1 Zi3
(36-45) Ji3 Hai4
 
 
 
ZI WEI DOU SHU
STUDY CASE -  CARDIAC ARREST
המקרה הזה עוסק בגבר שלקה בהתקף לב קשה ועבר 2 ניתוחי מעקפים במקביל,ה ZI WEI מספק המון מידע על כך,לפני כחודש וחצי במהלך חודש מאי נפגשנו כמה חברים לדרך עם הגבר הנ"ל ובחננו את מפת ה ZI WEI שלו באופן מקיף לצורך לימודי ומחקרי,פה אחד צפינו וראינו בעיה בלב ואף התרענו על כך בפניו,הוא ייחס זאת למשבר רגשי בלבד שעובר עליו,בעיקר לנוכח העובדה שהוא מקפיד על תזונה נכונה,לקיחת תוספי מזון מתאימים וספורט.אבל כידוע נסתרות דרכי האל, לא בדיוק ! היקום סיפק לנו הרבה טכניקות ושיטות לגילוי וחיזוי מצבים פיסיים רגשיים ונפשיים של האדם.כיום בעידן הטכנולוגיה המתקדמת ופענוח הגנום האנושי ,ניתן לצפות ולעיתים גם לנבא מתי מחלה או בעיה מסוימת תתפרץ גם מבלי להיעזר במיסטיקה,אנו נושקים למצב שהמיסטיקה והמדע מתחברים ללא אומר, יש לנו למשל את מדעי הסטטיסטיקה שעל פיהם פועלים האקטוארים של  חברות הביטוח שיודעים לנבות ברמה של קבוצות גיל,מוצא ועיסוק את סיכויי התחלואה של אנשים מסוימים ומצליחות בכך במשך שנים ומשגשגות,אם לא היה ביקום סדר שהמיסטיקה למשל מסוגלת להבין ולהסביר,אף חברת ביטוח בעולם לא היית שורדת,הסטטיסטיקה מוכיחה זאת חד וחלק למרות הסטיות הנלקחות בחשבון כמו FORCE MAJOR וכו'.אבל מעל לכול יש את הטכניקות האישיות והלא קבוצתיות המבוססות על תאריך לידה מדויק הכולל שעה,אבל נעזרות בסטטיסטיקה של מאות שנים של ניסוי וטעיה,חווית המציאות שלנו מורכבת מחיבור בין שני מעגלים,מעגל מחזורי קולקטיבי ומעגל מחזורי אישי,נקודות ההשקה הן החשובות ביותר מכיוון שהן מגלות את תמצית הדברים עצמם וצריך להבדיל מתי האדם הוא אינדיבידואליסט ואז כל מפה אסטרולוגית תשקף אותו בדיוק,לעומת אדם קולקטיבי במהותו שנוטה יותר לוותר על אינדיבידואליזם לטובת תחושת שייכות ואז המפה משקפת תמונת מצב שלא ידועה לו ולא ברורה לוזה מתבטא בטכניקה הזאת שנועדה בעברה לשרת את הקיסר,ראשי הממשל שלו וראשי משפחות האצולה,רק אלה יכלו להרשות לעצמם לפתח אישיות משל עצמם מעבר לאישיות הקולקטיבית שלהם,הסינים כידוע פתחו את השיטות המדויקות ביותר הקשורות למעגל האישי בעוד שבמערב פיתחו טכניקות הרבה יותר טובות משל הסינים בתחזיות המבוססות על המעגל הקולקטיבי.מפת ה ZI WEI עוסקת בכאן ועכשיו,היא לא מתעסקת בסיבות למצב,לא הרוחניות ולא הקארמטיות, אלא בשיקוף של מצב מסוים שהוא תוצר של חוסר איזון אנגרטי שקשור במערכת היחסים בין תאריך הלידה של האדם הנבדק ביחס למצב האופטימאלי,הטכניקה מגלה מה מוגדר כמצב אופטימאלי ומה מוגדר כמצב בחסר.הטכניקה הזאת יותר פטאליסטית מטכניקות מקבילות במערב ולכן היא יותר קשה לעיכול,מכיוון שהיא מאוד מדויקת היא לא מתאימה ללמידה ולייעוץ לכל דכפין!זאת בגלל שצריך לקחת בחשבון מי היועץ ומי הנועץ,זו טכניקה רק לבעלי ידע וניסיון בתחום ברמה של ייעוץ.
המפה שלפנינו מגלה הכול,אבל ראשית יש להבין את הקודים של המפה הזאת:
       הארקנה הראשית מכילה 32 כוכבים ועוד 4 כוכבים מעופפים ( טרנספורמטורים )
1)      14 הכוכבים הראשיים מסומנים בירוק 
2)      4 היועצים הראשיים מסומנים בסגול
3)      4 הטרנספורמטורים המולדים מסומנים בצהוב   
4)      6 הכוכבים השליליים מסומנים באדום 
5)      8 הכוכבים המשניים מסומנים בקו תחתון כפול 
        שחור מייצג מפת לידה
        אדום מייצג מפת עשור
       כחול מייצג מפת שנה
ניתוח המפה בנקודות
1)      במפת הלידה ( כותרת הארמון בשחור ) בארמון ה FRIENDS יש גנטיקה בעייתית הקשורה בלב,הכוכב LIAN ZHEN ( A6  ) מחובר ל HUA JI מולד, LIAN ZHEN  הוא ה- SECOND PEACH BLOSSOM,כוכב המקושר ללב לתשוקות ולפצע רגשי, בטקסט העתיק הוא מתואר כלב שותת דם,בפרשנות המודרנית בעיות רגשיות ופיסיות של הלב, בשנת 2010 נוצר חיבור בין ארמון ה FRIENDS המולד לארמון ה DESTINY ( גורל) של העשור הנוכחי וארמון ה SIBLINGS ( קרובים ) השנתי
2)      ארמון הבריאות HEALTH השנתי בכחול מכיל את HUA JI של העשור ב WEALTH שמתנגש עם HUA KE של WENG CHANG המולד,
3)      ארמון הקארמה השנתי HAPPINESS ( בכחול ) מכיל את HUA JI השנתי שנצמד ל TIAN TONG HUA LU
 
סיכום: שלושת ה HUA JI ,המולד ( בשחור ),העשורי ( באדום ) והשנתי ( בכחול ) יושבים במיקומים אסטרטגיים, המולד נמצא בארמון הגורל העשורי ( באדום)
העשורי נמצא בארמון הבריאות השנתי ( בכחול )שהוא ארמון השפע העשורי ( באדום) והשנתי ( בכחול ) נמצא בארמון ה KARMA השנתי
 
4)      ארמון הגורל השנתי DESTINY ( בכחול ) מכיל כוכב אחד בלבד והוא שלילי HOU XING שהוא כוכב של אש שלילית ואלמנט האש ברפואה הסינית מיוחס כמובן ללב ולכלי הדם.
5)      המפה היא קוואנטית ומקשרת בדרך סמויה בין שלושה פרמטרים שלכאורה לא נראים שייכים, ארמון הבריאות השנתי HEALTH ( בכחול ) ארמון השפע ( אדום) של העשור וארמון הפטרונים/הורים ( בשחור ) מתאחדים כולם יחד,משמעות הדבר שלהתקף הלב הזה יש קשר לבעיות בתחום השפע ולמוות של ההורים/פטרונים,החיבור הזה של שלושת הנושאים שמקושרים יחדיו ב HUA JI ( אדום ) של העשור שמשפיע על השנה ( בכחול ) יצרו מציאות שהביאה לפגיעה באיבר ( לב ) שהוא ממילא חלש על פי מפת הלידה!!!
6)      HUA JI של עשור הגורל XIN נצמד ל WEN CHANG בבית הבריאות השנתי
 
 
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים